Kontakt oss

Statistikk for dette prospektet

Denne siden er vist
ganger
Salgsoppgave lastet ned
ganger
Loading...
Finn
Loading...
Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Statistikk for runde to

Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk
for kr 2 500 000,- for kr 2 500 000,-

Collage

Dronefoto

Fasade

Fasade

Dronefoto

Dronefoto

Dronefoto

Dronefoto

Dronefoto

Dronefoto

Dronefoto

Dronefoto

Dronefoto

Dronefoto

Dronefoto

Garasje / enkel driftsbygning

Innkjørsel og uthus

Utendørs

Kjøkken

Kjøkken

Soverom

Soverom

Soverom

Stue 1 / spisestue

Stue 1 / spisestue

Stue 2

Stue 2

Plantegning 1.etg

Plantegning 2.etg

Gårdskart NIBIO

Ramnes / Vivestad - Småbruk / landsted på ca. 50 mål - Ikke boplikt - Idylliske omgivelser

Damtjernveien 190 og 192

Vis på kart

Prisantydning

Kr 2 500 000,-

Ramnes / Vivestad - Småbruk / landsted på ca. 50 mål - Ikke boplikt - Idylliske omgivelser: Ramnes / Vivestad - Småbruk / landsted på ca. 50 mål - Ikke boplikt - Idylliske omgivelser

Boligtype:
Smaabruk, Selveiet
Soverom:
3
Prisantydning:
Kr 2 500 000,-
AREAL (P-ROM / BRA)
51 / 51 / m2
Beliggenhet

Områdebeskrivelse

Eiendommen har en landlig beliggenhet på romslig tomt i naturskjønne omgivelser. Innenfor 1 time når du Oslo, Drammen, Kongsberg, Tønsberg, Sandefjord, Larvik og Skien. For den som skal pendle inn mot Oslo/Drammen er det praktisk vei ned til E-18. Til Tønsberg er det ca. 40 minutter med bil.

Torp flyplass er kun 35 minutter unna med reisemål og destinasjoner hvor man enn måtte ønske å reise til. Sandefjord er også i praktisk avstand med Color Line til Sverige og kort vei til kontinentet. Til Horten med Horten-Moss gjør du unna med ca 25 minutter og du kan være i Østfold en halvtime senere.

Eiendommen er beliggende i usjenerte og naturskjønne omgivelser med nærhet til alt hva naturen kan tilby. Friluftsinteresserte har utallige muligheter med turstier og mange fine fiskevann i nærområdet.

Adkomst

Fra Tønsberg kjør Andebuveien, som går over i Høyjordveien og videre over i Vivestadlinna. Følg forbi Vivestad kirke, ca. 3 kilometer etter kirken tar Damtjernveien bortover til venstre. Følg veien i ca. 1,9 kilometer, og privat innkjørsel til blant andre nummer 190/192 tar inn til venstre. Hold så til venstre igjen, og man kommer til bom inne på eiendommen. Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Fakta om boligen
Meglers prisvurdering

Kr 2 500 000,-

Boligtype

Smaabruk

Eiertype

Selveiet

Byggeår

1882

Soverom

3

Primærrom

51m2

Bruksareal

51m2

Tomt

50480m2

KR-kode

2017485

Energimerke
Energikarakter: G / Oppvarmingskarakter: 5
Eiendomsopplysninger

Eiendommen

Damtjernveien 192, 3175 Ramnes.

Gnr. 310, bnr. 3 og 5 i Re kommune.

Tomten

Eiet tomt på totalt ca. 50.480 kvm. Eiendommen er ikke oppmålt i nyere tid, arealet er basert på digital oppmåling fra kommunen. Selger er ikke ansvarlig for det eventuelle arealavviket ved en oppmåling. Eiendommen består av to tilgrensende bruksnumre. Ifølge gårdskart fra NIBIO består eiendommen av ca. 47.200 kvm skog, mens resten av arealet består av adkomstvei, tun og dam. Gruset adkomstvei og internvei. Tunet består av naturtomt omkring bygningene.

Parkering

Garasje på eiendommen. I tillegg meget god parkeringskapasitet på tunet.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via privat stikkvei med felles vedlikeholdsansvar.

Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig vann/avløp.

Eiendommen har privat vann fra brønn (antatt uten elektrisk pumpe). Vannkvalitet er ikke undersøkt.

Eiendommen har ikke avløpsløsning (utedo uten slamtømming). Gråvann i grunnen/enkle spredegrøfter.

Kommunen har en generell hjemmel til å kreve at boligeiendommer med privat avløpsløsning kobler seg til det offentlige avløpsnettet, alternativt etablerer annen godkjent avløpsløsning (minirenseanlegg etc). Det foreligger ikke pålegg idag.

Arealer og innholdsbeskrivelse

Våningshus:

Bruttoareal: 55 kvm

Bruksareal: 51 kvm

Primærrom: 51 kvm

2. etg. har lav takhøyde, ca. 1,85 -1,88 m. og er da ikke målbart areal. 2. etasje inneholder gang, bod og 3 soverom.

Krypkjeller har ikke målbart areal.

Garasje:

Bruttoareal: 50 kvm (garasjerom).

Uthus:

Bruttoareal: 20 kvm

Bruksareal: 17 kvm (lagringsrom, lagringshems)

Låve:

Bruttoareal: 80 kvm (lagringsrom)

Totalt bruttoareal for alle bygninger samlet er da 205 kvm.

Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 06.10.2017 utført av Jahn Otto Benjaminsen. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Standard

Våningshuset inneholder:

1.etasje:

Entré/gang: Trapp opp til 2. etasje.

Kjøkken: Nyere, hvitprofilert kjøkkeninnredning. Spiseplass ved vinduet. Gulvbelegg. Lysmalt panel. Kaldtvannskran med utslagsvask.

Stue 1 / spisestue: Lysmalt tregulv. Lysmalt panel og lysmalt tømmervegg. Utgangsdør til veranda.

Stue 2: Åpen vegg mellom stuene. Lysmalt tregulv. Lysmalt tømmervegg. Vedovn i klassisk stil.

2. etasje:

Soverom 1: Malt tregulv. Malt panel.

Soverom 2: Malt tregulv. Malt panel.

Soverom 3: Malt tregulv. Malt panel.

Bod / kneloft: Malt tregulv. Malt panel.

Uthus ved våningshuset.

Garasje/driftsbygning.

Oppvarming

Vedovn i stue.

Forøvrig basert på elektrisk oppvarming.

Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Ferdigattest

Re kommune opplyser at de ikke kan finne midlertidig brukstillatelse, ferdigattest eller byggetegninger i sitt arkiv. Megler anfører at det ikke var krav til ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på den tiden våningshuset ble oppført.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommene overdras fri for pengeheftelser.

Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommene. Alle servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.

Bnr. 3:

Bestemmelse om veg tinglyst 29.08.1885 med dagboknummer 900013:

Megler har ikke funnet kopi av bestemmelsen.

Bestemmelse om kraftlinjer tinglyst 26.10.1918 med dagboknummer 900073:

Elektriske kraftlinjer over eiendommen. Megler har ikke funnet kopi av bestemmelsen.

Jordskiftedom tinglyst 13.04.1978 med dagboknummer 1502:

Grensegangssak rekvirert av daværende eier av 310/3 og 5. Avklaring av grenser mot naboeiendommene.

Bnr. 5

Bestemmelse om kraftlinjer tinglyst 26.10.1918 med dagboknummer 900073:

Elektriske kraftlinjer over eiendommen. Megler har ikke funnet kopi av bestemmelsen.

Bestemmelse tinglyst 13.07.1936 med dagboknummer 830:

Eldre rettighet om beiterett og rett til å hente ved på naboeiendom opphører.

Jordskiftedom tinglyst 13.04.1978 med dagboknummer 1502:

Grensegangssak rekvirert av daværende eier av 310/3 og 5. Avklaring av grenser mot naboeiendommene.

Selger anfører at det har vært tillatt jakt på eiendommen fra jaktlag i nærområdet.

Eventuell adgang til utleie

Fritidseiendommen har ikke separat utleiedel. Det vil normalt være anledning til utleie som fritidseiendom av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold. Det er ikke utført radonmåling, det er krav til forsvarlige radonverdier ved utleie.

Regulering

Eiendommen er i kommuneplanens arealdel vedtatt 08.09.2015 avsatt til følgende formål:

- LNF-areal (landbruk/natur/friluft) for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.

- Spredt boligbebyggelse (221 - LNF-område m/spredt boligbebyggelse).

- Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone.

Omgjøring fra fritidsbolig til helårsbolig er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, med krav om bruk av ansvarshavende for søknaden. Det må innsendes fullverdig søknad til kommunen for behandling. Bruk av eiendommen som helårsbolig er i tråd med formålet i kommuneplanen, men bygningsmassen er idag registrert som fritidsbolig. Omsøking vil kunne gjøres dersom visse kriterier er på plass, blant annet godkjent vann/avløp, godkjent utvidet bruk av adkomst, og at trafikksikkerhet, uteoppholdsarealer, infrastruktur, etc. er ivaretatt. I tillegg gjelder det helt andre krav til standard for en bolig, jf. TEK10 eller tilsvarende.

Kommunens avdeling for byggesak/utvikling kan kontaktes på tlf. 33 34 86 00 for ytterligere spørsmål.

Eventuell søknad om endring fra fritidsbolig til helårsbolig er kjøpers ansvar, selger gir ingen garantier.

Overtagelse

Etter nærmere avtale. Eiendommen står ledig og kan overtas på kort varsel.

Diverse

Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke kunnskap om eiendommens tilstand.

Eiendommen blir som utgangspunkt ikke ytterligerer ryddet eller rengjort før overtakelse.

Økonomi

Eiendommens utgifter

Vann/avløp: Privat vann.

Renovasjon: Kr. 939,- (2017).

Eiendomsskatt: Kr. 3.600,- per år (2017).

Snøbrøyting / vedlikehold: Man er selv ansvarlig for vedikehold og snøbrøyting av egen gårdsvei. Siste del av stikkveien er felles. Felles vedlikeholdskostnader og kostnader til snøbrøyting kan tilkomme.

Det må påregnes kostnader til strøm/nettleie, tv-signaler, innboforsikring, bygningsforsikring, internett og evt fasttelefon.

Selger har bygningsforsikring i IF.

Eiendommen har vært lite i bruk de siste årene, hensiktsmessig anslag på årlig strømforbruk foreligger derfor ikke.

Eiendommen er ikke tilknyttet avtale for tv/internett idag.

Utgiftene vil variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler, kanalvalg, hastighet på bredbånd etc.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:

- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt

- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.

- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 724,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 2.563.749,-.

I tillegg kommer valgfri boligkjøperforsikring hos HELP Forsikring AS kr 9.200,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Nabolagsprofil

Beliggenhet

Tilhørighet

Kommune Re
Grunnkrets Stokke

Steder i nærheten

Vassås 6.8 km
Hvittingfoss 9.2 km
Svarstad 12.4 km
Vollshagen 12.7 km

Transport

Flyplass Oslo Gardermoen 136.8 km
Flyplass (regional) Sandefjord lufthavn Torp 44 km
Jernbanestasjon Sande stasjon 28.9 km
Bussholdeplass Lønnskoll 2.7 km

Steder av interesse

Varer/tjenester

Kjøpesenter Andebu Senter 21.1 km
Kjøpesenter Re Torvet 21.9 km
Postkontor Spar Hvittingfoss 8.9 km
Postkontor Spar Svarstad 11.9 km
Apotek Boots apotek Hvittingfoss 8.9 km
Apotek Andebu apotek 21.1 km
Vinmonopol Andebu Vinmonopol 21.1 km
Vinmonopol Revetal Vinmonopol 21.9 km
Dagligvare Spar Hvittingfoss 8.9 km
Dagligvare Kiwi Hvittingfoss 8.9 km
Kiosk/video Furuly Spiseri 8.7 km
Kiosk/video Hof Kro & Catering 12.9 km
Bensin Best Hvittingfoss 8.7 km
Bensin Statoil Svarstad 12 km

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (*Distanse i luftlinje). Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammenføyninger, grenser, da kommunen tilbyr mer oppdaterte kart for dette formålet. Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller Krogsveen kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene eller kortene.

Øvrig informasjon

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres.

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Eierskifteforsikring

Det er ikke tegnet Boligselgerforsikring i forbindelse med salget. Vedlagt denne salgsoppgave følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Boligkjøperforsikringen kan ikke tegnes dersom boligen kjøpes for utleie til andre enn kjøpers nærmeste familie. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring.

Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Ved inngivelse av bud via Krogsveens bud-app eller med elektronisk bud fra krogsveen.no oppfylles samtlige vilkår. Vi anbefaler derfor å bruke en av disse to løsningene ved inngivelse av det første budet. Er dere flere som byr sammen, anbefaler vi Krogsveens bud-app. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Låneformidling

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Krogsveen mottar et honorar av Danske Bank for denne formidlingen.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:

Provisjon: kr 50.000,-

Grunnhonorar: kr 12.500,-

Oppgjørshonorar: kr 3.950,-

SmartAnnonsepakke: kr 12.500,-

Visningshonorar: kr 1.875,- pr. visning

Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-

Faktureringsgebyr: kr 250,- pr utlegg

Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Dokumenter
Morten Solberg Helgerud
Jurist - Eiendomsmegler
Les mer om megler

Lurer du på noe?