Kontakt oss

Inngå skriftlig kontrakt med håndverkeren!

Publisert 12. desember 2014

La oss si at du har bestemt deg for firmaet som skal renovere badet ditt eller sette opp et tilbygg på hytta. Firmaet har blitt anbefalt av venner og andre referanser. Du har også søkt opp bedriften i Brønnøysundregisteret og på Kompetansesjekk.no (se blogg "Hvordan velge riktig håndverker" .) I tillegg har en representant fra bedriften kommet hjem til deg på befaring, og prisen er grei. Er det da noen grunn til å sette opp en skriftlig kontrakt? JA - og hvorfor kan du lese her!

Inngå skriftlig kontrakt med håndverker, Byggeblankett 3502

Hvorfor skriftlig kontrakt?

Selv om du kjenner til firmaet fra før, og alt lover bra for det framtidige samarbeidet, er det ingen som kan spå om framtida. Plutselig kan det dukke opp negative overraskelser fordi dere har tolket den muntlige avtalen forskjellig, eller fordi det var viktige punkter dere ikke hadde avklart.   

- Som megler hører vi ofte om kunder, kjøpere og selgere, som har hatt store utfordringer med håndverkere i forbindelse med oppussing eller større arbeider. Ofte er det med bakgrunn i dårlige eller manglende avtaler og kunne vært unngått om det var satt opp gode avtaler  på forhånd, sier Karsten Onsrud hos Eiendomsmegler Krogsveen

Forbrukerrådet mottar flere tusen klager i året på håndverkertjenester. Det er pris, uklare avtaler og vilkår, tidsfrister og materialvalg som er årsakene til de fleste tvistene. Slike konflikter kunne vært unngått hvis partene hadde inngått en avtale der det sort på hvitt er listet opp det man var enige om. Skulle det bli aktuelt å klage på tjenesten, står du selvsagt langt sterkere med en inngått kontrakt. Vil ikke håndverkeren gjøre en slik avtale? I så fall bør du bli mistenksom. Alle bransjeorganisasjonene oppfordrer medlemmene sine til å gjøre det. Husk også på at det er du som bestemmer dette, du er arbeidsgiveren som leier inn en tjeneste.

Dokumentér tilleggsavtaler

Etter hvert som arbeidet skrider frem, vil det ofte bli nødvendig med tillegg eller justeringer i avtalen. Du vil kanskje ha utført ekstraarbeider eller ha ønske om mer kostbare løsninger – eller håndverkeren kan ha støtt på uforutsette problemer. Avklar hva tilleggsarbeidet går ut på og hva det vil koste. Bekreft skriftlig og la slike dokumenter inngå som vedlegg til kontrakten. Andre vedlegg til avtalen er tilbudet fra håndverkeren (arbeidsbeskrivelser, materialbruk, pris,), eventuelle arkitekttegninger, byggetillatelse og annet.

Last ned standardkontrakter

Byggeblankett 3502 benyttes ved små og enkle oppdrag med en prislapp på under 2 G (ca. kr 175 000 i 2014). Byggeblankett 3501 gjelder for større arbeider. Kontraktene kan lastes ned gratis hos Standard Norge eller hos Forbrukerrådet

Standardkontrakt for håndverkertjenester

 

De viktigste punktene i avtalen

1 Navn og kontaktinformasjon til partene (forbruker og tjenesteyter)

2 Hvilke arbeidsoppgaver skal utføres? Materialbruk og innkjøp.

Her er det viktig med komplette og detaljerte beskrivelser av hver enkelt oppgave som skal utføres. ”Legge parkettgulv” kan ofte utføres på flere måter. Et godt tips er å sette ord på hva som er det ønskede sluttresultatet. Les våre "Ord og uttrykk fra byggebransjen" som en hjelp når arbeidet skal beskrives. En setning om at den nye parketten skal være lagt på en håndverkermessig god måt, innebærer for eksempel at et ujevnt undergulv må rettes opp først. Er det avtalt at det skal monteres nye gulvlister, vil ikke arbeidet være fagmessig utført om det er store sprekker i hjørnene.

Hvilke materialer skal brukes? Parkett eller laminat? Kvalitetsprodukt eller lavpris? Skal håndverkeren kjøpe inn gulvene (inngår i totalpris eller få betalt etter regning fra butikk?) eller skal forbrukeren selv gjøre innkjøpet?

Hvem skal gjøre jobben? Skal det inn lærlinger? Innleide folk? Behersker de norsk?

3 Egeninnsats

Trives du med gjør det selv-arbeid , kan dere enes om og definere hvilke oppgaver du skal utføre. Rivningsarbeid og andre forberedelser? Overflatebehandling? Opprydning? Andre oppgaver? NB: I slike tilfeller er det viktig å legge gode planer for arbeidsdelingen, de fleste håndverkerne vil neppe ha amatører rundt seg mens de jobber. Avklar hvor mye du faktisk sparer ved egeninnsatsen.

4 Tidsramme

- Når skal arbeidet starte opp? Når skal det være ferdig?

- Delfrister?

- Dagmulkt hvis forsinkelse? (Byggeblankett 3502 opererer med kr 200,- i mulkt per kalenderdag.)  

5 Pris

- Fastpris for hele oppdraget? (Da blir det ingen overraskelser.)

- Prisoverslag (kan ikke overskrive mer enn 15 %)?

- Fastpris for deler av oppdraget, resten timelønn?

- Timelønn? (Effektiv arbeidstid? Noen har opplevd å få faktura for timer brukt på reisevei.)

- Pris for eventuelle tilleggsarbeider?

6 Betalingsplan

- Betaling etter at tjenesten er avsluttet?

- Delfakturaer etter hvert som arbeidet skrider frem?

(Ikke betal kontant, og ikke betal på forskudd. Vent til det er gjort arbeid på stedet og at materialer/utstyr er levert.)

7 Andre forhold

- Inngår opprydning og bortkjøring av avfall i prisen?

- Avtal at dere møtes til en felles befaring når arbeidet er avsluttet.

- Partene signerer avtale og eventuelle vedlegg.

Lov om håndverkertjenester

Loven stiller krav om at arbeidet skal være fagmessig utført og i samsvar med offentlige sikkerhetskrav. Den sier også at håndverkeren skal ivareta forbrukernes interesser, blant annet ved å gi beskjed dersom løsningene du ønsker er lite hensiktsmessige eller svært kostbare. Han har også informasjonsplikt ved eventuelle tilleggsarbeider som kan bli en konsekvens av det oppdraget dere har avtalt.

Siste side i Byggeblankettene 3502 og 3601 (se lenke over) gir en veiledning om rettigheter og plikter ved kontraktsforholdet.

Klagemuligheter

Opplever du at det er en mangel ved tjenesten, bør du snarest mulig klage til håndverkeren. Hvis dere ikke kommer til enighet, kan du kontakte Forbrukerrådet eller til Håndverkerklagenemnda . På begge nettsteder kan du laste ned og benytte egne klageskjemaer.

 

Oppdragsforlaget.no Svein Arne Strømsodd

Kilder:

www.forbrukerradet.no

www.smartepenger.no

www.huseierne.no

Boligtips

Les nyttige tips og råd verdt å vite for deg som selger, kjøper eller eier bolig