Kontakt oss

Boligeier

Vi leder deg trygt gjennom alle faser i utleieprosessen, fra første møte til leien er inne på din konto. Utleieforvaltning er den ekstra tryggheten man får ved å velge en tjeneste der megleren følger opp leieforholdet også etter at boligen er overlevert til leietaker. Vi sørger for å følge opp at husleien innbetales til riktig tid og ivaretar de rettslige og praktiske interessene under leieperioden. 

Boligeier

Forvaltning

Forvaltning er selve hjertet i Krogsveen Boligutleie. Bruker du oss til forvaltning av din utleiebolig sørger vi for at du alltid får husleien inn på konto, selv når leietaker er sent ute med betalingen. Vi foretar nødvendige handlinger overfor leietaker dersom husleien uteblir, inkludert evt. begjæring om utkastelse. Vi bistår i spørsmål om evt. oppsigelser og/eller heving av leiekontrakter.

Vår forvaltningsavdeling består av:

  • Boligforvalterne som følger opp leietaker under hele leieforholdet
  • Økonomiforvalterne som tar seg av alt det økonomiske
  • Oppgjørsavdelingen som tar seg av ryddige avslutninger av leieforhold

Utleieforsikring

De fleste som leier ut sin bolig i dag er avhengig av at husleien kommer inn hver måned til rett tid. Selv om vi i Krogsveen Boligutleie bruker all vår erfaring til å finne den rette leietakeren, så kan man aldri være 100% trygg på at den som leier aldri kommer i økonomiske problemer: Det skjer at folk mister jobben, skiller seg, eller at det oppstår andre forhold om gjør at en leietaker ikke klarer å betale husleien. Forsikringen er til for å unngå unødvendige bekymringer ved utleie og trygge din økonomi utover det et tradisjonelt depositum kan dekke.

Dette er du forsikret mot:

  • Tap av husleie inntil 6 mnd.
  • Skader på leieboligen utført av leietaker for inntil kr. 500.000,-
  • Egen advokatkostnader i forbindelse med tvist med leietaker for inntil kr. 20.000,-

Forutsetningen for utbetaling etter forsikringen er enten at leietaker aksepterer kravet eller at utleier får en rettskraftig dom for kravet. Fra forsikringsutbetalingen trekkes en egenandel tilsvarende den etablerte sikkerheten, minimum 3 måneders depositum, eller 4 måneders garanti. Oppgjøret for skadekravet/leietapet vil således først inndekkes av den etablerte sikkerheten, før forsikringen vil dekke eventuelt overskytende.

Boligtips

Les nyttige tips og råd verdt å vite for deg som selger, kjøper eller eier bolig
Når på året bør man selge?

Selg smart!

Halvparten av alle nordmenn tror de får best pris for boligen om de selger om våren. Men du kan oppnå...