Kontakt oss

Statistikk for dette prospektet

Denne siden er vist
ganger
Salgsoppgave lastet ned
ganger
Loading...
Finn
Loading...
Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Statistikk for runde to

Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Kostveit Hyttegrend m markert hyttefelt

Fiske i Totak - tilbakelent ro

Fiskeglede på Kostveit

received_1501703646523432

180916_10

-- grillhytta på fellesarealet

-- kveldsstemning ved grillhytta

Utsikt fra grillhytta på Kostveit. Nesland på andre sia.

Utsiktsbilde tatt omtrent fra tomt C13

180916_44

-- sommer og sol på Totak

-- en sommerdag ved Totak. Neslandsgårder på andre sia

-- vårsola en kveld i april

Kostveit Hyttegrend

Sett fra neslandsia

Fisker Totaks bredd. Fiskekort.

Utsnitt 7 regulering [total]

Utsnitt 1 reguleringskart

Raulandsområdet

Kostveit Hyttegrend

Vis på kart

Prisantydning

Kr 600 000,-

Raulandsområdet: Utsiktstomter Kostveit Hyttegrend. Skiløyper. Fiske i Totak. Båtplass/brygge.

Last ned komplett salgsoppgave Lynrask verdivurdering
Visning
VISNING: Ta kontakt med: eier: Torkjell Kostveit, tlf. 918 44 330 eller megler: Torbjørn Meli, tlf. 99 24 24 99
Gi bud
Boligtype:
Hytte_tomt, Selveiet
Prisantydning:
Kr 600 000,-
Beliggenhet

Områdebeskrivelse

Tomtene ligger i et rolig område i åssiden på Kostveit noen kilometer sør for Rauland sentrum. Fra Kostveit er det ca 15-20 min. kjøreavstand til kommunesenteret Åmot med et godt forretningstilbud, bl.a sportsforretning, apotek og vinmonopol.

Det er et vakkert skue fra åssiden der tomtene i Kostveit Hyttegrend ligger mot vannet og fjella rundt. Kommer man til Kostveit Hyttegrend en solfylt dag, så blir man lett fasinert av omgivelsene.

Alle tomtene ligger vendt mot Totak ca 690 moh. Derfra stiger hyttefeltet opp til ca 780 moh. Ved vannkanten er det opparbeidet et strøkent, velpleid og hyggelig fellesområde med grøntarealer, brygge, grillhytte, utemøblement og rampe for å sette ut og trekke opp båt. Vinterstid er det mulighet for båtfeste og båtopplag. Hyttefeltet har tidlig morgensol. Når man står midt i feltet midtsommers med skyfri himmel så vil sola skinne 15 timer i strekk. I romjula når sola står lavest, er det litt over to timer. I vinterferien står sola igjen så høyt på himmelen at man fra blå himmel vil ha solskinn på hytta fra kl. 8 til i 16-tia. I midten av april er soloppgang/-nedgang ca kl. 06-18. Se salgsoppgavens solkalender med detaljert solrapport for hver dag hele året.

Vinterstid kjøres det opp skiløyper fra hyttegrenda og sørover via Våmartveit mot Åmot. Løypenettet er et populært turområde, og fra hyttegrenda kan man gå en langtur i rundløypa på ca 3,5 mil. Løypene er både for klassisk og skøyting. Løypene prepareres av Vinje Løypelag. Se:

https://nb-no.facebook.com/Vinje-L%C3%B8ypelag-363930640457338/

Naturen rundt Kostveit Hyttegrend består av fiskevann, høyfjell og skogsområder og sykkelveier. Nære snaufjellsområder innbyr til toppturer. Vestover ligger bl.a. Flotebunuten 1288 moh. som fortsetter høyfjellsryggen videre vest mot Edland. Sørøstover ligger Vehuskjerringi (1356 moh), Stavsfjell og nutene videre østover mot Lognvik.

Totak er en flott innsjø, en av Norges dypeste (350 m). Totak er ca 35 km lang. Det er mange beretninger om godt fiske både sommer og vinter. Vannet har en storørretstamme, og det er tatt ørret på over 15 kg(!) Den mer vanlige fisken på 2-5 "hekto" er også spennende å dra i land for sportsfiskeren. Det er både ørret og røye i Totak som har fint, klart vann med sand- og steinbunn. Fiskekort kjøpes på Esso Rauland, Rauland Turistkontor og Rauland Camping.

I traktene rundt Kostveit Hyttegrend er det rolige skogsbilveier og rikelig anledning til sykkelturer i forskjellige retninger.

Adkomst

Fra "Krossen", Rauland sentrum og sørover mot Åmot er det ca 6,5 km til avkjøring mot høyre, skiltet mot Kostveit. Der er det en oppslagstavle med info om Kostveit Hyttegrend. Fra avkjøringen er det 4,3 km fram til hyttegrenda. Følg Krogsveen-skilting.

Fakta om boligen
Meglers prisvurdering

Kr 600 000,-

Boligtype

Hytte_tomt

Eiertype

Selveiet

Tomt

1000m2

KR-kode

2716106

Eiendomsopplysninger

Eiendommen

Hyttetomtene skilles ut fra gnr. 50 bnr 11 i Vinje kommune. Tomtestørrelsene er ca mellom 0,8 og 1,1 mål. Alle tomtene kan bebygges med like store hytter uavhengig av tomtearealet. Tomtene blir søkt fradelt ved oppmålingsforretning etter avtale om salg til tomtekjøper. Vinje kommune oppretter så eiendommen i matrikkelen, og besørger tinglysing av tomten i grunnboken før megler besørger skjøtet til kjøper tinglyst. Vinje kommune innkaller kjøper til grenseoppgang.

Tomten

Tomtenes areal og grenser framkommer i reguleringskartet. Areal ca mellom 0,8 til 1,1 mål. Som tomtekjøper er man fri til å velge den hytteleverandør man måtte ønske, samt bygge den hytta man etter byggesøknad får tillatelse til. Tomtene i hyttegrenda er uten byggeklausul. Det stilles ingen krav om at bestemte underleverandører av noe slag skal benyttes.

Snakk gjerne med grunneier (selger) om hytteleverandører som kan gi tomtekjøpere tilbud om nøkkelferdig hytte.

Eiendomsmeglers oppdrag begrenser seg kun til formidling av selve tomten. Eventuell avtale om hytteleveranse administreres ikke av megler, men inngås direkte med hytteleverandøren uten meglers medvirkning.

Hva gjelder graving og opparbeidelse av tomta, så er grunneier maskinentreprenør og kan til konkurransedyktige prise tilby graving, samt innhente tilbud på eventuell nødvendig sprenging.

Grunneier kan også anbefale lokale tilbydere både på murearbeid, snekkerarbeid, rørleggerarbeid og elektrisk arbeid.

Undersøk tilbud og priser hos selger:

Torkjell Kostveit, tlf. 918 44 330.

Parkering

Parkering opparbeides på egen tomt iht. reguleringsbestemmelsene.

Vei, vann og avløp

Tomtene leveres med vei og framført vann, avløp og elektrisitet. Alle hyttene skal knytte seg til hyttegrendas private vann- og avløpsanlegg. Tomtekjøper påvises tilknytningspunkt for vann/avløp som ligger i vei eller umidelbart ved tomta.

Etter hvert vil det bli mulig med fiber-/bredbåndstilknytning levert av Telefiber.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser med unntak av tinglyst forpliktelse til å betale årlige felleskostnader knyttet til vei, vann og avløp, m.m.:

1. Årlig avgift

Årlig vedlikehold/brøyting av veier, båtplass vann og avløpsanlegg skal utføres av Kostveit Hyttegrend AS, org.nr. (under etabl.) eller den som drifter anleggene.

Årlig avgift reguleres årlig iht. KPI (konsumprisindeksen). Regulering skjer iht. gjennomsnittet av forrige års månedsindekser som foreligger i januar. Basisår er årsgjennomsnitt for 2016. Avgiften betales hvert år forskuddsvis den 1. mai til Kostveit Hyttegrend AS, org.nr. (under etabl.), eller den som av rettighetshaver gis innkrevingen.

Ansvar for drift og vedlikehold av alle fellesanlegg skal på det tidspunkt selger etter egen beslutning finner hensiktsmessig, overføres til Hytteforeninga hvis formål er å ivareta felles interesser for medlemmene. Hytteforeninga kan bli pålagt å overta administrasjon og vedlikehold av fellesanlegg og fellesarealer. Det er obligatorisk medlemsplikt i hytteforeninga. Det er en plikt å bidra til konstituering av evt. ny forening gjeldende for tomter solgt etter 2016.

2. Eierskifte

Ved eierskifte skal det gis beskjed til Kostveit Hyttegrend AS om navn og adresse på ny eier.

3. Fremføring av infrastruktur

Eier av gnr 50 bnr 11 i Vinje kommune har rett til på egne og andres vegne å føre vann, avløp, kabler og andre fellesanlegg over eiendommen, dersom dette er nødvendig for utviklingen i området.

Når denne retten benyttes skal arbeidet foretas så skånsomt som mulig, og eiendommen skal snarest mulig settes tilbake i opprinnelig stand. Det skal ikke betales noen form for vederlag for etablering av slike anlegg

Regulering

Alle tomtene er regulert til fritidsformål uten noen utleieklausul. Reguleringsplanen heter:

REGULERINGSPLAN FOR DELAR AV KOSTVEIT, GNR 50 BNR 1 OG SUDBØ, GNR 50 BNR 11

I VINJE KOMMUNE PlanID 20120006. Vedtatt 12/2-15.

Utdrag fra reguleringsbestemmelsene:

b) Bygg skal best mogeleg underleggast naturpreget i området og ha ei enkel og god utforming. Det skal leggast avgjerande vekt på arkitektur, fargar og tilpassing til terrenget.

Utvendes skal det nyttast trematerialar, lafta tømmer, stav eller kraftig, ståande kledning i mørke, miljøvenlege fargar.

Innramming av vindauge og dørar skal ha harmonerande og miljøvenlege fargar.

Taket skal utførast som saltak med takvinkel på 22- 30 grader. Taket skal ha utspring på minimum 40 cm og tekkast med torv. Vindskibord skal ikkje ha for dominerande utskjeringar.

c) Hovudbygg kan vere maksimalt 100 m² BYA. Gesimshøgda skal ikkje vera høgare enn 4 meter frå planert terreng, mønehøgda ikkje høgare enn 6 meter frå planert terreng.

d) På kvar hyttetomt kan det oppførast uthus/anneks/garasje på inntil 20 m² med maksimal gesisimshøgde 3.5 m frå planert terreng og maksimal mønehøgd 5.0 m frå planert terreng. Bygg på tomta skal plasserast i høve til kvarandre slik at dei dannar eit tun.

Samla bygd areal på kvar hyttetomt kan ikkje vera større enn 120 m² BYA.

e) Synleg grunnmur skal normalt ikkje vera høgare enn 0.8 meter.

f) Eksisterande vegetasjon og terreng skal i størst mogeleg grad ivaretakast.

g) Det skal ikkje setjast opp gjerde eller flaggstenger i området.

Overtagelse

Overlevering av tomten til kjøper skal skje etter at den er registrert i kommunens matrikkel og opprettet i grunnboken. Det kan gå noen uker fra tomten er solgt fram til den er registrert i matrikkelen og kan overskjøtes til kjøper. Eiendomsmegler følger opp prosessen og varsler partene når det er klart for overdragelse. Deretter betales eiendommen av kjøper innen 10 dager etter informasjon fra eiendomsmegler.

Diverse

Ta kontakt med selger eller megler for en hyggelig og uforpliktende tomtevisning og nærmere info om turområdene rundt Totak og Kostveit Hyttegrend.

Kostveit Hyttegrend AS

Torkjell Kostveit

Tlf. 918 44 330

torkjell@kostveithyttegrend.no

Økonomi

Eiendommens utgifter

Årlige avgifter (2016):

Brøyting kr 3.750,- (variabel)

Strøing kr 483,-

Sommervedlikehold vei kr 315,-

Vannavgift kr 2.500,-

Avløpsavgift kr 3.000,-

Vedllikeholdsavgift fellesområde 470,-

Løypeavgift kr 700,-

Kommunal hytterenovasjon kr 2.171,-

Avgift for feiing/tilsyn må påregnes.

Eventuell hytteforeningsavgift.

Det innkreves p.t. ikke eiendomsskatt for hytter i Vinje kommune.

Avgiftene justeres årlig iht. alminnelig pris- og kostnadsutvikling (KPI).

Når fiber blir tilgjengelig må det betales etableringskostnad. Telefiber leverer i dag speed fra 5 - til 80 Mb/s. Abonnementspriser (2016) er fra kr 398 - 578,-/mnd.

Det tas forbehold om endringer i alle salgsoppgavens opplyste avgifter, private og offentlige.

Omkostninger

Kjøper må betale kjøpesummen og:

- Dokumentavgift til Staten, 2,5 % av kjøpesummen

- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-

- Tingl.gebyr for kjøpers evt. panterettsdokumenter kr 724,-/stk.

- Oppmålingsavgift kr 17.503,-

- Tilknytning vei/vann/avløp kr 92.000,-

- Framføring av elektrisitet til tomtegrense kr 45.000,-

Total kjøpesum inkl. avgifter og tilknytning ved kjøp til tomtepris f.eks. kr 600.000,- er kr 770.752,-

Kjøper kan valgfritt tegne HELP kjøpsforsikring kr 9.200,-.

Det tas forbehold om endringer i alle gebyrer og avgifter.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum og omkostninger skal være disponibelt hos megler senest 10 dager etter at tomten er matrikkelført av kommunen, opprettet i grunnboken og megler har gitt oppfordring om betaling.

Nabolagsprofil

Beliggenhet

Tilhørighet

Kommune Vinje
Grunnkrets Kostveit

Steder i nærheten

Skålestrondi 6.5 km
Tjønnegrend 7.3 km
Neslandsgrend 9.8 km
Krossen 11.7 km

Transport

Bussholdeplass Kostveit 2 km

Steder av interesse

Varer/tjenester

Postkontor Spar Rauland 11.8 km
Postkontor Spar Vinje 15.8 km
Apotek Apotek 1 Vinje 14.2 km
Apotek Vinje Apotek 14.2 km
Vinmonopol Vinje Vinmonopol 14.2 km
Dagligvare Coop Prix Rauland 11.7 km
Dagligvare Spar Rauland 11.8 km
Kiosk/video Groven Camping og Hyttegrend 13.1 km
Bensin Esso Rauland 11.6 km
Bensin Esso Vinje 14.1 km

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (*Distanse i luftlinje). Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammenføyninger, grenser, da kommunen tilbyr mer oppdaterte kart for dette formålet. Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller Krogsveen kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene eller kortene.

Øvrig informasjon

Avhendingsloven

Standarbestemmelse jf. Avhneingsloven:

Tomta selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Eiendommen kan ha feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes må aksepteres.

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven og øvrige vedlagte dokumenter før kjøpetilbud inngis. I tillegg oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen nøye og vurdere totalkostanden før kjøp. Forhold som er eller burde være oppdaget på en befaring er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige forhold å være beskrevet i salgsoppgaven.

NB!

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen må det tas forbehold om dette i budet.

Eierskifteforsikring

Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring.

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring som er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved eiendommen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikring tegnes senest ved kontraktsunderskrift og kan ikke tegnes dersom eiendommen kjøpes for utleie til andre enn kjøpers nærmeste familie. Meglerforetaket (ikke megler) mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring.

Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra den som øsnkser å kjøpe tomt. Ved inngivelse av kjøpetilbud via Krogsveens bud-app eller med elektronisk bud fra krogsveen.no oppfylles samtlige vilkår. Vi anbefaler derfor å bruke en av disse to løsningene når det første budet inngis. Dersom det er flere som byr sammen anbefaler vi Krogsveens bud-app.Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler per telefon etter at kjøpetilbud er inngitt. da forsinkelser i sms og epost kan forekomme. Alle kjøpetilbud skal behandles og videreformidlet skriftlig til selger. Derfor skal alle kjøpetilbud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til den som har inngitt kjøpetilbudet. Akseptfrist på et kjøpetilbud skal aldri være kortere enn minimum 30 minutter. Etter at tomten er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Dersom det er flere budgivere kan de få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er per tomt avtalt til:

Provisjon: 43.750,- av salgssummen

Grunnhonorar: kr 4.500,-

Oppgjørshonorar: kr 3.950,-

SmartAnnonsering: kr 2.000,-/mnd

Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-

Megler skal ha dekket alle utlegg.

Dokumenter
Torbjørn Meli
Eiendomsmegler MNEF
Les mer om megler

Lurer du på noe?