Kontakt oss

Statistikk for dette prospektet

Denne siden er vist
ganger
Salgsoppgave lastet ned
ganger
Loading...
Finn
Loading...
Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Statistikk for runde to

Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Tomten har en særdeles god beliggenhet med sol fra morgen til kveld og en fantastisk utsikt

Velkommen til vakre Vollen i Asker!

Utsnitt av reguleringsplan

Tomten er meget spennende med en reguleringsplan som åpner for 2 boliger på tomten.

Kort vei til fjorden, båthavn, badestrender, buss, hurtigbåt, skoler og barnehager

Kort vei til idylliske Vollen

 

 

 

 

 

Nydelig fjordutsikt

Ca. tomtegrense

Hurtigbåten bruker kun ca. 25 minutter fra Vollen til Aker Brygge.

Bakern i Vollen

Flere koselige småbutikker og spisesteder

Vollen marina

Vollen marina

Vollen marina

VOLLEN SENTRUM

Skogveien 2

Vis på kart

Prisantydning

Kr 7 450 000,-

VOLLEN SENTRUM: NY PRIS - FANTASTISK UTVIKLINGSTOMT (2,9 MÅL) MED FJORDUTSIKT OG SOL HELE DAGEN * Mulighet for 2 boliger

Last ned komplett salgsoppgave Lynrask verdivurdering
Visning
Visning av tomten gjøres på eget initiativ. Kontakt eiendomsmegler Alexander Fossum, 930 40 668 / a.fossum@krogsveen.no, dersom du er interessert og ønsker å bli holdt orientert om bud.
Gi bud
Boligtype:
Tomt, Selveiet
Prisantydning:
Kr 7 450 000,-
Beliggenhet

Områdebeskrivelse

Eiendommen ligger i et idyllisk og maritimt boligområde i Vollen i Asker kommune. Tomten har nærhet til skoler, barnehager, offentlig kommunikasjon (båt og buss), flotte rekreasjonsområder og gode servicetilbud.

Her kan du bo urbant ved Vollen sentrum og nær Asker sentrum (10 min med bil) og Oslo (30 min med bil), men likevel i landlige omgivelser med fantastiske rekreasjonsmuligheter like utenfor døren. Kort vei ned til Vollen Marina med et yrende båtliv om sommeren, hvor man kan gå og nyte et godt måltid eller et kaldt glass med drikke på Vito's. Vollen Marina er en komplett marina med alle fasiliteter. Du vil finne båtplasser, gjestehavn, båtleverandører, båt og motorservice, samt bensinstasjon på området. Her legger MS Tryg til bryggen med ferske reker og fisk et par dager i uken. Vollen med Oslofjorden som nabo byr på en rekke fine badestrender. Vollen stranden med gangavstand fra boligen. Sjøstrand er en kjent strand i området. Her er det kiosk hvor man kan kjøpe is, pølser, snacks og drikke sommerstid. Sjøstrand byr på stupetårn (2 meter) og badebrygge. I nyere tid har Asker kommune lagt ut vanntrampoline som blir aktivt brukt av de mindre. Til Sjøstrand bruker man ca. 5 min med bil, det er også mulighet for å gå Kystkulturstien som går som en rød tråd gjennom store deler av strandområdet forbi Vollen. Dette er en nydelig tur der man har mulighet til å følge stier langs med vannet hele veien til Slemmestad. Asker sentrum tilbyr et rikt utvalg av forretninger, servicetilbud, kino, kulturhus og spisesteder.

Vollen Montessoriskole og -barnehage ligger i nærheten. Kort vei til Arnestad barneskole og Vollen Ungdomsskole. Her finner man også et godt miljø for de som driver med idrett. Her er det blant annet ballbinge, stor gressmatte og 2 kunstgressbaner. Den ene kunstgressbanen holdes åpen året rundt. Det er i tillegg til fotballbaner også mange lekestativer i tilknytning barneskolen. Det er satt opp tuftepark (utetreningspark) der barn og voksene har mulighet til å stoppe innom etter en løpetur og ta en treningsøkt med kroppsvekt. Ny Disc-golf bane som starter ved parkeringsplassen til ungdomsskolen og strekker seg i retning nedover mot Rabben.

God offentlig kommunikasjon. Nærmeste bussholdeplass er Skjæret som ligger 5 min gange fra boligen. Fra Vollen sentrum går hurtigbåten fra Vollen til Aker Brygge. Denne bruker ca. 30 minutter inn til Aker Brygge og er en behagelig måte å reise til Oslo. Eventuelt er det både buss/ekspressbuss fra Slemmestadveien som går hvert 8 min lett tilgjenglig. Det er heller ikke langt til tog fra Heggedal eller Gullhella. Det er også mulighet for pendlerparkering ved Asker stasjon for dem som ønsker å ta tog.

Se også www.vollenvel.no for informasjon om butikker, rutetider for kollektivtrafikk og andre aktiviteter i nærområdet.

Barnehager og skoler

Kort vei til Arnestad barneskole og Vollen Ungdomsskole. Vollen Montessoriskole og -barnehage ligger også i nærheten.

Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, må interessenter selv undersøke dette med kommunen.

Adkomst

Fra Slemmestadveien, ta inn Plommedalsveien og følg denne til veien deler seg. Ta så opp Skogveien til høyre. Tomten strekker seg fra der veien deler seg og helt opp til første hus på venstre hånd. Se kartskisse. Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Fakta om boligen
Meglers prisvurdering

Kr 7 450 000,-

Boligtype

Tomt

Eiertype

Selveiet

Tomt

2944m2

KR-kode

1518106

Eiendomsopplysninger

Eiendommen

Skogveien 2, 1390 Vollen

Gnr. 64, bnr. 67 og 68, i Asker kommune.

Tomten

Praktfull eiet tomt på 2.944,1 kvm - Her har du virkelig muligheten til å bygge drømmehuset ditt i et veletablert boligområde nær fjorden. Det ligger også en mulighet for å sette opp 2 eneboliger på tomten. Det forutsettes dog at boligene planlegges og utbygges under ett. Det kreves også fra kommunen at vei opparbeides iht. regulering før igangsettelse kan gis.

Tomten er skrånende og heller fra vest mot øst. Den ligger på en kolle og får dermed både en fantastisk utsikt over Oslofjorden samtidig som den får svært gode solforhold. Tomtens størrelse og form ser ut til å gi gode muligheter når det kommer til valg av hustype. Tomten har en meget attraktiv beliggenhet i et eldre etablert boligområde i Vollen som primært består av store og flotte tomter. Tomten har også gangavstand til flere barnehager så vel som Arnestad barneskole og Vollen ungdomsskole. Godt kollektivtilbud med buss fra Slemmestadveien og båt fra Vollen til Aker Brygge.

For utdypende informasjon, se reguleringsplan og kommuneplanen for området som er vedlagt i salgsoppgaven.

Parkering

Antall garasjeplasser og parkeringsplasser skal være i henhold til parkeringsnormen.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet privat vei (Skogveien) med felles vedlikeholdsansvar. Eiendommen har tinglyst veirett.

Eiendommen må tilknyttes det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger. Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse frem til kommunalt nett. Det må påregnes kostnader for graving/legging av vann- og avløpsrør etc. Asker kommune har lagt kommunal vann -og avløpsledning i 2016 ved siden av eiendommen. Det er derfor kort vei til påkoblingsmuligheter. For avstand til kommunalt nett, se vedlagte ledningskart.

Kjøper må påregne normale tilknytningsgebyrer til Asker kommune for vann og avløp. Tilknytningsgebyret beregnes etter boligens bruksareal og faktureres ved igangsettingstillatelse.

Ved tilkobling til ledningsnettet påløper tilkoblingsavgift på:

- Vann per m2: kr 72,50 (ekskl. mva) - kr 90,63 (inkl. mva)

- Avløp per m2: kr 72,50 (ekskl. mva) - kr 90,63 (inkl. mva)

Brannvann:

Det finnes to brannkummer i nærheten av gbnr 64/67-68.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.

Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen:

- Dagboknr 3069, tinglyst 18.08.1937, type heftelse: Bestemmelse om veg - Eldre skjøte fra 1937 med bl.a. bestemmelser om bebyggelse og benyttelse. Denne sier bl.a. at det må på parsellen ikke oppføres mer enn et våningshus i 1. etg. høyde og at uthus og ingen del av husene må komme nærmere naboeiendom enn 10 meter, eller nærmere midtlinje av vei enn 11 meter. Det må ikke drives farbrikkvirksom osv., bestemmelse om gjerde, og rettighet til adkomstvei over Plommedalsveien og Skogveien samt plikt til å bidra til vedlikehold av disse. Det er uklart om denne servitutten omhandler hele eller deler av nåværende eiendom.

Rettighetshaver: KNR: 0220 GNR: 64 BNR: 67

Rettighetshaver: KNR: 0220 GNR: 64 BNR: 68

- Dagboknr 727, tinglyst 30.11.1971, type heftelse: Bestemmelse om bebyggelse - Kjøpekontrakt med bestemmelser om fremtidig tilføying av tilstøtende parsell, arronderingen av denne tomten samt bestemmelser om hva som kan bygges på tomten. Dette gjelder gnr. 64, bnr. 67 og 68. Den sier bla. at det forrutsettes at parseller iht. kart skal kunne bebygges med brutto gulvareal på ca. 200m2 + garasje. Det er uklart om denne servitutten omhandler hele eller deler av nåværende eiendom.

Rettighetshaver: KNR: 0220 GNR: 64 BNR: 68.

- Dagboknr 712997, tinglyst 06.08.2015, type heftelse: Best. om vann/kloakkledn. - Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger samt plikt for til å ikke bygge for nær traseen der ledninger ligger m.m. Rettighetshaver: ASKER KOMMUNE.

Servituttene vil følge eiendommen og ligger vedlagt i salgsoppgaven. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.

Eiendommen har tinglyst rett til bruk av Plommedalsveien og Skogveien og veien over demningen ved Plommedalsdammen. Rettighet hefter i: KNR: 0220, GNR: 64 BNR: 5, 67 og 68.

Det er usikkert hvorvidt servituttene vil kunne få en betydning for utnyttelse av eiendommen. Reguleringsplanen er klar på hvordan tomten ønskes utnyttet. Servituttene og regulereringsplan samsvarer ikke med hverandre. Det er uklart hvordan servituttene vil tolkes ved eventuell byggesøknad. Kjøper overtar ansvar og risiko for dette. Servituttene følger vedlagt i salgsoppgaven.

Regulering

Kommuneplan:

Eiendommen ligger i område for nåværende boligbebyggelse iht. kommuneplan for Asker kommune 2018 - 2030.

Så fremt det ikke er motstrid med kommuneplanen, vil reguleringsplaner, herunder tomtegrenser/delegrenser mv. gjelde som vist på plankartet, og være utfyllende i forhold til kommuneplanen, jfr. pbl. § 1-5.

Reguleringsplan:

Eiendommen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse (1.311 kvm), fristiktsone (47 kvm), kjørevei (1.176 kvm), bevaring av landskap og vegetasjon (394 kvm), felles lekeareal (130 kvm) og friluftsområde (325 kvm) i henhold til reguleringsplan for Plommedalsveien / Skogveien, GBNR. 64/4 m.fl. - 157 p, datert 26.04.2005 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 18.05.2006.

Iht. reguleringsplanen kan eiendommen bebygges med:

- Frittliggende boliger med en hovedbruksenhet per eiendom, samt sekundærleilighet på maks. 80 m2 bruksareal, BRA.

- Alternativt kan tomten bebygges med to frittliggende eneboliger med hver sin sekundærleilighet på maks. 60 m2 bruksareal, BRA, og deles i to parseller henholdsvis a og b. Det forutsettes dog at boligene planlegges og utbygges under ett.

- Maks. tillatt bebygd areal, BYA = 20 % av tomtens nettoareal. I beregningen av BYA skal krav til antall garasjeplasser i henhold til kommunens veinormaler medtas med 18m2 per plass. Krav til biloppstillingsplasser utover garasjeplasser inngår ikke i beregningen av BYA.

- Gesimshøyden må ikke på noe punkt overstige 4,5 m, eller 6,0 m på husets nedside hellende terreng, regnet fra eksisterende For garasje/uthus må gesimshøyden ikke på noe punkt overstige 2,8 m, eller 3,5 m garasjens/uthusets nedside i hellende terreng, regnet fra eksisterende terreng.

- Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel ikke større enn 40 grader. Ark, oppløft eller innhugg kan tillates innenfor 1/3 av fasadens lengde, og med en høyere gesimshøyde enn det som fremgår av §4.2, dog skal slike konstruksjoner ha en dempet utforming. Bygningsrådet forbeholder seg å stå fritt til endelig å bestemme takform, takvinkel og møneretning avhengig av topografi og annen eksisterende bebyggelse.

- Bebyggelsens plassering og møneretning skal være som vist på planen, og tilpasset eksisterende terreng slik at unødige terrenginngrep unngås.

- Fasader og takflater skal ha avdempede farger og matt overflate.

- Garasjer skal i utforming, farge og materialbruk harmonere med bebyggelsen for øvrig.

- Parsell 2 (denne tomten) tillates ikke delt i a og b før det er gitt brukstillatelse.

Utbedring av vei:

- Veiopparbeidelse vil bli stilt som vilkår i alle delingstillatelser for opprettelser av nye eiendommer innenfor planområdet. Det vil si at veien fra nederst i Plommedalsveien og opp langs tomten i Skogveien skal være ferdig opparbeidet som regulert før nye grunneiendommer kan opprettes, ref. brev fra Asker kommune dater 12.10.2017.

- Plan- og bygnigslovens § 18.1 stiller krav til opparbeidelse av vei til og langs eiendommen. Plan- og bygnigslovens § 18-3 til § 18-12 gir bestemmelser for refusjonsberettigede tiltak. Pålagt opparbeidelse av kommunal vei vil kunne være et refusjonsberettiget tiltakt.

- For mer informasjon om dette forholdet oppfordres interessenter til å kontakte Asker kommune/ arkitekt.

Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser følger vedlagt denne salgsoppgaven.

Kjøper er selv ansvarlig for å skaffe alle nødvendige tillatelser fra kommunen for å bebygge eiendommen, og må selv avklare med kommunen hva som eventuelt vil bli godkjent på eiendommen.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Diverse

Eiendommen inngår i et dødsbo hvor arvingene er selgere. Arvingene har derfor ikke kunnskap om eiendommens tilstand.

Hjemmel vil stå på avdøde frem til overskjøting til ny kjøper. Det gjøres oppmerksom på at det ikke vil bli tinglyst sikringsobligasjon eller annen form for pantesikkerhet på eiendommen før overskjøting. Oppgjør vil skje mot tinglyst skjøte.

Økonomi

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter ihht. kommunens faste sattser. Se priser på hjemmesiden til Asker kommune, https://www.asker.kommune.no/Bolig-og-eiendom/Vann-og-avlop/Priser/

Strøm:

For informasjon vedr. tilkobling til strømnettet, vennligst ta direkte kontakt med Hafslund Nett på tlf.: 22 43 58 00. Hafslund Entreprenør AS, tlf 22 43 52 00 svarer også på spørsmål om jordkabler, transformatorkiosker, luftledninger eller skap plassert på eller ved eiendommen.

Etter forespørsel om kapasiteten i området sier Hafslund følgende: "Det er ikke veldig god kapasitet i dette området, så her må det påregnes kostnader for forsterkning av nettet. Det vil være mulig med tilknytning av to boliger, men avhengig av hvor mye kapasitet de trenger, vil det komme et forholdsmessig anleggsbidrag for forsterkning."

Internett/Kabel-TV:

Det er TV og Internett tilgang via Telenor Fiber.

Velavgift:

Avgift til velforeningen er på Kr 300,-.

Brøyting:

I tillegg må det påregnes kostnader for brøyting. Kostnader for brøyting av snø om vinteren og feiing av veien på våren beløper seg i dag til til +/- Kr 1.500,-. Fremtidige kostnader vil øke ettersom det kommunale tilskuddet vil forsvinne i fremtiden.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:

- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt

- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.

- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 697,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 7.637.472,-

I tillegg kommer valgfri boligkjøperforsikring hos HELP Forsikring AS kr 11.100,-

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Nabolagsprofil

Beliggenhet

Tilhørighet

Kommune Asker
Grunnkrets Linlandet
Kirkesogn Østenstad

Steder i nærheten

Venneslund 0.5 km
Hurtigbåtforbindelse Vollen - Akerbrygge 0.7 km
Vollen brygge 1.3 km
Blakstad brygge 1.3 km

Transport

Flyplass Oslo Gardermoen 76.4 km
Sentralstasjon Oslo S 26.3 km
Jernbanestasjon Gullhella stasjon 3.9 km
Bussholdeplass Skjæret 0.5 km

Idrett/friluft

Idrettsanlegg Arnestad idrettsplass 1.5 km
Idrettsanlegg Bjerkås idrettsplass 2.7 km
Treningssenter Asker tr.senter - Slemmestad 4 km
Treningssenter Aktiv Fysioterapi og Trening 4.6 km

Steder av interesse

Skoler

Stiftelsen Vollen montessoriskole (1-7 kl.) 1.6 km
Blakstad skole (1-7 kl.) 2.4 km
Vettre skole (1-7 kl.) 2.8 km
Arnestad skole (1-7 kl.) 2.4 km
Sjøskolen (9-10 kl.) 1.3 km
Stordammen skole (9-10 kl.) 1.5 km
Vollen ungdomsskole (8-10 kl.) 2.2 km
Bleiker videregående skole 5.1 km
Asker videregående skole 5.4 km

Barnehager

Vollen Montessori barnehage (1-6 år) 1.6 km
Østenstad Menighetsbarnehage (3-5 år) 1.7 km
Nilsemarka barnehage (0-5 år) 1.7 km

Varer/tjenester

Kjøpesenter Rortunet Senter 4.5 km
Kjøpesenter Holmensenteret 6.9 km
Postkontor Bunnpris Blakstad 1.6 km
Postkontor Coop Prix Bjerkås 3.6 km
Apotek Vollen Apotek 1 km
Vinmonopol Slemmestad Vinmonopol 4.5 km
Vinmonopol Holmensenteret Vinmonopol 6.9 km
Dagligvare Rema 1000 Vollen 1.1 km
Dagligvare Bunnpris Blakstad 1.6 km
Kiosk/video Narvesen Slemmestad sentrum 4.5 km
Kiosk/video 7-Eleven Alfheim 5.7 km
Bensin Shell Vettre 3.4 km
Bensin Uno-X Slemmestad 3.7 km

Demografi

Nøkkelopplysninger for nabolaget

Andel menn 50,7 %
Andel kvinner 49,3 %
Gj.snittalder menn 37,3 år
Gj.snittalder kvinner 37,3 år
Husholdninger med barn 47,4 %
Husholdninger uten barn 52,6 %
Gj.snitt byggeår 1974
Gj.snitt tomtestørrelse 1768
Område Personer Husholdninger
Kommune: Asker 60781 25205
Grunnkrets: Linlandet 1358 574

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (*Distanse i luftlinje). Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammenføyninger, grenser, da kommunen tilbyr mer oppdaterte kart for dette formålet. Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller Krogsveen kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene eller kortene.

Øvrig informasjon

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres.

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Eierskifteforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet Boligselgerforsikring hos Protector Forsikring ASA. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Selgers Boligselgerforsikring dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Protector behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkårene kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring.

Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Ved inngivelse av bud via Krogsveens bud-app eller med elektronisk bud fra krogsveen.no oppfylles samtlige vilkår. Vi anbefaler derfor å bruke en av disse to løsningene ved inngivelse av det første budet. Er dere flere som byr sammen, anbefaler vi Krogsveens bud-app. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Låneformidling

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Krogsveen mottar et honorar av Danske Bank for denne formidlingen.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:

Provisjon: 1,0% av salgssummen

Minimumsprovisjon: kr 45.000,-

Grunnhonorar: kr 15.000,-

Oppgjørshonorar: kr 4.550,-

SmartAnnonsepakke: kr 10.000,-

Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-

Faktureringsgebyr: kr 250,- pr utlegg

Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Dokumenter
Rapport fra takstmann
 
Øvrige vedlegg salgsoppgave
 
Egenerklæring fra selger
 
Alexander Fossum
Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF
Les mer om megler

Lurer du på noe?