Kontakt oss

Statistikk for dette prospektet

Denne siden er vist
ganger
Salgsoppgave lastet ned
ganger
Loading...
Finn
Loading...
Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Statistikk for runde to

Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Velkommen til Gamle Ringeriksvei

Tomt på 1.198 kvm med nydelig utsikt og gode solforhold

Tomt på 1.198 kvm med nydelig utsikt og gode solforhold

Tomt på 1.198 kvm med nydelig utsikt og gode solforhold

Tomt på 1.198 kvm med nydelig utsikt og gode solforhold

Tomt på 1.198 kvm med nydelig utsikt og gode solforhold

Tomt på 1.198 kvm med nydelig utsikt og gode solforhold

Tomt på 1.198 kvm med nydelig utsikt og gode solforhold

Tomt på 1.198 kvm med nydelig utsikt og gode solforhold

Tomt på 1.198 kvm med nydelig utsikt og gode solforhold

Tomt på 1.198 kvm med nydelig utsikt og gode solforhold

Tomt på 1.198 kvm med nydelig utsikt og gode solforhold

Tomt på 1.198 kvm med nydelig utsikt og gode solforhold

Tomt på 1.198 kvm med nydelig utsikt og gode solforhold

Tomt på 1.198 kvm med nydelig utsikt og gode solforhold

Nærbutikk

Liertoppen kjøpesenter med vinmonopol og en rekke ande butikker

Nærområdet

TRANBY

Gamle Ringeriksvei 60

Vis på kart

Prisantydning

Kr 2 300 000,-

TRANBY: Stor og attraktiv boligtomt med nydelig utsikt og svært gode solforhold - Blindvei - Barnevennlig boområde

Last ned komplett salgsoppgave Lynrask verdivurdering
Visning
Avtal visningstid Gi bud
Boligtype:
Tomt, Selveiet
Prisantydning:
Kr 2 300 000,-
Beliggenhet

Områdebeskrivelse

Tomten har en meget flott beliggenhet med fantastisk utsikt og gode solforhold. Dette er et svært barnevennlig område. Tranby har et aktivt idrettsmiljø for barn og voksne i alle aldre. Lier IL er aktive innen blant annet fotball, ski og håndball. Egen idrettsplass og idrettshall på Tranby.

Turmuligheter:

Gode rekreasjonsmuligheter på bla. Kraftkollen, Vestmarkas høyeste punkt, med endeløse turmuligheter i skog og mark hele året rundt. Stort løypenett med nykjørte skiløyper hele vinteren.

Servicetilbud:

Dagligvarebutikk er Kiwi Tranby, ca. 2 km fra boligen. Ellers så finner man dagligvarebutikk, lege, helsestasjon, tannlege, idrettshall og fotballbaner i Tranby sentrum, ca. 5 km fra boligen. 10 minutters kjøring til Liertoppen kjøpesenter med en rekke butikker, samt Bauhaus med det du skulle trenge til hus og hage.

Kollektivtilbud og bil:

Fra Ringeriksveien går det ekspressruter til Oslo, Drammen og Asker med gode togforbindelser videre (blant annet flytoget). På hverdager går det busser hvert 15 minutt om morgenen innover til Oslo, og på ettermiddagen går det hvert 15 minutt fra Oslo til Tranby. For rutetider se www.brakar.no. Det tar ca. 7 min til påkjøringen på E-18, og du er Asker på ca. 15 minutter eller i Oslo på ca. 25 minutter. Til Drammen er det ca. 10 minutter.

Barnehager og skoler

Skoler:

* Nordal skole 1-7 klasse, ca. 0,9 km

* Tranby skole 8-10 klasse, ca. 4,2 km

* St. Hallvard videregående skole, ca. 11 km

Barnehager:

* Borgestad barnehage 0-6 år, ca. 0,7 km

* Hennum familiebarnehage, ca. 3,7 km

* Tranby barnehage 0-5 år, ca. 4,9 km

Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, må interessenter selv undersøke dette med kommunen.

Adkomst

Se kartskisse. Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Fakta om boligen
Meglers prisvurdering

Kr 2 300 000,-

Boligtype

Tomt

Eiertype

Selveiet

Tomt

1198m2

KR-kode

15.18154

Eiendomsopplysninger

Eiendommen

Gamle Ringeriksvei 60, 3406 Tranby

Gnr. 133, bnr. 68 i Lier kommune.

Tomten

MEGET ATTRAKTIV TOMT PÅ 1.198 KVM.

Dette er virkelig en fin boligtomt med god beliggenhet på Tranby. Eiendommen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse. Tomten ligger svært solrikt til med nydelig utsikt. På tomten er det mulighet for å bygge bla. enebolig med utleiedel, eller en tomannsbolig.

Byggegrenser:

Mindre, frittliggende garasjer kan plasseres 2 meter fra regulert veikant/gjerdelinje og 1 meter fra eiendomsgrense. Garasjen vurderes å være mindre når den er under 50 m2 og i 1 etasje med mønehøyde ikke over 5 meter og gesimshøyde ikke over 3 meter målt fra garasjeport-fasaden.

Utdrag fra vedlagt reguleringsplan:

Utnyttelse og høyder

- For enebolig tillates det en hybel/utleieenhet på maks 60 m2.

- Det skal ikke for byggeområdene gjøres større terrenginngrep (fylling/skjæring) enn maks 2,0 meter målt vertikalt. Alle fyllinger/skjæringer skal utføres skånsomt og søkes beplantet i ettertid.

- For eiendommen er det maks BYA % =25.

- Maks gesimshøyde inngangsside er 7 meter ved bruk av sokkeletasje og 4 meter uten bruk av sokkeletasje.

Bygningens form:

- Boligene skal ha saltak med vinkel mellom 25 og 42 grader. Garasjer skal ikke ha takvinkel over 30 grader.

- I skrånende terreng brattere enn 1:5 skal det bygges med kjeller/underetasje.

- Maksimal høyde på gjerder/hekk mot veg skal ikke overstige 1,2 m.

Parkering:

Det skal settes av tilstrekkelig med parkeringsplasser for boligenes behov på egen grunn. Minimumsnorm som gjelder er:

- Enebolig: 3 biloppstillingsplassere. 2 av disse skal kunne bebygges med garasje.

- For hybler på inntil 60 m2 skal det anlegges en ekstra biloppstillingsplass.

- Parkeringsareal skal medregnes i grad av utnytting, også biloppstillingsplasser utendørs.

Støy:

Innenfor den avmerkede støykoten for 55 dBA skal det foreligge dokumentasjon på ivaretakelse av støykrav og aktuelle støytiltak ved søknad om rammetillatelse.

For fullstendig informasjon, se vedlagt reguleringsplan.

Kjøper er selv ansvarlig for å skaffe alle nødvendige tillatelser fra kommunen for å bygge på eiendommen, og må selv avklare med kommunen hva som eventuelt vil bli godkjent på eiendommen.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.

Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen. For avstand til kommunalt nett, se vedlagt kart.

Vann og avløp ligger på tomten. Kjøper bærer selv ansvar og risiko for at tilkoblingspunkt for vann- og avløpsledninger tilfredstiller eventuelle krav fra kommunen, brannvesnenet o.l for at tilkoblingen kan gjennomføres. Viva opplyser om at det koster 19.000,- å koble seg på vann og 19.000,- å koble seg på avløp. Strømforbruk til klokkapumpen er ca. 500,- pr år.

Brannvannsdekning:

Viva opplyser om at nærmeste slokkevannsuttak har nødvendig kapasitet for boligeiendom. Minst 20 l/s. Det aksepteres inntil 75 meter avstand til nærmeste brannkum.

Kjøper må påregne normale tilknyttningsgebyrer til Lier kommune for vann og avløp.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.

Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen. Dagboknr 58346-1, tinglyst 15.01.2019, type heftelse: Veirett - Servitutten omhandler veirett for Gnr. 133 Bnr. 25 over eiendommen Gnr. 133, Bnr. 68.

Det vil bli tinglyst følgende negativ servitutt på eiendommen før overtagelse:

* Bestemmelse om bebyggelse - Begrensninger på byggehøyde for Gnr. 133 Bnr. 68. Denne vil si at høyden på bebyggelsen ikke kan overstige 1 meter over den østlige grensen mot nabo i Gnr. 133. Bnr 25, uten samtykke fra hjemmelshaver til enhver tid til gnr. 133, bnr. 25. Dokumentet som skal tinglyses ligger som vedlegg til salgsoppgaven. Kjøper akspeterer dette.

Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.

Regulering

Eiendommen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse i henhold til reguleringsplan for Nordal, plannr: 504-906-12 datert 17.04.2007 med tilhørende reguleringsbestemmelser. Eiendommen ligger på felt B19. Eiendommen grenser til felles grøntareal - F7 i reguleringsplanen.

For utdypende informasjon se reguleringsplan for området som ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Diverse

- Risikoen for å få godkjente eventuelle fremtidige søknader etter plan og bygningsloven, påhviler kjøper.

- Risikoen for eventuelle offentlige byrder og rådighetsinnskrenkninger som gjelder eller måtte bli lagt på arealet, påhviler kjøper.

- Kjøper er kjent med at det ikke er gjort noen grunnundersøkelser på eiendommen.

- Selger fraskriver seg enhver form for forurensning i grunnen uavhenging av hvem som har vært forurenser.

Økonomi

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter vil varigere etter forbruk. Kontakt lier kommune for mer informasjon.

Kabel Tv/ Internett:

Fiber fra Altibox som er leverandør av TV og internett ligger langs Gamle Ringeriksvei.

Støm:

Ligger rør inn til tomten. Ved tilkobling på oversiden av huset er det 400 volt.

Brøyting:

Brøyting koster 1.500,- pr. år.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:

- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt

- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.

- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 697,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 2.358.722,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Nabolagsprofil

Nabolagsprofil er dessverre ikke tilgjengelig for dette prospektet.

Øvrig informasjon

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand.

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en befaring, er normalt ikke en mangel.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Eierskifteforsikring

Det er ikke tegnet Boligselgerforsikring i forbindelse med salget. Vedlagt denne salgsoppgave følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Låneformidling

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Krogsveen mottar et honorar av Danske Bank for denne formidlingen.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:

Provisjon: Fastpris 45.000,-

Grunnhonorar: kr 15.000,-

Oppgjørshonorar: kr 4.550,-

SmartAnnonsepakke: kr 14.900,-

Visningshonorar: kr 2.500,- pr. visning

Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-

Faktureringsgebyr: kr 250,- pr utlegg

Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Dokumenter
Egenerklæring fra selger
 
Øvrige vedlegg salgsoppgave
 
Ola Skarra Arnesen
Eiendomsmeglerfullmektig MNEF
Les mer om megler

Lurer du på noe?