Kontakt oss

Store verdier i hus og hytter i Hedmark

Publisert 3. november 2017 økonomi

En oppdatert oversikt over eiendomsverdiene i Hedmark viser at boligeierne har 181 milliarder kroner nedsyltet i sine eiendommer i fylket. I tillegg har Hedmark en bestand av fritidseiendommer som er verdsatt til 47 milliarder kroner, slik at det befinner seg verdier i hus og hytter for hele 228 milliarder kroner i fylket. 

Store verdier i hytter og boliger

Vår samarbeidspartner Eiendomsverdi, som lager den månedlige boligprisstatistikken, har nylig oppdatert sin oversikt over alle boliger (vel 2 millioner enheter) og hytter (vel 400 000 enheter) i landets kommuner, og deretter anslått eiendommenes verdi basert på den siste tids omsetninger i det lokale markedet. Samlet verdi for landet sett under ett har passert 8 000 milliarder kroner og ligger dermed på nivå med Statens Pensjonsfond Utland - oljefondet - som nå ved inngangen til november passerte 8 200 milliarder kroner. 

På tross av at husholdningene i Hedmark har en gjeld på 85 milliarder kroner, er det store nettoverdier som er samlet i eiendom i fylket. Med 228 milliarder kroner i eiendomsverdier utgjør egenkapitalen 143 milliarder kroner eller 63 prosent selv om en del av fritidsboligene eies av folk fra andre deler av landet. Mange hedmarkinger sparer til pensjon gjennom arbeidsgiverens ordninger, men det er liten tvil om at den viktigste pensjonssparingen skjer gjennom egen eiendom, nedbetaling av gjeld på boligen i tillegg til at noen har «pæ’eng» på bok selv om banksparingen blir en liten størrelse i denne sammenheng. Hedmarkingenes bankinnskudd er på 42 milliarder kroner, og utgjør dermed bare 18 prosent av verdiene på hus og hytter.

Ringsaker med et stort innslag av fritidseiendommer er den kommunen hvor det er samlet størst eiendomsverdier i Hedmark med hele 45,3 milliarder kroner. Bykommunene Hamar og Elverum kommer deretter med henholdsvis 43,3 milliarder kroner og 22,3 milliarder kroner, tett fulgt av Stange med 22,1 milliarder kroner. Trysil som en av landets største hyttekommuner, har eiendommer verdsatt til 18,4 milliarder kroner.

Prisnedgang til tross - å kjøpe eiendom er fortsatt god investering

Selv om priser på boliger og hytter på kort sikt både kan gå opp og ned, har det å kjøpe eiendom vist seg som en god investering. Det å etablere et hjem og ha en tilhørighet kan ikke omregnes i penger. Men også som finansiell investering, er det vanskelig å finne et bedre «verdipapir» som sikrer realverdier og gir god beskyttelse mot inflasjon.

*) Beregningene av eiendomsverdier er gjennomført av selskapet Eiendomsverdi pr september 2017. Anslag på husholdningenes gjeld og innskudd er basert på SSB’s fylkesstatistikk pr 31. desember 2016 og oppdatert med den nasjonale veksten i husholdningenes gjeld/innskudd fra årsskiftet til og med august 2017.

**) Ikke med: Gårdsbruk, aksje- og obligasjonsleiligheter, hybelhus eller næringseiendom som inneholder boenheter.

Sjekk boligprisstatistikken for Hedmark her

Foto: IStock.

Relaterte boligtips

Totalt 122 relaterte blogginnlegg