Dette er boligkjøperen i Akershus 2017

Det er fortsatt optimisme blant boligkjøpere i Akershus, det viser Boligkjøperindeksen 2017. Det til tross for at boligkjøperne i Akershus har blitt mer forsiktige, og at den nye boliglånsforeskriften viser seg å ha effekt.

Finansiering

Mange i Akershus har i det siste opplevd en prisnedgang i boligmarkedet, men det er fortsatt stor etterspørsel etter dyre boliger i Akershus. Hele 61 prosent ser etter boliger til over 4 millioner, samtidig som 10 prosent av boligkjøperne i Akershus er i markedet for objekter i prisklassen over 8 millioner.

Selv om det er langt fra noen krisestemning i boligmarkedet, kan det se ut som om kjøperne har blitt litt mer forsiktige. 45 prosent i Akershus planlegger i år å kjøpe ny bolig før de selger. Det er en nedgang fra i fjor da tilsvarende andel var 55 prosent. 25 prosent av boligkjøperne i Akershus opplyser at de ønsker å selge før de kjøper en ny bolig.

45%

55%

45 prosent i Akershus planlegger i år å kjøpe ny bolig før de selger. Det er en nedgang fra i fjor da tilsvarende andel var 55 prosent.

Rentenivået i Norge holder seg fortsatt lavt, og det påvirker hvor løst pengene sitter i boligmarkedet i Akershus. Det lave rentenivået gjør nemlig at 18 prosent ser seg om etter dyrere boliger enn de ellers ville gjort. Samtidig ser det ut til at den nye boliglånsforskriftens krav om at man kan låne maksimalt 5 ganger samlet bruttoinntekt har en viss dempende effekt på temperaturen i markedet. 17 prosent av boligkjøperne i Akershus svarer nemlig at forskriften fører til at de ser etter boliger i en annen prisklasse enn de ellers ville gjort.

Det er også et lavere bekymringsnivå over prisutviklingen i Akershus enn på samme tid i fjor. 45 prosent mener at det begynner å bli for dyrt å kjøpe bolig eller de er redde for at toppen i markedet er nådd. I fjor mente nesten 7 av 10 det samme, altså en betydelig nedgang.

I Akershus ser 32 prosent på den negative prisutviklingen i markedet som en mulighet for å gjøre et godt kjøp, mens 33 prosent av boligkjøperne ikke lar seg påvirke av det i det hele tatt. Men det er mange som ønsker å sitte på gjerdet for å se an hvilken vei prisene går. 26 prosent sier at de vil se an prisutviklingen før de eventuelt kjøper ny bolig.

32%
ser på prisfallet som en mulighet for å gjøre et godt kjøp

De fleste – 80 prosent – opplever fortsatt at det er enkelt å få finansieringsbevis, og 74 prosent sier de kan møte egenkapitalkravet selv. Dette er bare noen få prosentpoeng lavere enn i fjor.

Beliggenhet

Beliggenhet er stadig viktig for boligkjøperen i Akershus. Nesten halvparten av årets boligkjøpere (48 prosent) prioriterer beliggenhet fremfor boligstandard. En bolig med usjenert beliggenhet er drømmen for mange i Akershus og over halvparten, 53 prosent, mener det er viktig eller svært viktig. 43 prosent ønsker seg kort vei til marka, og 23 prosent vil ha nærhet til sjøen. Et godt kollektivtilbud er også en viktig faktor for boligkjøperne i Akershus. 68 prosent mener dette er viktig eller svært viktig. Det er 5 prosentpoeng fler enn landsgjennomsnittet.

68%
mener et godt kollektivtilbud er viktig eller svært viktig

Boligkjøperen i Akershus ønsker ikke å flytte langt. 62 prosent ønsker å holde seg innenfor samme kommune, mens 15 prosent vurderer å strekke seg til en annen kommune i fylket. 12 prosent er på utkikk etter bolig i et annet fylke.

62%
ønsker å holde seg innenfor samme kommune.

Over halvparten, 56 prosent, er villig til å flytte mer enn 6 kilometer fra sin nåværende bolig i Akershus, og 38 prosent kan tenke seg å flytte lenger enn 10 kilometer. Bare 18 prosent er villig til å flytte mer enn 20 kilometer.

Boligstandard

Boligkjøperen i 2017 er kvalitetsbevisst, men flertallet i Akershus er likevel ikke redd for litt oppussing. 82 prosent er innstilt på å kjøpe en bolig med behov for overflateoppussing som sparkling, maling eller beising. Mer enn halvparten – 54 prosent – er villig til å påta seg arbeidet med skifte av kjøkken, bad, fliser eller våtrom. Bare 13 prosent av boligkjøperne i Akershus er i markedet for et fullt rehabiliteringsobjekt som krever skifte av kledning, etterisolering, bytte av tak eller større ombygging.

I tillegg er en enegieffektiv bolig viktig for mange i Akershus, faktisk litt høyere enn landsgjennomsnittet. 43 prosent sier energiforbruk/energieffektivitet er viktig eller svært viktig for dem – og bare 19 prosent vurderer dette som uvesentlig

Kveldssol er stadig et viktig kriterium for boligkjøpere. 73 prosent anser det som viktig eller svært viktig i Akershus, mens 58 prosent har samme oppfatningen om utsikt. Nesten alle – 85 prosent – mener balkong eller terrasse er viktig eller svært viktig, og 46 prosent sier det samme om hage.

Boligkjøperen i Akershus skiller seg fra landsgjennomsnittet når spørsmålet omhandler garasje og parkeringsplass. I 2017 vil hele 77 prosent av boligkjøperne i Akershus ha garasje, mot 64 prosent i landet forøvrig. Det er hele 13 prosentpoeng høyere i Akershus enn resten av landet. Når det gjelder heis, prioriteres dette kun for 27 prosent av boligkjøperne i Akershus.

77%
av boligkjøperne vil ha garasje