Kontakt oss

Boligmarkedet i Larvik 2017: Fortsatt stigende boligpriser

Publisert 3. januar 2017 kjøpe bolig selge bolig økonomi

Vi tror på et fortsatt godt boligmarked i 2017. For Larvik venter vi en prisvekst på 8 prosent og et aktivt marked med god omsetning av boliger.  

Larvik_iStock-plavicena

Stigende boligpriser

Siden starten på 2016 har prisutviklingen i østlands-området, målt som 12 måneders løpende endringstakt, vært sterk. I Larvik ligger prisveksten nå ved utgangen av 2016 på vel 7 prosent. Dette er på samme nivå som ved slutten av 2015 (7,2 prosent) og 2016 (6,1 prosent).  

Med god medvind fra lave renter, høy sysselsetting i et fortsatt aktivt næringsliv og god inntektsutvikling blant folk flest, tror vi på en sterk utvikling også i 2017. God aktivitet når de gjelder salg og igangsetting av nybygg de senere år, betyr at kjøperne har mye å velge i noe som gjør at vi ikke får den sterke prisstigningen som i byer nærmere Oslo. Vi legger til grunn en stabil prisvekst gjennom 2017 på om lag 8 prosent.   

Samtidig forventer vi at prisveksten i landet forøvrig vil reduseres fra 12 prosent ved utgangen av 2016 via en topp på 14 prosent i februar/mars til 10 prosent i desember 2017, blant annet som følge av en betydelig svakere veksttakt i Oslo utover året.

Larvik_årlig veksttakt

God aktivitet

Samlet sett ble omsetningen av bruktboliger i Larvik i 2016 om lag 5 prosent høyere enn i 2015 og 6 prosent høyere enn i 2014. En god balanse mellom tilbud og etterspørsel som følge av at flere prosjekter har blitt ferdigstilt, har gitt god aktivitet i bruktmarkedet.  Dette forventer vi vil fortsette.

Vi legger også til grunn fortsatt god aktivitet innenfor nybygg. Med en relativt moderat boligproduksjon i årene 2012-15 på hele østlands-området og en stabil befolkningsutvikling i Vestfold, mener vi de markedsmessige forutsetninger fortsatt er til stede for nye boligprosjekter, også i Larvik.

 

Disclaimer:

Alle historiske tall er beregnet med grunnlag i Eiendomsverdis månedlige boligprisstatistikk med sammenlignbare data tilbake til 1. januar 2003. Statistikken utarbeides på oppdrag fra Eiendom Norge og tar utgangspunkt i innrapporterte omsetninger til finn.no fra norske eiendomsmeglerforetak. Statistikken fra november 2016 er siste kilde som er benyttet for analysen.

Alle beregninger og vurderinger knyttet til årsskiftet 2016/17 og fremover er gjennomført i desember 2016 av Krogsveen. Analysene er gjort etter beste skjønn og overbevisning, men vi understreker at det er knyttet risiko til mange av de vurderinger og beregninger som er gjort. Ved beslutning om kjøp og salg av eiendom anbefales det at man henter inn informasjon fra flere kilder, herunder at man tar kontakt med lokal eiendomsmegler som kjenner forholdene best i de enkelte områder.

Foto: iStock/plavicena

Relaterte boligtips

Totalt 128 relaterte blogginnlegg

Viktige flyttetips

Det lønner seg å være godt forberedt når du skal flytte. Begynn derfor planleggingen i god tid. Skal du...