Kontakt oss

Boligkjøperindeksen 2017: Dette er boligkjøperen 2017

Publisert 13. oktober 2017 kjøpe bolig økonomi

Til tross for prisnedgang, er det fortsatt optimisme blant norske boligkjøpere. Bekymringen for en boligboble har falt og boliglånsforskriften har hatt effekt. Det viser Boligkjøperindeksen 2017 fra Krogsveen.

1080x540_boligkjøperindeksen_Krogsveen

(Oslo, 13. oktober 2017) Boligkjøperindeksen 2017 er en årlig undersøkelse blant boligkjøpere utarbeidet av eiendomsmeglerkjeden Krogsveen. 2334 respondenter som ser etter bolig nå i høst, har besvart undersøkelsen. Boligkjøperindeksen er dermed den største kartleggingen i Norge i sitt slag.

Det har vært noen turbulente måneder i boligmarkedet den siste tiden, med en prisnedgang for første gang på mange år. Men det ser ikke ut til at den norske boligkjøperen preges nevneverdig av den grunn. Det er fortsatt høy etterspørsel etter dyre boliger. Hele 51 prosent ser etter boliger til over 4 millioner. Det er en økning på 6 prosentpoeng fra i fjor da 44 prosent ønsket å strekke seg så langt. Hele 11 prosent er i markedet for objekter i prisklassen over 8 millioner.

– Tall fra boligkjøperindeksen 2017 viser et sunt og stabilt boligmarked i god balanse. Boligkjøperne er mindre bekymret i år enn i fjor, noe som kan tyde på at dommedagsprofetiene ikke har truffet blink. Blant annet er det 70 prosent nedgang i boligkjøpere under 30 år som er bekymret for at prisene er for høye eller at de har nådd toppen, sier Leif J. Laugen, administrerende direktør i Krogsveen.

Totalt sett sier 43 prosent av de spurte at det begynner å bli for dyrt å kjøpe bolig eller de er redde for at toppen i markedet er nådd. I fjor mente 67 prosent det samme. Dette er en nedgang på hele 55 prosent.

– Prisjusteringen i markedet har også justert forventningene blant boligkjøperne. Det er positivt. I tillegg har politiske tiltak som boliglånsforskriften hatt den ønskede effekten, noe som gir et marked som av de fleste aktørene oppleves å være i bedre balanse i år sammenlignet med i fjor, fortsetter Laugen.

 

Boliglånsforskriften

Tallene fra Boligkjøperindeksen viser nemlig at den nye boliglånsforskriftens krav om at man kan låne maksimalt 5 ganger samlet bruttoinntekt har hatt en dempende effekt på temperaturen i markedet. 18 prosent svarer at forskriften fører til at de ser etter boliger i en annen prisklasse enn de ellers ville gjort. Her utmerker Oslo, Bergens-området og Stavanger-området seg med høyest andel. Det tyder på at bestemmelsen virker kraftigst i storbyene hvor boligprisene er høyest. Det til tross for det lave rentenivået, som påvirker boligkjøperne i motsatt retning. 21 prosent ser seg om etter dyrere boliger enn de ellers ville gjort på grunn av det lave rentenivået.

– Boligmarkedet er fortsatt utfordrende for førstegangskjøperne og de unge med tanke på egenkapitalkrav og låneforskriften. Stadig flere opplever at det er vanskeligere å få finansieringsbevis fra banken. I år er det over 20 prosent som svarer «nei» på spørsmålet om det er enkelt å få finansieringsbevis, en økning fra 15 prosent i 2016. Hele 49 prosent av låntagerne under 29 år sier at de ikke klarer å møte egenkapitalkravet selv, sier Leif J. Laugen i Krogsveen.

 

Beliggenhet

Beliggenhet er stadig viktig for den norske boligkjøperen. Halvparten av årets boligkjøpere prioriterer beliggenhet fremfor boligstandard. En bolig med usjenert beliggenhet er drømmen for mange. Over halvparten – 52 prosent – mener det er viktig eller svært viktig. 39 prosent ønsker seg kort vei til marka, og 23 prosent nærhet til sjøen. Et godt kollektivtilbud er også en viktig faktor mener 63 prosent av boligkjøperne.

– Den norske boligkjøperen har mange krav til ny bolig, og er kvalitetsbevisst. Mantraet om beliggenhet er stadig like viktig. Vi ser en utvikling i markedet hvor kravlisten til boligkjøperne blir stadig lengre, og det uten at de ønsker å flytte vekk fra byen eller området de allerede bor i, sier administrerende direktør i Krogsveen, Leif J. Laugen.

Den norske boligkjøperen ønsker nemlig ikke å flytte langt. 70 prosent ønsker å holde seg innenfor samme kommune, mens 13 prosent vurderer å strekke seg til en annen kommune i samme fylke. Bare 7 prosent er på utkikk etter bolig i et annet fylke enn der de bor i dag.

 

Oppussing

Boligkjøperindeksen viser at den norske boligkjøperen i 2017 er kvalitetsbevisst, men flertallet er ikke redd for litt oppussing. 82 prosent er innstilt på å kjøpe en bolig med behov for overflateoppussing som maling eller beising. Dette er en liten nedgang fra 84 prosent i 2016. Imidlertid er det få som kan tenke seg å kjøpe bolig med behov for full rehabilitering slik som skifte av tak, etterisolering eller stor ombygging. Her har andelen falt fra 21 til 15 prosent.

– Mange er i tidsklemma. Begrenset tid og kanskje også begrensede ferdigheter gjør at man er lite villig til å gå på større oppussingsprosjekter, fortsetter Laugen.

 

Boligstandard

For mange er en energieffektiv bolig viktig. 41 prosent sier energiforbruk eller energieffektivitet er viktig eller svært viktig for dem – og bare 21 prosent vurderer dette som uvesentlig. Kveldssol er også stadig et viktig kriterium for norske boligkjøpere. 69 prosent anser det som viktig eller svært viktig, mens 58 prosent har samme oppfatningen om utsikt.

Boligkjøperen i 2017 vil ha garasje, og 64 prosent mener det er viktig eller svært viktig Nesten alle – 84 prosent – mener balkong eller terrasse er viktig eller svært viktig, og 41 prosent sier det samme om hage.

– Mange boligkjøpere er ute etter en ny bolig med en rekke fasiliteter. Vi ser at de objektene som har flere kvaliteter ofte er de som er mest populære, samtidig som det er fasiliteter som er viktigere for noen kjøpegrupper enn for andre, sier Leif J. Laugen i Krogsveen.

Et eksempel på dette er heis. Heis er bare prioritet for 26 prosent, men i aldersgruppen over 60 år mener naturlig nok mange at dette er en viktig kvalitet på en ny bolig. 68 prosent av de over 60 år sier heis er viktig eller svært viktig.

For en total oversikt over boligkjøperen 2017, se https://krogsveen.no/Boligkjoperindeksen

Om Boligkjøperindeksen 2017

Web-basert undersøkelse blant registrerte boligsøkere i Norge. Utvalg: 2334 respondenter hvorav 2102 respondenter har besvart hele undersøkelsen. Signifikansnivå 95 %, +/- 2,1 % i feilmargin på målgruppen. Kjønnsfordeling utvalg: 1157 menn (49,6 %), 1177 kvinner (50,4 %). Undersøkelsen er utført i august 2017.

Boligsøkerregisteret til Krogsveen omfatter til enhver tid mellom 15-20 000 boligsøkere. Registeret blir oppdatert kontinuerlig og inneholder et representativt utvalg av de som er i markedet for å kjøpe bolig akkurat nå. I underkant av 15 prosent av disse boligsøkerne har besvart undersøkelsen.

Boligkjøperindeksen ble utarbeidet for første gang høsten 2014, og gir innsikt i hva som påvirker folks valg av bolig innenfor fire ulike temaer; finansering, flytte- og reiseavstander, bomiljø og boligstandard. Undersøkelsen er gjennomført av Nucleus og Infact på vegne av Krogsveen.

Relaterte boligtips

Totalt 126 relaterte blogginnlegg

Viktige flyttetips

Det lønner seg å være godt forberedt når du skal flytte. Begynn derfor planleggingen i god tid. Skal du...