Kontakt oss

Statistikk for dette prospektet

Denne siden er vist
ganger
Salgsoppgave lastet ned
ganger
Loading...
Finn
Loading...
Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Statistikk for runde to

Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

oversiktsbilde

flyfoto

flyfoto

flyfoto

Dronebilde over området

dronefoto området

Dronefoto

Dronefoto området

Dronefoto området

flyfoto

Fjørtofta - Stort tomtefelt regulert til fritidsformål

Fjørtofta - hyttefelt

Vis på kart

Prisantydning

Kr 1 500 000,-

Fjørtofta - Stort tomtefelt regulert til fritidsformål: Fjørtofta - Stort tomtefelt regulert til fritidsformål

Last ned komplett salgsoppgave Lynrask verdivurdering
Visning
Avtal visningstid Gi bud
Boligtype:
Hytte_tomt, Selveiet
Prisantydning:
Kr 1 500 000,-
Beliggenhet

Områdebeskrivelse

Fjørtoft er den nordligste av øyene i Haram kommune med et areal på 8,9 km². Fjørtofta er et flott feriested og kan by på sjønært friluftsliv, flott kulturlandskap og store naturopplevelser. Høyeste punktet på øya er Æafjellet som er 112,5 moh.

Gjennom Nordøyvegen er det planlagt/inregulert landfast veiforbindelse, planlagt ferdigstillelse i 2023.

Adkomst

Ferge frå Brattvåg, Dryna eller hurtigbåt frå Ålesund.

Snart kommer fastlandssamband, Nordøyvegen!

Fakta om boligen
Meglers prisvurdering

Kr 1 500 000,-

Boligtype

Hytte_tomt

Eiertype

Selveiet

Tomt

37031m2

KR-kode

711833

Eiendomsopplysninger

Eiendommen

Fjørtofta - hyttefelt, 6294 Fjørtoft

Gnr. 3, bnr. 4i Haram kommune.

Eiendommen vil bli fradelt fra hovedbølet. Endelig eiendomsbetegnelse vil fremkomme når fradeling er tinglyst. Prosjektets adresse er ikke fastsatt. Nærmere adresse fastsettes av kommunen på et senere tidspunkt.

Tomten

Stort tomtefelt regulert til fritidsformål på Fjørtofta. Eiendommen blir solgt som en råtomt hvor det ikke er opparbeidet noe infrastruktur. Tomten består av myr og fjellgrunn.

Området er ikke utskilt fra hovedbruket, men er en parsell på ca 37 031 kvm som er ferdig regulert til fritidsboliger.

Ovennevnte tomtestørrelse er kun å anse som et cirkaareal og kan avvike noe ved den endelige oppmålingen. Selger vil besørge eiendommen fradelt/oppmålt samt dekke alle kostnader i knyttet til fradelingen/oppmålingen. Det er en forutsetning for handelen at tomten blir godkjent fradelt.

Innenfor reguleringsplan Taremareby er det avsatt 15,6 daa ( F10) og 10,5 daa (F1) til fritidsbebyggelse.

Adkomst til feltet skal skje via "Kjørevei 1"

Tomten kan utnyttes 30 % BYA, gesimshøyde 6 meter, månehøyde 9 meter iflg reguleringsplan. Gjelder område F1 og F10.

Det er avsatt 2,3 daa til parkering (P1) iflg reguleringsplan. Området nærmest sjøen er avsatt til fornøyelsespark (FP1).

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via offentlig vei.

Eiendommen kan tilknyttes det private ledningsnettet via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser fra selgers bank.

Det er tinglyst 31 hefter/servitutter på eiendommens hovedbruk 3/4. Disse omhandler blant annet utskiftingen på slutten av 1800 tallet, diverse rettigheter gitt til veger, havn, kraftlinjer, adkomt til fyr, ledninger til fjørtoft Vasslag, jordskifte og til Tafjord fibernett.

Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.

Regulering

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse, parkeringsareal og fornøyelsespark i henhold til reguleringsplan Taremareby, Hellevika Fjørtofta datert 29/01-2008 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 6/2-2014

Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser ligger vedlagt dette prospekt.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Økonomi

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:

- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt

- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.

- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 724,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr1.538.749,-

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Nabolagsprofil

Nabolagsprofil er dessverre ikke tilgjengelig for dette prospektet.

Øvrig informasjon

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand.

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en befaring, er normalt ikke en mangel.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Eierskifteforsikring

Det er ikke tegnet Boligselgerforsikring i forbindelse med salget. Vedlagt denne salgsoppgave følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Ved inngivelse av bud via Krogsveens bud-app eller med elektronisk bud fra krogsveen.no oppfylles samtlige vilkår. Vi anbefaler derfor å bruke en av disse to løsningene ved inngivelse av det første budet. Er dere flere som byr sammen, anbefaler vi Krogsveens bud-app. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Låneformidling

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Krogsveen mottar et honorar av Danske Bank for denne formidlingen.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:

Provisjon: kr 50.000,-

Grunnhonorar: kr 12.500,-

Oppgjørshonorar: kr 4.550,-

SmartAnnonsepakke: kr 13.500,-

Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Dokumenter
Christian Nogva Aarseth
Eiendomsmegler
Les mer om megler

Lurer du på noe?