Kontakt oss

Statistikk for dette prospektet

Denne siden er vist
ganger
Salgsoppgave lastet ned
ganger
Loading...
Finn
Loading...
Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Statistikk for runde to

Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Nyborgasen 24 001

Nyborgasen 24 002

Nyborgasen 24 003

Nyborgasen 24 004

Nyborgasen 24 005

Nyborgasen 24 006

Nyborgasen 24 007

Heggedal

Nyborgåsen 24

Vis på kart

Prisantydning

Kr 1 250 000,-

Heggedal: Fritidstomt på 4,4 mål med flott utsikt - Ligger på et flott høydedrag 10 min fra Heggedal

Last ned komplett salgsoppgave Lynrask verdivurdering
Visning
Avtal visningstid Gi bud
Boligtype:
Hytte_tomt, Selveiet
Prisantydning:
Kr 1 250 000,-
Beliggenhet

Områdebeskrivelse

Tomten ligger landlig til i Heggedal, omringet av skogsnatur. Fra eiendommen er det ca. 1,5 km å gå til Heggedal

stasjon, og ca. 3 km å kjøre til Heggedal sentrum.

Det er kjørbar vei frem til eiendommen både sommer og vinter.

Heggedal er et område i utvikling, i dag finnes et lite utvalg av butikker og cafeer, men allerede innen får år er

det planlagt at Heggedal torg skal stå ferdig, da vil utvalg av butikker og cafeer være enda større.

I tilegg kan flotte Heggedal by på bading i Gjellumvannet, aktiviteter i sykkelparken, og et mangfold av turstier

i skog og mark.

Fakta om boligen
Meglers prisvurdering

Kr 1 250 000,-

Boligtype

Hytte_tomt

Eiertype

Selveiet

Tomt

4453m2

KR-kode

1518123

Eiendomsopplysninger

Eiendommen

Nyborgåsen 24, 1389 Heggedal

Gnr. 81, bnr. 41 i Asker kommune.

Tomten

Eiet tomt på 4.453 kvm.

Vei, vann og avløp

Eiendommen kan tilknyttes det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger. Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse frem til kommunalt nett. For avstand til kommunalt nett, se vedlagte kart.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Ingen tinglyste heftelser eller rettigheter

Regulering

Eiendommen er regulert til fritidsformål i henhold til reguleringsplan datert 09.01.1937 uten reguleringsbestemmelser.Eiendommen ligger under kommuneplan id 2018001 datert 14.11.2017.

Eiendommen ligger i område for Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR).

Iht. reguleringsplanen kan eiendommen bebygges med følgende vilkår:

1. De alminnelige bestemmelser for utparsellering i Asker gjøres gjeldende for feltet, dog med sådan innskrenkning i veiopparbeidelsen m.v. som nedenfor anført. Tomt 16 32,5 mål (A til og med K, grønt skravert) er regulert for alminnelig villamessig bebyggelse. De øvrige tomter i reguleringsfeltet tillates kun bebygget med hytter. Fast helårig beboelse på disse hyttetomter tillates ikke.

2. Alle veier i hyttefeltet reguleres og opparbeides i 3 m effektiv bredde, maksimum stigning 1: 6, minimum radius 10 m. Til denne bredde kommer i tillegg banketter, skråninger og grøfter. Veilovens gjerdeavstand må følges (1,5 m fra vei) I kurver med mindre radius enn 25 m utvides veibredden til 4 m. Vei 1 reguleres i 5 m effektiv bredde med maksimum stigning 1:15, og minimum radius 50 m, men tillates midlertidig opparbeidet i 4 m effektiv bredde og stigning 1:10.

3. Ved opparbeidelse av veier skal kommuneingeniøren varsles.

a. Når arbeidet skal påbegynnes

b. Når planering er ferdig

c. Når kultlaget er lagt ferdig

d. Når veien er ferdig til godkjennelse

Materialer som anvendes til veianlegg må være godkjent av kommuneingeniøren. Veikryss, avkjørsler, stikkrenner og drenering, sluk og møteplasser samt gliderekkverk anordnes etter kommuneingeniørens nærmere bestemmelse. Veier som opparbeides uten å være behørig anmeldt til kommuneingeniøren blir ikke godkjent som adkomst til bebyggelse. Kommunen har ingen plikt til å overta til offentlig vedlikehold de veier der opparbeides i feltet. Alt vedlikehold påhviler parselleierne.

4. Ingen tomt kan tillates bebygget før veier til og langs tomten er opparbeidet i overensstemmelse med reglene for ovenfor nevnte veiopparbeidelse. Blir ikke de opparbeidede veier etter bygningsrådets skjønn tilfredsstillende vedlikeholdt kan videre bebyggelse av tomtene nektes. Når halvparten av tomtene er solgt og/eller halvparten av de til en vei liggende tomter er solgt kan veiene( veien ) forlanges opparbeidet i sin helhet etter reglene for den ovennevnte opparbeidelse. Enn videre kan bygningsrådet forlange enkelte veier opparbeidet i hele sin lengde før salg langs

samme finner sted. Ved eventuell regulering av naboeiendommene må parselleieren finne seg i at feltets veier tilknyttes annen ny regulering. Opparbeidede veier skal utlegges til alminnelig benyttelse.

5. Asker kommune skal ha uhindret adgang til å anlegg, inspisere og reparere vann-, kloakk-, telefon- og elektriske ledninger mot å erstatte den forvoldte skade. Elektrisitetsforsyningen av feltet skal dog skje i overensstemmelse med overenskomst av 8. oktober 1936.

6. Alle anlegg av felles vann- og kloakkledninger må kun skje etter på forhånd av kommuneingeniøren godtatte profiler og traseer. For øvrig må ethvert kloakkanlegg godkjennes av Asker bygnings- og helseråd.

7. Innhegning mot regulert vei skal oppføres så vidt mulig ensartet for de forskjellige veiavsnitt. Veiene må være utstukket og varig merke nedsatt i alle kurvepunkter, likesom tomtens grenser må være utstukket og varig avmerket før oppmåling kan finne sted. Selger av tomt er ikke berettiget til ved servitutt å etablere forhold som står i strid med disse vedtekter. Ingen av de ovenfor nevnte betingelser og heller ikke reguleringsplanen med de på denne inntegnede veier og tomtedelinger må forandres eller fravikes uten bygningsrådets samtykke.

Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser følger vedlagt denne salgsoppgaven.

Kjøper er selv ansvarlig for å skaffe alle nødvendige tillatelser fra kommunen for å bebygge eiendommen, og må selv avklare med kommunen hva som eventuelt vil bli godkjent på eiendommen.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Økonomi

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter:

Ihht. kommunens faste sattser. Se priser på hjemmesiden til Asker kommune, https://www.asker.kommune.no/Bolig-og-eiendom/Vann-og-avlop/Priser/

Strøm:

For informasjon vedr. tilkobling til strømnettet, vennligst ta direkte kontakt med Hafslund Nett på tlf.: 22 43 58 00. Hafslund Entreprenør AS, tlf 22 43 52 00 svarer også på spørsmål om jordkabler, transformatorkiosker, luftledninger eller skap plassert på eller ved eiendommen.

Internett/Kabel-TV:

Det foreligger ikke noe infratruktur for internett rett ved tomten.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:

- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt

- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.

- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 697,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 1.023.222,-

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Nabolagsprofil

Nabolagsprofil er dessverre ikke tilgjengelig for dette prospektet.

Øvrig informasjon

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand.

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en befaring, er normalt ikke en mangel.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Eierskifteforsikring

Det er ikke tegnet Boligselgerforsikring i forbindelse med salget.

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Låneformidling

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Krogsveen mottar et honorar av Danske Bank for denne formidlingen.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:

Provisjon:Fatspris kr 35.000,-

Grunnhonorar: kr 15.000,-

Oppgjørshonorar: kr 4.550,-

SmartAnnonsepakke: kr 14.900,-

Visningshonorar: kr 2.500,- pr. visning

Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-

Faktureringsgebyr: kr 250,- pr utlegg

Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Marius R. Johansen
Eiendomsmegler MNEF
Les mer om megler

Lurer du på noe?