Kontakt oss

Boligmarkedet i Telemark 2017: Fortsatt stigende boligpriser

Publisert 3. januar 2017 kjøpe bolig selge bolig økonomi

Vi tror på et fortsatt sterkt boligmarked i 2017. For Telemark fylke venter vi en prisvekst på 8 prosent, og for byene Porsgrunn og Skien 10 prosent. Dette forventer vi skjer i et marked med noe høyere aktivitet enn i 2016.  

Telemark

Stigende boligpriser

Siden starten på 2016 har prisutviklingen i østlands-området, målt som 12 måneders løpende endringstakt, vært sterk. I Telemark ligger nå prisveksten ved utgangen av 2016 på om lag 10 prosent, og i Porsgrunn og Skien isolert nærmere 12 prosent. Dette er historisk høyt sammenlignet med tidligere år.

Med god medvind fra lave renter, høy sysselsetting i et fortsatt aktivt næringsliv og god inntektsutvikling blant folk flest, tror vi på en sterk utvikling også i 2017. Noe høyere aktivitet når de gjelder salg og igangsetting av nybygg de senere år, betyr at flere prosjekter blir ferdigstilt noe som vil frigjøre bruktboliger for salg. Dermed blir balansen noe forskjøvet, og vi tror derfor at prisstigningstakten vil reduseres litt gjennom året til om lag 10 prosent i Porsgrunn og Skien, og 8 prosent for hele Telemark fylke hvor de to byene til sammen står for 70 prosent av all boligomsetning.   

Samtidig forventer vi at prisveksten i landet forøvrig vil reduseres moderat fra 12 prosent ved utgangen av 2016 via en topp på 14 prosent i februar/mars til 10 prosent i desember 2017, blant annet som følge av en betydelig svakere veksttakt i Oslo utover året.

Telemark_årlig veksttakt
Porsgrunn_årlig veksttakt
Skien_årlig veksttakt

God aktivitet

Samlet sett ble omsetningen av bruktboliger i Telemark i 2016 om lag 2 prosent lavere enn i 2015, men høyere enn i 2014. Nedgangen fra 2015 var størst i de to byene.  Vi antar at aktiviteten i markedet vil ta seg opp og holde seg høy i 2017. 

 

Disclaimer:

Alle historiske tall er beregnet med grunnlag i Eiendomsverdis månedlige boligprisstatistikk med sammenlignbare data tilbake til 1. januar 2003. Statistikken utarbeides på oppdrag fra Eiendom Norge og tar utgangspunkt i innrapporterte omsetninger til finn.no fra norske eiendomsmeglerforetak. Statistikken fra november 2016 er siste kilde som er benyttet for analysen.

Alle beregninger og vurderinger knyttet til årsskiftet 2016/17 og fremover er gjennomført i desember 2016 av Krogsveen. Analysene er gjort etter beste skjønn og overbevisning, men vi understreker at det er knyttet risiko til mange av de vurderinger og beregninger som er gjort. Ved beslutning om kjøp og salg av eiendom anbefales det at man henter inn informasjon fra flere kilder, herunder at man tar kontakt med lokal eiendomsmegler som kjenner forholdene best i de enkelte områder.

Relaterte boligtips

Totalt 128 relaterte blogginnlegg

Viktige flyttetips

Det lønner seg å være godt forberedt når du skal flytte. Begynn derfor planleggingen i god tid. Skal du...