Kontakt oss

Statistikk for dette prospektet

Denne siden er vist
ganger
Salgsoppgave lastet ned
ganger
Loading...
Finn
Loading...
Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Statistikk for runde to

Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk
for kr 4 500 000,- for kr 4 500 000,-

fasade

balkong

stue

stue

stue

kjøkken

kjøkken

kjøkken

kjøkken

bad

bad

bad

bad

gang

gang

soverom

soverom

soverom

stue

stue

stue

stue

stue

bad

fasade

3Dplan

3Dplan

2Dplan

2Dplan

Hagan

Birkelundveien 31

Vis på kart

Prisantydning

Kr 4 500 000,-

Hagan: Stor enebolig. VISNING AVLYST BOLIGEN ER SOLGT!

Boligtype:
Enebolig, Selveiet
Soverom:
4
Garasje:
Ja
Prisantydning:
Kr 4 500 000,-
AREAL (P-ROM / BRA)
164 / 198 / m2
Beliggenhet

Områdebeskrivelse

Meget sentralt plassert på Hagan med gangavstand til matbutikk, kiosk, kafé, frisør, legesenter og apotek m.m. Buss til Oslo og nordover i Nittedal kun 500 meter unna boligen. Eiendommen ligger i trafikkstille og meget barnevennlig område. Det er gang avstand til skoler og barnehager. På Li skole er det ett stort idrettsanlegg med 2 kunstgressbaner, se eventuelt http://www.gif.idrett.no/ for mere info. Det er gode solforhold på eiendommen og noe utsikt nordover i Nittedal. Meget kort vei til marka med flotte ski- og turløyper med direkte tilknytning til løypenettet i Lillomarka/Nordmarka. Flere populære badeplasser i gangavstand og flotte forhold for sykling.

Barnehager og skoler

Slattum skole (1-7 kl.) 1 km

Ulverud skole (1-7 kl.) 0.9 km

Li skole (8-10 kl.) 1.2 km

Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, må interessenter selv undersøke dette med kommunen.

Adkomst

Fra Oslo: I rundkjøringen ved Gjelleråsen, ta til høyre og deretter til venstre i rundkjøringen rett etter, inn på fylkesvei 401. Følg veien i ca 1,5 km frem til hagan sentrum. Ta av fra gamle Rv 4 til høyre inn på Likollen frem til kryss hvor likollen tar av til venstre. Følg Likollen frem til Åsliveien tar av til venstre. Åsliveien følges fremt til Birkelundveien som da følges til høyre nedover i ca. 400 meter. Eiendommen ligger på høyre side av veien bak noen grantrær.

Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Fakta om boligen
Meglers prisvurdering

Kr 4 500 000,-

Boligtype

Enebolig

Eiertype

Selveiet

Byggeår

1972

Soverom

4

Garasje

Ja

Primærrom

164m2

Bruksareal

198m2

Tomt

1259m2

KR-kode

621814

Energimerke
Energikarakter: F / Oppvarmingskarakter: 4
Eiendomsopplysninger

Eiendommen

Birkelundveien 31, 1481 Hagan

Gnr. 5, bnr. 155 i Nittedal kommune.

Tomten

Festet tomt på 1.259,8 kvm. Tomten er pent opparbeidet med plen og beplatning. Tomten er for det meste flat og er bevokst med noen større trær.

Festeavgiften er kr 2.079,- pr. år. Forfallsdato var 21.09.2017 ved forrige betaling. I festekontrakten er det informert om om at festeavgiften erlegges forskuddsvis hver2 januar.

Som sikkerhet for for betaling av festeavgiften har grunneier panterett i fresterett med påstående bygninger for et års festeavgift.

Festeavgiften ble sist regulert 2015, og denne kan reguleres hvert 3 år iht festekontrakten.

Inntatt i festekontrakten informeres det om følgende: "Den årlige festeavgiften skal være 2,5% over Norges banks diskonto til enhver tid, minimum 6% bregnet etter grunnverdien etter så høy prosentsats som myndighetene til enhver tid tillater inntil denne grense. F.t. er satsen 5%. Hvis den av myndighetene fastsatte prosentsats av grunnverdien oppheves eller lempes skal frsteavgiften, innen rammen av hva foran er bestemt, heves tilsvarende f.o.m. de følgende kalenderår. Grunnverdien fastsettes med virkning for 3-års perioder. 1 periode regnes å løpet ut 1.1.1974. I den periode som løper ut 1.1.1974 blir grunnverdien fastsatt etter takst av Nittedal prisnemd. Etter befaring 29.8.1970 er verdien av tomten fastsatt til kr. 9,- pr. kvm. Festeavgiften for 1971, som regnes fra dato for undertegnelse av denne kotnrakt, blir da kr. 1.718,28, som blir å betale ved undertegnelse av denne kontrakt. For de følgende perioder skal grunnens verdi reguleres i takt med endringer i engrosprisindeksen. Basis 1.1.1971. Blir partene ikke eneige om verdiansettelsen, avgjøres dette ved skjønn av en voldgiftsrett hvorav en oppnevnes av grunneier, en av festerne og en av sorenskriveren. Skjønnet er endelig og bindende for partene."

Så lenge prisbestemmelsene for bortfeste av grunnarealer er gjeldende skal prismyndighetenes samtykke til forhøyelse av grunnverdien foreligge, og det er prismyndighetenes høyest lovlige grunnverdipris som legges til grunn.

Festeavtalen utløper 01.01.2031. Etter festetidens utløp skal festerne ha rett til å innløse tomten etter daggjeldende grunnverdi, dersom ikke grunneieren vil forlenge festekontrakten på samme vilkår eller overta bygningene på toment etter offentlig takst og godtgjøre verdiøkninger av tomten som følge av påkostninger og forbedringer bekostet av festerne og deres forgjengere. Antatt vil bortfester ved en forlengese på samme vilkår ha rett til å kreve et "engangsløft" av festeavgift regulert til 2 % av råtomteverdien, maksimalt på kr. 12.231,- pr. dekar tomt. Beløpet reguleres årlig iht. KPI. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Samtykke til overdragelse fra grunneier kreves ikke.

Kopi av lov om tomtefeste kan fåes ved henvendelse til megler.

Parkering

Eiendommen har godt med parkeringsplass på egen grunn. Det er garasjeplass for 1 bil i eiendommens sokkeletg. Garasjen har manuelll vippeport i malt tre. Det er ikke opplegg for lading av el-bil i boligens garasje.

Ellers er det gateparkering etter områdets bestemmelser.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.

Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

Arealer og innholdsbeskrivelse

Totalt bruttoareal: 218 kvm

Totalt bruksareal: 198 kvm

Totalt primærrom: 164 kvm

Bruksareal:

Primærrom:

Sokkeletg.: Vindfang, gang, bad, stue, soverom: 61 kvm

1 etg.: Stue, kjøkken, 3 soverom, vaskerom, bad, mellomgang, wc: 103 kvm

Sekundærrom:

Sokkeletg.: 2 boder: 15 kvm

Garasje: 19 kvm

Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 06.04.2018 utført av Gunnar Mårdalen. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Bebyggelse

Bygningen er iht. tilstandsrapport oppført i tre/mur/betong.

Bolig oppført med tidstypiske byggemetoder som fremstår med opprinnelig utførelse. Det er normal enkel standard over innredninger, overflater og utstyr. Boligen er ikke nevneverdig vedlikeholdt siden byggeår og det må påregnes utskiftinger, oppgraderinger og vedlikehold i alle faggrupper på hele

boligen.

Enebolig m/garasje bygget i 1972. Bygningen er fundamentert på fjell. Grunnmur av betong. Etasjeskillere antatt av trebjelkelag. Yttervegger oppført med isolert bindingsverk, utvendig kledd med panel og fasadeplater.

Type/mengde isolasjon er ikke kjent, med antas å være oppført etter byggeårets normer og krav.

Garasje i tilknytning til boligen. Støpt dekke. Vippeport. Garasjen er ikke videre vurdert/inspisert. Bygget i sin helhet er fundamentert på fjell (kjellervegger ned på stripefundamenter på fjell) Gulv på grunn i kjeller på oppfylte drenerende masser og løs leca som isolasjon, dette iflg.

rekvirent. Eventuell fungerende drenering antas fra angjeldende byggeår. Grunnet skjult i byggegrunn er dette umulig for takstmann å konstantere fjell m.m. Drenering/utv. fuktsikring antatt med drensplate og drensrør. Grunnet skjult i byggegrunn er materialvalg ikke mulig å konstantere.

Yttervegger over grunnmur av bindingsverk med utvendig panel.

Vinduer med 2-lags isolerglass og trekarmer fra byggeår.

Vinduer med 1+1-lags koblet glass (varerammer) fra byggeår.

Brun glatt ytterdør. Terrassedører med 2-lags isolerglass og trekarmer fra byggeår. Saltak i trekonstruksjoner, antatt plassbygget konstruksjoner med prefabrikerte takstoler. Saltak i trekonstruksjoner, tekket med shingel.

Overbygget terrasse på ca. 14 m². med adkomst fra stue i 1 etg. Markterrasse. Pipeløp antatt fra byggeår.

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport for eiendommen som følger vedlagt. Rapporten er en teknisk gjennomgang av boligen og angir eventuelle byggetekniske avvik. I rapporten fremkommer det forhold som kjøper må være særskilt oppmerksom på:

Drenering antatt fra byggeår.

Det er observert fuktmerker samt saltutslag på vegger i U. etg.

Stamme fra byggeår, ved oppussing eller ombygging der konstruksjoner åpnes vil det kunne avdekkes feil og mangler ved bygget.

Det er observert værslitte gavelvegger, oppgraderinger må påregnes.

Eldre/utidsmessig bad i U. etg. samt eldre/utidsmessig bad, vaskerom og wc i 1 etg. rehabiliteringer må påregnes.

Eldre/slitte bygningsdeler må påregnes oppgraderinger. Det er observert eldre/slitte vinduer, oppgraderinger/utskiftninger må påregnes.

Loft inspisert fra loftsstige, hele loftet er derfor ikke inspisert.

Det bemerkes at rør/ventilasjon gjennomføringer over tak og rundt piper er ett svaketspunkt i forhold til fukt problematikk og det bør holdes under oppservasjon.

Det er observert fuktmerker/fukt i undertak. Det bemerkes at rør/ventilasjon gjennomføringer over tak og rundt piper er ett svaketspunkt i forhold til fukt problematikk og det bør holdes under oppservasjon.

Det er observert fuktmerker i undertak, det er pågående lekkasje ved pipehatt, rekvirent skal utbedre dette før salg, dette iflg. rekvirent.

oppgraderinger/rehabiliteringer må påregnes.

Det er observert fuktmerker i tak-ess plater på kjøkken.

Tilstandsrapporten følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i denne før bud inngis.

Eiendommen fremstår som et oppussings/rehabiliteringsobjekt og det må påregnes oppgraderinger i alle fagklasser.

Standard

Enebolig i tilnærmet original utførelse i veletablert boligområde. Stor flat tomt.

Eneboligen er oppført over 2 plan med garasje inntatt i sokkeletg.

Sokkeletg.:

Vindfang med teppegulv, tynnpanel på vegger og malt himling. Gang/hall med teppefilser på gulvet, tynnpanel på vegger og takess i himling. Soverom/kontor med teppefliser på gulvet, tekstiltapet på vegger og takess i himling. Snekkerbod med malt betonggulv, trepanel på vegger og i himling. Hyller og benk montert i rommet. Matbod med betonggulv, trepanel på vegger og i himling. Bad/wc med mosaikkfliser på gulv, baderomsplater på vegger og plater i himling. Servant og wc i grønn porselen. Dusjvegg i herdet glass montert. I rommet er det montert hovedstoppekran samt vannmåler. Det er også satt opp kran til vann ute. Kjellerstue med teppefliser på gulv, tekstiltapet på vegger og takess i himling. Peisonv med glassvindu montert i rommet, samt panelovn.

1 etg.:

Stue med laminatgulv, tekstiltapet på vegger og takess i himling. Utgang til veranda med markiser. Gang med laminatgulv, tapet på vegger og takess i himling. Vaskerom med vinylbelegg på gulv, vinyltapet på vegger og takess i himling. Panelovn montert i rommet. Rustfri kum og opplegg for vaskemaskin og tørketrommel. Bad med vinylbelegg på gulv, baderomsplater på vegger og plater i himling. Badekar montert i rommet. Servant med underskap. Strålevarme montert i rommet. Wc med vinylbelegg på gulv, vinyltapet på vegger, takess i himling. Servant og wc i hvitt porselen. Panelovn montert i rommet. Kjøkken med laminatgulv, tekstilapet på vegger og takess i himling. Kjøkkeninnredning med laminerte fronter i treimitasjon. Laminart benkeplate med benkebeslag i rustfritt stål med oppvaskkum og utslagsvask. Vifte over komfyr synes å være ført ut på vegg. Fuktmerker på plater i himling. Spiseplass i tilknytning til kjøkken. Soverom med teppefiler på gulvet, tekstiltapet på vegger og takess i himling. Panelovn og garderobeskap montert i rommet. Soverom 2 med teppefliser på gulvet, tekstiltapt på vegger og takess i himling. Panelovn og garderobeskap montert i rommet. Soverom 3 med teppe på gulvet, tekstilapet på vegger og takess i himling. Panelovn og garderobeskap montert i rommet. Takluke til loft med trapp. Vindfang med vinylgulv, tekstiltapet på vegger og takess i himling. Panelovn montert i rommet. Dør ut.

Oppvarming

Eiendommen oppvarmes med elektrisk oppvarming og vedfyring. Det er montert panelovner i en del rom samt at det er satt opp strålevarme i bad/wc både i sokkeletg. og 1 etg.

Peisovn i kjellerstue for lun varme på kalde dager.

Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest på eiendommen, men midlertidig brukstillatelse ble gitt 08.11.1972.

Tillatelsen er gitt på følgende vilkår: Gjenstående arbeider må utføres snarest og ferdigbesiktigelse avholdt innen 01.01.1973.

Det er uklart om dette er utført. Kjøper overtar ansvaret for dette.

Det er uvisst om det er gjort endringer etter at midlertidig brukstillatelse ble gitt, men selger opplyser at det ikke er foretatt endringer i selgers eiertid.

Det gjøres oppmerksom på at kommunen nå ikke utsteder ferdigattest på tiltak omsøkt før 1998.

Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser med unntak av:

Dagboknr 6297, tinglyst 15.07.1971, type heftelse: Festeavtale med vilkår som regulerer festeforholdet. Se ellers informasjon under tomt som beskriver festekontrakten.

Utover dette er det er ingen tinglyste servitutter på eiendommen.

Eventuell adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer.

Regulering

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan datert 27.04.2015 er avsatt til: boligformål. Området rundt denne eiendommen og naboene på hver side er regulert, men ikke disse tre eiendommene som da er uregulert område. Det omkransende området som er regulert er regulert til frittliggende småhusbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse. På andre siden av veien ligger en barnehage som da er regulert til dette formålet. Det foreligger ikke noen kjente planer for nærområdet utover at utbrent rekkehus i Birkelundveien 35 vil bli revet og utbygget antatt med 2 enheter.

Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Diverse

Boligens selges ved fullmektig. Fullmektigen har ikke selv bebodd eiendommen og har derfor ikke kunnskap om eiendommens tilstand utover det som fremkommer i salgsoppgave og boligsalgsrapport.

Selger opplyser at det er lagt trekkerør for fiber fra Canal digital til tomtegrensen. Ta kontakt med Canal digital for priser på tilkobling.

Økonomi

Eiendommens utgifter

Faste kommunale avgifter er kr 5.961,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn. Boligen har vannmåler så forbruk av vann kommer i tillegg. Eiendommen er tilknyttet vannmåler og kostnadene til forbruk av vann og kloakk vil derfor avhenge av faktisk forbruk. Det koster kr. 33,69 pr. kubikkmeter vann og kloakk som forbrukes(pris for 2018). Normalt forbruk stipuleres fra Nittedal kommune til ca. 50 kubikkmeter pr. år for 1 person.

Eiendomsskatten er kr 7.882,- pr år.

Nåværende eier har et strømforbruk som tilsvarer ca. 19.000 kwh. pr. år.

Boligen har en årlig forsikringspremie på ca. kr 7.500,-.

Boligen er tilknyttet TV signaler fra Canal Digital via parabolantenne og dagenes eier har en kostnad på kr. 575,- pr. mnd med aktuelt abonnement. Anlegg kan overtas av ny eier. Tv-tuner/dekoder medfølger ikke.

Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:

- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt

- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.

- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 724,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 4.613.749,-.

I tillegg kommer valgfri boligkjøperforsikring hos HELP Forsikring AS kr 11.100,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Nabolagsprofil

Beliggenhet

Tilhørighet

Kommune Nittedal
Grunnkrets Likollen
Kirkesogn Nittedal

Steder i nærheten

Folkets Hus 0.8 km
Nittedal Kirke 2.4 km
Skytta Næringspark 2.2 km
Nittedal Rådhus 6 km

Transport

Flyplass Oslo Gardermoen 36.5 km
Sentralstasjon Oslo S 17.8 km
Jernbanestasjon Strømmen 9.4 km
Bussholdeplass Markerud 0.4 km

Idrett/friluft

Idrettsanlegg Slattum idrettsplass 0.8 km
Idrettsanlegg Li idrettsanlegg 1 km
Treningssenter Family Sports Club Rommen 6.7 km
Treningssenter SvingInn Nittedal 7.5 km

Steder av interesse

Skoler

Slattum skole (1-7 kl.) 0.9 km
Ulverud skole (1-7 kl.) 0.9 km
Li skole (8-10 kl.) 1 km
Bjertnes videregående skole 6.8 km
Stovner videregående skole 7.7 km

Barnehager

Gnisten barnehage (0-6 år) 0 km*
Slattum barnehage 0.8 km
Hundremeterskogen barnehage (0-6 år) 1.2 km

Varer/tjenester

Kjøpesenter Hagansenteret 1.1 km
Kjøpesenter Mosenteret Nittedal Senter 6.7 km
Postkontor Coop Mega Hagan 1.1 km
Postkontor Rema 1000 Nedre Rommen 6.5 km
Apotek Apotek 1 Hagan 1.1 km
Apotek Apotek 1 Nittedal 6.7 km
Vinmonopol Nittedal Vinmonopol 6.7 km
Vinmonopol Stovner Vinmonopol 7.4 km
Dagligvare Coop Prix Slattum 0.9 km
Dagligvare Kiwi Hagan 0.9 km
Kiosk/video Mix Hagan Kiosk 0.9 km
Kiosk/video Shell/7-Eleven Gjelleråsen 2.8 km
Bensin Shell/7-Eleven Gjelleråsen 2.8 km
Bensin st1 Gjelleråsen 3 km

Demografi

Nøkkelopplysninger for nabolaget

Andel menn 48,1 %
Andel kvinner 51,9 %
Gj.snittalder menn 39,7 år
Gj.snittalder kvinner 41,2 år
Husholdninger med barn 38,9 %
Husholdninger uten barn 61,1 %
Gj.snitt byggeår 1965
Gj.snitt tomtestørrelse 900
Område Personer Husholdninger
Kommune: Nittedal 23213 9471
Grunnkrets: Likollen 774 329

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (*Distanse i luftlinje). Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammenføyninger, grenser, da kommunen tilbyr mer oppdaterte kart for dette formålet. Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller Krogsveen kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene eller kortene.

Øvrig informasjon

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres.

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Eierskifteforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet Boligselgerforsikring hos Protector Forsikring ASA. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Selgers Boligselgerforsikring dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Protector behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkårene kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring.

Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Ved inngivelse av bud via Krogsveens bud-app eller med elektronisk bud fra krogsveen.no oppfylles samtlige vilkår. Vi anbefaler derfor å bruke en av disse to løsningene ved inngivelse av det første budet. Er dere flere som byr sammen, anbefaler vi Krogsveens bud-app. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Låneformidling

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Krogsveen mottar et honorar av Danske Bank for denne formidlingen.

Innhent komplett prospekt

Nettannonsen er kun et utdrag av salgsoppgaven. Alle som vurderer å legge inn bud, må sette seg inn i salgsoppgaven. Last ned fullstendig PDF eller kontakt megler.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:

Provisjon: 0,8 av salgssummen inkl. eventuell fellesgjeld.

Grunnhonorar: kr 12.500,-

Oppgjørshonorar: kr 4.550,-

SmartAnnonsepakke: kr 13.500,-

Visningshonorar: kr 1.875,- pr. visning

Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-

Faktureringsgebyr: kr 250,- pr utlegg

Ukens bolig: kr 2.500,-

Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Dokumenter
Energiattest
 
Tom Edvardsen
Daglig leder / fagansvarlig / eiendomsmegler MNEF
Les mer om megler

Lurer du på noe?