Kontakt oss

Statistikk for dette prospektet

Denne siden er vist
ganger
Salgsoppgave lastet ned
ganger
Loading...
Finn
Loading...
Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Statistikk for runde to

Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk
for kr 7 500 000,- for kr 7 500 000,-

Tomt(02)

Tomt(04)

Tomt(06)

Tomt(05)

Tomt(03)

Fasade

Fasade

Planskisser og snitt

Kart fra delingstillatelsen. Tomten har bnr. 1116

Grefsen/Kjelsås

Platåveien 4

Vis på kart

Prisantydning

Kr 7 900 000,-

Grefsen/Kjelsås: Boligtomt med rammetillatelse for oppføring av enebolig. IG gitt 18.10.18

Boligtype:
Enebolig, Selveiet
Prisantydning:
Kr 7 900 000,-
Beliggenhet

Områdebeskrivelse

Meget attraktiv beliggenhet sentralt på Grefsen med kort avstand til det aller meste av betydning for barnefamilien. Gaten er lite trafikkert og lek og ballspill i gaten er et vanlig syn her om sommeren. Eiendommen sogner til populære Grefsen barneskole. Skoleveien er kort og trygg da den kun krysser én gate som og er lite trafikkert, Gamle Kjelsås vei.

I nærområdet finnes det et stort utvalg av matbutikker. SPAR, KIWI, COOP, REMA1000, JOKER, ligger alle innen 5 minutter fra eiendommen. Storhandelen kan man gjøre unna på Storo Storsenter som har ca. 130 butikker.

Er familien fritidsinteressert, kan området tilby det aller meste. Grefsenåsen, Lillomarka, Maridalen og Nordmarka byr på milevis med flotte skiløyper, og ellers fantastiske turmuligheter året rundt. Oslo skisenter har et flott alpinanlegg på Grefsenkollen, en 7 minutters kjøretur fra eiendommen.

Kjelsås idrettslag har et bredt tilbud til store og små og de siste årene er det bygget flere flerbrukshaller/idrettshaller i forbindelse med utvidelse av skolene og Grefsen stadion.

Det er ca. 100 meter til holdeplass for trikk i Grefsenveien. Holdeplass for buss i Kjelsåsveien. Tar du trikken 3 holdeplasser sørover kommer man til Storo, som er et knutepunkt for offentlig kommunikasjon med t-bane, tog, buss, trikk og flybuss.

Barnehager og skoler

Eiendommen sogner til populære Grefsen barneskole og Engebråten ungdomsskole. Grefsen barneskole ble gjenåpnet etter omfattende rehabilitering og nybygging, høsten 2014. Det ble også bygget en ny, flott flerbrukshall til glede for elevene og nærmiljøet.

Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, må interessenter selv sjekke med bydelsadministrasjonen.

Fakta om boligen
Meglers prisvurdering

Kr 7 900 000,-

Boligtype

Enebolig

Eiertype

Selveiet

Bruksareal

211m2

Tomt

480m2

KR-kode

41.18130

Eiendomsopplysninger

Eiendommen

Platåveien 4, 0488 Oslo

Gnr. 73, bnr. 1116 i Oslo kommune.

Tomten

Eiet tomten gnr. 73, bnr. 1116 er på ca. 480 kvm. Tomten skal skal fraskilles gnr. 73, bnr. 325 og det ble gitt delingstillatelse 21.09.18. Det er gitt rammetillatelse den 28.08.18 for oppføring av en enebolig på ca. 211 kvm BRA. Se vedlagte tegninger fra Mesterhus.

Etter fradeling av en parsell på ca. 480 m² så vil resteiendommen være på ca. 665 m². Etter søkers opplysninger så vil utnyttelsen for hver av eiendommene ligge på 24 % BYA. Utnyttelsen for resttomten ev avhengig av at garasjen under eksisterende bolig har fått ferdigattest. Ferdigattest for garasjen ble gitt 25.09.18. Parkering for ny eiendom (bnr. 1116) løses på egen eiendom.

Ref. delingstillatelsen er reguleringsplanens krav til uteoppholdsareal for eiendommene er tilfredsstilt.

Ny eiendom vil få en tinglyst rett til å legge stikkledninger for vann og avløp over 73/325 frem til hovedledninger i Platåveien. Eiendommen vil videre få tinglyst rett til kjørbar atkomst fra Platåveien over resttomten.

Eiendommen er pr. 19.10.18 ikke oppmålt, men delingssaken er oversendt avdeling for oppmåling i Oslo kommune.

Den 18.10.18 ble det gitt igangsettingstillatelse for prosjektet. Kommunen opplyser om at rammetillatelsen er påklaget, men at klagen er ikke endelig avgjort. Igangsetting av arbeidet skjer således på egen risiko inntil det foreligger endelig avgjørelse av klagesaken.

Selger har innhentet tilbud fra entreprenører for oppføring av eneboligen. Alle følgende priser er inkl. mva og de forskjellige leverandørene tar forbehold om endringer.

- Mesterhus: kr 2.997.000,-.

- Utvendige rørleggerarbeider: kr 155.188,-.

- Elektriker utvendig: kr 60.500,-.

- Betongarbeider: kr 435.574,-.

- Graverarbeider: kr 795.956,-.

- Plassering av tiltak: kr 21.250,- + kommunale gebyrer.

Tilbudene som eier har mottatt på de nevnte arbeidene kan fremlegges på forespørsel.

Parkering

Den prosjekterte eiendommen har 2 biloppstillingsplasser på egen grunn.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er har tinglyst adkomstrett over privat vei på bnr. 325. Eiendommene bnr. 325, bnr, 1116 har felles vedlikeholdsansvar av denne veien og fellesledninger.

Eiendommen kan tilknyttes det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger. Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse frem til kommunalt nett. For avstand til kommunalt nett, se vedlagte kart.

Ved tilkobling til ledningsnettet påløper tilkoblingsavgift på kr 27.258,- for vann og kr 40.878,- for avløp. Begge beløpene er medregnet mva og forutsetter tomteareal på 480 kvm.

Nytt høydesystem i Vann- og avløpsetaten. Etaten opplyser at de har gått over til nytt høydesystem NN2000, og man må vite hvilket høydesystem man jobber i for å unngå feil. Kart, tegninger og kartdata skal merkes med høyde- og koordinatsystem. Se etatens nettsider for mer informasjon: https://www.oslo.kommune.no/vann-og-avlop/kart-og-tegninger/nn2000/

Vedlagt er også kart for tilkoblingspunkter for strøm i området. Ifølge Hafslund er det mer kapasitet i området, men det tas forbehold om at dette kan endre seg før kjøper skal koble seg til strøm. Interessenter må selv ta kontakt med Hafslund nett for opplysning om gebyrer, ledig kapasitet etc.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser med unntak av:

Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen.

Dagboknr 3204, tinglyst 12.03.1936, type heftelse: Best. om vann/kloakkledning: Dette er en erklæring hvor eier av eiendommen overtar ansvaret for vann- og kloakklendingene for eiendommen og forplikter eier å følge eventuelle pålegg fra kommunen, herunder å bekoste forandringer på ledningene som følge av evt. senkning/utvidelse/opparbeidelse av vei.

Dagboknr 5901, tinglyst 25.05.1936, type heftelse: Best. om veg/gjerde: Vei nr. 1243 er midlertidig godkjent med 4,5 meter bred kjørebane og 1,5 meter bredt fortau. Dersom kommunen forlanger ytterligere opparbeidelse av vei langs tomten i inntil 8 meter bredde inkl. fortau, har eier ansvar for vedlikehold av vei inntil veien er tilskjøtet kommunen.

Dagboknr 1671, tinglyst 13.02.1959, type heftelse: Best. om garasje/parkering: Denne bestemmelsen anses som ikke relevant da den omtalte garasje er revet.

Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.

Det vil i tillegg bli tinglyst erklæringer vedr. vei, adkomst i forbindelse med oppføring av ny enebolig på tomten. Erklæringen ligger vedlagt denne salgsoppgaven.

Regulering

Eiendommen er regulert til boligformål i henhold til reguleringsplan S-4220 (småhusplanen) datert 15.03.2006 med tilhørende reguleringsbestemmelser, sist revidert 17.03.2015.

Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser følger vedlagt denne salgsoppgaven.

Det er gitt tillatelse til oppføring av enebolig ref. vedlagte rammetillatelse.

Overtagelse

Angi ønsket dato for overtagelse i budskjema ved inngivelse av bud.

Diverse

Det tas generelt forbehold om endringer av priser hos leverandører og kommunale gebyrer som kan forekomme.

Økonomi

Eiendommens utgifter

Kjøper må påregne avgifter for oppmåling av tomten, tilknytningsavgift til vann, kloakk, strøm og nødvendige offentlige gebyrer. Ta kontakt med kommunen for mer informasjon.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:

- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt

- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.

- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 697,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 8.098.722,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Nabolagsprofil

Nabolagsprofil er dessverre ikke tilgjengelig for dette prospektet.

Øvrig informasjon

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand.

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en befaring, er normalt ikke en mangel.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Eierskifteforsikring

Det er ikke tegnet Boligselgerforsikring i forbindelse med salget. Det er ikke utfykt eggenerklæringsskjema for salg av tomten.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring eller Boligkjøperforsiking Pluss gjenom HELP Forsikring. Dette er rettshjelpforsikringer som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Forsikringene har ingen egenandel. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller les mer om forsikringene på Help.no.

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Ved inngivelse av bud via Krogsveens bud-app eller med elektronisk bud fra krogsveen.no oppfylles samtlige vilkår. Vi anbefaler derfor å bruke en av disse to løsningene ved inngivelse av det første budet. Er dere flere som byr sammen, anbefaler vi Krogsveens bud-app. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Låneformidling

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Krogsveen mottar et honorar av Danske Bank for denne formidlingen.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:

Provisjon: kr 56.250,-.

Grunnhonorar: kr 12.500,-

Oppgjørshonorar: kr 4.550,-

SmartAnnonsepakke: kr 14.000,-

Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-

Faktureringsgebyr: kr 250,- pr utlegg

Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Dokumenter
Tommy Løvli
Daglig leder/ Eiendomsmegler MNEF
Les mer om megler

Lurer du på noe?