Kontakt oss

Statistikk for dette prospektet

Denne siden er vist
ganger
Salgsoppgave lastet ned
ganger
Loading...
Finn
Loading...
Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Statistikk for runde to

Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk
for kr 8 000 000,- for kr 8 000 000,-
 

916hoydefoto

900fasade

901fasade

902fasade

911hoydefoto

30terrasse

904uteomrade

905uteomrade

906uteomrade

909uteomrade

20stue

21stue

24spisestue

25spisestue

23spisestue

22stue

74oppholdsrom

75oppholdsrom

40kjokken

83gang

41kjokken

80gang

60bad

61bad

70soverom

71soverom

72soverom

73soverom

84gang

81gang

82gang

85gang

907uteomrade

908uteomrade

903fasade

910hoydefoto

912hoydefoto

913hoydefoto

914hoydefoto

915hoydefoto

Hjarnesveien 70, Passebekk_etg1_3D

Hjarnesveien 70, Passebekk_etg2_3D

Hjarnesveien 70, Passebekk_etgu_3D

Kart

Miniatyrbilde fra video

Flott landbrukseiendom på hele 2069 daa. Eiendommen strekker seg fra Lågen til Skrim !

Hjarnesveien 70

Vis på kart

Prisantydning

Kr 8 900 000,-

Flott landbrukseiendom på hele 2069 daa. Eiendommen strekker seg fra Lågen til Skrim !: Flott landbrukseiendom på hele 2069 daa. Eiendommen strekker seg fra Lågen til Skrim !

Boligtype:
Gaardsbruk, Selveiet
Soverom:
5
Garasje:
Ja
Prisantydning:
Kr 8 900 000,-
AREAL (P-ROM / BRA)
310 / 420 / m2
Beliggenhet

Områdebeskrivelse

Bygningsmassen ligger flott til på et høydedrag ved Lågen på Passebekk i Kongsberg kommune. Her er det fin utsikt og suverene solforhold !

14 km til Hvittingfoss med butikker og bensinstajon. 25 km til Kongsberg sentrum med alle servicefunksjoner.

I nærområdet er det en kommunal badedam som er veldig populær, særlig blant småbarnsforeldre. Stedet blir hold godt i stand og har gode sanitære bekvemmeligheter.

Barnehager og skoler

Se vedlagte Nabolagsprofil. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, må interessenter selv undersøke dette med kommunen.

Adkomst

Kjør fra Larvik mot Kongsberg, forbi Svarstad og til Hvittingfoss. Fra rundkjøringen på Hvittingfoss kjører man 8 km mot Kongsberg, ta av til venstre ved Hvål og kjør over Komnes hengebru. Ta til høyre på Passebekkveien og følg denne i 4,1 km før man tar inn Hjarnesveien. Kjør ca. 1,5 km hvoretter eiendommen ligger på høydefdraget på høyre hånd.

Det er også avkjøringsmuligheter rett sør for Hvittingfoss eller nord for hengebrua.

Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Fakta om boligen
Meglers prisvurdering

Kr 8 900 000,-

Boligtype

Gaardsbruk

Eiertype

Selveiet

Byggeår

1872

Soverom

5

Garasje

Ja

Primærrom

310m2

Bruksareal

420m2

Tomt

2069000m2

KR-kode

2318122

Energimerke
Energikarakter: G / Oppvarmingskarakter: 4
Eiendomsopplysninger

Eiendommen

Hjarnesveien 70, 3648 Passebekk

Gnr. 38, bnr. 4 og gnr. 39, bnr. 11 i Kongsberg kommune.

Tomten

Eiet tomt på ca, 2.069.000 kvm fordelt på 3 teiger. Fulldyrket jord 176,4 daa. Produktiv skog 1618,2 daa. Resterende er annet markslag og tomt rundt bygningene.

Dyrket mark og en mindre teig skog ligger på parsellen ved Lågen. Hovedteigen går fra Passebekk og opp til Hjarnessetra. Godt utbygget skogsvei. Her ligger det også et grustak med potensiale.

Parsellen som ligger ved Surlikroken og Presteseter er på 876,6 daa med bilvei gjennom hele området.

NB ! 366,3 daa av denne parsellen, som ligger ved Omholtfjell/Skrim, er i kommuneplanen for Kongsberg kommune avsatt til fremtidig LNFR areal for spredt fritidsbebyggelse. Dette kan være et stort potensiale med betydelige økonomiske muligheter !

Parkering

Ny dobbeltgarasje. I tillegg er det plass til flere biler i den delen av låven som ikke er utleid. Stor gårdsplass.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via privat vei med felles vedlikeholdsansvar.

Eiendommen får vann fra egen brønn. Avløp til septik/slamavskiller med filtrering til grunnen.

Jordvanning fra Lågen.

Arealer og innholdsbeskrivelse

Totalt bruttoareal: 443 kvm

Totalt bruksareal: 420 kvm

Totalt primærrom: 310 kvm

P-rom:

1: Entré, hall, wc, stue (bystue), stue (bondestue), stort kjøkken med spiseavdeling, dagligrom og kammers.

2: Gang, bad/wc, 5 soverom, sep. wc.

S-rom:

Kott i 2.etasje. Kjeller bestående av vaskerom/fyrrom, potetkjeller, gang, kjellerrom, wc og bad som er ute av funkjson.

Låvebygningen har brutto grunnflate på 585 kvm. Denne etasjen er renovert på 1980-tallet med støpte gulv og kjøreporter. Deler av dette er isolert. Deler av låven blir leiet ut til potetlager, korntørke og redskapsrom.

Hjarnessetra: Bygget 1925/1949 og renovert ca. 1995. Benyttes i forbindelse med jakt og fritid.

Prestesetra: Ca. 1800. Bygningen er i dårlig forfatning og regnes som totalt restaureringsobjekt.

Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 02.08.2018 utført av Thorbjørn Andersen i Torbjørn Johansen Bygg & Takseringstjenester AS. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Bebyggelse

Takstmannen skriver i sin konklusjon:

Det er i rapporten ikke avdekket kritiske feil eller mangler.

De fleste bygningsdeler som får TG:2 er knyttet opp mot alder og levetidsbetraktninger, eller normal aldersslitasje.

Det konkluderes med at mange av bygningsdelene er av eldre dato, og fremtidige eiere må påregne et aktivt vedlikehold, og kanskje noen utskiftninger i fremtiden.

Forøvrig henvises det til rapportens enkelte punkter.

Standard

Eiendommen har et herskapelig preg med store rom som fremstår i god og pen stand til tross for endel eldre overflater. Dette er en eiendom som må oppleves !

Kun integrerte hvitevarer på kjøkkenet følger boligen.

Oppvarming

Som en følge av Stortingets klimaforlik fra 2012 er det bred politisk enighet om å innføre forbud mot oppvarming av boliger med fossil olje eller parafin fra 2020. Vi gjør derfor oppmerksom på at det kan komme pålegg for eiendommer med oljetank/parafintank om at tanken må fjernes i sin helhet, alternativt tømmes/spyles/plomberes. Kjøper overtar risikoen og ansvaret for dette. For mer informasjon og støtteordninger, se www.enova.no.

Boligen varmes opp via sentralvarmeanlegg som enten kan kjøres på fyringsolje (1200 liter tank i kjeller eller elektrisitet. Det fyres også med ved.

Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Ferdigattest

Eiendommen har vært brukt til boligformål siden byggeår.

Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen.

Det gjøres oppmerksom på at kommunen nå ikke utsteder ferdigattest på tiltak omsøkt før 1998.

Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen selges fri for pengeheftelser.

Det hefter diverse servitutter som rettigheter, avtaler og grensegangsaker fra 1753 og til nyere tid. Ingen av disse antas å ha direkte innvirkning på drift eller bruk av eiendommen.

Alle servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.

Kopi av dokumentene kan fås ved henvendelse til megler.

Eventuell adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer.

Eier opplyser at det er foretatt radonmåling og at verdiene ligger godt innenfor akseptabelt nivå.

Regulering

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan datert 12.11.2014 (for perioden 2013-2025) avsatt til:

Delareal 2 037 kvm

Arealbruk Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone,Nåværende

Delareal 366 314 kvm

Arealbruk LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse, mv,Framtidig

Delareal 796 967 kvm

Arealbruk LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet

basert på gårdens ressursgrunnlag,Nåværende

Delareal 26 927 kvm

Arealbruk Råstoffutvinning,Nåværende

Delareal 2 035 kvm

KPHensynsonenavn H290

Delareal 273 441 kvm

KPHensynsonenavn H310

Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Diverse

Det tilhører elgjakt på eiendommen. Selger opplyser at han ikke jakter, men mottar kjøtt. Det er også småviltjakt på eiendommen som leies bort. Fiskerett i Lågen.

Økonomi

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter var kr 12.785,- for 2017. I dette inngår gebyr for renovasjon, slamtømming, eiendomsskatt og feiing/tilsyn. De år det ikke er slamtømming reduseres kostnaden med ca. kr. 4.000,-.

Nåværende eier har et strømforbruk som tilsvarer ca. 12.000 kwh. pr. år.

Boligen har en årlig forsikringspremie på ca. kr 6.000,-.

Boligen er p.t. ikke tilknyttet leverandør av tv-signaler eller internett, men selger har opplyst om at det ligger fibernett til yttervegg.

Utgifter til brøyting og vedlikehold av gårdsveg utgjør gjennomsnittlig kr. 6.000,- pr. år.

For veier i de forskjellige teigene har man fgølgende ansvarsbrøk :

- Jarnæss gårdsveg 30 %

- Jarnæsseterveg: 45,8 %

- Presteseterveg: 57,6 %

Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:

- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt

- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.

- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 697,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 9.123.722,-.

I tillegg kommer valgfri boligkjøperforsikring hos HELP Forsikring AS kr 11.100,- (vil kun gjelde for våningshus og garasje).

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Nabolagsprofil

Beliggenhet

Tilhørighet

Kommune Kongsberg
Grunnkrets Passebekk
Kirkesogn Efteløt

Steder i nærheten

Hvittingfoss 14.7 km
Skollenborg 18.4 km
Kløvstadhagen 18.6 km
Rudsmoen 19.6 km

Transport

Flyplass Oslo Gardermoen 147.6 km
Flyplass (regional) Sandefjord lufthavn Torp 66.5 km
Jernbanestasjon Kongsberg stasjon 25.8 km
Bussholdeplass Passebekk butikk 1.6 km

Idrett/friluft

Idrettsanlegg Efteløt fotballbane 6.9 km
Idrettsanlegg Hvittingfoss Idrettsplass 14.1 km
Treningssenter Kick Tr.senter Hvittingfoss 14.5 km
Treningssenter Kick Treningssenter Svarstad 25.5 km

Steder av interesse

Skoler

Efteløt skole (1-7 kl.) 7.5 km
Hvittingfoss barne- og ungdomsskole (1-10 kl.) 13.9 km
Kongsberg vgs. avd.Kongsgårdsmoen 22 km
Kongsberg vgs. avdeling Saggrenda 24.9 km

Barnehager

Sandsvær barnehage (1-5 år) 13.7 km
Bjørkebakken barnehage (0-3/3-5 år) 13.8 km
Nyhusgården Steinerbarnehage II (0-3 år) 18.6 km

Varer/tjenester

Kjøpesenter Stortorvet Kongsberg Kjøpesenter 25.1 km
Kjøpesenter Berja Senter 25.7 km
Postkontor Spar Hvittingfoss 14.5 km
Postkontor Kiwi Skollenborg 19.2 km
Apotek Boots apotek Hvittingfoss 14.5 km
Vinmonopol Kongsberg Vinmonopol 25.2 km
Dagligvare Spar Hvittingfoss 14.5 km
Dagligvare Kiwi Hvittingfoss 14.4 km
Kiosk/video Furuly Spiseri 14.1 km
Bensin Shell Sending 12.5 km
Bensin Best Hvittingfoss 14.3 km

Demografi

Nøkkelopplysninger for nabolaget

Andel menn 58,2 %
Andel kvinner 41,8 %
Gj.snittalder menn 44,6 %
Gj.snittalder kvinner 44,5 %
Husholdninger med barn 28,2 %
Husholdninger uten barn 71,8 %
Gj.snitt byggeår 1976
Gj.snitt tomtestørrelse 528
Område Personer Husholdninger
Kommune: Kongsberg 27216 12596
Grunnkrets: Passebekk 232 103

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (*Distanse i luftlinje). Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammenføyninger, grenser, da kommunen tilbyr mer oppdaterte kart for dette formålet. Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller Krogsveen kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene eller kortene.

Øvrig informasjon

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres.

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Eierskifteforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet Boligselgerforsikring hos Protector Forsikring ASA. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

For landbrukseiendommen dekker forsikringen kun bolighus og garasje.

Selgers Boligselgerforsikring dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Protector behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkårene kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring.

Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Ved inngivelse av bud via Krogsveens bud-app eller med elektronisk bud fra krogsveen.no oppfylles samtlige vilkår. Vi anbefaler derfor å bruke en av disse to løsningene ved inngivelse av det første budet. Er dere flere som byr sammen, anbefaler vi Krogsveens bud-app. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Låneformidling

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Krogsveen mottar et honorar av Danske Bank for denne formidlingen.

Innhent komplett prospekt

Nettannonsen er kun et utdrag av salgsoppgaven. Alle som vurderer å legge inn bud, må sette seg inn i salgsoppgaven. Last ned fullstendig PDF eller kontakt megler.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:

Provisjon:2 % av salgssummen.

Grunnhonorar: kr 5.000,-

Oppgjørshonorar: kr 4.550,-

SmartAnnonsepakke: kr 12.400,-.

Visningshonorar: kr 1.875,- pr. visning

Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-

Faktureringsgebyr: kr 250,- pr utlegg

Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Dokumenter
Energiattest
 
Erik Rabstad
Eiendomsmegler
Les mer om megler

Lurer du på noe?