Kontakt oss

Omlegging av boligprisstatistikken i Norge fra 2018 vil gi et enda mer presist bilde av prisutviklingen i markedet.

Publisert 5. februar 2018 kjøpe bolig selge bolig økonomi

Dagens statistikkmetode fanger ikke raskt nok opp endringer som skjer i markedet lokalt, og som aktørene erfarer i hverdagen. Dette gjør nå Eiendom Norge noe med. For å få til et mer presist bilde av markedsutviklingen, har Eiendomsverdi som faglig ansvarlig for Eiendom Norges boligprisstatistikk, utviklet en enda bedre modell. 

1080x540_prognoser_Krogsveen_februar_5

Dette skjer i praksis

Endringene fra januar 2018 vil bety at den månedlige prisstatistikken kun vil bli presentert for de 16 største byene og deres nærområder. Utover dette vil det presenteres månedsstatistikk for syv hovedregioner og Norge som helhet. Dette gjøres fordi statistikken må baseres på et tilstrekkelig antall omsetninger for å få pålitelige tall. Prisendringene på område-nivå vil nok svinge mer fra måned til måned. Dette reflekterer dog virkeligheten og er en konsekvens av at man ønsker å fange opp større endringer og omslag raskere.

 

Områder med månedlig prisstatistikk

Områdene som heretter vil få månedlige tall er følgende:

Oslo, Bærum m/omegn, Romerike, Follo, Fredrikstad/Sarpsborg, Hamar m/omegn, Tønsberg m/omegn, Drammen m/omegn, Porsgrunn/Skien, Bergen, Stavanger m/omegn, Ålesund m/omegn, Kristiansand m/omegn, Trondheim m/omegn, Bodø m/omegn og Tromsø.

 

Mer detaljerte tall hvert kvartal

All detaljert områdestatistikk for de andre byene, bydeler i de større byene og kommuner av en viss størrelse, gjøres nå om til kvartalsvis rapportering. Første utgave kommer i april og som da vil vise 1. kvartal 2018.

 

Historikk

Sammenlignbare månedstall for de 16 områdene bakover til 1. januar 2003 presenteres samtidig med prisstatistikken for januar 2018. Likedan vil sammenlignbare kvartalstall bakover til første kvartal 2003 presenteres for alle de andre områdene når prisstatistikken for første kvartal offentliggjøres i april.

 

Om du har spørsmål, så kontakt gjerne adm. dir. i Krogsveen Leif J. Laugen, e-post leif.laugen@krogveen.no 

Relaterte boligtips

Totalt 128 relaterte blogginnlegg

Viktige flyttetips

Det lønner seg å være godt forberedt når du skal flytte. Begynn derfor planleggingen i god tid. Skal du...