Kontakt oss

Boligmarkedet i Sandefjord 2017: Fortsatt stigende boligpriser

Publisert 4. januar 2017 kjøpe bolig selge bolig økonomi

Vi tror på et fortsatt sterkt boligmarked i 2017. For Sandefjord venter vi en prisvekst på 8 prosent og fortsatt høy aktivitet.  

Sandefjord

Stigende boligpriser

Siden starten på 2016 har prisutviklingen i østlands-området, målt som 12 måneders løpende endringstakt, vært sterk. I Sandefjord ligger nå prisveksten ved utgangen av 2016 på over 8 prosent. Dette er høyt sammenlignet med 3,1 prosent ved utgangen av 2015. Med god medvind fra lave renter, høy sysselsetting i et fortsatt aktivt næringsliv og god inntektsutvikling blant folk flest, tror vi på en sterk utvikling også i 2017. Vi tror at prisstigningstakten i Sandefjord stort sett vil holde seg på nåværende nivå, og dermed altså om lag 8 prosent ved utgangen av 2017.

Samtidig forventer vi at prisveksten i landet forøvrig vil reduseres fra 12 prosent ved utgangen av 2016 via en topp på 14 prosent i februar/mars til 10 prosent i desember 2017, blant annet som følge av en betydelig svakere veksttakt i Oslo utover året.

Sandefjord_årlig veksttakt

God aktivitet

Samlet sett ble omsetningen av bruktboliger i Sandefjord i 2016 om lag på samme nivå som i 2015. En god balanse mellom tilbud og etterspørsel skaper godt grunnlag for omsetning og vi forventer samme aktivitetsnivå som i 2016. Med en relativt moderat boligproduksjon i årene 2012-15 på hele østlands-området og en stabil befolkningsutvikling i Vestfold, mener vi det er gode markedsmessige forutsetninger for fortsatt god aktivitet innenfor nybygg.

 

Disclaimer:

Alle historiske tall er beregnet med grunnlag i Eiendomsverdis månedlige boligprisstatistikk med sammenlignbare data tilbake til 1. januar 2003. Statistikken utarbeides på oppdrag fra Eiendom Norge og tar utgangspunkt i innrapporterte omsetninger til finn.no fra norske eiendomsmeglerforetak. Statistikken fra november 2016 er siste kilde som er benyttet for analysen.

Alle beregninger og vurderinger knyttet til årsskiftet 2016/17 og fremover er gjennomført i desember 2016 av Krogsveen. Analysene er gjort etter beste skjønn og overbevisning, men vi understreker at det er knyttet risiko til mange av de vurderinger og beregninger som er gjort. Ved beslutning om kjøp og salg av eiendom anbefales det at man henter inn informasjon fra flere kilder, herunder at man tar kontakt med lokal eiendomsmegler som kjenner forholdene best i de enkelte områder.

Relaterte boligtips

Totalt 128 relaterte blogginnlegg

Viktige flyttetips

Det lønner seg å være godt forberedt når du skal flytte. Begynn derfor planleggingen i god tid. Skal du...