Kontakt oss

Statistikk for dette prospektet

Denne siden er vist
ganger
Salgsoppgave lastet ned
ganger
Loading...
Finn
Loading...
Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Statistikk for runde to

Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk
for kr 4 650 000,- for kr 4 650 000,-

Collage

Fasade

Husrekken

Terrassen

Terrassen

Stue sett fra potensielt soverom 3

Utsikt fra stuen i 2. etasje

Stuen i 2. etasje

Stue 2. etasje i retning soverom 1 (og potensielt 2)

Gang/entré

Gang i retning kjøkken og trapp til 2. etasje

Kjøkken med utgang til terrassen

Kjøkkeninnredninge

"Hall" tiliggende kjøkkenet

Bad

Soverom 1, 1. etasje

Soverom 2, 2. etasje

Kjellerstuen

Kjellerstuen

Kjellerbod

Planskisse

Planskisse

Planskisse, alternativ 2. etasje

Planskisse

HOSLE

Wilh. Wilhelmsens vei 14 B

Vis på kart

Prisantydning

Kr 4 890 000,-

HOSLE: Rekkehus over 2 plan og kjeller, 134 kvm. BRA. Mulig tredje soverom. Oppussingsobjekt.

Boligtype:
Rekkehus, Selveiet
Soverom:
2
Prisantydning:
Kr 4 890 000,-
Felleskostnader:
Kr 2 008,-
AREAL (P-ROM / BRA)
119 / 134 / m2
Beliggenhet

Områdebeskrivelse

Bygget lligger i svært attraktivt og barnevennlig boligområde i kort avstand fra Bekkestua.

Foruten Nadderud med kjent fotballmiljø, ligger idrettsplass (skøyter/ballaktivitet) ved Hosle skole. Her ligger også Sauejordet og starten av turveien som går mer eller mindre av Bærum på langs.

Inngangsport til Bærumsmarka ligger blant annet på Fossum.

Nærbutikk ligger i kort gangavstand. Joker-butikk med utvidede åpningstider finnes ved hjørnet av Wilh. Wilhemsens vei og Bispeveien.

Adressen sokner til Bekkestua skolekrets.

Offentlig kommunikasjonstilbud i umiddelbar nærhet består av buss.

Det går bane fra både Bekkestua og Østerås.

Fakta om boligen
Meglers prisvurdering

Kr 4 890 000,-

Felleskostnader

Kr 2 008,-

Boligtype

Rekkehus

Eiertype

Selveiet

Byggeår

1958

Soverom

2

Primærrom

119m2

Bruksareal

134m2

Tomt

54m2

KR-kode

101728

Energimerke
Energikarakter: G / Oppvarmingskarakter: 5
Eiendomsopplysninger

Eiendommen

Wilh. Wilhelmsens vei 14 B, 1362 Hosle

Gnr. 19, bnr. 572, fnr. 104 i Bærum kommune.

Arealer og innholdsbeskrivelse

Totalt bruttoareal: 142 kvm.

Totalt bruksareal: 134 kvm.

Totalt primærrom, 119 kvm. er fordelt på følgende rom:

1. etasje, 45 kvm: Vindfang, gang 1, gang 2, bad, stue, kjøkken, trapperom, soverom

2. etasje, 46 kvm: Stue, soverom. Her vil det kunne etableres et soverom 3 ved siden av det eksisterende.

Kjellerstue på 28 kvm.

I kjeller er det også bod på 15 kvm. som er Sekundærrom.

Det er ikke rømingsvindu i kjeller. Lite lysareal. Takhøyde er ca. 2 meter.

Kjeller tilfredsstiller ikke krav til oppholdsrom.

Vedlagte plantegninger er ikke målbare.

De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 28.03.2017, utført av Huskonsulenten AS.

Det er bod i fellesbygg ved inngangssiden, nytt i 2016 - uisolert lagringsplass.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Tomten

Tomten består av det areal som boligen omfatter samt 6 meter vinkelrett ut på baksiden og 4 meter på forsiden.

Bortfester er arving etter Selvaag, representert ved Mallin Eiendom. Fester er Nadderudskogen Huseierlag, som igjen framfester til den enkelte.

Festekontrakt inneholdt bestemmelse om festetid 50 år fra 1958, altså med utløp i 2008.

Den er ikke formelt forlenget, men man fortsetter å feste i tråd med tomtefesteloven.

Ved forlengelse av festekontrakter kan det foretas et engangsløft av festeavgiften. Hvor mye den kan økes er det uenighet om. Problemstillingen er aktuell for flere Huseierlag.

Man forsøker å finne en løsning. Mallin ga et utgått tidsbegrenset tilbud om årlig avgift på 2.000.000,-. I Huseierlaget er det 114 tomter som er relativt like, så et estimat basert på dette eksempelet gir årlig avgift på 17.500,-. Den er i dag 3.500,-. Festeavgift inkluderes i felleskostnader.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.

Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Private stikkledninger til bygningen er eiernes ansvar.

Bebyggelse

Det er utferdiget en Tilstandsrapport datert 28.03.2017 hvor tilstandsgrader (TG) 1-3 settes for boligens ulike komponenter.

Laveste grad (3, og enkelte TG2) kan være satt basert på en levetidsbetraktning og ikke nødvendigvis grunnet avdekket symptom eller feil.

Da boligen er for et oppussingsobjekt å regne, gjengis her kun noen punkter. Det vises for øvrig til rapporten i sin helhet.

Grunnmur og støpt gulv er fra byggeår og er gitt TG2.

Innvendige kjellervegger er påforede, noe som hindrer inspeksjon. Det er utført fuktsøk uten utslag.

Vinduer er utdatert. Bindingsverk over grunnmur er gitt TG2 og ytterkledning TG3.

Saltaket har konstruksjon fra byggeår og trolig nyere papptekke og er gitt TG2. Deler er gitt TG3 da det er ufagmessig oppbrett over inngangsparti.

Drenering og tak er Huseierlagets ansvar. Det diskuterer hvorvidt dette også skal gjelde ytterkledning, men praksis har vært at dette dekkes av den enkelte beboer

Vinduer er den enkeltes ansvar.

Standard

Gulv,- vegg- og himlingsfllater er gitt TG2.

Bad i 1. etasje antas å være fra 2005 og er gitt TG2 grunnet alder. Sanitærinstallasjoner i badet er gitt TG1 (vegghengt toalett, kabinett samt servant i skap).

Kjøkkeninnredning er utdatert og slitt.

Det er automatsikringer i sikringsskapet.

Bereder for vatmtvann antas å være fra 1980-tallet.

Ingen hvitevarer medfølger.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming, panelovner.

Gulvvarme i bad.

Kominert ved- og parafinovn i kjeller. Det er montert en dagtank.

Systemet er ikke funksjonstestet.

Som en følge av Stortingets klimaforlik fra 2012 er det bred politisk enighet om å innføre forbud mot oppvarming av boliger med fossil olje eller parafin fra 2020.

Vi gjør derfor oppmerksom på at det kan komme pålegg for eiendommer med oljetank/parafintank om at tanken må fjernes i sin helhet, alternativt tømmes/spyles/plomberes.

Kjøper overtar risikoen og ansvaret for dette. For mer informasjon og støtteordninger, se www.enova.no.

Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Eventuell adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom så fremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer.

Parkering

Gateparkering etter områdets bestemmelser.

Det er ventliste for leie av eldre, mindre garasjer.

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest av februar 1962. Denne kan fås ved henvendelse til megler.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser med unntak av:

Festekontrakt tinglyst 04.02.1960, dagboknummer 300523.

Firma Selvaaghus AS er fremfester til Nadderudskogen Boliglag. Festetiden var 50 år regnet fra 02.07.1958.

Det ble gitt rett for eiere til å benytte vei samt vann og kloakkledninger som ble anlagt på eiendommen for utnyttelse av gjenværende tomteareal uten refusjonsmulighet for fester.

Påtegning til festekontrakt tinglyst 17.2.1960, dagboknummer 305277.

Eiendommen skulle sammenføyes med ett annet bruksnummer som også skulle omfattes av festeavtalen.

Festekontrakt tinglyst 23.12.1969, dagboknummer 309535

A/L Nadderudskogen Huseierlag, med nevnte festekontrakt med Selvaaghus, bortfester det definerte festenummer 104, gnr./bnr. 19/572 til den gang en Jan Larsen.

Hjemmel til festet innehas i dag av selger her, Bodil Enger.

Det vises her til de samme betingelser som fremgår av ovennevnte festekontrakt ved påtegning.

Det er tillagt en plikt til medlemskap i Huseierlaget, å følge dets vedtekter samt å bidra med andel av fellesutgifter.

Videre er det ved bestemelsen tinglyst panterett til inndekning av festeavgiften.

Det er ikke tinglyst noen servitutter på eiendommen.

Regulering

Eiendommen er regulert til konsentrert småhusbebyggelse i henhold til reguleringsplan 1953003, Nadderud Norde Del som ikrafttrådte 03.01.1959 med tilhørende reguleringsbestemmelser.

Kommuneplan 2015-2030 gjelder. Plan for 2017-2030 er under arbeid.

Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Diverse

Boligens selges ved fullmektig. Fullmektigen har ikke selv bebodd eiendommen og har derfor ikke kunnskap om eiendommens tilstand utover det som fremkommer i salgsoppgave og takst/boligsalgsrapport.

I radonkart er området merket gult - middels til lav forekomst: http://geo.ngu.no/kart/radon/

Lokale forhold kan tilsi noe annet. Det er her ikke foretatt undersøkelser.

Nabo opplyser imidlertid å ha målt høyere radonnivå ved oppgradering av egen kjeller.

Megler henviser derfor til kommunens hjemmeside (søk: Radon) vedrørende ytterligere info om emnet.

Økonomi

Eiendommens utgifter

Felleskostnader til Nadderudskogen Huseierlag utgjør for tiden 2.008 månedlig, og inkluderer kommunale utgifter, det vesentligste av byggvedlikehold, forretningsfører, felles forsikring med mer.

Utgiftene kan forventes økt med 10% fra 01.07.2017 samt ytterligere etter avklaring vedrørende fremtidig festeavgift.

Basert på et avslått tilbud fra bortfester ville felleskostnadne for denne boligen økt med ca. 1.500,- månedlig.

Forholdet vedrørende avgift er uavklart, så det kan ikke presenteres noe utover dette som et eksempel p.t.

I felleskostnaden ligger kommunale avgifter, hovedvekten av utvendig vedlikehold, festeavgiften, felles forsikring, forretningsfører med mer.

For øvrig betales for strøm, innboforsikring og eventuelle abonnemeneter (TV, nett, alarm).

Leverandør av kabel-TV er for tiden Canal Digital. Alle enheter har antenneuttak. Nå når analoge signaler stoppes må den enkelte kjøpe dekoder og betale for kanaler utover det som ligger i grunnpakken.

Strømforbruk er ikke oppgitt da det i de fleste tilfeller er irrelevant da en enslig eldre dame har bebodd boligen.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:

Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesumment

Tinglysingsgebyr for skjøte, 525,-.

Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter, 724,- pr. stk.

Eierskiftegebyr til forretningsfører, 2.500,-

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: 5.015.999,-

I tillegg kommer valgfri boligkjøperforsikring hos HELP Forsikring AS, 9.200,-.

Nabolagsprofil

Beliggenhet

Tilhørighet

Kommune Bærum
Grunnkrets Hosle Sør
Kirkesogn Østerås

Steder i nærheten

Sauejordet 1.6 km
Østerås kirke 1.6 km
Øvrevoll Galoppbane 2.9 km
Grini Næringspark 2.9 km

Transport

Flyplass Oslo Gardermoen 60.2 km
Sentralstasjon Oslo S 12.4 km
Jernbanestasjon Lysaker jb.st. 4.8 km
T-bane stasjon Østerås T-banestasjon 1.6 km
Trikkeholdeplass Bekkestua 1.9 km
Bussholdeplass Nadderudjordet 0.2 km

Idrett/friluft

Idrettsanlegg Bekkestuabanen 0.9 km
Idrettsanlegg Hosle idrettsanlegg 0.9 km
Treningssenter Galla Trening 1.4 km
Treningssenter ICON Bekkestua 1.8 km

Steder av interesse

Skoler

Hosle skole (1-7 kl.) 0.9 km
Steinerskolen i Bærum (1-10 kl.) 1.7 km
Bekkestua barneskole (1-7 kl.) 1 km
Eikeli skole (1-7 kl.) 1.3 km
Bekkestua skole (8-10 kl.) 1 km
Østerås skole (8-10 kl.) 1.5 km
Hosletoppen skole (8-10 kl.) 1.9 km
Eikeli videregående skole 0.9 km
Oslo International School 1.5 km

Barnehager

Nadderudskogen barnehage - Nadderud (1-5 år) 0.7 km
Huskestua barnehage (1-5 år) 0.7 km
Huskestua barnehage (3-5 år) 0.8 km

Varer/tjenester

Kjøpesenter Østerås Kjøpesenter 2 km
Kjøpesenter Bekkestua Senter 2 km
Postkontor Coop Extra Bekkestua 1.9 km
Postkontor Coop Prix Eiksmarka 2.8 km
Apotek Vitusapotek Bekkestua 1.7 km
Apotek Vitusapotek Østerås 2 km
Vinmonopol Østerås Vinmonopol 2 km
Vinmonopol Bekkestua Vinmonopol 2 km
Dagligvare Rema 1000 Nadderud 0.2 km
Dagligvare Joker Hosle 0.7 km
Kiosk/video Bekkestua Hagesenter 0.8 km
Kiosk/video Video World Ranheim 1.4 km
Bensin Circle K Nadderud 0.7 km
Bensin Best Eikeli 1.4 km

Demografi

Nøkkelopplysninger for nabolaget

Andel menn 43,6 %
Andel kvinner 56,4 %
Gj.snittalder menn 34,6 %
Gj.snittalder kvinner 34,3 %
Husholdninger med barn 48,2 %
Husholdninger uten barn 51,8 %
Gj.snitt byggeår 1969
Gj.snitt tomtestørrelse 397
Område Personer Husholdninger
Kommune: Bærum 120706 51342
Grunnkrets: Hosle Sør 330 122

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (*Distanse i luftlinje). Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammenføyninger, grenser, da kommunen tilbyr mer oppdaterte kart for dette formålet. Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller Krogsveen kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene eller kortene.

Øvrig informasjon

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9.

Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand.

Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig.

Bruksslitasje og elde er normalt og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår.

Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes må aksepteres.

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis.

I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen må det tas forbehold om dette i budet.

Rekkehuset er vasket av byrå forut for visning og vil ikke vaskes ytterligere før overtagelse.

Låneformidling

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Krogsveen mottar et honorar av Danske Bank for denne formidlingen. Provisjon tilfaller ikke megler direkte.

Innhent komplett prospekt

Nettannonsen er kun et utdrag av prospektets fullstendige eiendomsopplysninger. Alle som vurderer tilbud må sette seg inn i alle prospektets opplysninger. Last ned fullstendig PDF eller kontakt megler.

Dokumenter
Energiattest
 
Cato Furuberg
Eiendomsmegler
Les mer om megler

Lurer du på noe?