Kontakt oss

Norske boligkjøpere – Vi kjøper før vi selger

Publisert 30. september 2016 kjøpe bolig selge bolig

Norske boligkjøpere stoler på boligmarkedet. Det viser Boligkjøperindeksen 2016. Nesten 6 av 10 planlegger å kjøpe før de har solgt sin nåværende bolig. Størst vilje til å kjøpe før du selger er det i Oslo, mens Rogaland fremdeles er det fylket hvor flest kvier seg for å sitte med to boliger.

Vi kjøper før vi selger

Den årlige Boligkjøperindeksen 2016, som er utarbeidet av eiendomsmeglerkjeden Krogsveen, har kartlagt den norske boligkjøperen basert på et utvalg av 2369 respondenter. Den viser at norske boligkjøpere generelt ikke er redde for å bli sittende med to boliger. 57 prosent – nesten 6 av 10 – av norske boligkjøpere sier at de planlegger å kjøpe før de selger. Dette er i praksis ingen endring fra i fjor da tallet var 58 prosent. Bare 25 prosent oppgir at de vil selge før de kjøper. Tallene er basert boligkjøpere som eier bolig fra før.

«Det ser ut til fokuset på de stigende boligprisene og frykten for en boligboble har liten effekt på norske boligkjøpere. Vi har fremdeles et stigende marked med god optimisme, hvor folk ønsker å kjøpe først og selge etterpå.» Leif J. Laugen Adm.dir Krogsveen

Mer optimistisk i Stavanger-regionen

Men det er betydelige regionale forskjeller. I Oslo sier så mange som 64 prosent at de akter å kjøpe først og bare 22 prosent at de venter med å selge. Mest forsiktighet når det kommer til å sitte på to boliger er det fremdeles i oljefylket Rogaland. Her sier 45 prosent at de vil selge først, mens 41 prosent vil vente med å kjøpe til de har solgt sin nåværende bopæl.

Laugen påpeker at det riktignok er en bedring å spore i Stavanger-regionen. – Det er generelt slik at man ønsker å kjøpe først og selge etterpå i et stigende marked. I fjor ville bare 37 prosent kjøpe først og selge etterpå i Stavanger. Det innebærer at vi ser en økning på nesten 10 prosentpoeng på ett år. Dette kan tyde på at det blåser en mer optimistisk vind over Sør-Vestlandet, selv om dette fremdeles er det markedet hvor forsiktigheten er størst, sier han.

Betydelige aldersforskjeller

De unge og de eldste er de som er minst tilbøyelige til å kjøpe først. Blant de under 29 år som allerede eier bolig, svarer så vidt halvparten – 52 prosent – at de vil kjøpe først, mens 34 prosent svarer ”nei.” I aldergruppen over 60 er det kun 49 prosent som ønsker å ta risikoen med å eie to boliger.

«De tidligste og siste årene på boligmarkedet, er de hvor man er minst risikovillig. Det er da mange er mest usikre på fremtiden, og dermed mest forsiktige i boligmarkedet.» Leif J. Laugen Adm.dir Krogsveen

Ekskluderer de unge

Tar man i betrakting alle boligkjøperne, svarer nesten halvparten av de under 29 år – 49 prosent – at de ikke eier bolig fra før. Og bare 53 prosent i denne aldersgruppen oppgir at de klarer bankenes egenkapitalkrav på 15 prosent. Resten må ty til andre løsninger som sikkerhet i foreldres eiendom, kausjon eller forskudd på arv.

– Nok en gang ser vi at det å i det hele tatt komme inn på boligmarkedet kan være et nærmest uoverkommelig hinder for mange. Effekten er at vi får et boligmarked som til de grader ekskluderer unge i etableringsfasen og favoriserer de som allerede er inne på boligmarkedet, og kan regne med å selge med god fortjeneste og dermed mobilisere egenkapitalen selv, sier Leif J. Laugen.     

Om Boligkjøperindeksen 2016

Web-basert undersøkelse blant registrerte boligsøkere i Norge. Utvalg: 2369 respondenter. Signifikansnivå 95 %, +/- 1,8 % i feilmargin på målgruppen. Kjønnsfordeling utvalg: 1182 menn (49,9 %), 1187 kvinner (50,1 %). Undersøkelsen er utført i august 2016.

Boligsøkerregisteret til Krogsveen omfatter 15000 boligsøkere. Registeret blir oppdatert kontinuerlig og inneholder et representativt utvalg av de som er i markedet for å kjøpe bolig akkurat nå. I underkant av 20 prosent av disse boligsøkerne har besvart undersøkelsen.

Boligkjøperindeksen ble utarbeidet for første gang høsten 2014, og gir innsikt i hva som påvirker folks valg av bolig innenfor fire ulike temaer; finansering, flytte- og reiseavstander, bomiljø og boligstandard. Undersøkelsen er gjennomført av Nucleus og Infact på vegne av Krogsveen.

Foto: Bonnin Studio/Stocksy

Relaterte boligtips

Totalt 109 relaterte blogginnlegg

Viktige flyttetips

Det lønner seg å være godt forberedt når du skal flytte. Begynn derfor planleggingen i god tid. Skal du...

Skift bolig mens du kan

Vi lever stadig lengre i dette landet og dagens eldre ønsker å leve et aktivt liv. Mange er tidlig ute med å...