Boligkjøperen i Buskerud er mindre bekymret over prisnivået enn i fjor

Boligkjøperindeksen 2017 viser at boligkjøpere i Buskerud er blant de minst oppussingsvillige i landet. Et godt kollektivtilbud er også lavere prioritert enn flere andre steder. Langt færre er bekymret over prisnivået i markedet sammenlignet med i fjor – og de fleste planlegger fortsatt å kjøpe før de selger.

Finansiering

Ifølge Boligkjøperindeksen 2017 er 36 prosent av boligkjøperne i Buskerud på jakt etter objekter til over 4 millioner kroner, som er en liten økning fra 30 prosent fra i fjor. Samtidig er andelen betydelig lavere enn i nabofylket Akershus hvor 61 prosent søker tilsvarende dyre boliger, eller i Oslo hvor andelen er 71 prosent.

Til tross for en liten prisnedgang i boligmarkedet er det lite som tyder på at boligkjøperen i Buskerud lar seg skremme. 62 prosent av de som eier bolig fra før svarer at de har tenkt å kjøpe før de selger. Det er en oppgang på 6 prosentpoeng sammenlignet med i fjor. Bare 19 prosent tenker på å selge først og kjøpe etterpå.

Renta er fortsatt lav, men bare 17 prosent av boligkjøperne i Buskerud mener det påvirker dem til å se etter dyrere boliger. Det er nest lavest i hele landet, og 5 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet.

14 prosent sier at den nye boliglånsforskriftens krav om at man kan låne maksimalt fem ganger samlet bruttoinntekt medfører at de ser etter en bolig i en lavere prisklasse enn tidligere. Det har dermed ikke like stor innvirkning på Buskerud som for eksempel Oslo, der 23 prosent sier det samme.

Boligkjøperne i Buskerud virker mindre bekymret for høye boligpriser i år enn i fjor. 44 prosent sier at de synes det begynner å bli for dyrt å kjøpe bolig eller at de er redd for at toppen er nådd og at det går mot et prisfall. I fjor svarte 70 prosent det samme.

44%

70%

44 prosent sier at de synes det begynner å bli for dyrt å kjøpe bolig eller at de er redd for at toppen er nådd og at det går mot et prisfall. I fjor svarte 70 prosent det samme.

I stedet svarer 66 prosent at de ser på den negative prisutviklingen som en mulighet for å gjøre et godt kjøp eller at de ikke er påvirket av det i det hele tatt.

De fleste – 79 prosent – opplever at det er lett å få finansieringsbevis, og 77 prosent kan møte egenkapitalkravet på 15 prosent på egenhånd.

Beliggenhet

42 prosent av boligkjøperne i Buskerud sier at de er enige eller helt enige i at de prioriterer beliggenhet fremfor boligstandard, som er litt mindre enn landsgjennomsnittet. 67 prosent ser etter bolig innenfor samme kommune, mens hele 62 prosent er villige til å flytte mer enn 6 kilometer fra nåværende bolig.

57 mener et godt kollektivtilbud er viktig eller svært viktig, som er lavere enn landsgjennomsnittet på 63 prosent – og betydelig lavere enn i Oslo og Akershus der henholdsvis 83 og 68 prosent sier det samme.

Nærhet til marka er viktig for mange, og 57 prosent sier det er viktig eller svært viktig. At boligen har en usjenert beliggenhet er viktig eller svært viktig for 48 prosent.

57%
mener nærhet til marka er viktig eller svært viktig

Boligstandard

Norske boligkjøpere er opptatt av kvalitet. 79 prosent av boligkjøperne i Buskerud svarer at det kan være aktuelt å kjøpe en bolig som krever litt overflateoppussing som maling og sparkling. 81 prosent sier at det ikke er aktuelt å kjøpe et fullt rehabiliteringsobjekt. 52 prosent sier seg villige til å kjøpe bolig med behov for skifte av kjøkken eller bad/våtrom. Det gjør boligkjøperne i Buskerud til de mest kresne i landet når det gjelder krav til standard.

81%
sier at det ikke er aktuelt å kjøpe et fullt rehabiliterings­objekt

39 prosent av kjøperne sier at en energieffektiv bolig er viktig for dem.

Kveldssol er viktig for norske boligkjøpere, og Buskerud er intet unntak. 64 prosent sier at dette er viktig eller svært viktig, og 51 prosent har samme oppfatning om utsikt. Terrasse eller balkong scorer skyhøyt. 85 prosent mener dette er viktig eller svært viktig, og 41 prosent sier det samme om hage. 74 prosent av kjøperne i Buskerud mener garasje er viktig eller svært viktig.