Kontakt oss

Statistikk for dette prospektet

Denne siden er vist
ganger
Salgsoppgave lastet ned
ganger
Loading...
Finn
Loading...
Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Statistikk for runde to

Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk
for kr 2 100 000,- for kr 2 100 000,-

Lågendalsveien 2056

Fasade sommer

Terrasse

Terrasse sommer

Lågendalsveien 2056

Fasade

Lågendalsveien 2056

Hall

Hall

Kjøkken

Kjøkken

Lågendalsveien 2056

Kjøkken

Kjøkken

Kjøkken

Stue

Kjøkken

Stue

Stue

Stue

Stue

Stue

Spisestue

Spisestue

Stue

Spisestue

Spisestue

Hovedsoverom

Kart

Plantegning 3D

Plantegning 3D

Plantegning 2D

Plantegning 2D

Kvelde

Lågendalsveien 2056

Vis på kart

Prisantydning

Kr 2 200 000,-

Kvelde: Sjarmerende enebolig i landlige omgivelser på Rimstadmoen- Stor garasje.

Boligtype:
Enebolig, Selveiet
Soverom:
3
Garasje:
Ja
Prisantydning:
Kr 2 200 000,-
AREAL (P-ROM / BRA)
175 / 208 / m2
Beliggenhet

Områdebeskrivelse

Eiendommen ligger landlig og solrikt til på Rimstadmoen med kort avstand til fine naturområder.

Det er ca. 10 min. kjøring til aktivitetsparken Høyt & Lavt og Kjærra Fossepark, Kveldre med skole, barnehage, dagligvare og idrettsanlegg ligger ca. 5 min. kjøring unna.

Barnehager og skoler

Kvelde skole 7 km (1-10 kl)

Hvarnes skole og barnehage 6 km (1-7kl)

Tun barnehage (0-5 år) 6.9 km

Kvelde barnehage (1-6 år) 6.5 km

Hvarnes skole og barnehage (0-5 år) 6 km

Se forøvrig vedlagte nabolagsprofil.

Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, må interessenter selv undersøke dette med Larvik kommune.

Adkomst

Eiendommen har innkjøring fra Lågendalsveien.

Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Fakta om boligen
Meglers prisvurdering

Kr 2 200 000,-

Boligtype

Enebolig

Eiertype

Selveiet

Etasje

2

Byggeår

1931

Soverom

3

Garasje

Ja

Primærrom

175m2

Bruksareal

208m2

Tomt

2177m2

KR-kode

23183

Energimerke
Energikarakter: G / Oppvarmingskarakter: 4
Eiendomsopplysninger

Eiendommen

Lågendalsveien 2056, 3282 Kvelde

Gnr. 2084, bnr. 42 i Larvik kommune.

Tomten

Eiet tomt på 2.177,7 kvm.

Eiendommen er etablert 30.11.1970 via skylddelingsforretning. Grensene i kartet kan ha avvik fra skylddelingsforretningen, fordi grensebeskrivelsene er av varierende kvalitet. Arealet oppgitt i matrikkelen vil være tilsvarende usikkert. Det juridiske dokumentet er

skylddelingsforretningen, og merkene i marka gjelder framfor kartets visning.

Boligen ligger på en fin og stor naturtomt med gode solforhold på uteområder. Opparbeidet med plan og prydbusker.

Parkering

Gode parkeringsmuligheter på egen grunn sam stor garasje/uthus på 43 kvm.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via privat vei med felles vedlikeholdsansvar.

Eiendommen er tilknyttet kommunalt vann. Larvik kommune kontrollerer alle eiendommer som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. Dersom avløpsanlegget ikke tilfredsstiller dagens krav vil det bli gitt pålegg om utbedring. Eiendommen har slamavskiller/septiktank med etterfølgende infiltrasjon. Avløpsanlegg ligger inne i kommunal tømmeordning.

Arealer og innholdsbeskrivelse

Totalt bruttoareal: 232 kvm

Totalt bruksareal: 208 kvm

Totalt primærrom: 175 kvm

Primærrom:

Hovedplan:

Entre, gang, kjøkken, spisestue, stue og vinterhage.: 93 kvm

2. etasje:

Gang, bad, 4 soverom.: 82 kvm

(lite lysforhold og manglende rømningsvei på 2 av soverommene i 2. etasje)

Sekundærrom:

2 boder.: 33 kvm

Høyde i kjeller på ca. 192-195 cm.

Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 06.03.2018 utført av Contaxt AS. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Bebyggelse

Bygget har følgende byggemetode i følge tilstandsrapport:

Grunnmur av gråsteinblokker og støpt betong. Det er kjeller under deler av boligen. Veggkonstruksjoner av standard trekonstruksjoner/reisverk/laftet tømmer/stående plank. Det er benyttet stående kledning på fasader. Takkonstruksjoner fra byggeår og påbygningsår. Som taktekking er det benyttet takstein.

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport for eiendommen som følger vedlagt. Rapporten er en teknisk gjennomgang av boligen og angir eventuelle byggetekniske avvik. I rapporten fremkommer det forhold som kjøper må være særskilt oppmerksom på, herunder:

Det er blitt utført noe oppussing de senere år. Det er bl.a:

2014 - Malt utvendige fasader

2013 - Montert ny ytterdør i entre

2009 - Pusset opp bad

2009 - noe nye takrenner/deler

Vannledning opplyses å være av nyere dato.

Det er noen punkter i rapport som en bør være ekstra oppmerksom på. Dette er:

Tilstandsgrad 2 (Middels kraftige symptomer):

Grunnmur - Elde og slitasje

Drenering - Elde og slitasje, manglende fuktsikring

Veggkonstruksjoner/fasader - Slitasje, elde og lite lufting

Vinduer og dører - Eldre vinduer og dører er preget av elde og slitasje

Takkonstruksjon - Elde, slitasje, eldre fuktskjolder, tegn til mus/skadedyr

Taktekking - Elde og slitasje

Loftsluke - Elde og slitasje

Renner, nedløp og beslag - Elde og slitasje

Piper og ildsteder - Elde og slitasje

Etasjeskillere - Noe skjevheter, vibrasjoner og knirk

Rom under terreng - Fukt og fuktskjolder i kjeller

Bad - Manglende fall på gulv, manglende periodisk avtrekk, egeninnsats

Kjøkken - Stedvis slitasje

Innvendige overflater - Stedvis slitasje

Innvendig trapp - Noe preget av elde, mangler ihht. rekkverk, håndløper og lysåpninger

Garasje/uthus - Noe preget av slitasje og elde.

Tilstandsgrad 3 (Kraftige symptomer):

Veggkonstruksjoner/fasader - Sedvis råte

Vinduer og dører - Eldre vinduer er stedvis preget av råte, sprukket glass i vinterhage

Renner, nedløp og beslag - Stedvis manglende utførelser

VVS - vv-tank av eldre dato, må trolig skiftes innen kort tid

Garasje/uthus - Noe preget av mangler og råte

Det mangler rømningsvei fra de minste soverommene og det bør monteres brannstige på gavl vegger.

Tilstandsrapporten følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i denne før bud inngis.

Standard

På innvendige overflater er det benyttet:

Gulv: Parkett, laminat, betong, heltre plank

Vegger: Panel, MDF panel plater, malte flater, betong, gråsteins blokker

Himling: Panel, bjelker, MDF panel, malte flater

Kun integrerte hvitevarer på kjøkkenet følger boligen.

Oppvarming

Oppvarming skjer via 2 vedovn og panelovner, samt varmekabler på bad i 2. etg.

Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Ferdigattest

Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen. Det foreligger ingen tegninger av våningshuset i Larvik kommune sitt arkiv.

Det foreligger ferdigattest på garasje datert 3.mai 1984. Denne kan fås ved henvendelse til megler.

Det gjøres oppmerksom på at kommunen nå ikke utsteder ferdigattest på tiltak omsøkt før 1998. Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.

Servitutter: Eiendommen har tinglyst erklæring/servitutt ve3drørende ledninger for vann og avløp. Tinglyst 11.06.2015, dbnr. 520460. Den tinglyste avtalen ligger vedlagt.

Eventuell adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer.

Regulering

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan datert 16.09.2015 er avsatt til: Landbruk- natur og friluftsområde, LNF B.

Hensynssone:

I områder hvor det er påvist kvikkleire skal det utføres geotekniske undersøkelser før tiltak iverksettes. Det må foretas undersøkelser av selve tomten hvor det er søkt byggetiltak og av området rundt for å ivareta områdestabiliteten.

Boligbebyggelse innenfor LNF utenfor 100-metersbeltet er vist med ringer på kommuneplankartet (bestemmelsesområder). Innenfor bestemmelsesområdene kan tilbygg og påbygg av bestående godkjent boligbebyggelse tillates hvis dette ikke er i strid med viktige landskaps- og naturvernhensyn eller kulturminner. Dette gjelder også

tilliggende frittliggende anneks, boder og garasjer som ikke skal benyttes til beboelse. Eksisterende boliger i bestemmelsesområdene tillates ikke fradelt/seksjonert i flere enheter.

Oppstart av rullering av kommuneplanens arealdel m/kommunedelplaner vil skje vinteren 2018.

Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Overtagelse

Etter gjeldende regelverk vedr. tvangssalg, konf. megler eller les info. på budskjemaet. Normalt sett vil overtagelsen være 3 måneder fra bud blir sendt Larvik Tingrett.

Normalt vil eiendommen bli levert ryddet, tømt og rengjort, men dersom dette ikke blir gjort av dagens eier må kjøper selv gjøre dette.

Diverse

Eiendommen selges som et tvangssalg og i henhold til Lov om tvangsfullbyrdelse og ikke etter avhendingslova. Dette innebærer vesentlig avvik fra et normalt salg ved at kjøper har en større risiko for eiendommens tekniske tilstand, og kjøper må være innforstått med at det kan være svært vanskelig å nå fram med en mangelsklage etter kjøp av tvangssalgsbolig.

Samtidig avviker tidsfrister for bud og rutiner for oppgjør fra et normalt salg.

Det gjøres videre oppmerksom på at det ikke er mulig å bestille eierskifteforsikring/boligkjøperforsikring i forbindelse med tvangssalg.

Det vises for øvrig til "Orientering til kjøpere om tvangssalg ved medhjelper" som er vedlagt salgsoppgaven. Ta kontakt med megler dersom noe er uklart.

Det er ikke mulig å tegne boligselgerforsikring eller kjøpsforsikring ved tvangssalg.

Økonomi

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter er kr 7.946,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for vann, slam, renovasjon og feiing/tilsyn. Det er ikke vannmåler.

Eier har ikke gitt megler opplysninger om øvrige løpende kostnader, og megler har derfor ikke kjennskap til hvor store kostnader dagens eier har til strømforbruk, forsikring, tv, internett m.v.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:

- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt

- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.

- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 724,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 2.256.249,-

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Nabolagsprofil

Beliggenhet

Tilhørighet

Kommune Larvik
Grunnkrets Rimstad
Kirkesogn Kvelde

Steder i nærheten

Nordre Brattås 7.8 km
Steinsholt 9.4 km
Svarstad 21.7 km
Siljan 21.5 km

Transport

Flyplass (regional) Sandefjord lufthavn Torp 37.7 km
Jernbanestasjon Larvik stasjon 27 km
Bussholdeplass Rimstadmoen 0.1 km

Idrett/friluft

Idrettsanlegg Kvelde Idrettsannlegg 6.8 km
Idrettsanlegg Hvarnesbanen/Hvarneshallen 6.1 km
Treningssenter Kick Treningssenter Svarstad 21.2 km

Steder av interesse

Skoler

Kvelde skole (1-10 kl.) 7 km
Hvarnes skole og barnehage (1-7 kl.) 6 km
Sandefjord videregående skole 31.6 km
Gjennestad videregående skole 43.4 km

Barnehager

Tun barnehage (0-5 år) 6.9 km
Kvelde barnehage (1-6 år) 6.5 km
Hvarnes skole og barnehage (0-5 år) 6 km

Varer/tjenester

Kjøpesenter Nordbyen 22.9 km
Postkontor Spar Kvelde 6.7 km
Postkontor Spar Svarstad 21.2 km
Vinmonopol Larvik Vinmonopol 25 km
Dagligvare Spar Kvelde 6.7 km
Dagligvare Spar Svarstad 21.2 km
Kiosk/video Mix Bernt`s Spillekafe 6.7 km
Kiosk/video Steinsholt Marked 9.4 km
Bensin Esso Kvelde 6.7 km
Bensin YX Siljan 20.2 km

Demografi

Nøkkelopplysninger for nabolaget

Andel menn 51 %
Andel kvinner 49 %
Gj.snittalder menn 43,7 år
Gj.snittalder kvinner 41,6 år
Husholdninger med barn 29,4 %
Husholdninger uten barn 70,6 %
Gj.snitt byggeår 0
Gj.snitt tomtestørrelse 0
Område Personer Husholdninger
Kommune: Larvik 46557 21143
Grunnkrets: Rimstad 49 17

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (*Distanse i luftlinje). Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammenføyninger, grenser, da kommunen tilbyr mer oppdaterte kart for dette formålet. Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller Krogsveen kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene eller kortene.

Øvrig informasjon

Boligkjøperforsikring

Det er ikke mulig å tegne Help forsikring ved kjøp av bolig på tvangssalg.

Budregler

Det gjelder egne budregler for tvangssalg, og disse er beskrevet i «Orientering til kjøpere av tvangssalg». Budgivere må sette seg inn i orienteringen før man inngir bud.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må budet være signert og legitimasjon må være fremlagt. På grunn av de spesielle reglene for tvangssalg er det dessverre ikke mulig å inngi bud via Krogsveens budapp eller inngi bud elektronisk via Krogsveen.no. Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr sms eller på e-post.

Kjøper vil som vanlig få tilsendt budjournal etter at eiendommen er solgt. Budgiver kan også få utlevert en kopi av budjournalen i anonymisert form.

Låneformidling

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Krogsveen mottar et honorar av Danske Bank for denne formidlingen.

Innhent komplett prospekt

Nettannonsen er kun et utdrag av salgsoppgaven. Alle som vurderer å legge inn bud, må sette seg inn i salgsoppgaven. Last ned fullstendig PDF eller kontakt megler.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av oppdragsgiver og er avhengig av kjøpesummens størrelse, og beregnes i henhold til satser i Forskrift om tvangssalg ved medhjelper, kap. 3. I tillegg mottar megler oppgjørshonorar kr 5.650,- samt dekning av utlegg.

Dokumenter
Energiattest
 
Mette Kristin Nordal
Fagansvarlig - Eiendomsmegler
Les mer om megler

Lurer du på noe?