Kontakt oss

Leie ut bolig? Slik unngår du trøbbel!

Publisert 7. juli 2017 sikkerhet økonomi

Noen opplever problemfri utleie, mens andre har leieboere som ødelegger inventar og bygg, forsøpler, bråker og tar seg til rette. Og lar være å betale husleien. Utleiefeller kan unngås, men privatpersoner kan aldri oppnå risikofri utleie.

Leie ut bolig

Sammen med befolkningsveksten i de store byene kommer muligheten og behovet for utleieboliger. Leiemarkedet vokser. Utleie av tilleggsbolig, en del av sin egen bolig eller hele boligen sin i en periode, kan gi gode inntekter. Kunder som ønsker at vi skal forestå boligutleie for dem, ønsker seg først og fremst sikkerhet. De ønsker å slippe å måtte sette seg inn i et omfattende regelverk, intervjue personer og gjennomføre visninger.

Flere rammes

Omfanget av utleiere som utsettes for manglende innbetaling av husleie og skadeverk fra leieboere øker kraftig. Mange overser risikoen utleien faktisk innebærer, og privatpersoner har dessuten begrensede muligheter til å gjøre nødvendig bakgrunnssjekk av leietakere. De som ønsker en mest mulig problemfri utleie med sikre inntekter, velger å benytte oss til å forestå arbeidet.

Leietakere har et sterkt vern gjennom husleieloven . Den som driver utleie uten å ha satt seg inn i egne og leietakerens plikter og rettigheter, forsømmer seg. 

«Mange vil nok bli overrasket når de ser hvor mye som skal til – og ikke minst hvor lang tid det kan ta før man får kastet ut uønskede leietakere.» Bård Johnson Daglig leder, Krogsveen Boligutleie avd. Løren

Kontroll og dokumentasjon

En rekke prosedyrer knyttet til kontrakt, inventarliste, dokumentasjon av teknisk stand, avtaleinngåelse, depositum, skriftlige varsler ved brudd på ordensregler eller betalingsrutiner må gjennomføres riktig for å oppnå størst mulig trygget for utleier - og raskest mulig utkastelse ved mislighold.

Velger du å gjennomføre utleien selv bør du alltid gjøre grundige sjekker av referanser fra tidligere husverter og arbeidsgivere. Er leietakeren en pålitelig person som betaler husleien i tide? Har tidligere leieforhold forløpt uten bråk og uenigheter? Har vedkommende jobb og inntekt som oppgitt? Disse spørsmålene kan privatpersoner som selv forestår utleien få svar på. Men det er også alt de får svar på.

Kan gi bedre vern enn privatpersoner får

Når vi forestår utleie for kunder, foretar vi en kredittvurdering der vi blant annet får vite om betalingsanmerkninger og inntekt. Det har ikke privatpersoner mulighet til å gjøre. Dessuten kan vi engasjere inkassobyrå for inndriving av utestående penger. I tillegg er vi ekstra nøye med å sikre at alle formaliteter er på plass til riktig tid gjennom hele leieforløpet. Her mangler mange privatpersoner kunnskapen som skal til. I tillegg garanterer vi godtgjøring av husleien i inntil seks måneder etter eventuell manglende innbetaling fra leietakeren. Det gjør vi gjennom en forsikring som privatpersoner ikke får tegne.

I visse situasjoner ønsker kundene våre selv å gjennomføre utleien. Det gjelder typisk ved korttidsutleie i f.eks et par måneder der kostnadene ikke står til inntektene. I slike situasjoner gir vi tre råd:

  • Gjør en grundig bakgrunnssjekk av leietakeren. Utleiernes erfaringer fra tidligere leieforhold? Hva sier arbeidsgiver om jobbsituasjon og lønn?
  • Sørg for å ha depositumet på plass på en sperret depositumkonto før du overleverer nøklene
  • Bruk en gjennomarbeidet standardkontrakt

Om jeg skal gi flere råd til utleiere vil jeg legge til disse:

  • Bruk en ordentlig leiekontrakt – f.eks standard leiekontrakt fra Huseiernes Landsforbund
  • Dokumenter boligens stand før innflytting
  • Vurder tidsbestemt kontrakt om du ønsker klarhet i når leieforholdet skal opphøre
  • En utkastelsesklausul må spesifiseres i kontrakten
  • Sett deg godt inn i reglene som gjelder for utkastelse ved tidsbestemt og tidsubestemt leieforhold .

Om det skulle oppstå problemer kan det være verdt å søke råd hos Husleietvistutvalget .

Det er namsmannen (politiet) som eventuelt kan forestå utkastelse. Namsfogden i Oslo gir nyttig informasjon på sin nettside .

Ønsker du å snakke med en ekspert på utleie?
Krogsveen Boligutleie er spesialister på alle utleieforhold. Ta kontakt med en av våre avdelinger: Løren    Tjuvholmen   Sagene 

Foto: Offset/Rainer Berg

Relaterte boligtips

Totalt 4 relaterte blogginnlegg