Kontakt oss

Statistikk for dette prospektet

Denne siden er vist
ganger
Salgsoppgave lastet ned
ganger
Loading...
Finn
Loading...
Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Statistikk for runde to

Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Fellestunet, rekkehus 1-18 har egen hageparsell

Rekkehusene og leilighetene med fellestunet, rekkehus 1-18 har egen hageparsell

Fellestunet sett fra leilighetsbalkong, rekkehus 1-18 har egen hageparsell

Interiør stue i første etasje

Interiør bad

Tunveien - Skårer Syd

 

3.etg på rekkehusene. Loftestue på hele etasjen eller i kombinasjon med et 4 soverom.

Skårer Syd

Kåre B. Werners gate 1 Skårer Syd

Vis på kart

Skårer Syd: Rekkehus, trinn 2 er nå i salg.

Last ned komplett salgsoppgave Lynrask verdivurdering
Visning
Avtal visningstid Gi bud
Boligtype:
Rekkehus, Andelsleilighet
AREAL (P-ROM / BRA)
/ / m2
Beliggenhet

Områdebeskrivelse

Beliggenheten er sentral og samtidig rolig - grensende opp mot et etablert boligområde preget av villabebyggelse. Trygge rammer - for alle.

Adkomst

Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Fakta om boligen
Fra

Kr 1 920 000,-

Til

Kr 2 420 000,-

Boligtype

Rekkehus

Eiertype

Andelsleilighet

Byggeår

2018

Antall enheter

9

Areal

86 - 118m2

Tomt

4500m2

Energimerke
Energikarakter: B / Oppvarmingskarakter: 1
KR-kode

601859

Eiendomsopplysninger

Eiendommen

Tunveien 8 - Skårer Syd, 1470 Lørenskog. Gnr. 100, bnr. 791 i Lørenskog kommune.

Nærmere adresse fastsettes av kommunen på et senere tidspunkt.

Tomten

Eiet tomt på ca 4.500 kvm skal tilhøre borettslaget. Selger tar dog forbehold om mindre avvik i tomtens størrelse og endelige grenser inntil oppmålingsforretning er gjennomført.

Borettslaget(ene) skal eie grunnen, men boliger på bakkeplan vil disponere et areal utenfor som fremgår av situasjonsplanen. Blokkene vil bli liggende noe under eksisterende terrengflate.

Utomhusanlegg opparbeides i henhold til utomhusplan. Endringer vil kunne forekomme. Ferdigstillelse og komplettering av utomhusanlegget kan skje etter innflytting, da dette arbeidet er sesongavhengig. Endelig detaljprosjektering og/eller myndighetskrav kan medføre endringer i utomhusplanen. Mindre endringer i utomhusplanen gir ikke kjøper rett til prisavslag, erstatning eller heving.

Boliger på bakkeplan som har eksklusiv bruksrett plikter til for egen regning å vedlikeholde dette arealet. Hekker rundt private arealer vedlikeholdes av borettslaget. Andelseier må søke styret om å foreta endringer av utearealet. (planter, heller, sette opp gjerde eller andre faste innrettinger)

Parkering

1 parkeringsplass i kjeller følger rekkehusene. Det er mulig å kjøpe ekstra parkeringsplass. Nedkjøringsrampe og adkomst via heis/trappesjakt i eget bygg på terreng til rekkehusene og adkomst via heis direkte opp til blokk A og B.

Garasjeanlegget organiseres som et tingsrettslig sameie og inneholder biloppstillingsplasser, gjesteparkering og sportsboder for leilighetene. Selger forbeholder seg retten til å fordele bodene og garasjeplassene. Selger forbeholder seg retten til å eie, selge internt/tredjeparter, eller disponere usolgte garasjeplasser eller boder, også etter ferdigstillelse.

Videre forbeholder selger seg retten til å organisere det tingsrettslige sameiet med enten borettslagene som eiere av garasjeanlegget, hver enkelt andelshaver som eiere av garasjeplassen eller at garasjeanlegget seksjoneres i flere deler, hvor borettslagene og selger eier sine seksjoner.

Vei, vann og avløp

Offentlig vei, vann og avløp. Borettslaget(ene) er ansvarlig for private stikkledninger til bygningene.

Arealer og innholdsbeskrivelse

Arealer i prosjektet

BRA: 86 kvm til 118 kvm

P-rom: 79 kvm til 111 kvm

S-rom: 3 kvm til 6 kvm

I primærrom inngår vf/entrè/gang, bad/wc, kjøkken, stue og soverom. I sekundærrom inngår bod. I tillegg til bod inne i boligen, disponerer hver leilighet en sportsbod i kjeller. Rekkehusene har sportsbod ved inngangsparti.

Arealene er oppgitt av selger. Det tas forbehold om mindre arealavvik uten at dette gir rett til prisavslag eller pristillegg.

Se prislisten for detaljert oversikt over de enkelte leiligheter.

Arealene er beregnet etter Norsk Standard 3940. BTA-arealet angir leilighetens gulvareal med utvendige vegger og halvparten av veggen mot naboleiligheten/gang. BRA-arealet angir boarealet inklusive innvendig bod. P-rom arealet angir leilighetens bruksareal av primærdel. De oppgitte arealene i markedsføringen er å betrakte som ca. areal. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal.

Boligens balkong og utvendige bodarealer kommer i tillegg for alle arealangivelser.

Se prisliste for nærmere opplysninger om de enkelte boligenes arealer.

Radon

Radonsikring etter forskriftene Ihht Tek 17. Fra 1. januar 2014 er det krav til forsvarlige radonnivåer på utleieboliger.

Standard

Vi har gleden av å presentere et nytt og spennende boligprosjekt på Skårer – Tunveien. Prosjektet Skårer syd består av 44 leiligheter og 45 rekkehus. Her kombinerer vi familievennlige rekkehus med lavblokker som inneholder fine leiligheter med kvaliteter som passer for folk i ulike livsfaser. Du som kjøper en ny bolig i Tunveien borettslag får både i pose og sekk. Du kan velge mellom smarte leiligheter og flotte rekkehus. Boligene organiseres rundt et felles tun der både barn og voksne finner rom for aktiviteter. Tunet leveres med både frukttrær og bærbusker – i tillegg til en liten «parsellhage» der man kan dyrke bær, grønnsaker eller urter. Her kan du være med på felles grillparty i pergolaen – eller trekke deg litt tilbake på egen balkong med gjester. Barna kan leke trygt på lekeplassen – bilene parkeres i underjordisk garasjeanlegg. Vår målsetning er at prosjektet skal gi trygge rammer om et godt liv – for alle.

Leilighetene og rekkehusene holdes i en moderne, elegant stil hvor det legges vekt på kvalitet og gode praktiske løsninger.

Innvendige vegger kledd med sparklet og malte gipsplater. Eik tre-stavs hvitpigmentert parkett på gulv. Bad leveres med flislagte vegger og gulv. Himling generelt er gips med duk, sparklet og hvitmalt. Kjøkkeninnredning i hvit utførelse med laminat benkeplate. Integrerte hvitevarer fra Bosch. Induksjon platetopp, stekeovn, oppvaskmaskin og kjøl/frys. Garderobeskap i hvit melamin som vist på plantegning.

Se vedlagte leveransebeskrivelse for detaljert utførelse og rombeskrivelse.

Oppvarming

Boligen leveres med balansert ventilasjon med varmegjenvinner. På kjøkken leveres volumhette med separat avtrekk. Oppvarming av boligene gjennom fjernvarme som styres av termostatstyrte radiatorventiler. Størrelse og tykkelse på radiatorer dimen¬sjoneres ut fra varmeregnskapet og antall radiatorer i boligen. Det leveres radiatorer som dekker boligens varmebehov, ikke nødvendigvis i alle rom. Gulv i bad og WC får gulvvarme. Varmt tappevann kommer også fra fjernvarme. Ventilasjonsaggregatet plasseres i bod. Det monteres vannmåler/ energimåler i hver boenhet for avregning av forbruk.

Ferdigattest

Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest. Kjøper aksepterer imidlertid at dersom overtagelse gjennomføres i vinterhalvåret, slik at utomhusarbeider ikke kan ferdigstilles, kan utbygger kreve at overtagelse skjer på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse. Dette forutsetter at kommunen har utstedt slik midlertidig brukstillatelse og at det kun gjenstår utomhusarbeider. Ferdigattest vil i disse tilfeller bli rekvirert av utbygger når alle arbeider er fullført. Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeider. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Det er ingen tinglyste servitutter på eiendommen.

Borettslaget har 1. prioritets pant i andelen med inntil to ganger folketrygdens grunnbeløp.

Det gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst nødvendige erklæringer/avtaler knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette. Kjøper aksepterer videre at eiendommen kan påheftes nye private og offentlige rådighetsinnskrenkninger dersom offentlig myndighet krever det.

Eventuell adgang til utleie

Andelseier kan ikke uten samtykke fra styret i borettslaget overlate bruken av boligen til andre. Med samtykke kan andelseier overlate boligen til andre i inntil tre år hvis andelseier har bodd i boligen i minst ett av de to siste år. Utleie i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. burettslagslova § 5-6. Utleie forutsetter at leiligheten har forsvarlige radonverdier. Se også borettslagets vedtekter og konferer megler ved spørsmål.

Informasjon om brl./aksjelaget/sameiet

Leiligheten er tilknyttet Tunveien borettslag.

Borettslaget består av 44 leiligheter og 45 rekkehus.

Forretningsfører er OBOS, tlf. 002333

Dugnad må påregnes.

Bestemmelser om dyrehold er opp til borettslaget å vedta.

I henhold til borettslagets vedtekter må kjøper godkjennes av styret som ny andelseier. Dersom slik godkjenning ikke gis må kjøper gjennomføre kjøpet og selv sørge for godkjennelse eller videresalg av leiligheten. Iht. burettslagslova kan man bare eie en andel i borettslaget. Kun fysiske personer kan være andelseiere.

For å dekke eventuell manglende innbetaling av fellesutgifter fra øvrige andelseiere, er borettslaget tilknyttet et sikringsfond gjennom OBOS. Dette innebærer at OBOS innbetaler samtlige felleskostnader til borettslaget hver måned og dermed overtar ansvar og risiko for eventuell inndrivelse av utestående fellesutgifter. Avtalen om sikringsfond gjennom OBOS er gyldig til den sies opp av en av partene. Oppsigelsesfrist er 12 måneder.

Dokumenter for borettslaget kan fås ved henvendelse til megler.

Regulering

1)Eiendommen er regulert til boligformål blokker og rekkehus. Reguleringsplan: - Reg.plan for Skårer syd vedtatt av Lørenskog kommunestyre den 25.06.2014. Reguleringsbestemmelser: BYA = 50%. Utsnitt av reguleringsplan og tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler. Interessenter oppfordres til selv å undersøke reguleringsmessige forhold hos kommunen.

2)

Det er mottatt nabovarsel fra utvikler på nabo tomten. Det søkes om blokk bebyggelse med 6 etasjer. Naboeiendommen ligger i nord/øst retning. Det kan være at beboere må benytte midlertidig adkomstløsning inn til området i enkelte perioder etter innflytting. Dette som en følge av at det pågår arbeider i Kåre Werners vei.

Diverse

Videresalg av kontraktsposisjon

Selger ønsker å selge boligene til kjøpere som har til hensikt med å overta den fremtidige boligen. Derfor tillater ikke selger at inngåtte kjøpskontrakter videreselges før boligen er overlevert og tinglyst på ny eier.

Kjøpere som måtte få behov for å komme seg ut av inngått kjøpekontrakt, kan avbestille kjøpet i henhold til bustadsoppføringslovens bestemmelser om avbestilling. Det gjøres oppmerksom på at ved avbestilling før IG er gitt og før selger har vedtatt byggestart, skal kjøper betale et avbestillingsgebyr til selger på kr 100.000,-, jf. Bufl. § 54. Dersom kjøper

avbestiller etter at selger har vedtatt byggestart, kan selger kreve erstatning for sitt økonomiske tap som følge av avbestillingen, jf. Bufl. § 53. Selger kan holde tilbake hele eller deler av innbetalte beløp til dekning av erstatningskrav.

Økonomi

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:

- For innbetalt andelskapital kr 5.000,-

- Gebyr for registrering om avtale om borett, brl. loven §2-13 (2) 430,-

- Gebyr for overføringen av andelen kr 430,-

- Gebyr for overskjøting av garasjeplass kr 525,-

- Tinglysingsgebyr for kjøpers pantedokumenter inkl. panttest og utskriftsgebyr, kr 629,-

- Oppstarts kapital til borettslaget kr 10.000

- Innmeldingsgebyr til boligbyggelaget på kr 650,- pr. ny andelseier.

- Total kjøpesum for hver bolig inkl. omkostninger fremkommer av prislisten.

Eksempel: Totalpris for 3 roms leilighet nr. B103 til kr 4.300.000,- inkl. fellesgjeld og omkostninger vil være kr 4.317.664,- Total kjøpesum for hver bolig inkl. omkostninger fremkommer av prislisten. Kjøper har risiko for endringer i omkostningsbeløpene.

Det tas forbehold om endringer av offentlig avgifter, gebyrer samt dokumentavgiftgrunnlag.

Betalingsbetingelser

Kjøpesummen betales i 2 terminer:

1.10% av kjøpesummen innbetales til meglers klientkonto etter kontrakts underskrift og så snart kjøper har mottatt faktura. Delinnbetalingen må være fri egenkapital, dvs. at det ikke kan tas pant i kjøpt eiendom for dette beløpet. Megler fakturerer Kjøper for beløpet.

2.Restbeløp innskudd (egenkapital) samt omkostninger og evt. tilvalg-/endringsbestillinger betales uoppfordret og må være disponibel på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtagelse.

Innbetalt beløp sikres på klientkonto eller mot bankgaranti. Påløpte renter tilfaller Kjøper frem til skjøte er tinglyst på Kjøper, med mindre Selger får disposisjonsretten over beløpet som en følge av at det stilles garanti medhold av buofl. § 47.

Selger har tatt forbehold som gir rett til utsatt frist for garantistillelse. Plikten til å stille garanti inntrer først når forbeholdene i salgsoppgaven side 5. er frafalt, dog senest før oppstart av byggearbeidene, jf. buofl. § 12, annet ledd, annet punktum. Dersom selger ikke har stilt garanti straks etter at forbeholdene om salg av gitt antall enheter, åpning av byggelån eller igangsettelsestillatelse er frafalt, har kjøper rett til å kreve dette rettet. Kjøper skal skriftlig varsle selger med krav om retting og med en frist på minimum 10 virkedager. Er garanti heller ikke stilt etter denne fristen, har kjøper rett til å heve avtalen. Tilleggsbestillinger i henhold til kontraktens pkt. 5 vil ikke påvirke størrelsen på Selgers garanti/sikkerhetsstillelse.

Nabolagsprofil

Nabolagsprofil er dessverre ikke tilgjengelig for dette prospektet.

Øvrig informasjon

Låneformidling

Megler kan formidle kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Det gjøres oppmerksom på at Krogsveen mottar en provisjon av formidling av lånekunder til Danske Bank. Provisjon tilfaller ikke megler direkte.

Prosjektets hjemmeside

https://www.tunveienbolig.no/

Hvitvaskingsreglene

Megler er underlagt Lov om Hvitvasking. Dette innebærer at mistanke om mistenkelige transaksjoner knyttet til hvitvasking av penger vil bli innrapportert til Økokrim. Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette og andre forhold i forbindelse med din bolighandel.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging. Herunder formidle informasjon til leverandører av bredbånd, kabel-tv og forretningsfører etc.

Meglers vederlag

Selgers/oppdragsgivers vederlag til megler er avtalt til:

Selger/oppdragsgivers vederlag til megler er avtalt til:

Provisjon: kr 33.500,- pr. enhet

Oppgjørshonorar kr 4.000,- pr. enhet

Oppslag eiendomsregister kr 1.250,- pr. enhet

Dokumenter
Prisliste
 
Salgs - og eiendomsinformasjon
 
Vegard Gran-Andersen
Eiendomsmegler / Leder Nybygg Romerike
Les mer om megler
Marius Løkken
Eiendomsmegler
Les mer om megler

Lurer du på noe?