Kontakt oss

Boligkjøperne vil betale for uavhengig kjøpsrådgivning

Publisert 3. november 2016 kjøpe bolig

(Oslo 3. november 2016) I et boligmarked hvor prisene stiger og boligene går raskt unna, gir en tredjedel av boligkjøperne uttrykk for at de kan være villig til å betale for kjøpsrådgivning. I pressområder som Oslo, hvor etterspørselen er større enn tilbudet, er andelen som kan tenke seg boligkjøpsrådgivning størst.  

Boligkjøperindeksen 2016 - boligkjøperen vil betale for kjøpsrådgivning

Dette fremkommer av Boligkjøperindeksen 2016, Krogsveens årlige undersøkelse av kjøpere som er aktive i markedet. 2 363 boligkjøpere har svart på undersøkelsen, og undersøkelsen er den eneste i sitt slag som tar temperaturene på de som akkurat nå er i markedet på jakt etter bolig.  

Hele 53 prosent av boligkjøperne svarer at de kan tenke seg å få råd og eventuelt prisoverslag for utbedring av boligen ved kjøp av bolig. 28,9 prosent sier også at de er villige til å betale for uavhengig kjøpsrådgivning. Andelen er høyest i Oslo, hvor 32,4 prosent kan tenke seg å betale for uavhengig rådgivning ved boligkjøp. Minst interesse er det i Møre og Romsdal med 22,9 prosent.

«Ikke noe sted i Norge er kollektivnettet så godt utbygd og flittig brukt som i Oslo. Folk bruker buss, trikk og T-bane daglig, og de er helt avhengig av det i hverdagen. Daglig bilbruk er for de fleste mer en ulempe enn en fordel i Oslo. Derfor scorer dette så høyt innenfor hovedstaden.» Leif J. Laugen Adm.dir Krogsveen

- De siste årene har det også dukket opp flere TV-programmer hvor boligkjøpere får hjelp av eiendomsmeglere til å finne bolig og hjelp med budgivningen. Dette kan også ha bidratt til å sette fokus på disse tjenestene, sier Laugen.

Splittet syn på hvilke interesser megler ivaretar

I Boligkjøperindeksen fremgår det også at 30,2 prosent av boligkjøperne har lite tillit til at eiendomsmeglerne ivaretar kjøpernes interesse. Samtidig har 31,8 prosent av boligkjøperne stor tillit til eiendomsmeglerne ivaretar deres interesse.

Tallene viser at det er i Oslo flest har lav tillit til at megler ivaretar kjøpers interesser (41,8 prosent), mens andelen med lav tillit i Vestfold, Østfold, Telemark og Hedmark er under 20 prosent.

- Dette er et interessant funn. Boligkjøperne er splittet i synet på hvor godt representert de blir av eiendomsmeglerne i boligkjøpet. Selv om meglerne er en mellommann mellom kjøper og selger, vil nok megleren i presseområdene hvor boligene går fort unna, kunne bli oppfattet som den som bistår selger med å gjøre et godt salg mer enn å hjelpe kjøper med et godt kjøp, sier Laugen.

Om Boligkjøperindeksen 2016

Web-basert undersøkelse blant registrerte boligsøkere i Norge. Utvalg: 2 369 respondenter. Signifikansnivå 95 %, +/- 1,8 % i feilmargin på målgruppen. Kjønnsfordeling utvalg: 1 182 menn (49,9 %), 1 187 kvinner (50,1 %). Undersøkelsen er utført i september 2016.

Boligsøkerregisteret til Krogsveen omfatter 17000 boligsøkere. Registeret blir oppdatert kontinuerlig og inneholder et representativt utvalg av de som er i markedet for å kjøpe bolig akkurat nå. I underkant av 20 prosent av disse boligsøkerne har besvart undersøkelsen.

Boligkjøperindeksen ble utarbeidet for første gang høsten 2014, og gir innsikt i hva som påvirker folks valg av bolig innenfor fire ulike temaer; finansering, flytte- og reiseavstander, bomiljø og boligstandard. Undersøkelsen er gjennomført av Nucleus og Infact på vegne av Krogsveen.

Foto: stocksy.com/Bonnin Studios

Relaterte boligtips

Totalt 92 relaterte blogginnlegg

Viktige flyttetips

Det lønner seg å være godt forberedt når du skal flytte. Begynn derfor planleggingen i god tid. Skal du...

Skift bolig mens du kan

Vi lever stadig lengre i dette landet og dagens eldre ønsker å leve et aktivt liv. Mange er tidlig ute med å...