Kontakt oss

Statistikk for dette prospektet

Denne siden er vist
ganger
Salgsoppgave lastet ned
ganger
Loading...
Finn
Loading...
Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Statistikk for runde to

Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk
for kr 400 000,- for kr 400 000,-

Parkering, slutt å lete etter parkering, kjøp din egen

Praktisk med innendørs parkeringsplass

Garasjeplass nr 52 har mulighet for tilkobling av el-bil-lader

Parkeringsplass i Løren Stasjon Parkering - pilen viser innkjørsel til garasjeanlegget

Parkeringsplass, behagelig å slippe å koste av bilen til vinteren

Kart over nabolaget

Løren Stasjon Parkering

Ullagerveien 13 - garasjeplass

Vis på kart

Prisantydning

Kr 400 000,-

Løren Stasjon Parkering: parkeringsplass i felles garasjeanlegg

Boligtype:
Annet, Eierleilighet
Garasje:
Ja
Prisantydning:
Kr 400 000,-
Felleskostnader:
Kr 200,-
AREAL (P-ROM / BRA)
/ / m2
Beliggenhet

Områdebeskrivelse

Garasjeplassen ligger i stort garasjeanlegg på Løren.

Barnehager og skoler

Barnehager:

Kanonen bhg 0.1 km*

Barnas bhg Løren (0-6 år) 0.2 km*

Haslevangen bhg (1-6 år) 0.3 km*

Skoler:

1-7 kl. Sinsen skole 0.6 km*

1-7 kl. Løren skole 0.7 km*

1-10 kl. Teglverket skole 0.7 km*

1-7 kl. Refstad skole 1.2 km*

8-10 kl. Frydenberg skole 0.2 km*

Kuben videregående skole 1.5 km*

F21 - Fyrstikkalleen vgs 1.6 km*

Distanser er basert på kortest kjøre-/gåavstand (*luftlinje). Dersom ovennevnte skole-og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, må interessenter selv sjekke med skolesjefens kontor og/eller bydelsadministrasjonen.

Adkomst

Via heis og trappeløp. Adkomst fra Lørenveien via sideveien Gildevangen. Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilter ved fellesvisninger.

Fakta om boligen
Meglers prisvurdering

Kr 400 000,-

Felleskostnader

Kr 200,-

Boligtype

Annet

Eiertype

Eierleilighet

Byggeår

2017

Garasje

Ja

Tomt

8274m2

KR-kode

5417277

Eiendomsopplysninger

Eiendommen

Ullagerveien 13, 0585 Oslo

Gnr. 124, bnr. 151 i Oslo.

En ideell 1/168-del av gnr. 124, bnr. 271 som er garasjeplassen.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Tomten

Eiet tomt på 8.274,5 kvm som tilhører sameiet. Tomten er fellesareal og blir pent opparbeidet med blant annet gressplener, beplantning, gangveier, lekeplasser og parkanlegg med benker. Asfalterte gang og kjøreveier.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via privat vei med felles vedlikeholdsansvar for sameiet. Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Sameiet er ansvarlig for private stikkledninger til bygningen.

Bebyggelse

Antatt fundamentert på faste masser. Grunnmur og bærende konstruksjoner i støpt betong. Bærende yttervegger og leilighetskillevegger i betong. Frittbærende dekker utført i armert betong. Fasade er utvendig forblendet med spekket tegl. Flatt tak. Informasjon er hentet fra tidligere tilstandsrapport.

Standard

Garasjeplassen kan kun selges til eiere av leilighet i Løren Stasjon Eierseksjonssameie.

Det er utarbeidet egne vedtekter og ordensregler for garasjeanlegget. Det er inngått en egen avtale med Q-park for håndtering av feilparkering.

Garasjeanlegget er video overvåket med flere kameraer. I tillegg kameraovervåkning av garasjeanlegget og vanlig vakthold utført av securitas er Løren garasjelag tilknyttet bomiljøvakt fra Securitas.

Eventuell adgang til utleie

Garasjeplassen kan leies ut. Leietaker må følge sameiets vedtekter og ordensregler på lik linje som eier. Melding om leietager av parkeringsplass må sendes av sameier til styret i LSE og forretningsfører for registrering.

Parkering

Fast garasjeplass (nr. 52) i felles lukket garasjeanlegg med heis adkomst. Kostnader for drift og vedlikehold av garasjeanlegget er inkludert i felleskostnadene. Det er flere gjesteparkeringsplasser med betalingsautomat på terreng. Utenom dette gateparkering etter områdets bestemmelser.

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest på eiendommen, men midlertidig brukstillatelse ble gitt 08.02.2017. Den midlertidige brukstillatelsen gjelder for deler av tiltaket, herunder hus B og deler av kjeller i henhold til vedlegg E1.

Tillatelsen er gitt på følgende vilkår: Plen og plantearbeider utføres våren 2017 eller så snart forholdene tillater det. I søknaden om brukstillatelse har ansvarlig søker også oppgitt flere arbeider av mindre vesentlig betydning som gjensto, men at dette ville bli utført i uke 3. Vi går på bakgrunn av dette ut fra at det bare er opparbeidelse av utomhusarealer som gjenstår innenfor den delen det søkes brukstillatelse for. Dato for søknad om ferdigattest er 30.08.2018.

Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Garasjeplassen overdras fri for pengeheftelser. Sameiet vil få legalpant for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet iht. eierseksjonsloven § 25. Pantet er begrenset oppad til 1G, (G = folketrygdens grunnbeløp).

Det er tinglyst 3 servitutter på sameiets eiendom. Disse omhandler blant annet bruksordningsregler som regulerer forholdet mellom flere av naboeiendommen i tilknytning adkomst, parkeringsplass, Løren Velforening, allmennhetens ferdselsrett, kabler, rør, fjernvarme, drift og vedlikehold. Samt adkomstrettigheter m.m. til Hafslund Nett og bestemmelse om veg for Peter Møllers veg.

Servituttene vil følge eiendommen.

Regulering

Eiendommen, felt G er regulert til bolig, bevertning og kontor iht til reguleringsplan S-4632 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 14.12.2011. Området nordøst for tomten er regulert til felles gårdsplass, parkering i henhold til reguleringsplan S-4129 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 15.12.2004.

Det er flere bygge- og reguleringssaker i området. På nabotomtene for eiendommen er boligprosjekt og bygging av Løren T-banestasjon:

- Løren Stasjon (Syd) 201504337 - Byggesak: Lørenveien 39 - Oppføring av boligblokker - Bygg C, D, G og H - Løren 5 B Felt G

- Løren T-banestasjon (Syd) 201414239 - Lørenveien 39 - Oppføring av T-banestasjon - Løren stasjon

- Lørenpynten 201109247 - Ullagerveien 11 - 13 - Oppføring av to boligblokker og underjordisk garasje - Løren 5 B Felt G - Bygg A-B (Brukstillatelse foreligger)

- Lørenpynten 201307476 - Byggesak - Gildevangen 10 A-C - Ullagerveien 10 A-G - Oppføring av to blokker - Løren 5 C, felt F - Bygg D og E

Utsnitt av reguleringsplan og tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler. Interessenter oppfordres til selv å undersøke reguleringsmessige forhold hos kommunen.

Diverse

Eierskapet til én parkeringsplass, representerer en ideell 1/168 del. Hver sameier har hjemmel til en ideell andel av anleggseiendommen, tilsvarende sameierens tinglyste brøk i grunnboken hos Statens Kartverk (1/168), og har rett til bruk av sin tildelte plass iht. nærværende bruksreglement.

Hjemmel i ideelle parter er gjort ved realtilknytning, dvs. at de er tilknyttet de enkelte boligseksjoner i Løren Stasjon eierseksjonssameie og Ullagerveien 11 som tilbehør jfr. Avhendingslova § 3-4. Hjemmel til en ideell andel er ikke fritt omsettbart, andeler kan kun omsettes internt i eierseksjonssameiene. Samtlige eiere (heretter sameier) har rett og plikt til å delta i det tingsrettslige realsameiet LSP i henhold til bruksreglement.

Anleggseiendommen med tilhørende fellesarealer kan bare nyttes av sameierne i samsvar med formålet, og må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for øvrige brukere.

Hver parkeringsplass i Løren Stasjon Parkering (LSP) representerer en ideell eierandel. Som eier har man kun krav på én plass, ikke én bestemt plass. Det må vises fleksibilitet ved bruk, da forhold som behov for HC plass, ladepunkt for elbil o.l. kan gjøre det nødvendig å rokkere på plassene. Den tildelte plassen benyttes således inntil styret, jfr. Pkt. 7 varsler om annet.

EL-BIL LADING:

Det er ikke ladepunkt montert ved garasjeplassen. Dersom dette monteres så vil det være for egen regning og senere følge med til ny eier av garasjeplassen. Styret sørger for at ladepunktet blir stengt, slik at ny eier må inngå kontrakt før bruk av ladepunktet. Dersom den nye eieren velger at ladepunktet skal være stengt, så vil det heller ikke bli krevd inn felleskostnader for laderen.

Eiere av p-plass med ladepunkt for elbil plikter å rette seg etter pålegg gitt av myndighetene, herunder brannvesenet. Dersom pålegg medfører økonomiske konsekvenser, plikter de berørte eierne å dekke dette.

For seksjonseiere med rett til bruk av p.plass med ladepunkt inngås en egen avtale mellom seksjonseier og LSP som regulerer partenes rettigheter og plikter vedrørende bruksretten, herunder betalingsforpliktelse knyttet til drift, vedlikehold, utskifting mm. av ladepunktet. Seksjonseier med rett til bruk av p.plass med ladepunkt har selv ansvar for å gjøre seg kjent med innholdet i avtalen og er ved evt. salg/transport av plassen forpliktet til å sørge for at kjøper/ ny bruker inngår tilsvarende avtale med parkeringssameiet.

INNKJØRING:

- Åpning av garasjeport ved innkjøring kan gjøres på to ulike måter:

1. Systembrikke - Evolo er primærløsningen. Dette er slik garasjen er overlevert fra utbygger. Gjelder kun for de som har leilighet i tilknytning til garasjeanlegget. Til fellesdører følger det systembrikke, type Evolo fra Kaba: www.kaba.no. Det gjør det mulig å utelate brikker som blir mistet. Sikkerheten i de låste dørene kan derfor opprettholdes selv om brikken kommer uvedkommende i hendene. Flere brikker kan etterbestilles. Til boligene og postkassene følger det separate nøkler uten systembinding.

2. Mobiltelefon - Din mobiltelefon kan benyttes som portåpner - kostnadsfri registrering og kostnadsfritt i bruk. Meget enkelt i bruk; Du ringer et definert nummer (kostnadsfritt), og om ditt nummer finnes i registeret vil garasjeporten åpnes (kan ikke benyttes om du har skjult eller hemmelig nummer).

UTKJØRING:

- Åpning av garasjeport ved utkjøring, vil foregå automatisk. Kjør frem og porten åpnes automatisk ved hjelp av en sensor. Utvis aktsomhet, og vær oppmerksom på at om porten står oppe, vil signal fra sensor føre til at porten lukker seg. Det er også mulig å åpne garasjeport som beskrevet over i punkt 1-2 over dersom sensor ikke skulle registrere kjøretøyet.

Det må inngås en avtale med garasjeanlegget for å få montert ladeplass.

Avtalen vil bl.a. inneholde følgende punkter:

- Installasjon gjøres av autorisert innstallatør utpekt av styret

- Installsjonskostnader bekostes i det fulle av seksjonseier som disponerer parkeringsplassen, og faktureres direkte fra elektriker

- Egen strømmåler monteres

- Strømforbruk forskuddsbetales (avregnes etterskuddsvis) pr sommeren 2017 kr 300,- pr mnd.

- Grunnet nye regler om spesielt jordfeilvern for el-bil lading, er det begrenset fysisk plass i sikringsskap. Det tilbys derfor kun Salto 572 ladestasjon med innebygget jordfeilvern for installasjon.

- Ladestasjonen kobles opp med maks 16 A kurs

- Ladestasjonen monteres på nærmeste stolpe, og ladekabel må da beregnes i forhold til avstand fra stolpe til din bil

- Ladekabel er ikke inkludert i tilbudet som gis fra elektriker. Kontakt din bilforhandler eller se gronnemil.no.

SYKLER:

Det er avsatt plass til parkering av sykler i garasjeanlegget.

Røykvarslere og et automatisk sprinkleranlegg.

Radon

Utleier er ansvarlig for at boligen har forsvarlige radonverdier. I normaltilfeller er det kun nødvendig å måle radon i leiligheter med bakkekontakt, samt etasjen over. Det er derfor ikke nødvendig å dokumentere forsvarlige radonverdier for denne leiligheten.

Økonomi

Eiendommens utgifter

Løren Stasjon Parkering: fellesutgifter kr 200,- pr. måned (inkl. mva) som dekkeralle driftsutgifter slik som strøm (med unntak av el-bil-lader), vaktmester, forretningsfører, bygningsforsikring, reparasjon og vedlikehold av garasjeanlegget.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:

- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen og leilighetens andel av eventuell fellesgjeld, samt

- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.

- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 724,- pr. stk.

- Eierskiftegebyr til forretningsfører kr 2.500,-.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning eksklusiv garasjeplass: kr 413.749,-.

Nabolagsprofil

Nabolagsprofil er dessverre ikke tilgjengelig for dette prospektet.

Øvrig informasjon

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes må aksepteres.

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen må det tas forbehold om dette i budet.

Innhent komplett prospekt

Nettannonsen er kun et utdrag av prospektets fullstendige eiendomsopplysninger. Alle som vurderer tilbud må sette seg inn i alle prospektets opplysninger. Last ned fullstendig PDF eller kontakt megler.

Dokumenter
Kristine Mevik
Eiendomsmegler MNEF
Les mer om megler

Lurer du på noe?