Kontakt oss

Kjøpe bolig uten megler? Da bør du kjenne til fellene!

Publisert 3. mai 2017 kjøpe bolig selge bolig

Dersom du vurderer å kjøpe bolig der selger ikke benytter seg av megler, er det mange feller å trå i. Det er viktig at du er klar over hva du har krav på av dokumentasjon. Ikke minst er det viktig at du er klar over risikoen ved å kjøpe av noen som selger privat. Kravene som stilles til privat selger er nemlig overraskende få!

Kjøpe bolig uten megler
«Det er en svært liten prosentandel som selger bolig selv, men det kan vært lurt å vite om risikoen i tilfellet drømmeboligen dukker opp, og megler ikke er involvert. » Cathrine W. Temmerud Direktør marked, fag og kompetanseutvikling

Forbrukere fortjener realistisk informasjon

Kravene til hvordan en eiendomsmegler skal utføre oppdraget har aldri vært strengere og mer regulert enn nå. Likevel kan ufagkyndige privatpersoner fritt "megle" sin egen bolig uavhengig av kvalifikasjoner, og uten at eiendomsmeglingslovens regler som skal beskytte både kjøper og selger, kommer til anvendelse. Det er et paradoks at kravene til profesjonell megling aldri har vært strengere, samtidig som privat salg fra Forbrukerrådet fremstilles som en kurant oppgave  for privatpersoner som ønsker å spare meglerhonorar. Etter vårt syn fortjener forbrukere å få realistisk informasjon om den risikoen de løper ved "privat megling".

«Skal du kjøpe eller selge bolig ønsker du at alt skal gå riktig for seg. Det er tross alt en av livets største investeringer som står på spill. Dette ivaretas best gjennom eiendomsmegler.» Cathrine W. Temmerud Direktør marked, fag og kompetanseutvikling

Under ser du en skjematisk oversikt over noen av forskjellene på å kjøpe gjennom megler og direkte fra selger:

VIKTIGE FORHOLD VED SALG AV BOLIG/HYTTE
HANDEL UTEN BRUK AV MEGLER
HANDEL GJENNOM MEGLER
Gjeldende regelverk Selger må følge avhendingsloven

Megler må følge alt av regelverk, herunder:

 • Avhendingsloven
 • Eiendomsmeglerloven
 • Rundskriv fra Finanstilsynet
 • Markedsføringsloven
 • Bransjenormen
 • Internkontrollsforskriften
 • Hvitvaskingsreglement
Krav til uhildethet/uavhengighet Ingen Krav til uavhengighet gjelder både for foretaket og den enkelte ansatte
Krav til sikkerhetsstillelse og forsikring Ingen Foretaket må ha sikkerhetsstillelse på minst 45 millioner kroner og ansvarsforsikring for meglerfeil
Krav til kompetanse Ingen
 • Ansvarlig megler må ha 3-årig bachelor utdannelse og minst 2 års praksis
 • Krav til at foretaket har tillatelse fra Finanstilsynet
 • Krav til at hver avdeling  har en fagansvarlig
 • Krav til meglerbrev
Krav til politiattest Ingen
 • Krav til politiattest for alle ansvarlige meglere
Krav til innhenting, kontroll og videreformidling av opplysninger som er relevante for handelen Selger er ansvarlig for uriktig eller mangelfull informasjon, hvis informasjonen har virket inn på kjøpet, jf.avhendingsloven. I tillegg er selger ansvarlig for skjulte feil og mangler når disse er vesentlige.
 • Megler skal ivareta kravet til god meglerskikk jf. Eiendomsmeglerloven, og ivareta begge parters interesser
 • Megler har et selvstendig ansvar for å innhente, kontrollere og videreformidle lovpålagte opplysninger om boligen til interessentene
 • Megler må sørge for at kjøper får alle opplysninger kjøper har grunn til å regne med å få, og som har betydning for handelen
 • Megler har omsorgsplikt for begge parter
Krav til innhold i salgsoppgave og annonser Ingen
 • Plikt til å utarbeide salgsoppgave, og minstekrav til innhold i denne
 • Kan ikke drive med villedende markedsføring
 • Bransjenormen om markedsføring skal følges og salgsoppgave på finn.no senest 48 timer før visning.

 

Taushetsplikt Ingen Taushetsplikt
Krav til forsvarlig gjennomføring av budrunden Ingen Hensynet bak regelverket er at kjøper, selger og budgivere skal ha sikkerhet for at eiendomsmegler har avviklet budrunden på en forsvarlig måte og at fiktive bud ikke kan  forekomme. 
Krav til budets akseptfrist Ingen regulering Regulert i Eiendomsmeglingsregelverket slik at partene skal rådes til å få tilstrekkelig tid i budrunden til å gjøre gode beslutninger
Rett til innsyn i budjournal for kjøper og interessenter Ingen Krav om at kjøper skal  få  utlevert kopi av budjournalen, og at  interessenter kan  få kopi av anonymisert budjournal hvis de ønsker.

Kilder: HELP Forsikring, Norges Eiendomsmeglerforbund, Krogsveen

Kjøpe bolig? Få hjelp av en egen uavhengig rådgiver som står på din side gjennom hele kjøpsprosessen.

Les også:

7 råd til en enklere boligjakt

Relaterte boligtips

Totalt 103 relaterte blogginnlegg

Viktige flyttetips

Det lønner seg å være godt forberedt når du skal flytte. Begynn derfor planleggingen i god tid. Skal du...

Skift bolig mens du kan

Vi lever stadig lengre i dette landet og dagens eldre ønsker å leve et aktivt liv. Mange er tidlig ute med å...