Kontakt oss

Boligkjøpere i Oslo vil ha buss, trikk og bane

Publisert 30. september 2016 kjøpe bolig selge bolig

(Oslo, 26. september 2016) Nesten alle boligkjøperne i Oslo ønsker seg en bolig i nærheten av kollektivtrafikk. Hele 8 av 10 Oslo-beboere mener et godt kollektivtilbud er viktig når de ser seg om etter ny bolig. Det viser tall fra Boligkjøperindeksen 2016.

Bare Oslofolk bryr seg om kollektivtransport

Det er ”bare” Oslofolk som bryr seg om et godt kollektivtilbud. Det viser den årlige Boligkjøperindeksen 2016 som er utarbeidet av eiendomsmeglerkjeden Krogsveen, og som er basert på 2369 respondenter landet over. Boligkjøperindeksen kartlegger hvilke faktorer som er viktig for norske boligkjøpere når de ser etter ny bolig.

Hele 80 prosent av Oslo-beboerne sier at et godt kollektivtilbud er viktig eller svært viktig når de jakter på ny bolig. På landsbasis svarer 63 prosent det samme.

«Ikke noe sted i Norge er kollektivnettet så godt utbygd og flittig brukt som i Oslo. Folk bruker buss, trikk og T-bane daglig, og de er helt avhengig av det i hverdagen. Daglig bilbruk er for de fleste mer en ulempe enn en fordel i Oslo. Derfor scorer dette så høyt innenfor hovedstaden.» Karsten Onsrud Direktør forretningsutvikling og kommunikasjon, Krogsveen

Dette er trolig også forklaringen på at hele 36 prosent av Oslo-beboere svarer at garasje er lite eller svært lite viktig for dem. Under halvparten – 47 prosent – mener at garasje er viktig for dem.

Kollektivtilbud lite viktig utenfor Oslo

Dersom man ser på andre fylker er viktigheten av kollektivtilbud betydelig lavere. I Buskerud sier for eksempel bare 58 prosent at et godt kollektivtilbud er viktig eller svært viktig, i Rogaland 43 prosent og i Vestfold 32 prosent.

– Bilen står fortsatt sterkt i hele landet bortsett fra i Oslo. I områder med større avstander og lavere kollektivfrekvens er folk fremdeles veldig avhengig av bil. Dette blir tydelig når de ser seg om etter bolig. Men dette kan også tolkes som et signal om at mange andre har mye å lære av hovedstaden når det gjelder å lage et kollektivtilbud som er så godt at publikum etterspør det og aktivt tar det i betrakting som en faktor når de ser etter bolig, sier Onsrud.

I fylkene Vestfold, Telemark og Møre og Romsdal svarer til og med så mange som henholdsvis 24, 26 og 22 prosent at godt kollektivtilbud er svært lite viktig for dem. På samme måte svarer folk utenfor Oslo jevnt over at garasje er viktig for dem. I Vestfold oppgir for eksempel hele 76 prosent at dette er viktig eller svært viktig, og i Akershus 72 prosent.

For mer informasjon, kontakt:

Karsten Onsrud, direktør forretningsutvikling og kommunikasjon, Krogsveen, mobil 908 40 279, karsten.onsrud@krogsveen.no

Om Boligkjøperindeksen 2016

Web-basert undersøkelse blant registrerte boligsøkere i Norge. Utvalg: 2369 respondenter. Signifikansnivå 95 %, +/- 1,8 % i feilmargin på målgruppen. Kjønnsfordeling utvalg: 1182 menn (49,9 %), 1187 kvinner (50,1 %). Undersøkelsen er utført i august 2016.

Boligsøkerregisteret til Krogsveen omfatter 15000 boligsøkere. Registeret blir oppdatert kontinuerlig og inneholder et representativt utvalg av de som er i markedet for å kjøpe bolig akkurat nå. I underkant av 20 prosent av disse boligsøkerne har besvart undersøkelsen.

Boligkjøperindeksen ble utarbeidet for første gang høsten 2014, og gir innsikt i hva som påvirker folks valg av bolig innenfor fire ulike temaer; finansering, flytte- og reiseavstander, bomiljø og boligstandard. Undersøkelsen er gjennomført av Nucleus og Infact på vegne av Krogsveen.

Foto: iStock/Ekely

Relaterte boligtips

Totalt 91 relaterte blogginnlegg

Viktige flyttetips

Det lønner seg å være godt forberedt når du skal flytte. Begynn derfor planleggingen i god tid. Skal du...

Skift bolig mens du kan

Vi lever stadig lengre i dette landet og dagens eldre ønsker å leve et aktivt liv. Mange er tidlig ute med å...