Kontakt oss

Boligmarkedet i Hamar 2017: Fortsatt stigende boligpriser

Publisert 3. januar 2017 kjøpe bolig selge bolig økonomi

Vi tror på et fortsatt sterkt boligmarked i 2017. For Hamar venter vi en prisvekst på 11 prosent og det i et marked med samme høye aktivitet som i 2016.

Hamar

Stigende boligpriser

Siden starten på 2016 har prisutviklingen i østlands-området, målt som 12 måneders løpende endringstakt, vært sterk. I Hamar ligger nå prisveksten ved utgangen av 2016 på omlag 13 prosent. Dette er historisk høyt sammenlignet med tidligere år. Med god medvind fra lave renter, høy sysselsetting i et fortsatt aktivt næringsliv og god inntektsutvikling blant folk flest, tror vi på en sterk utvikling også i 2017. God aktivitet når de gjelder salg og igangsetting av nybygg de senere år, betyr at flere prosjekter blir ferdigstilt og at det dermed frigjøres flere bruktboliger for salg. Dermed blir balansen mellom tilbud og etterspørsel bedre, og vi tror derfor at prisstigningstakten vil reduseres litt gjennom året til om lag 11 prosent ved utgangen av 2017. Samtidig forventer vi at prisveksten i landet forøvrig vil reduseres moderat fra 12 prosent ved utgangen av 2016 via en topp på 14 prosent i februar/mars til 10 prosent i desember 2017, blant annet som følge av en betydelig svakere veksttakt i Oslo utover året.

Hamar_årlig veksttakt

God aktivitet

Samlet sett ble omsetningen av bruktboliger i Hamar i 2016 om lag 10 prosent høyere enn i 2015. En bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel som følge av at flere prosjekter ferdigstilles og innflyttes, forventer vi vil gi samme høye aktivitet som i 2016 i bruktboligmarkedet. 

Vi legger til grunn fortsatt høy aktivitet innenfor nybygg. Med en relativt moderat boligproduksjon i årene 2012-15 på hele østlands-området og en stabil befolkningsutvikling på Hamar, mener vi det er gode markedsmessige forutsetninger for fortsatt god aktivitet her.

 

Disclaimer:

Alle historiske tall er beregnet med grunnlag i Eiendomsverdis månedlige boligprisstatistikk med sammenlignbare data tilbake til 1. januar 2003. Statistikken utarbeides på oppdrag fra Eiendom Norge og tar utgangspunkt i innrapporterte omsetninger til finn.no fra norske eiendomsmeglerforetak. Statistikken fra november 2016 er siste kilde som er benyttet for analysen.

Alle beregninger og vurderinger knyttet til årsskiftet 2016/17 og fremover er gjennomført i desember 2016 av Krogsveen. Analysene er gjort etter beste skjønn og overbevisning, men vi understreker at det er knyttet risiko til mange av de vurderinger og beregninger som er gjort. Ved beslutning om kjøp og salg av eiendom anbefales det at man henter inn informasjon fra flere kilder, herunder at man tar kontakt med lokal eiendomsmegler som kjenner forholdene best i de enkelte områder.

Relaterte boligtips

Totalt 126 relaterte blogginnlegg

Viktige flyttetips

Det lønner seg å være godt forberedt når du skal flytte. Begynn derfor planleggingen i god tid. Skal du...