Kontakt oss

Dette påvirker folks valg av bolig

Boligkjøperindeksen er en undersøkelse blant boligsøkere i Norge. Boligkjøperindeksen ble utarbeidet for første gang i 2014/2015, og gir innsikt i hva som påvirker folks valg av bolig gjennom to delundersøkelser som behandler fire ulike temaer: Oppussing, Bomiljø, Beliggenhet og Finansiering. Undersøkelsen er gjennomført av Nucleus og Infact på vegne av Krogsveen.

Norske boligkjøpere vil ikke flytte mer enn 5 kilometer fra nåværende bolig. De vil ikke ha lenger reisevei til jobben enn en halvtime, og maks 15 minutter gangavstand til skole, barnehager, butikker og 10 minutter til kollektivtransport.

84 % av norske boligkjøpere som er på boligjakt, synes det er greit å bruke tid og penger på overflateoppussing ved kjøp av ny bolig. Hele 20 prosent av norske boligkjøpere er også villig til å kjøpe boliger som krever full rehabilitering.

4 av 10 boligkjøpere som jakter ny bolig, ønsker naboer i samme livssituasjon som seg selv. Spesielt småbarnsfamiliene i aldersgruppen 30-39 år er opptatt av dette.

Usikkerheten i den norske økonomien påvirker ikke norske boligkjøpere. Nesten 6 av 10 (58,2 %) boligkjøpere som eier bolig fra før vil kjøpe ny bolig før de selger.

Boligtips

Les nyttige tips og råd verdt å vite for deg som selger, kjøper eller eier bolig