Kontakt oss

Viktige oppklaringer i budgivningssak

v/ Direktør for Fag- og kompetanseutvikling i Krogsveen Cathrine W. Temmerud

VG skriver søndag 1. desember om en skuffet budgiver som hevder å ha trodd at han fikk tilslaget på en «drømmebolig». VGs reportasje er balansert, men vi ønsker her å presisere noen viktige elementer i saken. I tillegg er saken kommentert på dinside.no i dag.

Saken dreier seg om en forsinket sms med et spørsmål om overtagelsestidspunkt. Saken er klaget inn for Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester og klager krever kr 259.000 kroner i erstatning for at han ikke fikk tilslaget på den aktuelle boligen. Krogsveen har beklaget uklar kommunikasjon i  sms-en overfor budgiveren.

Professor i forretningsjus, Tore Bråthen ved Handelshøyskolen BI kommenterer saken i VG-oppslaget og sier bl.a følgende  til avisen «For meg virker det som at Krogsveen har en god sak her.» Han forklarer at «Her virker det ikke som at overtagelsen var endelig avklart, og dermed heller ikke aksept på budet»

Normalt vil ikke Krogsveen «forhåndsprosedere» en klagesak som er til behandling i nemda, men i denne saken finner Krogsveen det nødvendig med noen korrigerende kommentarer. Dette fordi klageren selv har valgt å gå offensivt ut i media, blogger og sosiale medier, med vitterlig feilaktige beskyldninger om forhold som er relevante for andre budgivere på eiendom.

Faktum i saken er at klagerens bud aldri ble akseptert av selger. Misforståelsen hadde sitt opphav i en sms fra Krogsveen underveis i en budrunde, med spørsmål om overtagelsesdato knyttet til et bud fra klageren.  Denne burde ha vært formulert annerledes. På samme tid mottok megler et nytt bud fra annen budgiver og sender ny sms til klageren før den andre sms-en kom frem til ham. Dette bekreftes av vår logg og klageren sin chat. Megler antok derfor at klageren forholdt seg til det nye budet da dette kom frem som en kontrabeskjed før sms med spørsmålet om overtagelse..Selv i den påfølgende telefonsamtalen mellom megler og klageren antok megler at klageren hadde forstått at han ikke fikk tilslaget ettersom han fortsatte å by på eiendommen. Klagernes nett-chat med samboeren (som han selv har publisert på egen blogg) viser også at han hadde mottatt informasjon om det nye budet på 5,2 millioner kroner og at han vurderte å by kr 5.250.000, samtidig som han kommenterte at han trodde den andre budgiveren ikke hadde finansieringen i orden. 

Det er denne uklarheten i kommunikasjon som er grunnen til at Krogsveen har tilbudt klageren kroner 55.000 kroner som et plaster på såret. Tilbudet står ved lag selv om han har skapt oppmerksomhet om saken. Selv har klageren fremmet et krav om erstatning på kr 259.000. Det er altså han selv som har inngitt en klage der han krever erstatning, selv om ingen har lidt noe økonomisk tap som følge av den uklare kommunikasjonen.

Et annet poeng i denne sammenheng er at et av elementene i teksten budgiveren har signert på å ha lest og forstått da han skriftlig la inn sitt første bud er følgende:

«Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig. Slike endringer bør ikke skje per e-post, sms-melding eller til telefonsvarer, da risikoen for at denne type meldinger ikke kommer frem i tide, er større enn ellers.»(Fra punkt 5 i Norges eiendomsmeglerforbuds (NEF) standardformularer)

Klageren insisterte likevel selv på å benytte sms-meldinger i den videre budgivningen. I hans sak medførte det nettopp en slik forsinkelse/kryssing av meldinger, som bidro til misforståelser.

Denne saken illustrerer utfordringene bransjen  har hatt med bruk av flere kommunikasjonskanaler i budrunder. Teknologi vil alltid kunne være gjenstand for programfeil og nettforsinkelser – noe han jo har signert på å ha lest hos oss. Samtidig vil økt bruk av teknologi være eneste farbare vei for å innfri krav til kvalitet, tilgjengelighet og myndighetskrav om skriftlighet i budprosessen. Dette kravet innføres fra januar neste år.

Krogsveen er i front på teknologisk utvikling i eiendomsmeglerbransjen og med vår budgivnings-app og e-budløsning er vi allerede klare til å innfri myndighetskravet om skriftlighet samtidig som det blir enkelt for budgiverne å by – uansett hvor de befinner seg. Vi er glade for mottakelsen app-en vår har fått, blant annet fra Forbrukerrådet (lenke), men presiserer at det ikke vil være hensiktsmessig å føre budrunder uten å bruke telefon i tillegg, slik at alle parter kan forsikre seg om at informasjon er kommet frem til rett tid.

Om du har spørsmål til saken er du velkommen til å kontakte Cathrine Wæraas Temmerud, direktør for fag- og kompetanseutvikling på e-post: cw.temmerud@krogsveen.no , mob 98224285. 

Boligtips

Les nyttige tips og råd verdt å vite for deg som selger, kjøper eller eier bolig