Kontakt oss

Statistikk for dette prospektet

Denne siden er vist
ganger
Salgsoppgave lastet ned
ganger
Loading...
Finn
Loading...
Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Statistikk for runde to

Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

NYDELIG ENEBOLIGTOMT (836 KVM) MED SVÆRT ATTRAKTIV BELIGGENHET

Tomten ligger nordvestvendt med fin utsikt over nærområdet og har svært gode solforhold.

EIET TOMT PÅ 836 KVM MED MULIGHET FOR EN STOR ENEBOLIG INK. SEKUNDÆR BOLIG

Eiendommen vil kunne få enkel adkomst direkte fra Jerpefaret samt mulighet for tilknytning til ledningsnettet i gaten via privat stikk ledning.

EIENDOMMEN ER REGULERT AV REGULERINGSPLAN OG KOMMUNEPLAN

 

Kort vei til skoler, buss, nær butikk og Asker sentrum

Nydelig beliggende nær marka

Jerpefaret 16 ligger i eksklusiv gate på borgen bestående av villa bebyggelse og flotte eiendommer.

 

Situasjonskart for eiendommen

Reguleringskart

Oversiktskart

BORGEN/ NÆR ASKER SENTRUM

Jerpefaret 16

Vis på kart

Prisantydning

Kr 4 250 000,-

BORGEN/ NÆR ASKER SENTRUM: FANTASTISK ENEBOLIGTOMT (836 KVM) MED SENTRAL BELIGGENHET * Mulighet for stor funkisbolig m/ utleiedel * Solrikt

Last ned komplett salgsoppgave Lynrask verdivurdering
Visning
Visning av tomten gjøres på eget initiativ eller på oppsatt fellesvisning. Kontakt eiendomsmegler Alexander Fossum, 930 40 668 / a.fossum@krogsveen.no, dersom du er interessert og ønsker å bli holdt orientert om bud.
Gi bud
Boligtype:
Tomt, Selveiet
Prisantydning:
Kr 4 250 000,-
Beliggenhet

Områdebeskrivelse

Tomten ligger nordvestvendt med fin utsikt over nærområdet og har svært gode solforhold. Meget barnevennlige omgivelser med nærhet til det aller meste. Fra eiendommen er det kort gangavstand til barnehager og skoler. Det er også kort vei til marka med lysløyper, badevann og rekreasjonsmuligheter hele året. Gangavstand bussholdeplass fra Borgenveien og til ny lokalbutikk (Rema 1000).

Kort vei til Asker sentrum som kan by på en mengde spennende butikker, restauranter og kafeer. Kulturhus med kino, bibliotek, variert konserttilbud, samt flere koselige kafeer og spisesteder. Glorioso restaurant for den som liker smaken av god, italiensk pizza, Egon, Bambus Sushi og Big Horn Steak House er noen av de spisestedene Asker har å by på. For koselige kafeer er Overens café, Kaffebrenneriet og Kafé Kvist verdt et besøk. For den handleglade er Trekanten senter et godt tilbud med sine totalt 75 butikker. Senteret har en god balanse mellom kjede- og nisjebutikker, så her er det noe for enhver smak.

Asker stasjon i Asker sentrum er et knutepunkt for kommunikasjon både mot Oslo og retning Drammen. Her går det buss, direkte tog og lokaltog med korte mellomrom mellom avgangene. Fra Asker til Oslo sentralstasjon tar reiseruten ca. 21 min, og til Drammen ca. 12 min. Om det ikke er ønskelig å benytte kollektiv transport, er det direkte tilknytning til E18 litt før Asker sentrum.

Barnehager og skoler

Skoler:

Hagaløkka barneskole. I tillegg ligger også Rønningen barneskole på Borgen.

Borgen ungdomsskole

Asker International School (1.- 8. klasse)

Barnehager:

Borgen skog barnehage

Søndre Borgen barnehage

Lilleborgen barnehage

Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, må interessenter selv undersøke dette med kommunen.

Adkomst

Ta av fra E-18 og Asker sentrum skiltet Borgen og til venstre i første rundkjøring mot Borgen. Ta inn Borgenveien og følg denne til Borgenbråten kommer på høyre side. Følg denne til Jerpefaret kommer til venstre. Tomten ligger da på din venstre side. Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Fakta om boligen
Meglers prisvurdering

Kr 4 250 000,-

Boligtype

Tomt

Eiertype

Selveiet

Tomt

836m2

KR-kode

15.18160

Eiendomsopplysninger

Eiendommen

Jerpefaret 16, 1388 Borgen

Gnr. 6, bnr. 584, i Asker kommune.

Eiendommen har også andel i realsameie:

GNR: 6 BNR: 706 IDEELL: 1/191 - Felles lekeplass

GNR: 6 BNR: 707 IDEELL: 1/191 - Felles lekeplass

GNR: 6 BNR: 708 IDEELL: 1/191 - Felles lekeplass

GNR: 6 BNR: 709 IDEELL: 1/191 - Felles lekeplass

GNR: 6 BNR: 710 IDEELL: 1/191 - Felles lekeplass

GNR: 6 BNR: 711 IDEELL: 1/191 - Felles lekeplass

GNR: 6 BNR: 712 IDEELL: 1/191 - Felles naturområde

GNR: 6 BNR: 713 IDEELL: 1/191 - Felles naturområde

GNR: 6 BNR: 714 IDEELL: 1/191 - Felles naturområde

GNR: 6 BNR: 715 IDEELL: 1/191 - Felles naturområde

GNR: 6 BNR: 716 IDEELL: 1/191 - Felles naturområde

GNR: 6 BNR: 717 IDEELL: 1/191 - Felles naturområde

GNR: 6 BNR: 718 IDEELL: 1/191 - Felles naturområde

Tomten

MEGET ATTRAKTIV EIET TOMT PÅ 836 KVM

Dette er virkelig en fin eneboligtomt med sentral beliggenhet i et av de mest etablerte boligområdene i Asker. Tomten ligger svært solrikt til med nærhet til Asker sentrum, marka, skoler, barnehager og dagligvare (Rema 1000). Eiendommen vil kunne få enkel adkomst direkte fra Jerpefaret samt mulighet for tilknytning til ledningsnettet i gaten via privat stikk ledning. Her bor du svært barnevennlig og samtidig sentralt.

***

EIENDOMMEN ER REGULERT AV REGULERINGSPLAN OG KOMMUNEPLAN

For utdypende informasjon, se reguleringsplan og kommuneplanen for området som er vedlagt i salgsoppgaven.

Iht. reguleringsplan skal bebyggelsen oppføres i 2 etasjer. Bebyggelsen skal plasseres innenfor de byggelinjer som er vist på planen og med møneretning parallelt med veiene. Hvor møneretningen av hensyn til terrengets eller den øvrige bebyggelsens form er av mindre betydning, kan annen møneretning tillates av bygningsrådet. Husets grunnflate skal være maks. 17 % av tomtens nettoareal. Bygningen skal ha takvinkel mellom 22 og 38 grader. Garasjer inntil 36 m2 grunnflate regnes ikke med i utnyttelsesgraden. Dette gir en grunnflate 142,1 kvm + garasje på 36 kvm = Totalt BYA 178,1 kvm.

Reguleringsplanen gjelder fortsatt, med unntak av konkret overstyring og/eller supplering på følgende punkter:

Boenheter:

Der ikke annet er bestemt i den enkelte plan vedrørende antall boenheter, tillates disse områdene bebygget med to boenheter. Det tillates enten én enebolig med tilhørende sekundær boenhet eller én tomannsbolig.

Innenfor planer som tillater sekundærleilighet tillates denne bygget som frittliggende sekundær boenhet. Frittliggende sekundær boenhet tillates ikke fradelt på eget gårds-/bruksnummer.

Utnyttelse:

Grad av utnytting skal ikke overstige %-BYA = 20 % av tomtens nettoareal. Der gjeldende regulering angir høyere utnyttelse, vil denne utnyttelsen fortsatt gjelde.

I beregningen av BYA/BRA skal krav til antall garasjeplasser, jf. punkt 12 / parkeringsnormen i kapittel 3, medtas med 18 m² pr. plass, uavhengig av om garasjen bygges eller ikke. Krav til biloppstillingsplasser utover garasjeplasser tillates i tillegg til angitt %-BYA, forutsatt at parkeringsplassen ligger på terreng og ikke er overbygd. Én renovasjonsbinge på inntil 5 m²-BYA tillates i tillegg til angitt %- BYA.

Høyder:

Det tillates gesimshøyde inntil 5,5 meter beregnet i henhold til TEK. Gesimshøyden skal likevel ikke på noe punkt overstige 7,0 m fra laveste punkt på ferdig planert terreng.

For bebyggelse med pulttak eller flate tak tillates gesimshøyde inntil 7,0 meter beregnet i henhold til TEK. Bebyggelse med pulttak og flate tak skal likevel ikke på noe punkt langs fasaden overstige 7,5 meters høyde målt loddrett ned til underliggende eksisterende terreng. Inntrukket toppetasje tillates når toppetasjens fasadeliv flukter med underliggende fasadeliv på minst 2 fasader. Med flate tak menes tak med maksimalt 4 graders takvinkel.

Innenfor reguleringsplaner som har bestemmelser som tillater hus med; «høist 2 etasjer», «inntil 2 etasjer», «inntil 2 fulle etasjer, «ikke over 2 etasjer», «2 etasjes hus», «2 etasjes bebyggelse», eller «maks. 2 etasjer», tillates det på tomter der eksisterende terreng er flatt (maks. 0,5 meter høydeforskjell innenfor husets

fotavtrykk) gesimshøyde inntil 6,5 meter beregnet i henhold til TEK. Mønehøyde skal være maksimum 8,5 meter i henhold til TEK. Regulert etasjebegrensing oppheves.

Garasje:

For frittliggende garasjer tillates gesimshøyde på inntil 3,0 meter, beregnet i henhold til TEK. Gesimshøyden skal ikke på noe punkt overstige 3,5 meter målt fra laveste punkt på ferdig planert terreng.

Tak:

Regulert takform og takvinkel oppheves. Der ikke annet er bestemt i den enkelte plan vedrørende ark/oppløft/innhugg i takflaten, tillates ark/oppløft/innhugg innenfor 1/3 av fasadens lengde per takflate over tillatte gesimshøyde. Dette gjelder ikke for bebyggelse med pulttak eller flate tak.

Takterrasser tillates inntil 5,5 meters høyde målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. For takterrasser høyere enn 3,5 meter målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen gjelder følgende begrensninger:

- Takterrasser og rekkverk må være tilbaketrukket minimum 1,5 meter inn på takflaten fra gesims.

- Samlet areal for takterrasser kan maksimalt utgjøre 30 m2.

Parkering:

Antall garasjeplasser og parkeringsplasser skal være i henhold til parkeringsnormen, jf. punkt 12 /kapittel 3 – Parkeringsnorm og dimensjonering/utforming av parkeringsarealene skal være i henhold til kommunens vei- og gatenormal (4.5.2010).

Øvrige bestemmelser til den enkelte plan gjelder slik de er vedtatt.

Støyberegning:

Tomten ligger innefor grønn, gul og orange støysone. Den største delen av tomten ligger i gul sone med støyintervall fra ca. 55-59 dBA ifølge vedlagt temakart. Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Kommunen kan kreve en støyutredning ifbm. utnyttelse av eiendommen.

Parkering

Antall garasjeplasser og parkeringsplasser skal være i henhold til parkeringsnormen.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.

Eiendommen kan tilknyttes det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger. Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse frem til kommunalt nett. For avstand til kommunalt nett, se vedlagte kart.

Asker kommune sier følgende i epost til megler:

- Vann og avløpstilknytning østover er til privat fellesledning som går til nr. 17,19 og 21 og betinger tillatelse fra disse. Her burde det være nok kapasitet.

- Dersom naboer skulle nekte påkobling, må man grave til hovedledninger enten ved nr. 23 ca. 72 m, eller den andre veien til nr. 10/12 ca. 85 m.

- Brannvannsdekningen ser iflg. Asker kommune ut til å være ivaretatt med brannkum mellom Jerpefaret nr. 10 – 12. Det er ca. 85 m fra brannkum til midt på tomten målt langs veien.

Kjøper bærer selv ansvar og risiko for at tilkoblingspunkt for vann- og avløpsledninger tilfredsstiller eventuelle krav fra kommunen, brannvesenet o.l. for at tilkobling kan gjennomføres.

Kjøper må påregne normale tilknytningsgebyrer til Asker kommune for vann og avløp. Tilknytningsgebyret beregnes etter boligens areal.

Ved tilkobling til ledningsnettet påløper tilkoblingsavgift på:

Vann per m2: kr 72,50 (ekskl. mva) - kr 90,63 (inkl. mva).

Avløp per m2: kr 72,50 (ekskl. mva) - kr 90,63 (inkl. mva).

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.

Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen:

- Dagboknr 10813, tinglyst 03.04.1987, type heftelse: Erklæring/avtale - Pliktig medlemskap i huseierforening.

- Dagboknr 10813, tinglyst 03.04.1987, type heftelse: Erklæring/avtale - Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.

Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.

Det gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst nødvendige erklæringer/avtaler knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette. Kjøper aksepterer videre at eiendommen kan påheftes nye private og offentlige rådighetsinnskrenkninger dersom offentlig myndighet krever det.

Regulering

EIENDOMMEN ER REGULERT AV REGULERINGSPLAN OG KOMMUNEPLAN

Reguleringsplanen gjelder fortsatt, med unntak av konkret overstyring og/eller supplering av følgende punkter: Boenheter, utnyttelse, høyder, garasje, tak og parkering. Kontakt megler for mer informasjon.

REGULERING:

Eiendommen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse i henhold til reguleringsplan 27 F - Borgen skog, datert 17.04.1986 med tilhørende reguleringsbestemmelser.

KOMMUNEPLANEN:

Eiendommen ligger i område for nåværende boligbebyggelse (836 kvm) iht. kommuneplan for Asker kommune 2018-2030. Her ligger den i Boligområder med utfyllende bestemmelser - Type B.

Delen som omhandler boligområder i kommuneplanen følger vedlagt. For hele kommuneplanen, se: http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/0220/2018001/Dokumenter/2018001_Bestemmelser.pdf

Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser følger vedlagt denne salgsoppgaven.

Kjøper er selv ansvarlig for å skaffe alle nødvendige tillatelser fra kommunen for å bebygge eiendommen, og må selv avklare med kommunen hva som eventuelt vil bli godkjent på eiendommen.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Diverse

- Risikoen for å få godkjent eventuelle fremtidige søknader etter plan og bygningsloven, påhviler kjøper.

- Risikoen for eventuelle offentlige byrder og rådighetsinnskrenkninger som gjelder eller måtte bli lagt på arealet, påhviler kjøper.

- Kjøper er kjent med at det ikke er gjort noen grunnundersøkelser på eiendommen.

- Selger fraskriver seg enhver form for forurensing i grunnen uavhengig av hvem som har vært forurenser.

- Det gjøres oppmerksom på at eksisterende verdifulle trær på tomten må bevares. Selger har fått høre at dette omhander furutre som står i det nord/vestlige hjørnet på tomten. Ny eier overtar ansvar for dette.

- Det gjøres oppmerksom på at bod inntil naboens garasje i nr. 14 står inne på denne tomten (se kartskisse). Det blir ny eiers ansvar for videre oppfølging og håndtering av dette.

Økonomi

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter:

Ihht. kommunens faste sattser. Se priser på hjemmesiden til Asker kommune, https://www.asker.kommune.no/Bolig-og-eiendom/Vann-og-avlop/Priser/

Strøm:

For informasjon vedr. tilkobling til strømnettet, vennligst ta direkte kontakt med Hafslund Nett på tlf.: 22 43 58 00. Hafslund Entreprenør AS, tlf 22 43 52 00 svarer også på spørsmål om jordkabler, transformatorkiosker, luftledninger eller skap plassert på eller ved eiendommen.

Internett/Kabel-TV:

Mulighet for internett og kabel-tv fra Get. Kontakt Get for mer informasjon og priser for tilkobling.

Vel:

Det er pliktig medlemskap i Borgen skog Grunneierforening og dette er tinglyst som en erklæring/avtale på eiendommen. Kontingenten er kr 350,- pr. år.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:

- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt

- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.

- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 697,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 4.357.472,-

I tillegg kommer valgfri boligkjøperforsikring Pluss hos HELP Forsikring AS kr 13.900,-.

Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 11.100,-

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Nabolagsprofil

Beliggenhet

Tilhørighet

Kommune Asker
Grunnkrets Borgenbråten
Kirkesogn Vardåsen

Steder i nærheten

Oreholtkrysset 1.3 km
Apotekerhagen 1.9 km
Torvplassen 1.9 km
Bakerløkka 2 km

Transport

Flyplass Oslo Gardermoen 75.2 km
Sentralstasjon Oslo S 25.1 km
Jernbanestasjon Bondivann stasjon 1.6 km
Bussholdeplass Borgen skole 0.4 km

Idrett/friluft

Idrettsanlegg Borgen Nærmiljøsenter 0.3 km
Idrettsanlegg Borgen idrettsplass 0.8 km
Treningssenter Asker treningssenter/Cross Fit 1.6 km
Treningssenter Elixia Asker 2.8 km

Steder av interesse

Skoler

Hagaløkka skole (1-7 kl.) 0.9 km
Rønningen skole (1-7 kl.) 1.3 km
Drengsrud skole (1-7 kl.) 1.7 km
Asker International School (1-8 kl.) 2.2 km
Borgen skole (8-10 kl.) 0.5 km
Asker videregående skole 2.8 km
Bleiker videregående skole 3.4 km

Barnehager

Borgen skog barnehage (1-5 år) 0.4 km
Søndre Borgen barnehage (0-6 år) 0.5 km
Lilleborgen barnehage (1-5 år) 0.5 km

Varer/tjenester

Kjøpesenter Trekanten Asker 2.9 km
Kjøpesenter Holmensenteret 7.1 km
Postkontor Asker Postkontor 1.6 km
Postkontor Coop Extra Vardåsen 3.4 km
Apotek Vitusapotek Asker 1.9 km
Apotek Q-apoteket Asker 1.9 km
Vinmonopol Asker Vinmonopol 2.9 km
Dagligvare Rema 1000 Borgen 0.5 km
Dagligvare Coop Extra Borgen 1.3 km
Kiosk/video Bazaar Asker 1.7 km
Kiosk/video Mix Stasjonshandleriet 1.7 km
Bensin Esso Tiger Asker 1 km
Bensin st1 Asker 1.3 km

Demografi

Nøkkelopplysninger for nabolaget

Andel menn 54 %
Andel kvinner 46 %
Gj.snittalder menn 40 år
Gj.snittalder kvinner 44,8 år
Husholdninger med barn 30,7 %
Husholdninger uten barn 69,3 %
Gj.snitt byggeår 1984
Gj.snitt tomtestørrelse 890
Område Personer Husholdninger
Kommune: Asker 60781 25205
Grunnkrets: Borgenbråten 897 342

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (*Distanse i luftlinje). Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammenføyninger, grenser, da kommunen tilbyr mer oppdaterte kart for dette formålet. Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller Krogsveen kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene eller kortene.

Øvrig informasjon

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand.

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en befaring, er normalt ikke en mangel.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Eierskifteforsikring

Det er ikke tegnet Boligselgerforsikring i forbindelse med salget. Vedlagt denne salgsoppgave følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring eller Boligkjøperforsiking Pluss gjenom HELP Forsikring. Dette er rettshjelpforsikringer som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Forsikringene har ingen egenandel. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller les mer om forsikringene på Help.no.

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Låneformidling

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Krogsveen mottar et honorar av Danske Bank for denne formidlingen.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:

Fastpris: 30.000,-

Grunnhonorar: kr 15.000,-

Oppgjørshonorar: kr 4.550,-

SmartAnnonsepakke: kr 14.900,-

Visningshonorar: kr 2.500,-

Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-

Faktureringsgebyr: kr 250,- pr utlegg

Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Dokumenter
Øvrige vedlegg salgsoppgave
 
Egenerklæring fra selger
 
Alexander Fossum
Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF
Les mer om megler

Lurer du på noe?