Kontakt oss

Statistikk for dette prospektet

Denne siden er vist
ganger
Salgsoppgave lastet ned
ganger
Loading...
Finn
Loading...
Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Statistikk for runde to

Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk
for kr 8 500 000,- for kr 8 500 000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylling / Valstadlia

Valstadveien 1

Vis på kart

Prisantydning

Kr 7 900 000,-

Sylling / Valstadlia: To påbegynte firemannsboliger på stor tomt sentralt i Sylling

Boligtype:
Annet, Selveiet
Soverom:
16
Prisantydning:
Kr 7 900 000,-
AREAL (P-ROM / BRA)
680 / 744 / m2
Beliggenhet

Områdebeskrivelse

Eiendommen ligger i Valstadlia, svært sentralt i Sylling. Sylling er et koselig tettsted helt nord i den vakre og frodige Lierdalen, i fjordmunnen av Holsfjorden. I og rundt Sylling bor det ca 2000 mennesker. Dette gjør Sylling til et lite, men pulserende, lokalsamfunn med mange aktiviteter både for barn og voksne. Valdstadlia, der prosjektet er lokalisert, ligger midt i sentrum og har gangavstand til en rekke servicetilbud. Det er kort gangavstand til Sylling barne- og ungdomsskole. På naboeiendommen til skolen finner man Syllinghallen og idrettsplassen. Matbutikken ligger kun et steinkast unna. Fra Valstadlia er det fin utsikt over Holsfjorden og opp mot Hørtekollen. Ved Holsfjorden har man sandstrand, og kan innby til bading på varme sommerdager. Kort vei til et fantastisk turterreng hele året. Et spennende kulturlandskap som innbyr til rekreasjon, både i Drammensmarka på vestsiden og Oslos vestmark på østsiden. Det er kun cirka 20 minutters kjøring fra Drammen og Asker og cirka 50 minutters kjøring fra Oslo.

I og rundt Sylling finnes mange ulike fritidsaktiviteter. Sylling IF er et aktivt idrettslag innenfor turn, håndball, fotball, volleyball, friidrett, kajakk. For mer info, se www.sylling-if.no. Idrettslaget har egen hall og idrettsplass, som er aktivt i bruk hele året. For de musikkglade kan Sylling skryte av å ha et eget musikkorps. Naturen og dens muligheter er helt suverene. På begge sider av dalen har man et rikholdig og fantastisk turterreng hele året, både for den spreke, friluftinteresserte og for mosjonister. Om vinteren har man fantastiske skimuligheter fra bl.a Kanada. Dette stedet er kjent over hele Østlandet, pga sine skiløyper fra den aller første snøen kommer i november, til den forsvinner på vårparten. Om sommeren har man flotte turstier i variert natur, både på østsiden og vestsiden av Sylling. En tur opp Asdøljuvet eller opp til Hørtekollen anbefales på det sterkeste ! I sommerhalvåret er det flotte sykkelstier innover marka, og man kan sykle mil etter mil. I Sylling finner man en av østlandets beste golfbaner, Holstmark golfbane. Et velproposjonert og pent anlegg med to golfbaner, en 18-hulls og en 9-hullsbane. (www.holtsmarkgolf.no). Sylling har også et eget ridesenter på Valstad gård (www.valstadgard.no). Mer info om hva som skjer se www.lier.kommune og/eller www.liernett.no

Barnehager og skoler

Dambråtan barnehage er den nærmeste barnehagen. I Lier generelt er det et rikholdig utvalg av barnehager, både private og kommunale. I Lier kommune er det full barnehagedekning.

Kort gangavstand til Sylling barne- og ungdomsskole (1. - 10. klasse) med SFO. En bra og velfungerende skole med ca 300 elever.

St. Hallvard videregående skole og Lier videregående skole. For detaljer om barnehager og skolene se www.lier.kommune.no, www.st-hallvard.vgs.no, www.lier.vgs.no.

Adkomst

Fra Oslo og Asker

Følg E18 mot Drammen. Ta av E18 v/skilt til Tranby-Sylling, der man også har Bauhaus og Liertoppen på venstre hånd. Hold til høyre i første kryss. Denne veien følges nedover mot rundkjøringen i Lyngåskrysset, forbi bl.a Tranby kirke. I rundkjøringen i Lyngåskrysset skal man ta opp til høyre (skilt mot Sylling og Hønefoss). Denne veien følges i ca 10 km før man skal ta av til venstre v/skilt mot Sylling. Denne veien kjøres gjennom sentrum og litt etter matbutikken går Valstadveien inn til venstre.

Fakta om boligen
Meglers prisvurdering

Kr 7 900 000,-

Boligtype

Annet

Eiertype

Selveiet

Byggeår

2015

Soverom

16

Primærrom

680m2

Bruksareal

744m2

Tomt

2809m2

KR-kode

2016586

Eiendomsopplysninger

Eiendommen

Valstadveien 1, 3410 Sylling

Gnr. 172, bnr. 108 i Lier kommune

Med eiendommen medfølger en idell 8/27-del i realsameiet gnr. 127, bnr. 99, 112, 112, 118 og 120.

Overtagelse

Etter gjeldende regelverk vedr. tvangssalg, konf. megler eller les info. på budskjemaet. Eiendommen overtas som den er besiktiget uten ytterligere ryddig eller rengjøring.

Tomten

2.809,9 kvm. selveiertomt.

Vei, vann og avløp

Det er lagt offentlig vann og kloakk frem til bygningene, dette er ikke tilkoblet.

Bebyggelse

Det er startet bygging av to korsdelte firemannsboliger samt et garasjebygg på eiendommen. Kopi av rammetillatelser og igangsettelsestillatelser følger som en del av salgsoppgaven.

Arbeidene som er gjort på byggene som står delvis ferdigstilt bærer iflg. takstmann preg av å være amatørmessig gjort, med betydelige feil og mangler. Arbeidene skal ha stått stille siden høsten 2015 og firmaet som eier eiendommen er slått konkurs.

Takstmann har kommentert følgende forhold:

Takrenner og beslag er ikke ferdigstilt. Forkantbord er ikke overflatebehandlet. Yttertak er utett og ført til lekkasjer over en lang periode. Himling mot kaldtloft er isolert og fuktsperre montert. Fuktsperre er åpnet for å drenere ut lekkasjevann. Det stilles spørsmål ved bæring i utkraget tak. Statiker må dokumentere at bæring er ivaretatt. Takutstikk er ikke ferdigstilt. Forholdet har medført vannavrenning på utvendig panel og fuktskjolder. Undertak er trefiberplater uten tekking. Forholdet har, foruten at vann renner gjennom, medført svelling av plater. Mangler klemt vindsperre mot vindu. Alle vinduer er satt i kald sone. Dette er også prosjektert slik det fremkommer av utleverte snitt. Vannbrett over vindu er montert utenpå panel. Forholdet medfører at vann renner bak og inn i mellom vindu og losholt. Lekkasje sannsynligvis som følge av manglende utvendige detaljløsninger rundt vindu. I underkant av vannbrett ingen klaring fra underkarm vindu. Forholdet medfører oppsug av vann. Utvendig trapperom er ikke ferdigstilt. Utlekting montert på betongpåstøp. Forholdet medfører at utlufting bak panel er stengt. Klargjort for utlegging av bjelkelag for balkong. Kun montert to balkonger i den ene byggningen. Feil utførelse på balkong og bjelkelag.

Terreng er for høyt i forhold til kledningen. Det skal minst være 150 mm. klaring mellom ferdig terreng og panel på vegger. Samling av kummer. Det foreligger ingen teninger på utvendige kummer for vann og avløp. Røropplegg er startet montert i hus nærmest barnehagen. Ukjent rør i rørsystem. Utlekting for utvendig panel har en tykkelse på 30 mm. Dette krever ihht. Sintef Byggforsk at panel skrus, ikke spikres. Yttervegger er plassert på isopor. Det stilles spørsmål ved fundamentering under yttervegger. Feilmontert musebånd. Det er lagt opp til 150 + 50 mm. isolasjon i yttervegger. Gjennomsnittlig U-verdi for yttervegger er 0,21. Dette tilsvarer 250 mm.

isolasjon. Vinduet er i sin helhet plassert i kald sone. Alle vinduer må flyttes inn i varm sone.

I OPAK-rapport påpekes følgende forhold:

Bygget har stått ubeskyttet i ca. 1-1.5 år. Taket er ikke tett, dette har ført til vannskader. Vann trenger gjennom undertak. Takstein, sløyfer og lekter må fjernes for å skifte undertak. Yttertak bygges opp på nytt. Det er vesentlig å starte med tett tak. Det stilles spørsmål ved om bæring er ivaretatt ved takutstikk på hjørner over balkong. Spikerslag på 30 mm. for utvendig

panel tilsier at panel skulle være festet med skruer. Sintef Byggforsk Byggdetaljblad 542.101 beskriver at spikerslag skal være på minimum 36 mm. ved spikring av panel. Vannbord over vinduer er ikke slisset inn i panel. Det er ikke benyttet beslag på vannbrett. Forholdet har medført at vann har trengt inn. Terreng har ikke tilstrekkelig klaring mot panel. Vindsperre er ikke klemt over vinduer. Bæring må dokumenteres ved takutstikk over balkonger og yttervegger plassert på isopor. Det er lagt opp til 200 mm. isolasjon i yttervegg. Lydbøyler er montert i en høyde der det blir konflikt mellom lekter i lydbøyler og elektrikerrør. Det stilles spørsmål ved om lydforhold og takhøyde på 240 cm. kan ivaretas. Rør i rør system som er lagt opp må dokumenteres. Systemet er ukjent på

det norske markedet.

Parkering

Det er påbegynt oppført et garasjebygg på tomten.

Ferdigattest

Det blir kjøpers ansvar å søke ferdigattest når bygget er ferdig oppført.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Det er på eiendommen tinglyst i 2011 en erklæring hvor eierne av femten eiendommer har eklært at de er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og fornyelse av felles privat ledningnett for vann og/eller avløp fra tilknytningspunktet på kommunal hovedledning og frem til forgreiningspunkt for den enkelte eiendom. Rettigheten omfatter også rett for hver av eiendommene til å ha og vedlikeholde ledningsanlegget.

Det ble i 2011 også tinglyst en avtale hvor Lier Everk ble gitt rett til drive en mindre nettstasjon, føre frem nødvendige ledninger og kabler, og samtidig ha rett til adkomst, reparasjon, vedlikehold av disse.

Kopi av tinglyste erklæringer kan fås v/henv. megler.

Regulering

Eiendommen er regulert til boligformål i henhold til reguleringsbestemmelser for området Valstadlia i Sylling, vedtatt 04.09.07. Kopi av reguleringsplan og reguleringskart fås som en del av salgsoppgaven.

Diverse

Verditakst: kr. 7.900.000,-.

Lånetakst: kr. 6.800.000,-.

Kopi av takstrapport utført av takstmann Jahn-Otto Benjaminsen og rapport fra OPAK fås som en del av salgsoppgaven. Budgivere forplikter seg til selv å sette seg nøye inn i disse dokumentene før bud inngis.

Eiendommen selges som et tvangssalg og i henhold til Lov om tvangsfullbyrdelse og ikke etter avhendingslova. Dette innebærer vesentlig avvik fra et normalt salg ved at kjøper har en større risiko for eiendommens tekniske tilstand, og kjøper må være innforstått med at det kan være svært vanskelig å nå fram med en mangelsklage etter kjøp av tvangssalgsbolig. Samtidig avviker tidsfrister for bud og rutiner for oppgjør fra et normalt salg.

Det gjøres videre oppmerksom på at det ikke er mulig å bestille eierskifteforsikring/boligkjøperforsikring i forbindelse med tvangssalg.

Det vises for øvrig til "Orientering til kjøpere om tvangssalg ved medhjelper" som er vedlagt salgsoppgaven. Ta kontakt med megler dersom noe er uklart.

Økonomi

Eiendommens utgifter

Det betales p.t. ikke kommunale avgifter og renovasjonsgebyrer for eiendommen, men det må påregnes tillknytningsavgifter for vann og kloakk ved ferdigstilling av bygg. Tilknytningsgebyr var for 2016 kr. 18.000,- inkl. mva. pr. bolig for både vann og kloakk.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:

- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av tomteverdi kr. 4.000.000,-, samt

- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.

- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 724,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr. 8.001.249,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Nabolagsprofil

Beliggenhet

Tilhørighet

Kommune Lier
Grunnkrets Sylling S
Kirkesogn Sylling

Steder i nærheten

Sylling kirke 1.2 km
Svangstrand badestrand 1.5 km
Kanada 5 km
Sollihøgda 16.1 km

Transport

Flyplass Oslo Gardermoen 95.2 km
Jernbanestasjon Brakerøya 20.6 km
Bussholdeplass Valstad 0.2 km

Idrett/friluft

Idrettsanlegg Sylling idrettsanlegg 0.9 km
Idrettsanlegg Holtsmark Golfbane 3.6 km
Treningssenter ATS Express 22.4 km
Treningssenter Elixia Asker 23.1 km

Steder av interesse

Skoler

Sylling skole (1-10 kl.) 1.1 km
Briskeby skole og kompetansesenter 16.9 km
St. Hallvard videregående skole 19.3 km

Barnehager

Sylling FUS barnehage (0-6 år) 0.1 km
Dambråtan barnehage (0-6 år) 2.5 km
Borgestad barnehage (0-6 år) 9 km

Varer/tjenester

Kjøpesenter Liertoppen Kjøpesenter 15 km
Kjøpesenter Trekanten Asker 22.9 km
Postkontor Spar Holsfjorden 0.4 km
Postkontor Coop Mega Tranby 13 km
Apotek Ditt Apotek Fosskvartalet 14.5 km
Apotek Apotek 1 Lier 14.4 km
Vinmonopol Liertoppen Vinmonopol 15 km
Vinmonopol Asker Vinmonopol 22.9 km
Dagligvare Spar Holsfjorden 0.4 km
Dagligvare Kiwi Tranby 10.7 km
Kiosk/video Narvesen Butikken 15.5 km
Kiosk/video Bazaar Asker 22.5 km
Bensin Sylling senter (pumpe) 0.4 km
Bensin Statoil Service Tranby 13 km

Demografi

Nøkkelopplysninger for nabolaget

Andel menn 50,6 %
Andel kvinner 49,4 %
Gj.snittalder menn 38,4 %
Gj.snittalder kvinner 39,3 %
Husholdninger med barn 33,7 %
Husholdninger uten barn 66,3 %
Gj.snitt byggeår 1974
Gj.snitt tomtestørrelse 829
Område Personer Husholdninger
Kommune: Lier 25368 10820
Grunnkrets: Sylling S 251 102

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (*Distanse i luftlinje). Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammenføyninger, grenser, da kommunen tilbyr mer oppdaterte kart for dette formålet. Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller Krogsveen kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene eller kortene.

Øvrig informasjon

Budregler

Det gjelder egne budregler for tvangssalg, og disse er beskrevet i «Orientering til kjøpere av tvangssalg». Budgivere må sette seg inn i orienteringen før man inngir bud.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må budet være signert og legitimasjon må være fremlagt. På grunn av de spesielle reglene for tvangssalg er det dessverre ikke mulig å inngi bud via Krogsveens budapp eller inngi bud elektronisk via Krogsveen.no. Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr sms eller på e-post.

Kjøper vil som vanlig få tilsendt budjournal etter at eiendommen er solgt. Budgiver kan også få utlevert en kopi av budjournalen i anonymisert form.

Låneformidling

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Krogsveen mottar et honorar av Danske Bank for denne formidlingen

Innhent komplett prospekt

Nettannonsen er kun et utdrag av prospektets fullstendige eiendomsopplysninger. Alle som vurderer tilbud må sette seg inn i alle prospektets opplysninger. Last ned fullstendig PDF eller kontakt megler.

Dokumenter
Rune Sirnes
Eiendomsmegler
Les mer om megler

Lurer du på noe?