Kontakt oss

Statistikk for dette prospektet

Denne siden er vist
ganger
Salgsoppgave lastet ned
ganger
Loading...
Finn
Loading...
Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Statistikk for runde to

Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk
for kr 400 000,- for kr 400 000,-

Osdalsveien 3157 ligger flott til ved Nordre Osa!

Fasade

Entré

Kjøkken

Kjøkken

Stue i koie

Stue i koie

Stue i koie

Soverom tilknyttet gangen i koia.

Detalj, ute

Eiendommen består av koie, anneks tilbygd vedskjul/bod samt eget bygg med utedo og dusjrom.

Annekset har flere plassbygde sengeplasser.

Detalj, ute

Fasade

Nordre Osa renner like ved.

Kart nabolagsprofil

2Dplan

3Dplan

2Dplan

3Dplan

3Dplan

2Dplan

Rendalen

Osdalsveien 3157, Stensby Nedre

Vis på kart

Prisantydning

Kr 360 000,-

Rendalen: Koselig fritidsbolig med anneks og uthus beliggende ved Nordre Osa.

Boligtype:
Hytte, Selveiet
Soverom:
1
Prisantydning:
Kr 360 000,-
AREAL (P-ROM / BRA)
36 / 36 / m2
Beliggenhet

Områdebeskrivelse

Fritidseiendom beliggende i skogbruksområde med spredt fritidsbebyggelse. Elva Nordre Osa renner like fordi. Gode solforhold og flott turterreng, i tillegg byr området på jakt- og fiskemuligheter.

Adkomst

Fra Rena, følg fylkesveg 215 i ca 11 km. Ta så til høyre, og følg Osveien (215) videre i ca 25 km. Ta deretter til venstre inn på Osdalsveien, og følg denne i ca 30 km. Eiendommen ligger på venstre side av veien, ca 30 m fra selve Osdalsveien.

Fra Åkrestrømmen, kjør inn på Engerdalsveien (217) og følge denne i ca 11,5 km. Ta til høyre inn på Østvollveien og følg denne i ca 900 m. Ta til venstre inn på Osdalsveien, og følg denne i ca 31,5 km.

Eiendommen ligger på høyre side av veien, ca 30 m fra selve Osdalsveien.

Fra Åkrestrømmmen er det bom ved avkjøringen til Osdalsveien.

Fakta om boligen
Meglers prisvurdering

Kr 360 000,-

Boligtype

Hytte

Eiertype

Selveiet

Byggeår

1940

Soverom

1

Primærrom

36m2

Bruksareal

36m2

Tomt

1528m2

KR-kode

641781

Eiendomsopplysninger

Eiendommen

Osdalsveien 3157, Stensby Nedre, 2485 Rendalen

Gnr. 80, bnr. 4, i Rendalen kommune.

Arealer og innholdsbeskrivelse

Totalt bruttoareal: 40 kvm

Totalt bruksareal: 36 kvm

Totalt primærrom: 36 kvm

Primærrom:

Vindfang, oppholdsrom og soverom: 36 kvm

I tillegg et anneks/uthus med ekstra soverom på ca 15 kvm og en vedbod på ca 15 kvm, samt et uthus med utedo og dusjrom på ca 5 kvm.

Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 13.10.2017 utført av Terje Chr. Svenkerud . Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Tomten

Solrik naturtomt med tunbebyggelse beliggende ved Nordre Osa.

Festet tomt på 1528,5 kvm.

Det vil bli tinglyst ny festekontrakt i forbindelse med salget.

Festeavgiften er kr 5.800,- pr. år.

Festeavtalen løper inntil videre, jf. Tomtefesteloven §7.

Festekontrakten ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Grunneier er Statskog SF.

Samtykke til overdragelse fra grunneier kreves hvis festeretten skal overføres til andre enn festers nærstående.

Kopi av lov om tomtefeste kan fåes ved henvendelse til megler.

Vei, vann og avløp

Eiendommen adkomst via privat vei.

Eiendommen er ikke tilknyttet vann eller avløp. Utedo. Gråvann til terreng.

Bebyggelse

Byggeår er ukjent. Antatt oppført i 1940-1950 årene i følge takstmann.

Eiendommen består av:

Fritidsbolig oppført i laftet tømmer, fundamentert på pilarer. Koblede trevinduer. Malt ytterdør. Inngangsparti med tretrapp. Mønetak med åser og sperrer, tekket med taksteinslignende metallplater.

Anneks oppført i laftet tømmer, fundamentert på pilarer og gråstein. Vinduer av henholdsvis koblet glass og enkelt glass. Saltak med åser, sperrer, strøbord og gammelt flistak. Taktekking av bølgeblikksplater.

Annekset har inntilbygd bod med bindingsverksvegger kledd med utvendig malt panel fundamentert på leca ringmur, samt inntilbygd vedskjul med bindingsverksvegger kledd med utvendig malt spaltepanel fundamentert på svill på pilarer.

Uthus med utedo og dusjrom oppført i bindingsverksvegger med utvendig malt panel, fundamentert på pilarer. Vinduer med enkle glass. Malte, uisolerte dører. Mønetak med sperrer, tekket av bølgeblikkplater.

Overbygd inngangsparti på ca 3 kvm med impregnerte bord.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at fritidsboligen har ujevne tømmervegger med loddavvik, noe himlingsavvik i vindfang, fuktmerker på vinduer på grunn av kondens og det er ingen takrenner.

Annekset har til dels ujevne tømmervegger og noe råteskader mot bod.

Uthuset har skadede ytterdører.

Rapport fra takstmann følger vedlagt i salgsopppgaven. Interessenter må sette seg inn i denne før bud inngis.

Standard

Koselig hytte beliggende rett ved Nordre Osa.

Gulvet består av malte gulvbord, vegger av tømmer, panel i himling. Kjøkkeninnredning med profilerte, laminerte fronter med 4 benkeskap og en skuffseksjon. Utslagsvask og utvendig gasskap.

Noe 220 V opplegg med stikkontakter, ikke innlagt strøm.

Soveromsdelen av annekset har gulvbord, tømmervegger, panel i himling.

Sanitærbod:

Dusjrom med vinyl på gulv, panel/plater på vegger, takess.

Penere utedo. Panel på vegger, parkett på gulv.

Oppvarming

Vedfyring i peisovn fra Jøtul.

Parkering

Biloppstillingsplass på tunet.

I vinterhalvåret brøytes det fra adkomstvei fra sør frem til Bekken, som er ca 6 km fra eiendommen - lengre sør i Osdalsveien.

Ferdigattest

Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen.

Det gjøres oppmerksom på at kommunen nå ikke utsteder ferdigattest på tiltak omsøkt før 1998.

Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser med unntak av de tinglyste heftelser og rettigheter som medfølger fra hovedbølet som eiendommen nylig er utskilt fra.

Det er tinglyst 23 servitutter på denne eiendommen datert fra 12.02.1801 - 07.03.2017. Dette er rettigheter for enkelt personer og foreninger, og består av erklæringer, rettigheter og avtaler samt husmannskontrakter. Rettighetene er opprinnelig tinglyst på gnr. 80, bnr. 1. Da Statskog skilte ut denne eiendommen fra sitt hovedbøl, medfulgte disse rettighetene. Dette er rettigheter som ikke vil bli slettet men blir stående på eiendommen. Statskog bekrefter at disse rettigheten ikke har noen betydning for denne eiendommen. Bekreftelse fra Statskog følger som vedlegg.

I matrikkelbrevet fra kommunen er det angitt 4 kulturminner som medfølger fra hovedbølet som eiendommen er utskilt fra. Det antas at ingen av disse har betydning for eiendommen.

Regulering

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan datert for perioden 2014-2026 avsatt til LNFR-område (landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift).

Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

I følge kommunens reguleringskart ligger eiendommen innenfor faresone vedrørende flom.

Diverse

Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke kunnskap om eiendommens tilstand.

Eiendommen selges med alt av inventar og løsøre slik den fremstår ved besiktigelse, uten ytterligere rydding og rengjøring.

Økonomi

Eiendommens utgifter

Det er pr. 2017 ingen kommunale avgifter på eiendommen. Fra 2018 må det påregnes avgifter vedrørende eiendomsskatt og hytterenovasjon. Eiendomsskatt er foreløpig ikke fastsatt. Hytterenovasjon for 2017 utgjør kr. 1.060,-.

Årlig vederlag til Statskog for rett til bruk av veg er kr 2.900,-. Vederlaget justeres årlig i tråd med konsumprisindeksen og er gjenstand for reforhandling hvert 5. år.

Ved adkomst fra Åkrestrømmen er det bom ved innkjøring fra Engerdalsveien til Osdalsveien. Avgiften er kr. 65,- pr. tur.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:

- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt

- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.

- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 724,- pr. stk.

- Tinglysingsgebyr for festekontrakt kr 525,-

- Administrasjonsvederlag for nytt feste, kr 6.300,-

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning:

kr 377.074,-.

I tillegg kommer valgfri boligkjøperforsikring hos HELP Forsikring AS kr 9.200,-

Nabolagsprofil

Beliggenhet

Tilhørighet

Kommune Rendalen
Grunnkrets Sjøli

Transport

Bussholdeplass Nygård 11.8 km

Steder av interesse

Varer/tjenester

Kjøpesenter Wahlsenteret 66.7 km
Kjøpesenter Trysil-Senteret 70.4 km
Postkontor Joker Osen 30.7 km
Dagligvare Joker Osen 30.7 km
Dagligvare Nærmat Slettås 44.5 km

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (*Distanse i luftlinje). Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammenføyninger, grenser, da kommunen tilbyr mer oppdaterte kart for dette formålet. Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller Krogsveen kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene eller kortene.

Øvrig informasjon

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres.

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Innhent komplett prospekt

Nettannonsen er kun et utdrag av salgsoppgaven. Alle som vurderer å legge inn bud, må sette seg inn i salgsoppgaven. Last ned fullstendig PDF eller kontakt megler.

Dokumenter
Herman Sørli
Eiendomsmeglerfullmektig
Les mer om megler
Åste Christine Gjermunds
Eiendomsmeglerfullmektig MNEF
Les mer om megler

Lurer du på noe?