Kontakt oss

Statistikk for dette prospektet

Denne siden er vist
ganger
Salgsoppgave lastet ned
ganger
Loading...
Finn
Loading...
Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Statistikk for runde to

Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk
for kr 810 000,- for kr 810 000,-

DJI_0002

DJI_0012

Rogdeli_9

Rogdeli_30

Rogdeli_4

Rogdeli_5

Rogdeli_24

Rogdeli_26

Rogdeli_28

Rogdeli_29

043K9684

043K9683

043K9686

043K9688

043K9674

043K9681

DJI_0011

DJI_0005

Rogdeli_13

Rogdeli_16

Rogdeli_15

Rogdeli_14

Rogdeli_18

Rogdeli_17

Rogdeli_19

Rogdeli_21

Rogdeli_11

Rogdeli_12

Rogdeli_6

Rogdeli_8

Rogdeli_1

Rogdeli_10

Rogdeli 660 m fra kommunegrensa til Vinje

Rogdeli i Sør Norge

Rogdeli ift. Rauland, Seljord, m.m.

Rogdeli sett ift. Åmot sentrum

Rogdeli helt nord i Tokke på grensa til Vinje

FINN kart - Norges ledende karttjeneste. Med kartsøk, flyfoto o

FINN kart - Norges ledende karttjeneste. Med kartsøk, flyfoto o

Rogdeli

Høydalsmovegen 2210

Vis på kart

Prisantydning

Kr 845 000,-

Rogdeli: Småbrukstun ''fra riktig gamle dager'' v/E134 rett sør for Åmot. Skjermet, vestvendt og usjenert.

Boligtype:
Hytte, Selveiet
Soverom:
3
Prisantydning:
Kr 845 000,-
AREAL (P-ROM / BRA)
70 / 134 / m2
Beliggenhet

Områdebeskrivelse

Rogdeli ligger 150 m luftlinje fra E134. Likevel ligger stedet fullstendig skjermet helt uten innsyn. Fra E134 kjører man 200 m gjennom et skogholt før det gamle tunet brer seg ut som en lysning mot vest. Eiendommen ligger åpent og fritt i sørenden av en høyderygg på kote 510 moh. Fra tunet faller terrenget bratt mot vest og gir flott utsikt over heia og kulturlandskapet helt til Rautefjell (1299 moh.) som i luftlinje ligger 13 km vest for eiendommen.

Rogdeli er skogseiendommen helt nord i Tokke kommune som før skogen ble fradelt grenset helt inn til kommunegrensa mot Vinje. Derfor er det mest naturlig å definere Åmot som sentrum sett fra Rogdeli. I Åmot er det håndverksbedrifter og trelasthandel, 2 større matvarebutikker og kjøpesenter med jernvareforretning, sportsbutikk og apotek. Vinmonopolet er også tilknyttet kjøpesenteret. På Åmot er det ambulanse og legevakt. Avstand til Åmot er ca. 2 km og fra avkjørselen til Rogdeli er det gatelys inn til Åmot sentrum.

Skogsområdene rundt hytta byr på gode turmuligheter på sommerstid med fiskevann, sopp og bær. Cappelen leier ut noe jakt på sin eiendom. Den som leter vil finne multemyrene som fristende ligger tilgjengelig og venter. Tunet får stadig besøk av hjort og hare, og elgen har fast nattleie i umiddelbar nærhet.

Til oppkjørte skiløyper på Grønliheia er det 10 min. med bil, og til skianleggene i Rauland er det i underkant av 30 minutter. Områdene på Haukeli ligger også innenfor akseptabel rekkevidde, og Hovden når man på ca 1 time. Østover til Høydalsmo er det ca 15 km.

Selger har hatt fine turer med kano i vannene rundt Rogdeli, både på Grønnliheia, Vinjevatn, Totak og vannene over til Øyfjell. Langsæ på Grønliheia er flott, mulighetene er mange.

Det er ingen merkede turstier ut fra hytta men skogs- og fjellområdene rundt hytta er omfattende. Egentlig er det bare å gå ut av hytta og bestemme seg for hvilken vei man vil ta.

Adkomst

Ved ankomst østfra langs E134 og Høydalsmovegen i retning Åmot, ligger Rogdeli på venstre side ca 2 km før Åmot sentrum. Avkjøringen er vis a vis der gatebelysningen starter/stopper som går inn til Åmot sentrum. Det er skiltet med Krogsveens "til salgs" ved avkjøringen fra E134 der dele av stikkeveien til hytta nylig er oppgradert og nygruset. Siste stykket fram blir veien til en sjarmerende skogsbilvei. Veien kan brøytes om vinteren.

Fakta om boligen
Meglers prisvurdering

Kr 845 000,-

Boligtype

Hytte

Eiertype

Selveiet

Byggeår

1850

Soverom

3

Primærrom

70m2

Bruksareal

134m2

Tomt

2489m2

KR-kode

2717123

Energimerke
Energikarakter: G / Oppvarmingskarakter: 4
Eiendomsopplysninger

Eiendommen

Høydalsmovegen 2210,

3891 Høydalsmo

Gnr. 43, bnr. 26 i Tokke kommune.

Arealer og innholdsbeskrivelse

Totalt bruttoareal: 157 ²

Totalt bruksareal: 134 m²

Totalt primærrom: 70 m²

BRUKSAREAL:

Anneks (stall) 21 m²

Anneks (vedbod) 5 ²

Hovedhus 64 m² + loft gulvflate 65 m²

Stabbur 44 m²

PRIMÆRROM:

Anneks (stall) 13 m²

Oppholdsrom/soverom

Anneks (vedbod m/sov) 5 m²:

Soverom

Hovedhus:

1. etasje 52 m²:

Kjøkken. Stue. 2 soverom

+ loft m/gulvareal ca 60 m²

SEKUNDÆRROM:

Anneks (stall) 7 m²:

Gang/Bod

Hovedhus:

1. etasje 12 m²:

Bod/trapperom/verksted

På loftet i hovedhuset er det innredet forværelse og soverom med 5-6 sengeplasser. Det er ståhøyde under mønet ca 2,1 m. For øvrig skråtak med lav himlingshøyde. Vedlagte plantegninger er ikke målbare. Opplyste arealer er målt av megler og må kun anses som retningsgivende med mulige avvik. Arealene er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva rom og bygniger opprinnelig er bygget for og benyttet til.

Overtagelse

Eiendommens endelige overleveringsdato avtales nærmere med megler på tidspunkt for aksept av bud. Eiendommen overleveres slik den er framvist hva gjelder ren- og ryddiggjøring. Selger tar med seg det av løsøre og inventar som er ønskelig, eventuelt øvrig tilfaller kjøper i handelen.

Tomten

Eiet tomt på 2 489 m².

Tunet var tidligere boplassen på skogseiendommen Rogdeli, men er i senere tid fradelt skogen som grunneier Cappelen fortsatt eier.

Rogdeli har tilhørt Cappelen siden ca. 1870. Selger forteller om skriftlige kilder som dokumenterer bosetting på Rogdeli helt tilbake til tidlig 1700. Historein forteller at Cappelen kjøpte eiendommen fordi tidligere eier ønsket å flytte etter å ha observert 5 bjørner som samtidig vandret rundt i åkeren.

Bygningene på Rogdeli og den tilhørende gården har vært bebodd og driftet fram til midten av 60-tallet da siste leilending døde og ingen ny ble ansatt. Samme familie hadde da bodd på Rogdeli i 3 generasjoner siden 1870. Etter at gårdsdriften opphørte ble de dyrkede arealene tilplantet med skog. Selger har bilder som viser gården fra 50-tallet. Det er interessant å se av bildene hvilke arealer som var dyrket, og de bygninger som den gang var en del av tunet.

Vei, vann og avløp

Vann pumpes fra gårdens gamle brønn ca 50 m nedenfor hytta. Vannet pumpes opp til hytta sommerstid og hentes med bøtter om vinteren.

Det er utedo.

Stikkeveien fra E134 og inn til eiendommen går over Cappelens grunn, men det er avtale om bruk av veien forutsatt at hytteeier selv foretar nødvendig veivedlikehold.

Cappelens interesser i veien er adkomst ifm. uttak av skog. Slitasje på veien i forbindelse med skogsdrifta skal repareres av grunneier.

Bebyggelse

Bebyggelsen består av hytte med stue, kjøkken og soverom + innredet soverom på loftet.

I tillegg er stallen innredet med soverom, og i vedhuset er det også innredet og isolert et soverom med køyeseng og 2-3 sengeplasser.

Stort stabbur ove to plan er trolig fra slutten av 1700-tallet. Burdørene er typisk for 1400-tallet. Beslag og hengsler er håndsmidd.

På eiendommen er det tufter etter låven som en gang sto på gården.

Husene er gamle og skeive men pent og sjarmerende overflateoppusset, samt funksjonelt innredet av selger som har eid stedet siden 2008. Selger har stelt eiendommen mye opp siden de kjøpte det. Husets tak, utvendige fasader, vinduer, m.m. framstår aldringsslitt, men er tett og uten lekkasjer.

Låven som sto på eiendommen er flyttet til museum i Kviteseid, bryggerhuset/eldhuset er en av hyttene på Groven camping i Åmot, og badstua er flyttet til Flatdal. Tuftene fra flere av de gamle byggene er fortsatt å finne rundt tunet.

Vedskjulet bak hovedhuset har fått et nytt innredet soverom. Det er bygget av trykkimpregnerte materialer i 2009.

Muldbenken rundt hyttas nedre del gjør at kjelleren er tørr og frostfri. Den ble tidligere benyttet til poteter.

Bygningene har bølgeblikktak som nok har reddet bygningsmassen fra totalt forfall de siste 50 årene. Takene er fremdeles tette. Den rustfargede bølgeblikken gir en fin patina og rustikk sjarm, og av den grunn har selger valgt å beholde disse takene.

Det samme gjelder vinduene som er ett lags, og i bra stand. Selger har erfart at vinduene har overraskende lite dugg og ising i høst- og vintermånedene. Som hytte har ikke selger opplevd at varmetapet i vinduene har hatt særlig betydning for energiforbruket siden temperaturen er så lav når hytta står ubenyttet. Selger har ikke hatt problemer med å holde god innetemperatur vinterstid, ikke en gang da utetemperaturen viste -30 grader.

Etter at selger overtok Rogdeli i 2008 har baksiden av hytta blitt drenert, det er lagt inn avløp i kjelleren, samt lagt fram avløp til boden i enden av bygget. Det er ført fram sommervann til hyttevegg og elektrisitet er installert med nytt elektrisk anlegg i hovedhytta.

Selger har lagt nytt gulv i hyttas bod, dvs. trapperommet til loftet.

Da selger kjøpte stedet i 2008 hadde hytta stått tom i 50 år, kun benyttet sporadisk av et jaktlag.

Selger har har tilført hytta bedtydelig arbeidsinnsats for å få den opp på dagens nivå.

Med så vidt gammel bygningsmasse håper vi at også neste eier har interesse av, og lyst til å ta vare på stedets kvaliteter og særpreg.

Standard

Det er enkel hyttestandard, men helt greie og funksjonelle løsninger. Elektrisitet gir anledning til å pumpe vann opp til huset og inn på kjøkkenet. Avløp for gråvann. Det er bygget en ny utedusj til hovedhuset.

Oppvarming

Ved og elektrisitet. I hovedhuset er det to vedovner, en i stua og en på soverommet som raskt gir varme når man fyrer opp begge steder. Stallen og oppholdsrommet som der er innredet tilføres elektrisitet ved å legge ut ledning fra hovedhuset. Til vedhuset med soveromsanneks strekkes det også ledning for tilkobling av strøm.

Parkering

Biloppstilling på eget tun.

Brøyting vinterstid har selger bestilt fra Ole Petter Strømme, tlf 916 55 450.

Ferdigattest

Eiendommen var opprinnelig del av et småbruk og er endret til fritidsbolig. Det foreligger ikke ferdigattest e.l. på eiendommen, og kommunen utsteder heller ikke ferdigattest på bygninger eldre enn 1998.

Hovedhuset og stabburet er tømmerbygninger og stammer sannsynligvis fra før 1870, mens stallen som nå benyttes som anneks, er bygget på 50-tallet.

Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Salg skjer fritt for pengeheftelser.

Regulering

Eiendommen ligger i uregulert område og er i kommuneplanens arealdel vist som LNF-område (Landbruks- natur og friluftsområde) Eiendommen kan benyttes til fritidsformål. Kommuneplanens ikraftredelsesdato: 13.9.2005. Det er mottatt reguleringsvarsel om drift i steinbruddet vest for Rogdeli.

Diverse

Eiendomsmegler har innhentet og kontrollert følgende dokumentasjon:

Eiendommens grunnboksblad med hjemmel, heftelser og servitutter.

Selgers egnerklæring

Eiendommens energiattest

Tokke kommune:

Reguleringssituasjon

Målebrev/tomteareal

Kommunalt kartmateriale

Status tilknytning vei, avløp, m.m.

Kommunale avgifter

Eventuelle kommunale restanser

Matrikkelrapport

Status ferdigattest

Planstatus

Alle dokumenter kan oversendes som pdf i epost.

Økonomi

Eiendommens utgifter

Kommunal renovasjonsavgift for 2017 er kr 1.206,-. Avgift for feiing/tilsyn må også påregnes.

Det innkreves pro tem ikke eiendomsskatt i Tokke kommune.

Selgers el.forbruk var i fjor ca kr 4.000,-

Bygningsforsikring ca kr 3.482,-

Brøytekostnaden varierer etter bruk, ca kr 1500-3000/år.

Driftsutgiftene vil vareiere indivudelt iht. bruk og egne fordelsavtaler.

Omkostninger

Kjøper betaler kjøpesummen og:

- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen

- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.

- Tingl.gebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 724,-/stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 867.369,-

Valgfri boligkjøperforsikring hos HELP Forsikring AS kr 9.200,-.

Nabolagsprofil

Beliggenhet

Tilhørighet

Kommune Tokke
Grunnkrets Eidsborg/gøytil/omdal

Steder i nærheten

Åmot 2.9 km
Åbøgrend 3.8 km
Tveitogrend 4.8 km
Mannåsgrend 5.7 km

Transport

Bussholdeplass Åmot Vinje Kro 2.3 km

Steder av interesse

Varer/tjenester

Postkontor Spar Vinje 4.3 km
Postkontor Spar Rauland 20.3 km
Apotek Apotek 1 Vinje 2.5 km
Apotek Vinje Apotek 2.5 km
Vinmonopol Vinje Vinmonopol 2.7 km
Dagligvare Coop Extra Vinje 2.5 km
Dagligvare Spar Vinje 2.7 km
Kiosk/video Groven Camping og Hyttegrend 3.8 km
Bensin 1-2-3 Åmot 1.8 km
Bensin Esso Vinje 2.5 km

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (*Distanse i luftlinje). Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammenføyninger, grenser, da kommunen tilbyr mer oppdaterte kart for dette formålet. Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller Krogsveen kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene eller kortene.

Øvrig informasjon

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres.

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Innhent komplett prospekt

Nettannonsen er kun et utdrag av salgsoppgaven. Alle som vurderer å legge inn bud, må sette seg inn i salgsoppgaven. Last ned fullstendig PDF eller kontakt megler.

Dokumenter
Energiattest
 
Torbjørn Meli
Eiendomsmegler MNEF
Les mer om megler

Lurer du på noe?