Kontakt oss

Prisliste salgsoppdrag

Her får du oversikt over pris på eiendomsmegler. I forbrukerforhold kan oppdragsgiver velge mellom provisjonsbasert vederlag eller vederlag basert på medgåtte timer. Prosentsats, minsteprovisjon og honorarer kan variere mellom geografisk områder, prisnivå og salgbarhet av objektet, samt stipulert arbeidsmengde med oppdraget. Alle priser er oppgitt inkl. moms.

Ved provisjonsbasert vederlag

Provisjon 1 - 3,5 % inkl. evt. fellesgjeld
Minimumsprovisjon Kr 40 - 55 000,-

I tillegg til provisjonen betaler oppdragsgiver:

Grunnhonorar
(inkl. befaring, salgsoppgaver, overtakelse, markedsføring i salgsutstillinger og tilgang til hele vår kjøperdatabase med epost til alle potensielle kjøpere)
Kr 12 500 - 15 000,-
Oppgjørshonorar Kr 4 550,-
SmartAnnonsering Kr 12 400 - 22 000,-
Pr. visning etter avtale Kr  2 500,-

Ved timebasert vederlag

Ved avtale om timepris utgjør satsen kr 2 500,- pr. time for alt arbeid vedrørende oppdraget. Alle direkte utlegg kommer i tillegg. Timeantall vil variere i forhold til oppdraget.

Utlegg ved både timebasert og provisjonsbasert vederlag:

Gebyr til Statens kartverk for tinglysing av pantedokument med urådighetssperre Kr 430 -
525,-
Rekvirere opplysninger fra forretningsfører Kr 2 000 -
4 100,-
Rekvirere opplysninger fra kommune Kr 1 400 -
4 500,-
Rekvirere opplysninger fra grunnboken og oppslag i Eiendomsregisteret Kr 1 250,-
Fotografering Kr 1 850 -
9 300,-
Takst/boligsalgsrapport Kr 3 000 -
20 000,-

Kostnader til annonsering vil variere i henhold til valg av media og antall annonser. Pris kan fås hos din lokale megler.

Det tas forbehold om at utleggene kan variere noe fra de forskjellige områdene og leverandørene. Oppdragsgiver kan i tillegg til ovennevnte bestille 3D tegninger, styling av boligen, eksklusive salgsoppgaver, utvidet internettakke med Ukens bolig etc. Kostnader til dette vil komme i tillegg. Pris kan fås hos din lokale megler.

Det påløper kr 250,- i faktureringsgebyr pr. regning v/utlegg for annonsering, takst eller lignende.

Pris på eierskifteforsikring fra Protector

FAST EIENDOM: Premie med takstrapport: 0,425 % av salgssum (min. kr 9 000,-)

FAST EIENDOM: Premie uten takstrapport: 0,535 % av salgssum (min. kr 9 500,-)

LEILIGHET: Selveier: Eierskifteforsikring 0,33 % av salgssum (min. kr 4 400,-)

BORETTSLAG: Eierskifteforsikring 0,19 % av salgssum (min. kr 2 200,-)

TOMT/FRITID: Eierskifteforsikring 0,425 % av salgssum (min. kr 8 500,-)

Revidert mai 2018

Boligtips

Les nyttige tips og råd verdt å vite for deg som selger, kjøper eller eier bolig