Kontakt oss

Overraskende stor hytteaktivitet

Publisert 1. juli 2015 kjøpe bolig økonomi

Siste året har prisene på hytter ved sjøen steget med 11,7 prosent og antall omsatte enheter har økt 9,2 prosent. Det viser at markedet er aktivt som aldri før og at prisene gradvis nå er kommet opp og forbi nivåene fra perioden 2006-10. Dette viser fersk statistikk fra Eiendom Norge som har målt aktiviteten i perioden 1. juli 2014 til 21. juni 2015.

Sommerhus
Hytte på fjellet
Sommer og skjærgård
Sommerhus
Hytte på fjellet
Sommer og skjærgård
Sommerhus
Hytte på fjellet
Sommer og skjærgård
Sommerhus
Hytte på fjellet
Sommer og skjærgård

Kundene etterspør objekter i alle prisklasser

Størst har prisstigningen vært i Vestfold og Telemark. Flest omsatte eiendommer er det i Østfold og i kommunene nærmere Oslo – på både øst- og vestsiden av Oslofjorden. Som markedsleder langs hele kysten fra Svenskegrensen via Follo, Oslo, Asker, Bærum, Hurum, Røyken, Vestfold og til og med Telemark  har Krogsveen erfart en betydelig vekst i aktivitet. Vi har hatt 31 % flere omsetninger enn tilsvarende periode året før i dette området, og kundene etterspør nå objekter i alle prisklasser.

Kjøpers marked?

Selv om det fortsatt kan karakteriseres som et «kjøpers marked» i og med at oppnådde salgspriser i gjennomsnitt ligger 2,5 prosent lavere enn prisantydning (målt for hele landet), har markedet mange steder i stor grad gjenvunnet balansen noe som prisstigningen og noen færre objekter som annonseres for salg, nå tyder på.

Godt vær og høyere eurokurs gir høy interesse

Stor tiltro til egen økonomi, lav rente og mye fri egenkapital i egen bolig som følge av den kraftige prisstigningen i boligmarkedet skaper et godt økonomisk grunnlag for økt aktivitet fra kjøpersiden. At prisene på hytter langs kysten fortsatt ligger på om lag samme nivå som i 2007 og 08, mens boligprisene i samme periode har steget med over 40 prosent kan tyde på at kjøp av sjøhytte fortsatt kan være en interessant investering i tillegg til all hygge og glede man får på kjøpet. Godt vær de siste somrene, høyere eurokurs og et strandbelte som for alle praktiske formål er fullt utbygd skaper ytterligere grunnlag for fortsatt stor interesse fra kjøpersiden.

Relaterte boligtips

Totalt 126 relaterte blogginnlegg

Viktige flyttetips

Det lønner seg å være godt forberedt når du skal flytte. Begynn derfor planleggingen i god tid. Skal du...