Kontakt oss

Kjøp av ny bolig – Nesten alle er villige til å pusse opp

Publisert 4. september 2015 kjøpe bolig oppussing

(Boligkjøperindeksen 2015:) 84 prosent av norske boligkjøpere som nå er på boligjakt, synes det er greit å bruke tid og penger på overflateoppussing ved kjøp av ny bolig. Hele 20 prosent av norske boligkjøpere er også villig til å kjøpe boliger som krever full rehabilitering.  Boligkjøpere i Østfold er de mest oppussingsivrige, mens boligkjøpere i Vestfold vil bruke mest penger på overflateoppussing.

84 % er villige til å pusse opp

Det fremkommer i en stor undersøkelse hvor over 3000 mennesker som akkurat nå er på boligjakt har svart. Krogsveen Boligkjøperindeks ble gjennomført i mars-april 2015.

«– Nordmenn er i verdenstoppen når det gjelder oppussing. Selv om boligen i mange tilfeller ikke har behov for rehabilitering, ønsker de fleste å sette sitt personlige preg på boligen før man flytter inn. Vi tilbringer mye tid i hjemmet, og da er det viktig å trives. Undersøkelsen viser at de aller fleste boligkjøperne har beregnet inn overflateoppussing ved et boligkjøp, sier markedsdirektør Karsten Onsrud i Krogsveen.»

Flest oppussingsivrige boligkjøpere finner vi i Østfold hvor hele 90,7 prosent av boligkjøperne er villige til å pusse opp ved kjøp av ny bolig. Lavest andel finner vi blant boligkjøpere i Rogaland med en andel på 79,7 prosent.

1 av 3 er også villig til å bruke mer enn 100.000 kroner på overflateoppussing ved kjøp av ny bolig, men her foreligger det betydelige kjønnsforskjeller. Langt flere menn (45 prosent) enn kvinner (28 prosent) er villige til å bruke så mye penger til formålet.

Boligkjøpere i Vestfold topper landsstatistikken blant de som er villig til å bruke mest penger på overflateoppussing ved kjøp av ny bolig. I dette fylket oppgir hele 44 prosent at de er villige til å bruke mer enn 100.000 til formålet. Lavest andel finner man blant boligkjøpere i Hedmark hvor tilsvarende andel er kun 25,8 prosent.

1 av 5 er villige til å totalrehabilitere

20 prosent av norske boligkjøpere er villige til å kjøpe bolig som krever full rehabilitering. Andelen er betydelig høyere blant menn (27 prosent) enn kvinner (13 prosent). Halvparten av disse er villig til å bla opp mellom 500.000- 1 million kroner til rehabiliteringen.

– Kjøp av rehabiliteringsobjekter kan være en lønnsom investering, dersom man selv er nevenyttig og kan gjøre mye av jobben på egen hånd. Dersom en bolig krever totalrehabilitering er prisen på boligen også satt betydelig lavere ved salg. Ofte vil det være færre interessenter for slike objekter enn for ”nøkkelklare” boliger, og muligheten for å gjøre er godt kjøp er absolutt til stede, sier Onsrud.

Selv om mange er villige til å totalrehabilitere boligen, er det noen tiltak man helst vil slippe å gjøre noe med. Bytte av tak fremstår som det minst lystbetonte tiltaket. 32,1 prosent blant de som er villige til å totalrehabilitere ny bolig, vil helst slippe å gjøre noe med taket.

– Bytte av tak er relativt kostbart, men alle tak har begrenset levetid. Venter man for lenge kan det oppstå følgeskader som gjør rehabiliteringsprosjektet vesentlig dyrere. En vanlig tommelfingerregel er 30 år. Tak som er eldre enn dette, bør inspireres jevnlig og skiftes ut før slike alvorlige følgeskader oppstår, sier Onsrud.

Stue og kjøkken viktigst

I den innbyrdes rangeringen over hvilke rom som vil i størst grad vil prioriteres i oppussingen ved kjøp av ny bolig, viser undersøkelsen at de fleste (29,6 prosent) vil pusse opp stuen. Dernest følger kjøkken (28,1 prosent), bad (19,1 prosent), og soverom (10,3 prosent).

«- Det er ikke overraskende at man prioriterer stuen først, fordi dette er kanskje det rommet man tilbringer mest tid i, samtidig som det er her man oppholder seg når man har gjester på besøk. Da vil man gjerne at det skal være presentabelt og i ens egen stil, sier Onsrud.»

Om Boligkjøperindeksen 2014/2015

Web-basert undersøkelse blant registrerte boligkjøpere i Norge. Utvalg: 3063 respondenter- 2888 fullstendige svar. Signifikansnivå 95%, +/- 1,8 % feilmargin på totalutvalget. Kjønnsfordeling utvalg: 1545 menn (50,4 %), 1518 kvinner (49,6 %). Boligsøkerregisteret til Krogsveen omfatter 17000 boligsøkere. Registeret blir oppdatert kontinuerlig og inneholder et representativt utvalg av de som er i markedet for å kjøpe bolig akkurat nå. I underkant av 20 prosent av disse boligsøkerne har besvart undersøkelsen. Boligkjøperindeksen ble utarbeidet for første gang, høsten 2014. Den gir unik innsikt i hva som påvirker folks valg av bolig gjennom to delundersøkelser som behandler fire ulike temaer. Årets (2015) delundersøkelse omhandler temaene finansiering, bomiljø og oppussing. Undersøkelsen er gjennomført av Nucleus og Infact på vegne av Krogsveen.

Relaterte boligtips

Totalt 125 relaterte blogginnlegg

Viktige flyttetips

Det lønner seg å være godt forberedt når du skal flytte. Begynn derfor planleggingen i god tid. Skal du...