Kontakt oss

Statistikk for dette prospektet

Denne siden er vist
ganger
Salgsoppgave lastet ned
ganger
Loading...
Finn
Loading...
Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Statistikk for runde to

Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk
for kr 2 400 000,- for kr 2 400 000,-

Fasade mot hovedgata

Inngang til forretning og leilighet

Fasade mot gata

Vareinngang

Sondovbui

Sondovbui og Prix på ansdre siden av gaten. Raulandshuset til venstre

Svalgang og inngangspari til leiligheten

Parkeringstomten gnr 141 bnr 107

Inngangsparti leilighet

Leilighet-Stue

LeilighetStue

LeilighetStue

LeilighetStue

Leilighet kjøkken

Leilighet bad

Leilighet bad

Leilighet Ekstra separat toalett leilighet

Leilighet vaskerom

Forretningsarealene mot gata

Forretningsarealene mot gata

Forretningsarealene mot gata. Lager innenfor

Forretningsarealene i 1. etasje

Forretningsarealene i 1 etasje

Cafe i 1. etasje

Cafe iu 1. etasje

Cafe i 1. etasje

Filmrom i 2. etasje

Filmrom i 2. etasje

Kjøkken bak/i tilknytning til kafeen

Forretning i 2. et. med inngang fra parkeringsaealet

Forretning i 2. et. med inngang fra parkeringen

Forretningsarealer i 2. et. m/inngang fra parkeringen

Utstillingsrom i 2. et. m/trappeadkomst fra kafeen

Utstillingsrom i 2. et.

Kontor i 2. etasje

Handicap toalett 2. etasje

Toalett 2. etasje

Lager i 1. et.

Lager i 1. et. Vareinngang.

Personalrom i 2. et.

Planløsning 1. etasje

Planløsning 2. etasje

Reguleringsplan Rauland sentrum

Itsnitt reguleringsplanen Sondov = S5 [kart]

Sondov = S5 i reguleringsføresegnene

Rauland

Rjukanvegen 17

Vis på kart

Prisantydning

Kr 3 800 000,-

Rauland: Sentrum | ''Sondovbui'' med leilighet og diverse forretningslokaler. Romslig parkering.

Boligtype:
Annet, Selveiet
Prisantydning:
Kr 3 800 000,-
AREAL (P-ROM / BRA)
780 / 850 / m2
Beliggenhet

Områdebeskrivelse

Rauland sentrum. Krossen.

Barnehager og skoler

Rauland barnehage (1-5 år) og Rauland Skule (1 - 10. klasse) i umiddelbart nabolag.

Adkomst

Adkomst til eiendommen direkte fra RV 37 gjennom Rauland sentrum.

Fakta om boligen
Meglers prisvurdering

Kr 3 800 000,-

Areal

430m2

m2/ant Etg Beskrivelse
430.0 m2 Butikk

Boligtype

Annet

Eiertype

Selveiet

Byggeår

1954

Primærrom

780m2

Bruksareal

850m2

Tomt

3257m2

KR-kode

2717115

Energimerke
Energikarakter: G / Oppvarmingskarakter: 5
Eiendomsopplysninger

Eiendommen

Rjukanvegen 17, 3864 Rauland

Gnr/bnr 140/23 og 141/107 i Vinje kommune.

Arealer og innholdsbeskrivelse

Totalt bruttoareal er 890 m². Bygningen går over to plan. Arealet (BRA) i 1. etasje er 430 m² og har vært benyttet til dagligvareforretning og senere kafé og kunstutstilling.

I 2. etasje er arealet (BRA) 420 m² og består av 4-roms leilighet, samt inndelinger til butikk med adkomst fra baksiden av bygget, videre utstillingsareal forbundet med trapp ned til butikklokalet og kafeen. Den lokale filmklubben har innredet et stort rom for filmframvisning. For øvrig er det garderobe, toalett, kontor og verksted/personalrom m/kjøkkenbenk. I bygget ligger det lagelig til rette for ominnredning, inndelinger og utnytting iht. varierende ønsker og behov.

Overtagelse

Dato for overtagelse er fleksibelt fra selgers side. Avtales konkret med megler på tidspunkt for budaksept.

Tomten

Eiet tomt bestående av to bruksnummer med et samlet areal på 3257 m².

Gnr 140 bnr 23: 1762 m²

Gnr 141 bnr 107: 1495 m²

Tomteparsellen bak bygningen (gbnr. 141/107) tjener som parkeringareal til brukerne av bygget.

Vei, vann og avløp

Bygget er tilknyttet offentlig vann og avløp.

Vei inn til eiendommens bakenforliggende tomt (gbnr 141/107) er i samarbeid med nabo gbnr 140/40 ref. tinglyst avtale 29/10-79, samt grenser jf. jordskifte tinglyst 28/2-2007.

Bebyggelse

Frittliggende eldre bygningsmasse med areal over to etasjer.

Byggets første etasje var den opprinnelige dagligvareforretningen, og har senere vært i bruk til kunst og kultur, kafé m/kjøkken, lager m.m. Den romslige 1. etasjen åpner for mange muligheter. Arealene i 1. etasje vender ut mot hovedgaten og sentrumsområdet.

Andre etasje har også adkomst fra bakkeplan bak bygget, ett nivå høyere. Etasjen inneholder separat leilighet ca 150 m² . I tillegg er arealene hovedsakelig oppdelt til romslig butikkareal, personalrom, filmrom og et stort utstillingsrom, samt garderobe/toalett. Butikkarealet i 2. et. er de siste år leid ut til forretning (strikkeri) med inngang fra bygningens bakside sett fra hovedvei. For øvrig er det tidligere personalrommet blitt utleid til et rammeversted. Filmrommet er innredet av den lokale filmklubben. Andre etasjen har trappeforbindelse ned til kafeen i første etasje, samt tilgang via vareinngang på bakkeplan i 1. et. og trapp opp til filmrommet. Det er toaletter i begge etasjer.

Bygningsmassen er utvidet i flere omganger. Den eldre del av bygningen er fundamentert på grunnmur av betongblokker/ betong. Tilbygg har grunnmur i lettklinkerblokker og betong. Etasjeskille dels i betongelementer og eldre trebjelkelag. Yttervegger er bindingsverk utvendig tekket med trepanel.

Den eldste delen av takkonstruksjon er saltak av plassbygde fagverkstoler, og tilbygget har fabrikkframstilt takverk. Takene er tekket med shingel/papp. Det antas at tak ble oppgradert med nytt taktekke/shingel ca 1995. Takrenner og beslag består av plastbelagt stål.

Dører og 2-lags isolerglassvinduer med varierende alder fra 1970årene til 2005.

Leiligheten ble oppgradert på 1970-tallet. Baderom oppgradert ca. 1995. Kjøkkeninnredning fra 1975.

Tilbygget mot øst/strikkeriet er fra ca. 1995. Godt oppgraderte overflater. Utvendig har fasader stedvis behov for utbedring. Eldre isolerglassvinduer har begrenset videre levetid.

Generelt fremstår eiendommen med behov for innvendig overflateoppgradering i førtste etasje.

Leiligheten anses å ha oppgraderingsbehov hva gjelder overflater. Legg merke til tilstandsrapportens merknader til våtrom.

Langs vegger med tilfyllt masse kan det registreres fuktopptrekk i betongplate mot grunn. Noe saltutslag synlig på enkelte betongflater, men det vurders som liten fare for store fuktskader. Innenfor taknedløp i 1. et. på østvegg, i maskinrom er det ved stor nedbørsmengde tidvis observert vanninnsig.

Standard

Både leilighet og bygget for øvrig framstår funksjonsdyktig men noe utdatert på standard. Generell "80-tallsstandard" på overflater og innredninger, kjøkken og våtrom. Oppussing og modernisering må vurderes av den enkelte ut fra ønsker og behov. Baderom i leiligheten er oppgradert på 90-tallet og framstår godt utstyrt og uten synlige og betydelige mangler. Likevel OBS på manglende fall til sluk.

El-anlegget har 250 ampere hovedsikringer og er delvis oppgradert. El.skap er av nyere dato og har automatsikringer. Det anbefales egen fagvurdering av el.anlegget.

Oppvarming

Varmepumper luft til luft som besiktiget.

Leiligheten har panelovner slik det fremvises. Varmekabler på bad. Åpen peis i stua.

Bygget for øvrig varmes opp med elektriske varmekilder løse etter behov og fastmonterte som framvist.

Eventuell adgang til utleie

Utleieenheten er godkjent som separat boenhet, og kan lovlig leies ut.

Det gjøres oppmerksom på at det er krav til forsvarlige radonnivåer ved utleie. Det er ikke gjennomført radonmåling i denne bgygningen.

Parkering

Romslig parkering bak bygningen som også er inngangssiden til butikklokale og leiligheten.

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest på opprinnelig bygning eller eldre utbyggingstiltak. Bygningsmessige utvidelser er dog gjort iht. søknader og offentlige tillatelser. Det er framlagt "mellombels bruksløyve" datert 18/11-96 som gjelder tilbygg forretning. Løyvet ramser opp diverse gjenstående punkter: rekkverk på østside, pusse inn ventil, bytte lås nødutgang, skilt ved utgang/nødutgang, skilt v/slukkeutstyr, rullestolrampe.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser med unntak av følgende tinglyste bestemmelser:

Tinglyst 12/2-1970 dagb.nr. 192:

Vegvesenets betingelser vedtatt

Tinglyst 24/4-1974 dagb.nr. 797:

Jordskifte bl.a m/bestemmeler om vei

Tinglyst 29/10-1979 dagboknr. 3136:

Bestemmelser om garasje/parkering

Tinglyst 8/2-1982 dagb.nr. 233:

Vegvesenets betingelser vedtatt

Tinglyst 28/2-2007 dagb.nr. 227812:

Jordskifte

Eiendommens rettihgeter:

Tinglyst 9/12-1960 dagb.nr 1341:

Bestemmelse om vannlending

Dagboknr xxx, tinglyst xxx, type heftelse:

(OPPGI TINGLYSTE PENGEHEFTELSER SOM SKAL FØLGE EIENDOMMEN, F.EKS. FORKJØPSRETTER, REFUSJONSKRAV, PANT TIL VEL.)

ALTERNATIV 1: ALLE SERVITUTTER ER AV BETYDNING:

Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen. Dagboknr xxx, tinglyst xxx, type heftelse: (REDEGJØR FOR INNHOLDET)

Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.

ALERNATIV 2: NOEN SERVITUTTER ER AV BETYDNING:

Det er tinglyst xxx servitutter på eiendommen og følgende antas å ha betydning for kjøpers bruk: Dagboknr. xxx, tinglyst xxx, type heftelse: ( REDEGJØR FOR INNHOLDET)

De øvrige servituttene omhandler: (SKRIV EN FORSTÅELIG OG SAMLET FORKLARING AV HVA DE ØVRIGE SERVITUTTENE OMHANDLER)

Alle servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.

ALTERNATIV 3: GENERELLE SERVITUTTER VURDERT TIL Å IKKE HA BETYDNING

Det er tinglyst XXX servitutter på eiendommen. Disse omhandler blant annet XXX (SKRIV EN FORSTÅELIG OG SAMLET FORKLARING AV HVA SERVITUTTENE OMHANDLER)

Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.

VED BEHOV KAN DET I TILLEGG TIL EN AV ALTERNATIVENE OVER SKRIVES:

I tillegg er det tinglyst [type heftelse] den xxx, med dagboknr. xxx. Dokumentet er håndskrevet og vanskelig å tyde, men hefter i eiendommen. Kjøper overtar ansvaret for servitutten. Kopi av dokumentet kan fås ved henvendelse til megler.

DERSOM EIENDOMMEN HAR RETTIGHETER

Eiendommen har tinglyst rett til XXX (SKRIV INN RETTIGHETEN) på XXX (SKRIV INN EIENDOMMEN OG BNG/BNR). Rettigheten er tinglyst på XXX (SKRIV INN EIENDOMMEN OG BNG/BNR), dagboknr xxx, tinglyst xxx.

Regulering

Eiendommen ligger i område regulert til næring omfattet av Reguleringsplan for Rauland sentrum datert 5/11-09. K-sak 09/54. PlanID 20090005. Siste sluttoppretting etter kommunestyrevedtak 23/11-2009.

Eiendomen ligger i planen angitt som S5 under "Kombinerte formål" og deretter "sentrumsbusetnad".

Radon

Ved eventuelt utleie er utleier ansvarlig for at boligen ikke overstiger forsvarlige radonverdier. I normaltilfeller er det kun nødvendig å måle radon i leiligheter med bakkekontakt, samt etasjen over.

Økonomi

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter tilsvarer et stanardabonnement og utgjør kr 10 866,- for 2017. I dette inngår gebyr for vann, avløp og renovasjon. I tilliegg kommer gebyr til feiing/tilsyn kr 931,-.

Megler er ikke kjent med at det er beregnet, eller skal bereges eiendomsskatt av bygningsmasen for 2017.

Selger har ikke bebodd eiendommen og har således ikke kjennskap til øvrige løpende utgifter for eiendommen.Eiendommens driftskostnader knyttet til oppvarming, forsikring, alarm, vedlikehold, m.m. er avhengig av eiers egne avtaler og omfanget av faktisk bruk

Renovasjon fra næringsvirksomhet er normalt virksomhetens eget ansvar å besørge oppsamlet i conteiner for avhenting videre til avfallsanlegg etter egen avtale med avfallsdistributør.

Omkostninger

Kjøper betaler kjøpesummen og:

- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen

- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.

- Tingl.gebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 724,- /stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 3.896.249,-

Kjøper kan søke om boligkjøperforsikring hos HELP Forsikring AS. Premie for 5 år er kr 9.200,-. HELP avgjør om de vil tegne forsirkingen som uansett kun vil gjelder for boligdelen ved forbrukerkjøp/-utnyttelse.

BUDREGLER:

Akseptrister skal ikke settes med korter frist enn at boet og de som der er beslutningstagere gis nødvendig tid til å ta stilling til budet. For øvrig følger forbrukerinformasjon om budgivning vedlagt denne salgsoppgaven og kan også leses på vår hjemmeside www.krogsveen.no. Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Ved inngivelse av bud via Krogsveens bud-app eller med elektronisk bud fra krogsveen.no oppfylles samtlige vilkår. Vi anbefaler derfor å bruke en av disse to løsningene ved inngivelse av det første budet. Er dere flere som byr sammen, anbefaler vi Krogsveens bud-app. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter som kontakter megler direkte eller elektronisk kan bli registrert for videre oppfølging.

Nabolagsprofil

Beliggenhet

Tilhørighet

Kommune Vinje
Grunnkrets Hadland
Kirkesogn Rauland

Steder i nærheten

Austbø 2.6 km
Haddeland 2.3 km
Neslandsgrend 3.3 km
Raulandsgrend 5 km

Transport

Bussholdeplass Rauland Krossen 0.1 km

Idrett/friluft

Idrettsanlegg Rauland hovedbane 0.4 km
Idrettsanlegg Vinjehuset idrettshall 17.3 km

Steder av interesse

Skoler

Rauland skule (1-10 kl.) 0.1 km
Vest-Telemark vidaregåande skule 38.6 km
Rjukan videregående skole 46.3 km

Barnehager

Rauland barnehage (1-5 år) 0.4 km
Hakkespetta barnehage (1-5 år) 18.3 km
Øyfjell oppvekstsenter - barnehagen (1-5 år) 20.9 km

Varer/tjenester

Postkontor Spar Rauland 0.1 km
Postkontor Spar Vinje 19.5 km
Apotek Apotek 1 Vinje 17.9 km
Apotek Vinje Apotek 17.9 km
Vinmonopol Vinje Vinmonopol 17.9 km
Dagligvare Coop Prix Rauland 0.1 km*
Dagligvare Spar Rauland 0.1 km
Kiosk/video Groven Camping og Hyttegrend 16.8 km
Bensin Esso Rauland 0.2 km
Bensin Esso Vinje 17.7 km

Demografi

Nøkkelopplysninger for nabolaget

Andel menn 47,3 %
Andel kvinner 52,7 %
Gj.snittalder menn 38,5 %
Gj.snittalder kvinner 40,7 %
Husholdninger med barn 29,7 %
Husholdninger uten barn 70,3 %
Gj.snitt byggeår 1985
Gj.snitt tomtestørrelse 1057
Område Personer Husholdninger
Kommune: Vinje 3711 1611
Grunnkrets: Hadland 582 251

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (*Distanse i luftlinje). Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammenføyninger, grenser, da kommunen tilbyr mer oppdaterte kart for dette formålet. Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller Krogsveen kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene eller kortene.

Øvrig informasjon

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes må aksepteres.

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen må det tas forbehold om dette i budet.

Eiendommen selges som den er ved kjøpers besiktigelse eller på tidspunkt for aksept av kjøpers bud, dersom kjøper ikke besiktiger eiendommen. Eiendommen selges som den er jfr avhendingslovens paragraf 3-9, dog slik at forhold dekket av avhendingslovens § 3-9, andre punktum ikke kan utgjøre en mangel.

Avhendingslovens § 3-9 fravikes videre slik at kjøper ikke kan gjøre gjeldende som mangel forhold etter avhendingslovens § 3-8 (1), andre setning hvor opplysningene er gitt av andre enn selger. § 3-9 fravikes videre slik at forsømte opplysninger fra selgers side bare skal ansees som mangel dersom disse er vesentlige for kjøper og er dokumentert kjent av selger.

Avhendingslovens § 4-19, andre ledd fravikes slik at reklamasjon senest kan skje 1 år etter overtagelse av eiendommen.

Kjøper er oppfordret til selv å befare/undersøke eiendommen og forhold knyttet til denne, eventuelt ved bruk av dertil egnede fagpersoner. Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han måtte kjenne til ved signering av kjøpekontrakten.

«må det følgelig påregnes å bli vanskelig å vinne frem med mangelskrav mot arvingene».

-----------------------------------------------------------------------------------------

F.eks. «Ettersom eiendommen er en kombinert eiendom selges som den er ved kjøpers besiktigelse eller på tidspunkt for aksept av kjøpers bud, dersom kjøper ikke besiktiger eiendommen. Eiendommen selges som den er jfr avhendingslovens paragraf 3-9, dog slik at forhold dekket av avhendingslovens § 3-9, andre punktum ikke kan utgjøre en mangel. Etc., etc., etc…..»

Videre ville jeg skrevet noe à la:

«For det tilfelle at kjøper selv skal bo på eiendommen og kun i småskala selv bruke, leie eller låne ut eiendommen for øvrig må det tas forbehold i bud om at det er snakk om forbrukerkjøp.

Eiendommen selges i så fall "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes må aksepteres. Etc., etc., etc…..»

Innhent komplett prospekt

Nettannonsen er kun et utdrag av salgsoppgaven. Alle som vurderer å legge inn bud, må sette seg inn i salgsoppgaven. Last ned fullstendig PDF eller kontakt megler.

Diverse informasjon

Eiendommen er et dødsbo og hjemmel vil stå på avdøde frem til overskjøting til ny kjøper.

Det gjøres oppmerksom på at det ikke vil bli tinglyst sikringsobligasjon eller annen form for pantesikkerhet på eiendommen før overskjøting. Oppgjør til selger vil skje mot tinglyst skjøte.

Dokumenter
Energiattest
 
Torbjørn Meli
Eiendomsmegler MNEF
Les mer om megler

Lurer du på noe?