Kontakt oss

Kjøpe bolig uten megler? Da bør du kjenne til fellene!

Publisert 7. januar 2018 kjøpe bolig selge bolig

Dersom du vurderer å kjøpe bolig der selger ikke benytter seg av megler, er det mange feller å trå i. Det er viktig at du er klar over hva du har krav på av dokumentasjon. Ikke minst er det viktig at du er klar over risikoen ved å kjøpe av noen som selger privat. Kravene som stilles til privat selger er nemlig overraskende få!

Kjøpe bolig uten megler
«Det er en svært liten prosentandel som selger bolig selv, men det kan vært lurt å vite om risikoen i tilfellet drømmeboligen dukker opp, og megler ikke er involvert. » Cathrine W. Temmerud Direktør marked, fag og kompetanseutvikling

Forbrukere fortjener realistisk informasjon

Kravene til hvordan en eiendomsmegler skal utføre oppdraget har aldri vært strengere og mer regulert enn nå. Likevel kan ufagkyndige privatpersoner fritt "megle" sin egen bolig uavhengig av kvalifikasjoner, og uten at eiendomsmeglingslovens regler som skal beskytte både kjøper og selger, kommer til anvendelse. Det er et paradoks at kravene til profesjonell megling aldri har vært strengere, samtidig som privat salg fra Forbrukerrådet fremstilles som en kurant oppgave  for privatpersoner som ønsker å spare meglerhonorar. Etter vårt syn fortjener forbrukere å få realistisk informasjon om den risikoen de løper ved "privat megling".

«Skal du kjøpe eller selge bolig ønsker du at alt skal gå riktig for seg. Det er tross alt en av livets største investeringer som står på spill. Dette ivaretas best gjennom eiendomsmegler.» Cathrine W. Temmerud Direktør marked, fag og kompetanseutvikling

Oversikt over forskjeller på å kjøpe og selge bolig gjennom megler og direkte fra selger:

Gjeldende regelverk

 
HANDEL UTEN MEGLER

Selger må følge avhendingsloven

HANDEL GJENNOM MEGLER

Megler må følge alt av regelverk, herunder:

 • Avhendingsloven
 • Eiendomsmeglerloven
 • Rundskriv fra Finanstilsynet
 • Markedsføringsloven
 • Bransjenormen
 • Internkontrollsforskriften
 • Hvitvaskingsreglement

Krav til uhildethet/uavhengighet

 
HANDEL UTEN MEGLER

Ingen

HANDEL GJENNOM MEGLER

Krav til uavhengighet gjelder både for foretaket og den enkelte ansatte

Krav til sikkerhetsstillelse og forsikring

 
HANDEL UTEN MEGLER

Ingen

HANDEL GJENNOM MEGLER

Foretaket må ha sikkerhetsstillelse på minst 45 millioner kroner og ansvarsforsikring for meglerfeil

Krav til kompetanse

 
HANDEL UTEN MEGLER

Ingen

HANDEL GJENNOM MEGLER
 • Ansvarlig megler må ha 3-årig bachelor utdannelse og minst 2 års praksis
 • Krav til at foretaket har tillatelse fra Finanstilsynet
 • Krav til at hver avdeling  har en fagansvarlig
 • Krav til meglerbrev

Krav til politiattest

 
HANDEL UTEN MEGLER

Ingen

HANDEL GJENNOM MEGLER

Krav til politiattest for alle ansvarlige meglere

Krav til innhenting, kontroll og videreformidling av opplysninger

 
HANDEL UTEN MEGLER

Selger er ansvarlig for uriktig eller mangelfull informasjon, hvis informasjonen har virket inn på kjøpet, jf.avhendingsloven. I tillegg er selger ansvarlig for skjulte feil og mangler når disse er vesentlige.

HANDEL GJENNOM MEGLER
 • Megler skal ivareta kravet til god meglerskikk jf. Eiendomsmeglerloven, og ivareta begge parters interesser
 • Megler har et selvstendig ansvar for å innhente, kontrollere og videreformidle lovpålagte opplysninger om boligen til interessentene
 • Megler må sørge for at kjøper får alle opplysninger kjøper har grunn til å regne med å få, og som har betydning for handelen
 • Megler har omsorgsplikt for begge parter

Krav til innhold i salgsoppgave og annonser

 
HANDEL UTEN MEGLER

Ingen

HANDEL GJENNOM MEGLER
 • Plikt til å utarbeide salgsoppgave, og minstekrav til innhold i denne
 • Kan ikke drive med villedende markedsføring
 • Bransjenormen om markedsføring skal følges og salgsoppgave på finn.no senest 48 timer før visning

Taushetsplikt

 
HANDEL UTEN MEGLER

Ingen

HANDEL GJENNOM MEGLER

Taushetsplikt

Krav til forsvarlig gjennomføring av budrunden

 
HANDEL UTEN MEGLER

Ingen

HANDEL GJENNOM MEGLER

Hensynet bak regelverket er at kjøper, selger og budgivere skal ha sikkerhet for at eiendomsmegler har avviklet budrunden på en forsvarlig måte og at fiktive bud ikke kan forekomme

Krav til budets akseptfrist

 
HANDEL UTEN MEGLER

Ingen regulering

HANDEL GJENNOM MEGLER

Regulert i Eiendomsmeglingsregelverket slik at partene skal rådes til å få tilstrekkelig tid i budrunden til å gjøre gode beslutninger

Rett til innsyn i budjournal for kjøper og budgivere

 
HANDEL UTEN MEGLER

Ingen 

HANDEL GJENNOM MEGLER

Krav om at kjøper skal få utlevert kopi av budjournalen, og at budgivere kan  få kopi av anonymisert budjournal hvis de ønsker

Kilder: HELP Forsikring, Norges Eiendomsmeglerforbund, Krogsveen

Kjøpe bolig? Få hjelp av en egen uavhengig rådgiver som står på din side gjennom hele kjøpsprosessen.

Les også:

7 råd til en enklere boligjakt

Relaterte boligtips

Totalt 126 relaterte blogginnlegg

Viktige flyttetips

Det lønner seg å være godt forberedt når du skal flytte. Begynn derfor planleggingen i god tid. Skal du...