Dette er boligkjøperen
i Oslo 2017

Det er fortsatt optimisme blant boligkjøpere i Oslo. Kun 2 av 10 ønsker å flytte ut av hovedstaden, og 1 av 3 planlegger å bruke prisnedgangen til å gjøre et boligkupp. Det viser Boligkjøperindeksen 2017.

Finansiering

Det er stor etterspørsel etter dyre objekter i Oslo. Hele 45 prosent av boligkjøperne i Oslo ser etter en bolig til over 6 millioner kroner. Det er nesten dobbelt så mange som i resten av landet (24 prosent landsgjennomsnitt). Det samme gjelder de aller dyreste objektene på markedet. Nesten 10 prosent sier de ser etter en bolig til over 10 millioner kroner. Det er over dobbelt så mange som landsgjennomsnittet (4 prosent).

Det kan se ut som om boligkjøperen i Oslo er mer forsiktig i år enn i fjor. 50 prosent sier de planlegger å kjøpe før de selger sin nåværende bolig. Det er en nedgang på 16 prosentpoeng sammenlignet med 2016. Bekymringen for høye boligpriser er også lavere i Oslo enn i resten av landet. 1 av 4 sier de er bekymret for at det har blitt for dyrt å kjøpe bolig, mens 17 prosent sier de tror toppen er nådd. Sammenlignet er landsgjennomsnittet på folk som tror toppen er nådd på 14 prosent. 35 prosent av boligkjøperne i Oslo tror at prisene vil stige igjen. Det er 5 prosentpoeng fler enn gjennomsnittet.

50%

66%

50 prosent sier de planlegger å kjøpe før de selger sin nåværende bolig. Det er en nedgang på 16 prosentpoeng sammenlignet med 2016.

På spørsmål om den negative prisutviklingen i boligmarkedet har påvirket boligkjøpet, svarer 35 prosent i Oslo at de ser på det som en mulighet til å gjøre et godt kjøp. 29 prosent sier at de ikke påvirkes i det hele tatt.

Det lave rentenivået medfører at 29 prosent av boligkjøperne i Oslo ser på en dyrere bolig enn det de ellers ville ha gjort. Når det gjelder den nye boliglånsforskriften, sier 23 prosent at de nå ser på boliger i en lavere prisklasse.

Beliggenhet

Beliggenhet er fortsatt viktig i hovedstaden. 54 prosent av boligkjøperne sier at de prioriterer beliggenhet fremfor boligstandard. 57 prosent ser etter en bolig med usjenert beliggenhet, mens 38 prosent ønsker nærhet til marka. Bare 16 prosent ønsker nærhet til fjorden, mens hele 83 prosent mener det er viktig eller svært viktig med nærhet til et godt kollektivtilbud.

83%
mener et godt kollektivtilbud er viktig eller svært viktig

Boligkjøperen i Oslo ønsker å bli værende i hovedstaden. Hele 70 prosent sier det er uaktuelt å flytte ut av byen. 42 prosent ser etter en ny bolig i samme område hvor de allerede bor, mens 27 prosent vurderer å flytte til en ny bydel.

70%
sier det er uaktuelt å flytte ut av byen

Boligstandard

Hele 86 prosent av boligkjøperne i Oslo sier at de er villige til å kjøpe en bolig med behov for overflateoppussing. 58 prosent er villige til å pusse opp bad og/eller kjøkken. Når det gjelder fulle rehabiliteringsprosjekter er boligkjøpere i Oslo skeptiske. 77 prosent sier dette er uaktuelt.

Så hva ser boligkjøperne i Oslo etter? 36 prosent ser etter en energieffektiv bolig. 66 prosent mener at kveldssol er viktig, mens hele 86 prosent sier de er ute etter en bolig med terrasse eller balkong. 37 prosent ser etter en bolig med hage, mens 55 mener det er viktig med garasje.