Kontakt oss

Statistikk for dette prospektet

Denne siden er vist
ganger
Salgsoppgave lastet ned
ganger
Loading...
Finn
Loading...
Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Statistikk for runde to

Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk
for kr 5 900 000,- for kr 5 900 000,-

Velkommen til Husebyveien 75!

Eiendommen med ca. grenser

Eiendommen med Viksfjord i Bakgrunnen

Gårdsidyll

Låven

Låven er rett frem og garasje/uthuset til høyre

Boligen

Stor sydvendt terrasse

Stor deilig hage

Heldigvis kan en traktorklipper medfølge etter nærmere avtale

Boligen med uthuset i bakgrunnen

Stuen med orginal tømmervegg

Stuen

Spisestuen

Spisestuen

Spisestuen med stuen i bakgrunnen

Kjøkkenet har masse skap og benkeplass

Kjøkkenet - Peisen gir god varme og masse hygge!

kjøkkenet - døren går ut til bryggerhuset

Stuen i bryggerhuset

Stuen i bryggerhuset har egen bakerovn

Badet i 2. etasje

Badet i 2. etasje

Badet har dobbel servant

Hovedsoverom

Soverom 2

Soverom 3

Soverom 4

Soverom 5

Soverom 5

Soverom 6

TV krok i 2. etasje

Entré med ekslusive gulvvfliser

Gjestetoalett

Gjestetoalett i 1. etasje - Ikke la deg lure, rommet ble renovert fjor

Plantegning 2D 1. etasje

Plantegning 2D 2. etasje

Kart

Tjølling/Huseby

Husebyveien 75

Vis på kart

Prisantydning

Kr 6 400 000,-

Tjølling/Huseby: Vakre Huseby gård med bolighus på 250 kvm - låve på 638 kvm - garasje/uthus på 199 kvm - Eiet tomt på 6.660 kvm

Boligtype:
Enebolig, Selveiet
Soverom:
6
Garasje:
Ja
Prisantydning:
Kr 6 400 000,-
AREAL (P-ROM / BRA)
212 / 250 / m2
Beliggenhet

Områdebeskrivelse

Landlig beliggende på Huseby like ved Tjøllingvollen. Kort vei til dagligvarebutikk og skole. Nærhet til båthavn (både Bjønnes og Vikerøya), badeplasser, turterreng og idrettshall/bane.

Barnehager og skoler

For oversikt over nærmeste barnehager og skoler se vedlagte nabolagsprofil.

Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, må interessenter selv sjekke med Larvik kommune.

Adkomst

Fra Larvik kjør mot Tjøllingvollen, ta så til høyre ned Husebyveien. Eiendommen ligger på venstre side merket med Krogsveen til salgs skilt.

Fakta om boligen
Meglers prisvurdering

Kr 6 400 000,-

Boligtype

Enebolig

Eiertype

Selveiet

Byggeår

1900

Soverom

6

Garasje

Ja

Primærrom

212m2

Bruksareal

250m2

Tomt

6660m2

KR-kode

2317191

Energimerke
Energikarakter: G / Oppvarmingskarakter: 3
Eiendomsopplysninger

Eiendommen

Husebyveien 75, 3280 Tjodalyng

Gnr. 1032, bnr. 232 i Larvik kommune.

Tomten

Eiet tomt på 6.660,2 kvm. Stor, pent opparbeidet tomt med gruset gårdsplass, hage og hekker. Eiendommen har gode solforhold. 1.884,9 kvm av tomten er et jorde på andre siden av veien.

Parkering

Gode parkeringsmuligheter på gruslagt gårdsplass. Garasjeplasser i uthus og låve.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.

Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

Arealer og innholdsbeskrivelse

Totalt bruttoareal: 282 kvm

Totalt bruksareal: 250 kvm

Totalt primærrom: 212 kvm

Primærrom:

1.etasje:

Hall m/trapp til 2 etasje, stue, spisestue, kjøkken m/spiseplass, wc, to soverom, stue/oppholdsrom med flott bakerovn og entré: 137 kvm

2.etasje:

Loftstue, bad, wc, 4 soverom: 75 kvm

Sekundærrom:

1.etasje:

Garderbe under trappen i bryggerhuset

2.etasje:

Uinnredet lofteetasje på bryggerhuset klargjort til en suite løsning med master bedrom og bad: 37 kvm

Takstmannen kommenterer at grunnet manglende gulvplater så er ikke disse 37 kvm medregnet i hans rapport.eller i rapportens arealberegninger. Det gjøres oppmerksom på at de er medregnet i ovennenvte arealer.

Uthus består av kjeller og 1.etasje med totalt bruksareal på 199 kvm.

Låve består av 1.etasje/underetasje og 2.etasje med totalt bruksareal på 638 kvm.

Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 09.11.2017 utført av Stokke Taksering AS. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Bebyggelse

Bygningen er iht. vedlagte tilstandsrapport oppført som følger:

Oppført i laftet tømmer over spekket gråsteinmur. Kledd med tømmermannskledning. Takkonstruksjon av typen saltak. Dobbeltkromma sort betongtakstein.

Det er i tillegg til hovedhuset en stor låve og et uthus på tomten. Begge eiendommene er fundamentert på larvikittblokker og støpt ringmur. Kledd med tømmermannskledning og plassbygd saltak med sementstein.

Selger har innhentet en tilstandsrapport som er en teknisk gjennomgang av boligen. Rapporten er en vurdering av eiendommen og hvilke tiltak som vil være nødvendig for å oppgradere eiendommen til dagens standard.

Vi gjør oppmerksom på at eiendommen er oppført iht. andre krav og byggeforskrifter enn de som gjelder pr. i dag, herunder krav til varig opphold, da det er byggeforskrifter på oppføringstidspunktet som er avgjørende.

I rapporten er det fastsatt ulike tilstandsgrader (TG) for å angi eventuelle byggetekniske avvik. TG2 betyr at det er avdekket vesentlige avvik fra dagens byggetekniske krav, mens TG3 betyr at det er avdekket store eller alvorlige avvik.

Interessenter må sette seg inn i vedlagte tilstandsrapport før bud inngis.

Standard

Boligen:

Hoveddelen av boligen ble opprinnelig bygget rundt 1900.

Boligen ble senere påbygget med overbygget inngangsparti og terrasse samt en generell renovering på 80 tallet. Av utvendige arbeider kan det nevnes at det ble etterisolert, skiftet kledning, vinduer og dører.

Innvendig ble det samtidig gjort vesentlige oppgraderinger.

I 2012 ble yttertak rettet opp og lagt om. Det ble samtidig byttet renner, nedløp og beslag. Senere er det utført normalt vedlikehold og en del oppussing av innvendige overflater.

Nåværende eier har de siste 18 månedene gjort vesentlige oppgarderinger og boligen fremstår i dag meget tiltalende. Renoveringen har også gjort at boligen i dag

fremstår med dagens forventning av god boligstandard samtidig som man har fått frem og forsterket at dette opprinnelig er et tømmerhus.

Boligen fremstår i dag med et herlig særpreg vi tror mange interessenter finner meget tiltalende. Vedlagt i prospektet følger et notat fra selger over noen av de oppgraderinger han har gjort i sin eiertid.

Låven:

Låven ble i følge selgers kunnskap bygget ca. 1930. I 2007 ble det gjort en vesentlig oppgradering av låven da det ble skiftet kledning, vinduer og alle dører/porter.

Med romslige 638 kvm bruksareal fordelt på verksted, garasje, lager og flere andre disponible rom bør låven ha mange spennende bruksmuligheter.

I låven er det også to romslige personbilgarasjer med fjernstyrt portåpner.

Uthus:

Uthuset ble i følge selgers kunnskap bygget ca. 1930. I 2007 ble det gjort en vesentlig oppgradering av uthuset da det ble skiftet kledning, vinduer og dører/porter.

Uthuset er på 199 kvm.

For nærmere informasjon se vedlagte boligsalgsrapport, selgers egenerklæring og selgers notat over oppgraderinger.

Oppvarming

Flotte nye peisovner i spisestuen og på kjøkkenet. Luft til luft varmepumpe i stue. Varmekabler på i entré, alle rom i bryggerhuset med unntak av klesbod under trappen, varmekabler på bad i 2 etasje. Ellers elektrisk oppvarming.

Som en følge av Stortingets klimaforlik fra 2012 er det bred politisk enighet om å innføre forbud mot oppvarming av boliger med fossil olje eller parafin fra 2020. Vi gjør derfor oppmerksom på at det kan komme pålegg for eiendommer med oljetank/parafintank om at tanken må fjernes i sin helhet, alternativt tømmes/spyles/plomberes. Kjøper overtar risikoen og ansvaret for dette. For mer informasjon og støtteordninger, se www.enova.no.

Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Ferdigattest

Eiendommen har vært brukt til boligformål siden 1900.

Kommunen opplyser at det ikke var krav til ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på den tiden eiendommen ble oppført. Kommunen utsteder uansett ikke ferdigattest på tiltak søkt om før 1998.

Selger opplyser at boden ved kjellerinngangen ikke er byggesøkt. Det var tidligere et annet inngangsparti der som selger rev da han byttet avløpsrør ut av boligen.

Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.

Det er tinglyst følgende servitutt på eiendommen. Dagboknr. 813457, tinglyst: 07.09.2015: Bestemmelse om vann- og kloakkledning.

Gbnr. 1032/232 skal ha rett til legging og vedlikehold av ledninger for vann over gbnr. 1032/21. Gbnr. 1032/232 skal ha rett til legging og vedlikehold av ledninger for avløp over gbnr. 1032/20.

Servitutten følger prospektet.

Eventuell adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer.

Regulering

Eiendommen er avsatt til: Landbruk-, natur- og friluftområde (LNF), § 8-3 Sone med angitte særlige hensyn. RPBA Kulturmiljøområder -

H570_2. Hensikten med hensynssonene er å bevare regionalt og internasjonalt viktige historiske områder hvor kulturminner og

landskapsrom samlet danner et særegent, helhetlig kulturmiljø. i kommuneplan datert 16.09.2015.

Kommentarer fra Larvik kommune:

Kommentarer:

§ 6-1 Landbruk-, natur- og friluftsformål:

LNF_B_1 = Boligbebyggelse i LNF (pbl § 11-11 nr. 2): Boligbebyggelse innenfor LNF utenfor 100-

metersbeltet er vist med ringer på kommuneplankartet (bestemmelsesområder). Innenfor

bestemmelsesområdene kan tilbygg og påbygg av bestående godkjent boligbebyggelse tillates hvis

dette ikke er i strid med viktige landskaps- og naturvernhensyn eller kulturminner. Dette gjelder også

tilliggende frittliggende anneks, boder og garasjer som ikke skal benyttes til beboelse. Eksisterende

boliger i bestemmelsesområdene tillates ikke fradelt/seksjonert i flere enheter.

Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Diverse

Vi gjør spesielt oppmerksom på at markeringslinjene som anviser tomtegrenser på bildet i prosepktet ikke ligge nøyaktig i tomtegrensen. Det er satt på skjønn for å vise omriss av tomten.

Selger opplyser at lamper i 1. etasje ikke medfølger. Det er samleobjekt han tar med seg.

Selger opplyser at låve og uthus ikke rengjøres men feies. Det ligger en del materialer og annet som har fulgt gården som også vil være der ved overtakelse.

Lekestuen kan medfølge etter nærmere avtale.

Økonomi

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter er kr 11.210,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn.

Nåværende eier har et strømforbruk som tilsvarer ca 20.000,- kwh. pr. år.

Boligen har en årlig forsikringspremie på kr 6.000,-

Boligen er tilknyttet Canal digital som leverandør av parabol. Tv-tuner/dekoder medfølger ikke.

Boligen er tilknyttet NextGen Tel på internet.

Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:

- Dokumentavgift til Staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt

- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,00.

- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 724,00 pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: Kr 6.561.249,-.

I tillegg kommer valgfri boligkjøperforsikring hos HELP Forsikring AS kr 9.200,00,-

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Nabolagsprofil

Beliggenhet

Tilhørighet

Kommune Larvik
Grunnkrets Tjøllingvollen
Kirkesogn Tjølling

Steder i nærheten

Mellomhagen 4.5 km
Halsen 4.7 km
Larvik Bymuseum, Herregården 6.2 km
Rekkevik 6.5 km

Transport

Flyplass (regional) Sandefjord lufthavn Torp 21.5 km
Jernbanestasjon Larvik stasjon 6.6 km
Bussholdeplass Østby 0.7 km

Idrett/friluft

Idrettsanlegg Løveskogen Idrettspark 2.2 km
Idrettsanlegg Sporty Idrettsplass 4 km
Treningssenter SKY Fitness Tjølling 2.4 km
Treningssenter Stamina HOT avd. Torstrand 5.5 km

Steder av interesse

Skoler

Tjodalyng barne- og ungdomsskole (1-10 kl.) 1.5 km
Valby skole (1-7 kl.) 3.4 km
Østre Halsen skole (1-7 kl.) 5.3 km
Mellomhagen ungdomsskole (8-10 kl.) 4.6 km
Thor Heyerdahl videregående skole 5.5 km
Sandefjord videregående skole 13.1 km

Barnehager

Guriskogen barnehage (0-6 år) 2.8 km
Maurtua barnehage (3-5 år) 2.3 km
Tjølling barnehage (0-5 år) 2.6 km

Varer/tjenester

Kjøpesenter Nordbyen 8.1 km
Kjøpesenter Fritzøe Brygge 7.3 km
Postkontor Coop Prix Tjølling 3 km
Postkontor Meny Gloppe 4.7 km
Apotek Vitusapotek Øya 4.8 km
Apotek Apotek 1 Nordbyen 8.1 km
Vinmonopol Larvik Vinmonopol 6.9 km
Vinmonopol Sandefjord Vinmonopol 13.6 km
Dagligvare Coop Extra Tjølling 1 km
Dagligvare Coop Prix Tjølling 3 km
Kiosk/video Mix Tjøllingvollen 1 km
Kiosk/video Tjølling Grillen 4 km
Bensin Best Tjølling 6.1 km
Bensin Esso Elveveien 5.5 km

Demografi

Nøkkelopplysninger for nabolaget

Andel menn 47,3 %
Andel kvinner 52,7 %
Gj.snittalder menn 40,9 år
Gj.snittalder kvinner 44,5 år
Husholdninger med barn 28,1 %
Husholdninger uten barn 71,9 %
Gj.snitt byggeår 1962
Gj.snitt tomtestørrelse 863
Område Personer Husholdninger
Kommune: Larvik 43552 19674
Grunnkrets: Tjøllingvollen 546 240

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (*Distanse i luftlinje). Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammenføyninger, grenser, da kommunen tilbyr mer oppdaterte kart for dette formålet. Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller Krogsveen kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene eller kortene.

Øvrig informasjon

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres.

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Eierskifteforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet Boligselgerforsikring hos Protector Forsikring ASA. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Selgers Boligselgerforsikring dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Protector behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkårene kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring.

Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Ved inngivelse av bud via Krogsveens bud-app eller med elektronisk bud fra krogsveen.no oppfylles samtlige vilkår. Vi anbefaler derfor å bruke en av disse to løsningene ved inngivelse av det første budet. Er dere flere som byr sammen, anbefaler vi Krogsveens bud-app. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Låneformidling

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Krogsveen mottar et honorar av Danske Bank for denne formidlingen.

Innhent komplett prospekt

Nettannonsen er kun et utdrag av prospektets fullstendige eiendomsopplysninger. Alle som vurderer tilbud må sette seg inn i alle prospektets opplysninger. Last ned fullstendig PDF eller kontakt megler.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:

Provisjon: 1,5 % av salgssummen.

Minimumsprovisjon kr 45.000,-

Oppgjørshonorar: kr 3.950,-

Nettgebyr: kr 4.990,-

Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-

Faktureringsgebyr: kr 250,- pr utlegg

Eksklusiv salgsoppgave: kr 2.000,-

Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Dokumenter
Thomas A. Østmo
Daglig leder - Eiendomsmegler
Les mer om megler

Lurer du på noe?