Boligkjøperne i Rogaland
er fortsatt forsiktige

Det er fremdeles tegn på at boligmarkedet i Rogaland ennå ikke er tilbake på gamle høyder. Bare 4 av 10 av de som eier bolig fra før vil kjøpe først og selge etterpå, hvilket gjør rogalendingene til de mest forsiktige i hele landet. Rogaland er også det fylket hvor færrest – 62 prosent – klarer å innfri egenkapitalkravet.

Finansiering

Selv om det er bedring i boligmarkedet i oljefylket Rogaland, er ikke markedet helt oppe på gamle høyder ennå. Det viser Krogsveens Boligkjøperindeks 2017. 56 prosent boligkjøperne i fylket sier de ser etter boliger til under 4 millioner kroner. Det er omtrent den samme andelen som i fjor, og en større andel enn landsgjennomsnittet på 49 prosent for samme prissegment.

Samtidig er det en relativt stor andel som er på jakt etter dyre boliger. Hele 44 prosent er nemlig på jakt etter boliger i markedet over 4 millioner, og 17 prosent er villig til å strekke seg over 6 millioner kroner.

Mye kan tyde på at fylket ikke helt har kommet seg etter smellen i oljebransjen, men er på bedringens vei. Rogalendingene er delt i synet om det er lurt å kjøpe eller selge først. I fjor sa 41 prosent av rogalendingene som eier bolig fra før at de ville selge før de kjøpte nytt. Nå har tallet så vidt sunket til 40 prosent. Det er fremdeles høyest i hele landet. Samtidig sier også 40 prosent at de vil kjøpe først og selge etterpå, som også er en liten nedgang på 5 prosentpoeng fra i fjor. Rogaland er også det fylket med flest kjøpere som ikke eier bolig fra før: 23 prosent.

At hele 70 prosent sier at det lave rentenivået ikke påvirker dem til å se på dyrere boliger tyder også på en viss forsiktighet i markedet.

Rogaland er også fremdeles det fylket i landet hvor flest – 38 prosent – ikke klarer å innfri bankenes krav til egenkapital på 15 prosent. I fjor opplevde 26 prosent at det var vanskelig å få finansieringsbevis i banken, men i år opplever bare 20 prosent det som problematisk. 19 prosent sier også at de må se seg om etter rimeligere boliger på grunn av boliglånsforskriftens krav om at man maksimalt kan låne 5 ganger samlet bruttoinntekt.

Ellers fremstår ikke boligkjøperne i Rogaland som videre bekymret for at prisnivået skal ha blitt for høyt. Bare 33 prosent synes prisene har blitt for høye eller er redd for at toppen er nådd og prisene skal falle. Det er lavere en landsgjennomsnittet på 43 prosent. Og hele 50 prosent ser på de siste månedenes prisfall som en mulighet til å gjøre et boligkupp. Ikke noe annet sted i landet ser boligkjøperen så positivt på den siste tidens prisfall.

50%
ser mulighet til å gjøre et boligkupp etter prisfallet

Beliggenhet

Boligkjøperindeksen 2017 viser at 71 prosent av boligkjøperne i Rogaland ønsker å holde seg innenfor sin hjemkommune, men at 18 prosent er villige til å flytte til en annen kommune i fylket. Langt de fleste – 70 prosent – ønsker å holde seg innenfor en radius på 10 kilometer fra nåværende bolig.

Nordmenn er opptatt av beliggenhet, og 47 prosent av boligkjøperne i Rogaland mener en bolig med usjenert beliggenhet er viktig eller svært viktig. 47 prosent mener også beliggenhet er så viktig at de prioriterer det fremfor boligstandard.

70%
vil holde seg innenfor en radius på 10 kilometer fra nåværende bolig

53 prosent av kjøperne mener at et godt kollektivtilbud er viktig eller svært viktig, noe som er 10 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet. 33 prosent sier det samme om nærhet til marka, mens 30 prosent mener nærhet til sjøen er viktig eller svært viktig.

Boligstandard

De aller fleste – 81 prosent – går ikke av veien for å kjøpe en bolig som krever enkel overflateoppussing som maling eller sparkling. Litt mer tilbakeholdenhet er det mot å kjøpe et objekt som krever bytte av kjøkken eller bad. Bare 50 prosent sier de er villig til det, og 81 prosent avviser at de ville være interessert i et fullt rehabiliteringsprosjekt. Godt over halvparten – 51 prosent – sier at en energieffektiv bolig er viktig eller svært viktig for dem.

71 prosent mener at kveldssol er viktig eller svært viktig, og hele 85 prosent mener det samme om terrasse eller balkong. Hage er tilsvarende viktig for 41 prosent, og garasje for 62 prosent.

71%
anser kveldssol som viktig eller svært viktig