Kontakt oss

Boligmarkedet ved inngangen til 2019

Publisert 3. januar 2019 økonomi

Rolig desember! Desember-markedet ble som forventet, preget av færre aktive kjøpere, få omsetninger og vikende priser, sier Leif J. Laugen.

hoved_blogg_leif

Ut fra våre interne beregninger antar vi at prisene korrigert for sesongvariasjoner er ned med 0,5 prosent i desember. I og med at desember normalt er en svak måned vil vi dermed ha et nominelt fall på opp mot 1,5 prosent for landet sett under ett. Vi forventer fortsatt at Oslo skiller seg positivt ut, og blir ikke forbauset om prisene er stabile her. Selv om tilbudssiden faller inn mot jul, trekker også mange av søkerne seg fra markedet slik at balansen mellom etterspørsel og tilbud opprettholdes. 

En viktig indikator på temperaturen i boligmarkedet er antall unike budgivere pr objekt som selges. Gjennom at Krogsveen normalt omsetter om lag 150-250 boliger i uka, hvorav 50-80 i Oslo, kan vi systematisk lese av hvor hett markedet er. Utviklingen i desember viser fortsatt et relativt stabilt nivå for Oslo med om lag 1,9 unike budgivere, et nivå som tyder på at det er noen flere salg som avgjøres ved en bud-konkurranse enn rene forhandlinger med kun èn interessent. I landet for øvrig er nå forhandlinger vel så vanlig når gjennomsnittlig antall unike budgivere nå er på undersiden av 1,5. Markedet er med andre ord selektivt, men riktig prising og målrettet markedsføring bidrar til å få et godt salg i havn.

bilde_blogg

«På’an igjen» i januar
Vi forventer en sterk start på det nye året med en januar-vekst på 2,0-2,5 prosent. Rammebetingelsene er gunstige for fortsatt god balanse mellom etterspørsel og tilbud, stabil prisutvikling og dermed høy aktivitet i boligmarkedet.
Det er lang vei fra internasjonal uro med handelskrig, tiltakende krigsretorikk, økt usikkerhet om energipriser og ustabile kapitalmarkeder til de lokale boligmarkedene i Norge. Den viktigste kanalen inn er rentesettingen, valutakursen og bankenes opptreden. Når internasjonale skyer tårner seg opp vil større forsiktighet fra Norges Bank med tanke på renteøkninger og en konkurransedyktig krone være viktige støtputer for boligmarkedet. Vi er derfor av den formening at det er få faktorer som det er grunnlag for å frykte inn i 2019, avslutter Leif J. Laugen som er administrerende direktør i Krogsveen.

Relaterte boligtips

Totalt 121 relaterte blogginnlegg