Kontakt oss

Nordmenn vil ikke flytte hjemmefra – og Oslofolk trives best i byen

Publisert 30. september 2016 kjøpe bolig selge bolig

(Oslo 26. september 2016) Nordmenn viser liten vilje til å flytte langt når de er på boligjakt. Det viser Boligkjøperindeksen 2016. 7 av 10 vil holde seg i hjemkommunen når de ser etter bolig. Også Oslo-folk vegrer seg for å flytte fra byen: Bare 13 prosent ytrer et ønske om å forlate hovedstaden.

Nordmenn vil ikke flytte hjemmefra

Ola og Kari boligkjøper vegrer seg for å flytte langt. Det viser den årlige Boligkjøperindeksen 2016 som er utarbeidet av eiendomsmeglerkjeden Krogsveen. 2369 respondenter har deltatt i undersøkelsen.

Nesten 7 av 10 – 66 prosent – av respondentene på landbasis sier at de tenker å holde seg innenfor samme kommunen som de bor i dag, og bare 13 prosent vurderer å kjøpe i en annen kommune i fylket. Bare 1 av 10 sier at de strekker boligjakten utenfor eget fylke.

«Nordmenn er generelt hjemmekjære. Vi kvier oss nok litt for å rive opp sosiale og familiære nettverk for å flytte til en annen by eller kommune. Derfor foregår boligjakten i første rekke i nærmiljøet.» Leif J. Laugen Adm.dir Krogsveen

Indeksen viser at mellom 3 og 5 kilometer er en slags ”idealavstand” for hvor langt vi kan tenke oss å flytte. 24 prosent svarer at de kan være villig til å flytte så langt, mens 20 prosent kan tenke seg å flytte mellom 6 og 10 kilometer. Samtidig er 35 prosent villige til å flytte mer enn én mil. Minst flyttevillige er de i Møre og Romsdal, hvor 77 prosent vil holde seg innen samme kommune, mens østfoldinger er mest reiselystne. 17 prosent i Østfold kan tenke seg å forlate fylket.

Redebyggerne blir hjemme

Mest villige til å flytte på seg er de yngste. 34 prosent av de under 29 år kan tenke seg å flytte til et annet fylke eller kommune, og 41 prosent er villig til å flytte over én mil. Minst villige er aldersgruppene 30-39 år og 40-49 år. Her oppgir henholdsvis 70 og 73 prosent at de akter å holde seg innenfor samme kommune.

«Dette er midt i den mest aktive redebyggingsperioden i livet til de fleste, og det er en rekke faktorer som binder deg til samme sted. Barna går i skole eller barnehage, man ønsker nærhet til foreldre og egne venner, og man investerer mye i karrieren.» Leif J. Laugen Adm.dir Krogsveen

Plassmangel driver folk ut av Oslo

Oslo-folk trives godt i byen. 44 prosent av Oslo-borgerne sier at du ønsker å holde seg i samme bydel/område som de allerede bor i, mens 32 prosent kan tenke seg å flytte til en annen bydel. Bare 13 prosent sier at de ønsker å flytte ut av storbyen.

– Oslo-folk har egentlig liten lyst til å flytte ut av byen. Det er det liten tvil om. Så når mange likevel gjør det, er det gjerne andre faktorer som spiller inn. Det som skiller seg ut er at over halvparten av Oslo-beboerne sier at de trenger mer plass, sier Laugen.

Tallene fra Boligkjøperindeksen viser nemlig at 53 prosent av de spurte i Oslo oppgir plassmangel som årsak til at de er på flyttefot, noe som er høyest i hele landet og 10 prosentpoeng over landsgjennomsnittet på 43 prosent.

Vokser seg ut av hjemmet

Et ønske om mer plass er også hovedårsaken til at folk på landsbasis ser seg om etter nytt hjem. Særlig gjelder det aldersgruppen mellom 30-39 år at behovet før plass er mest påtrengende. Hele 67 av de som oppgir det som flytteårsak er i denne aldergruppen.

– At man får barn eller at barna blir større, er den åpenbare årsaken til at folk vil ut på boligjakt. Man vokser seg ut av den boligen man har. Denne effekten blir sterkest i Oslo, hvor vi har et marked som i stor grad består av leiligheter, forklarer Laugen.

På topp tre over årsaker til å nordmenn pakker flytteeskene finner vi også ønsket om en mer praktisk bolig med 34 prosent og endringer i familiesituasjon, for eksempel familieforøkning og samlivsbrudd, med 27 prosent.  

Om Boligkjøperindeksen 2016

Web-basert undersøkelse blant registrerte boligsøkere i Norge. Utvalg: 2369 respondenter. Signifikansnivå 95 %, +/- 1,8 % i feilmargin på målgruppen. Kjønnsfordeling utvalg: 1182 menn (49,9 %), 1187 kvinner (50,1 %). Undersøkelsen er utført i august 2016.

Boligsøkerregisteret til Krogsveen omfatter 15000 boligsøkere. Registeret blir oppdatert kontinuerlig og inneholder et representativt utvalg av de som er i markedet for å kjøpe bolig akkurat nå. I underkant av 20 prosent av disse boligsøkerne har besvart undersøkelsen.

Boligkjøperindeksen ble utarbeidet for første gang høsten 2014, og gir innsikt i hva som påvirker folks valg av bolig innenfor fire ulike temaer; finansering, flytte- og reiseavstander, bomiljø og boligstandard. Undersøkelsen er gjennomført av Nucleus og Infact på vegne av Krogsveen.

Foto: iStock

Relaterte boligtips

Totalt 115 relaterte blogginnlegg

Viktige flyttetips

Det lønner seg å være godt forberedt når du skal flytte. Begynn derfor planleggingen i god tid. Skal du...

Skift bolig mens du kan

Vi lever stadig lengre i dette landet og dagens eldre ønsker å leve et aktivt liv. Mange er tidlig ute med å...