Dette er
boligkjøperen 2017

Til tross for at prisene faller, er det fortsatt optimisme blant norske boligkjøpere. Men selv om det er langt fra noen krisestemning i boligmarkedet kan det se ut som om kjøperne har blitt litt mer forsiktige. Det viser Boligkjøperindeksen 2017.

Finansiering

Mange har den siste tiden opplevd en prisjustering i boligmarkedet, men på landsbasis er det fremdeles høy etterspørsel etter dyre boliger. Hele 51 prosent ser etter boliger til over 4 millioner kroner. Det er faktisk høyere enn i fjor da 44 prosent ønsket å strekke seg like langt. Hele 11 prosent er i markedet for objekter i prisklassen over 8 millioner kroner.

Selv om det er langt fra noen krisestemning i boligmarkedet, kan det se ut som om kjøperne har blitt litt mer forsiktige. I år planlegger 47 prosent å kjøpe ny bolig før de selger. Det er en nedgang fra i fjor, da tallet var 57 prosent. 22 prosent av boligkjøperne vil selge først.

47%

57%

I år planlegger 47 prosent å kjøpe ny bolig før de selger. Det er en nedgang fra i fjor, da tallet var 57 prosent.

Rentenivået holder seg fortsatt lavt, og det påvirker hvor løst pengene sitter. Det lave rentenivået gjør nemlig at 21 prosent ser seg om etter dyrere boliger enn de ellers ville gjort. Samtidig ser det ut til at den nye boliglånsforskriftens krav om at man kan låne maksimalt 5 ganger samlet bruttoinntekt har en viss dempende effekt på temperaturen i markedet. 18 prosent svarer nemlig at forskriften fører til at de ser etter boliger i en annen prisklasse enn de ellers ville gjort.

Det er også et lavere bekymringsnivå over prisutviklingen i boligmarkedet i år sammenlignet med i fjor. 43 prosent mener at det begynner å bli for dyrt å kjøpe bolig – eller at de er redde for at toppen er nådd. I fjor mente 67 prosent det samme. Det tilsvarer en nedgang på hele 24 prosentpoeng.

36%
nedgang på bekymringsnivået over pris-
utviklingen

Faktisk ser 1 av 3 (32 prosent) på den negative prisutviklingen som en mulighet for å gjøre et godt kjøp – mens 34 prosent ikke lar seg påvirke i det hele tatt. Men mange sitter på gjerdet. 1 av 4 sier at de vil se an prisutviklingen før de eventuelt kjøper ny bolig.

De fleste (80 prosent) opplever fremdeles at de er enkelt å få finansieringsbevis. 73 prosent sier at de kan møte kravet til egenkapital selv. Det er bare noen få prosentpoeng lavere enn i fjor. 49 prosent av låntakerne under 29 år sier at de er nødt til å møte kravet på en annen måte, for eksempel gjennom forskudd på arv, sikkerhet i andres eiendom eller med støtte fra en medlåntaker.

Beliggenhet

Beliggenhet er viktig for den norske boligkjøperen. Halvparten av årets boligkjøpere (49 prosent) prioriterer beliggenhet fremfor boligstandard. En bolig med usjenert beliggenhet er drømmen for mange. Over halvparten (52 prosent) mener at det er viktig eller svært viktig. 39 prosent ønsker seg kort vei til marka, mens 23 prosent drømmer om nærhet til sjøen. Et godt kollektivtilbud er også en viktig faktor, mener 63 prosent av boligkjøperne.

49%
prioriterer beliggenhet fremfor boligstandard

Den norske boligkjøperen ønsker ikke å flytte langt. 70 prosent ønsker å holde seg innenfor samme kommune, men 13 prosent vurderer å strekke seg til en annen kommune i fylket. Bare 7 prosent er på utkikk etter bolig i et annet fylke.

Men 57 prosent er villig til å flytte mer enn 6 kilometer fra sin nåværende bolig, og 36 prosent kan tenke seg å flytte lenger enn 10 kilometer. Bare 19 prosent er villig til å flytte mer enn 20 kilometer.

Boligstandard

Den norske boligkjøperen i 2017 er kvalitetsbevisst, men flertallet er ikke redd for litt oppussing. 82 prosent er innstilt på å kjøpe en bolig med behov for overflateoppussing som sparkling, maling eller beising. Mer enn halvparten (55 prosent) er villige til å påta seg arbeidet med skifte av kjøkken, bad, fliser eller våtrom. Bare 15 prosent er i markedet for et fullt rehabiliteringsobjekt som krever skifte av kledning, etterisolering, bytte av tak eller større ombygging.

82%
er innstilt på å kjøpe en bolig med behov for overflateoppussing

I tillegg er en enegieffektiv bolig viktig for mange. 41 prosent sier energiforbruk/energieffektivitet er viktig eller svært viktig for dem – og bare 21 prosent vurderer dette som uvesentlig.

Nesten alle (84 prosent) mener at balkong eller terrasse er viktig eller svært viktig. 41 prosent sier det samme om hage. Kveldssol er også et viktig kriterium for norske boligkjøpere. 69 prosent anser det som viktig eller svært viktig, mens 58 prosent har den samme oppfatningen om utsikt.

Boligkjøperen i 2017 vil ha garasje, og 64 prosent mener det er viktig eller svært viktig. Heis er bare prioritet for 26 prosent, men i aldersgruppen over 60 år mener naturlig nok mange at dette er en viktig kvalitet på en ny bolig. 68 prosent av de over 60 år sier heis er viktig eller svært viktig.