Kontakt oss

Boligmarkedet i Asker og Bærum 2017: Fortsatt stigende boligpriser

Publisert 3. januar 2017 kjøpe bolig selge bolig økonomi

Vi tror på et fortsatt sterkt boligmarked i 2017. Vi venter en prisvekst på henholdsvis 13 prosent i Bærum og 11 prosent i Asker. Samtidig antar vi at aktiviteten i form av antall omsatte eiendommer vil øke.

Asker_iStock-Ekely

Sterk prisoppgang

Siden starten på 2016 har prisutviklingen i østlands-området, målt som 12 måneders løpende endringstakt, vært sterk. I Asker og Bærum er nå prisveksten i ferd med å runde 15 prosent. Dette er historisk høyt sammenlignet med om lag 6 prosent ved utgangen av 2015 og 7 prosent ved utgangen av 2014.

Med god medvind fra lave renter, høy sysselsetting i et fortsatt aktivt næringsliv og god inntektsutvikling blant folk flest, tror vi på en sterk utvikling også i 2017. God aktivitet når de gjelder salg og igangsetting av nybygg de senere år, betyr at flere prosjekter blir ferdigstilt og at det dermed frigjøres flere bruktboliger for salg. Dermed blir balansen mellom tilbud og etterspørsel bedre, og vi tror derfor at prisstigningstakten vil reduseres litt gjennom året til om lag henholdsvis 13 prosent i Bærum og 11 prosent i Asker ved utgangen av 2017.   

Samtidig forventer vi at prisveksten i landet forøvrig vil reduseres moderat fra 12 prosent ved utgangen av 2016 via en topp på 14 prosent i februar/mars til 10 prosent i desember 2017, blant annet som følge av en betydelig svakere veksttakt i Oslo utover året.

Asker og Bærum_årlig veksttakt

God aktivitet

Samlet sett ble omsetningen av bruktboliger i Asker og Bærum i 2016 litt lavere enn i 2015. En ytterligere bedret balanse mellom tilbud og etterspørsel som følge av at flere prosjekter ferdigstilles og innflyttes, forventer vi vil gi et godt grunnlag for en noe høyere aktivitet i 2017. 

Vi legger også til grunn høy aktivitet innenfor nybygg. Med en relativt moderat boligproduksjon i årene 2012-15 i hele hovedstadsområdet og en stabil befolkningsvekst i Asker og Bærum, mener vi det er gode markedsmessige forutsetninger for fortsatt høy aktivitet her.

Disclaimer:

Alle historiske tall er beregnet med grunnlag i Eiendomsverdis månedlige boligprisstatistikk med sammenlignbare data tilbake til 1. januar 2003. Statistikken utarbeides på oppdrag fra Eiendom Norge og tar utgangspunkt i innrapporterte omsetninger til finn.no fra norske eiendomsmeglerforetak. Statistikken fra november 2016 er siste kilde som er benyttet for analysen.

Alle beregninger og vurderinger knyttet til årsskiftet 2016/17 og fremover er gjennomført i desember 2016 av Krogsveen. Analysene er gjort etter beste skjønn og overbevisning, men vi understreker at det er knyttet risiko til mange av de vurderinger og beregninger som er gjort. Ved beslutning om kjøp og salg av eiendom anbefales det at man henter inn informasjon fra flere kilder, herunder at man tar kontakt med lokal eiendomsmegler som kjenner forholdene best i de enkelte områder.

Foto: iStock/Ekely

Relaterte boligtips

Totalt 128 relaterte blogginnlegg

Viktige flyttetips

Det lønner seg å være godt forberedt når du skal flytte. Begynn derfor planleggingen i god tid. Skal du...