Kontakt oss

Boligprisstatistikk

Sted

Svakere prisvekst i mars, men store geografiske forskjeller

+ 0,7 % Prisendring siste måned
+ 11,7 % Prisendring siste 12 måneder
kr 40 400 Kvadratmeterpris
34 dager Gjennomsnittlig formidlingstid
+ 22,9 % Endring antall solgte boliger, i fjor kontra i år

Flere boliger for salg og kredittinnstramminger, har ført til en noe svakere samlet prisutvikling for landet som helhet i mars enn normalt. I følge Eiendom Norges boligprisstatistikk har boligprisene steget med 0,7 prosent fra februar til mars. Prisutviklingen siste 12 måneder viser en økning på 11,7 prosent, noe som er en nedgang fra 13,0 prosent i februar. Det er nå spesielt områdene rundt Oslo som har sterkest prisvekst, i Oslo er balansen mellom tilbud og etterspørsel blitt betydelig endret den siste måneden slik at den ekstraordinært høye prisutviklingen her er klart avtakende. I resten av landet er det god balanse, og dermed en moderat prisutvikling.

 Les vår prognose for prisutviklingen i 2017 her

Prisutvikling
Scroll for å se tidligere tall

* De oppgitte kvadratmeterprisene er et gjennomsnitt av de siste seks måneder.

Forventninger
Vi forventer en roligere prisutvikling i tiden som kommer. På tilbudssiden vil vi nå få et økende utbud av boliger som følge av det årvisse vårslippet etter påske. Dette vil medføre mange boliger å velge i og høy omsetningsaktivitet. Myndighetenes tiltak for å begrense kredittveksten vil dempe etterspørselen noe. Dette vil slå ut forskjellig i de enkelte landsdeler. Med særskilte tiltak i Oslo vil utviklingen her i kombinasjon med økt ferdigstillelse av nybygg som vil frigjøre bruktboliger for salg, merkes tydelig på prisutviklingen fremover. Selve nivået på boligprisene i Oslo er dessuten rekordhøyt, også sammenlignet med andre steder i Norge. Dette i seg selv vil medføre korreksjoner i prisutviklingen. I Oslos nærområder vil etterspørselspresset øke. Dette gjelder spesielt Asker og Bærum, hele Follo og store deler av Romerike. I resten av landet vil kredittinnstrammingene merkes på etterspørselssiden, men vi tror imidlertid at det lave rentenivået og generelt bedre konjunkturer i næringslivet vil bygge oppunder en fortsatt moderat prisutvikling. 

Kilde: Eiendom Norge

Om Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk:

Hver måned oppdateres boligprisstatistikken på denne siden. Enten du skal kjøpe eller selge bolig, så er det godt å vite hvordan prisutviklingen har vært. Legg inn ønsket område og sjekk gjennomsnittlig kvadratmeterpris.

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Omfang: Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Areal: Til og med desember 2007 har vi brukt Boligareal (BOA) NS 3940 som arealmål i statistikken. Fra og med januar 2008 har flere og flere boliger blitt solgt og registrert med Primærromsareal. Dette arealmålet har nå så å si overtatt helt.

Du kan også melde deg på vårt nyhetsbrev og få nyheter om prisutviklingen i ditt område hver måned

Du kan også sjekke hva som er solgt i nabolaget, eller bestille en verdivurdering av din bolig. Våre lokalkjente meglere  hjelper deg.

Tallene er hentet fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi