Kontakt oss

Boligprisstatistikk

Sted

April - Et boligmarked i endring

+ 0,5 % Prisendring siste måned
+ 10,7 % Prisendring siste 12 måneder
kr 40 800 Kvadratmeterpris
33 dager Gjennomsnittlig formidlingstid
-28,7 % Endring antall solgte boliger, i fjor kontra i år

Vi kan nå slå fast at prisutviklingen i boligmarkedet har skiftet retning når vi ser Norge under ett. For første gang på over et år har vi i april opplevd en måned uten sesongjustert prisvekst. Selv om prisene rent nominelt har en liten økning på 0,5 prosent (svakeste april på seks år), bidrar april-tallene til å fastslå at vi må tilbake til finanskrise-året 2008 for å finne en svakere start på året når man ser perioden desember - april under ett. Kredittinnstramminger og flere boliger for salg har sammen bidratt til en endret balanse mellom etterspørsel og tilbud og dermed en svakere prisutvikling enn normalt. I følge Eiendom Norges boligprisstatistikk har prisutviklingen de siste 12 måneder vært på 10,7 prosent, noe som er en nedgang fra 13,0 prosent i februar via 11,7 prosent i mars. Det er nå spesielt områdene rundt Oslo som har sterkest prisvekst.  I Oslo er balansen mellom tilbud og etterspørsel blitt betydelig endret de siste månedene slik at den ekstraordinært høye prisutviklingen her er klart avtakende, og det er grunnlag for å anta at vi nå er på vei inn i en korreksjonsfase.  I resten av landet er det god balanse, og dermed fortsatt en moderat prisutvikling.

 Les vår prognose for prisutviklingen i 2017 her

Prisutvikling
Scroll for å se tidligere tall

* De oppgitte kvadratmeterprisene er et gjennomsnitt av de siste seks måneder.

Forventninger

Vi forventer en roligere prisutvikling i tiden som kommer, og at hoveddelen av årets prisstigning nå er tatt ut. Frem mot sommeren vil markedet tilføres gradvis flere boliger for salg. Myndighetenes tiltak for å begrense kredittveksten har innvirkning på boligmarkedet, det kan vi nå slå fast både ut fra bankenes uttalelser og boligmarkedets respons, men virkningene er forskjellig i de ulike geografiske områder. Storbyene med et høyere generelt prisnivå synes å være mest påvirket. Dette kan ha sammenheng med at forskjellene i boligprisnivå mellom by og land er større enn inntektsnivåene mellom by og land. Dermed er det den nye lånebegrensningen basert på inntektsnivå (5 ganger) som blir flaskehalsen. Flere sekundærboliger og utleievirksomhet i byene forsterker dette bildet ytterligere. Med særskilte tiltak i Oslo er hovedstadens boligmarked spesielt utsatt for disse kreftene. Her er dessuten selve nivået på boligprisene rekordhøyt, også sammenlignet med andre steder i Norge. Dette vil sammen med økt tilførsel av bruktboliger som følge av at flere nybygg ferdigstilles og inn-flyttes fremover, medføre korreksjoner i prisutviklingen. I Oslos nærområder er det nå et stort etterspørselspress og rekord-få boliger for salg. Dette gjelder spesielt Asker og Bærum, hele Follo og store deler av Romerike og Østfold. I resten av landet er det god balanse mellom tilbud og etterspørsel hvor kjøperne har god tid til å vurdere objektene og gjøre sine valg. Selgerne får omsatt, men må i en del situasjoner innse at man trenger flere visninger eller en justering i prisforventninger. Vi tror imidlertid at det lave rentenivået og generelt bedre konjunkturer i næringslivet vil bygge oppunder en fortsatt moderat prisutvikling. 

Kilde: Eiendom Norge

Om Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk:

Hver måned oppdateres boligprisstatistikken på denne siden. Enten du skal kjøpe eller selge bolig, så er det godt å vite hvordan prisutviklingen har vært. Legg inn ønsket område og sjekk gjennomsnittlig kvadratmeterpris.

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Omfang: Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Areal: Til og med desember 2007 har vi brukt Boligareal (BOA) NS 3940 som arealmål i statistikken. Fra og med januar 2008 har flere og flere boliger blitt solgt og registrert med Primærromsareal. Dette arealmålet har nå så å si overtatt helt.

Du kan også melde deg på vårt nyhetsbrev og få nyheter om prisutviklingen i ditt område hver måned

Du kan også sjekke hva som er solgt i nabolaget, eller bestille en verdivurdering av din bolig. Våre lokalkjente meglere  hjelper deg.

Tallene er hentet fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi