Kontakt oss

Statistikk for dette prospektet

Denne siden er vist
ganger
Salgsoppgave lastet ned
ganger
Loading...
Finn
Loading...
Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Statistikk for runde to

Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk
for kr 6 700 000,- for kr 6 700 000,-

Fasade

Gården "Sem Nedre"

Gårdstun

Idyllisk gårdstun. Steinlagt uteplass utenfor inngangspartiet

Gårdstun og stor låve/driftsbygning

Gården og tunet med omkringliggende jorder

Drone

Flott beliggenhet ved Børsesjø. Her ser man jordene som medfølger langs vannet

Hage

Steinlagt uteplass

Inngangsdør fra 1750-tallet som er fredet

Gårdstun

Vindfang

Stue

Stue

Stue

Stue

Spisestue

Kjøkken

Kjøkken

Kjøkken

Soverom

Soverom

Bad

Bad

Kjøkken - "generasjonsdel"

Stue - "generasjonsdel"

Stue "generasjonsdel"

Bad "generasjonsdel"

Planskisse

Planskisse

Planskisse

GJERPENSDALEN - Flott landbrukseiendom med omfattende renovert våningshus. Sentral beliggenhet nord for Børsesjø!

Siljanvegen 69

Vis på kart

Prisantydning

Kr 6 900 000,-

GJERPENSDALEN - Flott landbrukseiendom med omfattende renovert våningshus. Sentral beliggenhet nord for Børsesjø!: GJERPENSDALEN - Flott landbrukseiendom med omfattende renovert våningshus. Sentral beliggenhet nord for Børsesjø!

Boligtype:
Gaardsbruk, Selveiet
Soverom:
3
Garasje:
Ja
Prisantydning:
Kr 6 900 000,-
AREAL (P-ROM / BRA)
235 / 260 / m2
Beliggenhet

Områdebeskrivelse

Landbrukseiendommen "Sem Nedre" ligger svært sentralt i Gjerpensdalen ved nordenden av Børsesjø, ca. 3 km. nord for Skien sentrum. Her bor man i landlige omgivelser, og likevel svært sentralt. Fine turmuligheter i nærområdet, og kort avstand til skole, barnehage, Gjerpen IF med nytt anlegg (sommeren 2018) samt butikker (KIWI og MENY).

Nye "Gjerpen Bygdepark" består av mangen nye og flotte turstier bl.a. rundt Børsesjø, tilgang til fugletårn, planer om ny lysløype, skileikanlegg mm.

Barnehager og skoler

Gjerpen barne- og ungdomsskole. Kort avstand til Gjerpenshavna barnehage (ved Gjerpen Kirke). Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, må interessenter selv undersøke dette med kommunen.

Fakta om boligen
Meglers prisvurdering

Kr 6 900 000,-

Boligtype

Gaardsbruk

Eiertype

Selveiet

Byggeår

1750

Soverom

3

Garasje

Ja

Primærrom

235m2

Bruksareal

260m2

Tomt

260858m2

KR-kode

261867

Eiendomsopplysninger

Eiendommen

Siljanvegen 69, 3719 Skien

Gnr. 121, bnr. 1 i Skien kommune.

Tomten

Eiet tomt på totalt 260.858 kvm. Eiendommen består av 3 teiger; én teig med tun rundt huset og driftsbygningen og det er én teig med jordbruksareal langs Børsesjø og én skogteiger nord for Lundsåsen.

TUN/HAGE:

Ca. 4 daa er tun/hage rundt bygnignene. Tunet har fin beliggenhet, og er opparbeidet med plen, beplantning, trær, bærbusker og frukttrær. Det er steinlagt uteplass foran boligen, og her er man skjermet for "vær og vind". Her er det også gode solforhold på ettermiddag- og kveldstid. Det er svalgang til inngangspartiet med 3 innganger til boligen. Stor gressplen syd for boligen og fint for ballspill og lek for barna. Ca. 50 meter privat gårdsvei fra Siljanvegen. God plass til parkering på gruset gårdsplass.

JORD:

Totalt er det ca 80 daa. fulldyrket mark. Noe av dette er rundt tunet, og mesteparten sydover langs Børsesjø - se vedlagt kart. Det har i hovedsak blitt dyrket korn. Arealet har vært utleid, og avtalen opphører etter endt vekstsesong 2018 dersom ikke annet avtales. Antas fremtidig leiesum kan utgjøre ca kr. 30.000,- pr år.

SKOG:

Skogen utgjør omlag 174 daa. og ligger ovenfor Lundsåsen med grei adkomst. Det er 75% barskog og 25% lauvskog. Det foreligger ikke skogbruksplan, og det har ikke vært tatt ut annet enn ved de senere år. Innkjøring fra Høglivegen.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst direkte fra kommunal vei, og ca. 50 m. privat gårdsvei inn til tunet. Eiendommen er tilknyttet kommunal vannledning via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen. Eiendommen har privat septiktank. Kommunen har en generell hjemmel til å kreve at eiendommer med privat septiktank kobler seg til det offentlige avløpsnettet. Kontakt megler for ytterligere informasjon.

Arealer og innholdsbeskrivelse

Totalt bruttoareal: 290 kvm

Totalt bruksareal: 260 kvm

Totalt primærrom: 235 kvm

Primærrom:

Hovedplan 160 kvm;

"Hoveddel" med gang, sep. toalett, pent kjøkken, lys og fin stue, lekkert bad og 2 soverom.

"Generasjonsdel" med gang, stue, kjøkken og bad.

Loftsetasje 75 kvm:

Gang, loftstue, bad og 2 soverom. I tillegg kommer uinnredet loftsrom.

Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport 07.05.2018 datert utført av Takstforum Telemark AS. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Bebyggelse

Boligen er iht. tilstandsrapport oppført i tre. Opprinnelig er eiendommen oppført rundt 1750, og den ble vesentlig påkostet rundt 2015/-16. Da ble det drenert rundt boligen, og etablert ny grunnmur med kjellerrom under deler av boligen, og det støpt og isolert betongsåle under resten av boligen. Det ble også skiftet 13 nye vinduer på hovedplan samt skiftet kledning og etterisolert. Takstein, renner og nedløp ble skiftet i 2004. Videre er det nytt el- og røranlegg i boligen, og det er 2 nye bad samt 2 nye kjøkken. Tilnærmet alle overflater på hovedplan er pusset opp og påkostet, og eiendommen fremstår som svært innbydende. Nåværende eier har stort sett kun benyttet hovedplan, og boligens 2. etg. har behov for oppussing/renovering.

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport for eiendommen som følger vedlagt. Rapporten er en teknisk gjennomgang av boligen og angir eventuelle byggetekniske avvik. I rapporten fremkommer det forhold som kjøper må være særskilt oppmerksom på, herunder oppussingsbehov i hele boligens 2. etg. Her er det også eldre vinduer. Garasje og driftsbygning er ikke vurdert i boligsalgsrapporten, og det må påregnes oppgraderingsbehov på disse.

Tilstandsrapporten og landbrukstaksten følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i disse før bud inngis.

Standard

Boligen har vært gjennom omfattende oppussing de senere år, og fremstår som svært tiltalende. P.t. er det 2 innganger til boligen og den ene delen er innredet med eget kjøkken og bad da det den siste tiden har bodd 2 generasjoner på gården.

Hoveddelen inneholder vindfang, separat toalettrom, pent kjøkken, lys og fin stue med klebersteinsovn, lekkert bad og 2 soverom. I tillegg er det trapp opp til boligens 2. etasje som har loftstue, bad og soverom. Denne delen er ikke oppusset og har behov for påkostning og oppgradering. Her er det stort potensiale, og kan innredes etter ønske og behov.

Tilleggsdelen er innredet med gang, bad, kjøkken og stue. Det er ikke innredet eget soverom i denne delen, men det er trapp opp til loftsetasjen som kan deles av. Det poengteres at det ikke er egen utleiedel, og denne delen kan innlemmes i hoveddelen hvis ønskelig.

Oppvarming

Det er montert vedovn i begge stuene. I hoveddelen er det flott klebersteinsovn, mens det er vedovn i tilleggsdelen. Ellers elektrisk oppvarming ved panelovner og varmekabler. Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Ferdigattest

Eiendommen har vært brukt til boligformål siden byggeår, og kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at kommunen uansett ikke utsteder ferdigattest på tiltak omsøkt før 1998. Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser med unntak av dagboknr 900435 tinglyst 1924 og dagboknr. 1075647 tinglyst 2012; Fredningsvedtak av boligen og presisering av vedtaket gjelder hovedbygningen.

Det er tinglyst servitutter på eiendommen og disse omhandler:

- Bestemmelse om veg og vann; noen eiendommer har tinglyst

adkomstrett og rett til vann over deler av denne eiendommen.

- Bestemmelser om trafo-kiosker/stolper og ledninger for SKK (Skagerak)

- Grensegangssak. Grenser har vært gått opp på nytt.

- Fredningsvedtak ang. Børsesjø Naturreservat.

- Bestemmelse om vannledning og rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.v.

Alle servituttene vil følge eiendommen, og noen av dokumentene er håndskrevet og vanskelig å tyde, men hefter i eiendommen. Kjøper overtar ansvaret for disse. Kopi av dokumentet kan fås ved henvendelse til megler.

Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.

Eiendommen har tinglyst rett til vannledning sammen med flere naboer over gnr. 121, bnr. 2 - tinglyst 1951.

Eventuell adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer.

Regulering

Eiendommen berøres delvis av flere reguleringsplaner, men er i all hovedsak regulert til LNFR-område av kommuneplanens arealdel. Reg.plan for Siljanvegen/RV316 fra Sem bru til Åmot datert 1983 og 1984. Iht. til planen kan det oppføres nødvendige driftsbygninger og boliger for jordbruk/skogbruk-virksomhet, men tomt for bolig tillates ikke fradelt og boliger uten tilknytning til slik virksomhet tillates ikke oppført.

Videre foreligger det fredningsvedtak på våningshuset, men dette er kun utvendig. Innvendig kan man pusse opp og gjøre endringer etter eget ønske så lenge fasaden (vindusstørrelse etc) er som opprinnelig.

Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Overtagelse

Selger ønsker overtagelse

ca 1. september 2018

Diverse

Vasking og rydding:

Boligen overtas ryddet og rengjort. Øvrig bygningsmasse vil bli ryddet noe. Dog må det forventes at en del materialer samt "ting og tang" står igjen, og kjøper må selv påregne evt. fjerning av dette hvis ønskelig.

Kjøl og fryseskap på kjøkken medfølger ikke ved salg.

Økonomi

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter er ca. kr 10.000,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for vann, renovasjon og feiing/tilsyn.

Eiendomsskatten kommer i tillegg, og er ikke endelig fastsatt.

Nåværende eier har et strømforbruk som tilsvarer ca. 17.000 kwh. pr. år.

Boligen har en årlig forsikringspremie på ca. kr 12.000,-

Boligen er tilknyttet Canal Digital Parabol som leverandør av tv-signaler, og har avgift på ca kr. 7.000 pr. år. Tv-tuner/dekoder medfølger ikke.

Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:

- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt

- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.

- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 697,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr. 7.073.722,-

I tillegg kommer konsesjonsgebyr samt valgfri boligkjøperforsikring hos HELP Forsikring AS kr 11.100,-

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Nabolagsprofil

Beliggenhet

Tilhørighet

Kommune Skien
Grunnkrets Kikut
Kirkesogn Gjerpen

Steder i nærheten

Fylkesmuseet, Brekkeparken 3.7 km
Teater Ibsen 3.8 km
Skien rådhus 4.2 km
Skien sluser 4.4 km

Transport

Flyplass (regional) Sandefjord lufthavn Torp 57.6 km
Jernbanestasjon Skien stasjon 2.8 km
Bussholdeplass Semsmyrane 0.3 km

Idrett/friluft

Idrettsanlegg Gjerpen stadion 1.6 km
Idrettsanlegg Bergsland ballbane 2.8 km
Treningssenter SKY Fitness Skien 3.9 km
Treningssenter Elixia Skien 4 km

Steder av interesse

Skoler

Gjerpen barneskole (1-7 kl.) 1.7 km
Gjerpen ungdomsskole (8-10 kl.) 1.7 km
Skien vgs. - Brekkeby 3.3 km
Toppidrettsgymnaset i Telemark 3.6 km

Barnehager

Gjerpenshavna barnehage (0-6 år) 2.2 km
Tufte barnehage (1-5 år) 2.8 km
Brekke barnehage (1-6 år) 3.6 km

Varer/tjenester

Kjøpesenter Lietorvet 3.8 km
Kjøpesenter Handelstorget 4.1 km
Postkontor Skien Sentrum Postkontor 3.8 km
Postkontor Rema 1000 Arkaden 4.2 km
Apotek Apotek 1 Bien (Lietorvet) 3.8 km
Apotek Boots apotek Medicus Skien 3.8 km
Vinmonopol Skien Vinmonopol 3.8 km
Dagligvare Kiwi Risingveien 2.5 km
Dagligvare Meny Luskefjellveien 3.2 km
Kiosk/video Shell/7-Eleven Wattenberg 2.5 km
Kiosk/video Narvesen Butikken 3.8 km
Bensin Shell/7-Eleven Wattenberg 2.5 km
Bensin Circle K Nylende 2.7 km

Demografi

Nøkkelopplysninger for nabolaget

Andel menn 55,6 %
Andel kvinner 44,4 %
Gj.snittalder menn 41,4 %
Gj.snittalder kvinner 40,3 %
Husholdninger med barn 30,2 %
Husholdninger uten barn 69,8 %
Gj.snitt byggeår 1943
Gj.snitt tomtestørrelse 974
Område Personer Husholdninger
Kommune: Skien 54316 24930
Grunnkrets: Kikut 455 189

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (*Distanse i luftlinje). Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammenføyninger, grenser, da kommunen tilbyr mer oppdaterte kart for dette formålet. Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller Krogsveen kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene eller kortene.

Øvrig informasjon

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres.

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Eierskifteforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet Boligselgerforsikring hos Protector Forsikring ASA. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Selgers Boligselgerforsikring dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Protector behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkårene kan fås ved henvendelse til megler.

Det gjøres oppmerksom på at eierskifteforsikringen gjelder for eventuelle feil/mangler på våningshuset, ikke øvrig bygningsmasse.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring.

Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Ved inngivelse av bud via Krogsveens bud-app eller med elektronisk bud fra krogsveen.no oppfylles samtlige vilkår. Vi anbefaler derfor å bruke en av disse to løsningene ved inngivelse av det første budet. Er dere flere som byr sammen, anbefaler vi Krogsveens bud-app. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Låneformidling

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Krogsveen mottar et honorar av Danske Bank for denne formidlingen.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:

Provisjon: 1,0% av salgssummen

Grunnhonorar: kr 12.500,-

Oppgjørshonorar: kr 4.550,-

Markedspakke: kr. 22.000,-

Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-

Faktureringsgebyr: kr 250,- pr utlegg

Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Dokumenter
Morten Saubrekka
Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF
Les mer om megler

Lurer du på noe?