Kontakt oss

Statistikk for dette prospektet

Denne siden er vist
ganger
Salgsoppgave lastet ned
ganger
Loading...
Finn
Loading...
Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Statistikk for runde to

Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk
for kr 1 210 000,- for kr 1 210 000,-

Drone_0756

Drone_0759

Ute_0768

Ute_0767

Ute_0769

Ute_0770

Ute_0771

Ute_0772

Ute_0765

Ute_0766

Ute_0773

Ute_0774

Drone_0757

Drone_0755

Drone_0754

Ute_0760

Ute_0764

Ute_0761

Ute_0762

Ute_0763

Drone_0758

Utsikt_0802

Utsikt_0801

KjøkkenStue_0788

KjøkkenStue_0793

KjøkkenStue_0792

KjøkkenStue_0798

KjøkkenStue_0789

KjøkkenStue_0794

KjøkkenStue_0797

KjøkkenStue_0799

KjøkkenStue_0790

KjøkkenStue_0791

KjøkkenStue_0800

Soverom 2_0785

Soverom 2_0786

Soverom 2_0784

Soverom 2_0783

Soverom 1_0778

Soverom 1_0782

Soverom 1_0781

Soverom 1_0780

Do og dusj 7/10

Do og dusj 7/10

Do og dusj 7/10

Vinter Kråmvik

Vinter Kråmvik

Vinter Kråmvik

Vinter Kråmvik

3D romløsning Kråmvikivegen

Romplan (korrigert)

Rauland-Kråmvik

Kråmvikvegen 1188

Vis på kart

Prisantydning

Kr 1 140 000,-

Rauland-Kråmvik: Utenfor "allfarvei". På terskelen til fjell/vidde/fiskerike Møsvatn. Ikke brøyta vei. Snøskuterløyve. Innlagt el. 2 sov.

Boligtype:
Hytte, Selveiet
Soverom:
2
Prisantydning:
Kr 1 140 000,-
AREAL (P-ROM / BRA)
41 / 41 / m2
Beliggenhet

Områdebeskrivelse

Hytta ligger på kote 938 moh. i et lite hyttefelt bestående av 10 hytter spredt terrenget med romslig avstand mellom eiendommene. I tillegg til de 10 hyttene er det lagt ut 6 nye tomter. Nærmeste ubebygde tomt ligge på nordsiden, ca 60-70 m fra hytta. Se salgsoppgavens reguleringskart for nærmere beskrivelse. Tomtefeltet framstår som rolig og skjermet med et godt naboskap mellom hytteeierne. Tomtefeltet ligger rett ved det omfangsrike Møsvatn. Hytta ligger 250 m. fra vannkanten.

Fra hytta er det utsikt ned mot vannet. Hytta er et ideelt utgangspunkt for turer inn på de store fjellområdene nordvestover mot Hardangervidda. De som er glade i å fiske, beretter om gode fiskeforhold i Møsvatn. Mot en rimelig avgift pleier grunneier (Einar Gardsteig) å tillate garnsetting i det fiskerike Møsvatn.

Om vinteren er hyttefeltet en "utpost" mot Hardangervidda, uten bilvei fram, og kun med snøskuter som motorisert framkomstmiddel. Kråmvik er alle hyttefelters "perifere utkant".

Fra vinterparkering for bil ved Neset, Varlandsvegen, er det ca 3 km fram til hytta. Fra Raulandsgrend og fylkesvei 362 er det ca 12 km nordover til Kråmvik brygge.

Flere fastboende og grunneier i området tilbyr snøskutertransport. Blant andre kan man kontakte grunneier Einar Gardsteig, tlf. 91 56 55 41 og 35 07 42 37. Dersom man vil bli transportert med båt på vannet, kan man også kontakte Gardsteig, eventuelt Harald Hovden som bor på øya Hovden i Møsvatn, tlf. 97 14 37 13 og 35 07 42 36.

Sommerstid går Fjellvåken II daglig i rutetrafikk mellom Mogen turisthytte i vest, og Skinnarbu/Møsstrond Landhandleri i sørøst. Båten bruker knapt to timer over Møsvatn fra øst til vest.

På ski er det fra hytta ca 14 km sørover til Rauland Høgfjellshotell. Halve veien kan man gå på snøskutertråkk, men fra Sveigebru er det oppkjørte langrennsspor videre i to retninger; enten mot Vierli eller til Raulandsgrend. Underveis er det mange løypekryss for kortere og lengre turvalg.

I Møsvatn kan man sportsfiske det man måtte ønske. Ellers er hytta et alle tiders utgangspunkt for bær-, sopp- og jaktturer hvis man er heldig å få leie litt småviltjakt i området. Det er inspirerende å tenke på at hvis man spenner på seg skiene utenfor hytta og legger i vei vestover de enorme fjell- og viddeområdene, så kan man fra hytta gå praktisk talt i folketomt høyfjellsterreng helt til turen stopper av seg selv ved vestlandskysten.

Selv om det på Rauland finnes mange organiserte fritidstilbud så er det trolig andre ting som lokker for de som har hytte på Kråmvik og Møsstrondsområdet. Har man hytte på dette stedet er nok mest interessante at hytta grenser til de relativt folketomme omgivelsene, den roen det avsidesliggende hyttefeltet representerer og de gode fiskeforholdene i Møsvatn.

Én ting er sikkert; det er en uforstyrret beliggenhet her inne.

Se for øvrig:

www.visitrauland.com

Dette er en felles nettside med informasjon fra Vinje kommune, Rauland Turist, siste nytt, og innlegg fra diverse Raulandsaktører. Her finner man informasjon om vær- og føreforhold, aktiviteter, kulturtilbud, handel og vandel i Vinje kommune.

Adkomst

Kjør fra Rauland sentrum vestover til Raulandsgrend ca 4,7 km.Se skilt til høyre mot Kromvik brygge 12 km. Fra p-plass på på venstre side før brygga er det ca 350 m til hytta. For av- og pålessing kan man kjøre bilen fram til hytta, men all døgnparkering skjer på p-plassen.

Vinterstid er det naturligst å bruke Varlandsvegen som utgangspunkt til hytta. Det er kortere vei derfra enn fra Raulandsgrend. Varlandsveien ligger mellom Rauland og Skinnarbu (Rjukan). Fra Rauland Høgfjellshotell er det ca 11 km langs RV37 til Varlandskrysset der man tar av inn Varlandsvegen til venstre. Varland brygge ligger12 km nordvest for Varlandskrysset. Fra Høgfjellshotellet på Rauland er det 23 km til Varland brygge. Det vil si ca 20 min. kjøretur

Man kan søke løyve fra Vinje kommune og grunneier for å benytte egen skuter fram til hytta. Alternativt kan man relativt rimelig leie skutertransport.Reglene i Vinje kommune for å få tildelt skuterløyve for fram- og tilbakekjøring, er at avstanden skal være minimum 2,5 km. Vinje kommune, tlf 35 06 23 00.

Fakta om boligen
Meglers prisvurdering

Kr 1 140 000,-

Boligtype

Hytte

Eiertype

Selveiet

Byggeår

1997

Soverom

2

Primærrom

41m2

Bruksareal

41m2

Tomt

991m2

KR-kode

2718124

Eiendomsopplysninger

Eiendommen

Kråmvikvegen 1188, 3864 Rauland

Gnr. 160, bnr. 32 i Vinje kommune.

Tomten

Eiet tomt på 991,6 m²

Parkering

Bilparkering på parkeringsplass ca 350 m fra hytta. Hver hytte disponerer i snitt 1,5 biloppstillingsplass som i praksis innebærer at feltets 16 hytteeiere i tillegg til hver sin parkeringsplass har 8 plasser til gjester eller eget bruk.

Grunneier Einar Gardsteig, tlf. 915 65 541, som vedlikeholder parkeringsarealet innkrever en mindre parkeringsavgift fra gjester og dagturister som parkerer på fellesområdet. Selve hyttefeltet skal være bilfritt hva gjelder parkering under oppholdet. Vei fram til hytta kan benyttes ifm. av- og pålasting etter avtale med grunneier. Fra parkeringsplassen og fram til hyttene er det kjettingbom.

Selger leier garasjeplass fra Jon Neset på Haug, tlf. 954 06 042. Denne følger ikke med hytta, men ny eier kan leie også hvis det er ledig. Jf. 5/10 er det én garasje ledig for leie. Selger opplyser at man får parkering på Haug dersom man kjøper snøscooter der. Dette bør sjekkes med Jon Neset.

Grunneier på Kråmvik, Einar Gardsteig, leier ut brøytet p-plass på Neset ved Varlandsvegen som ligger ca 1 km før Haug. Parkeringsgebyr kr 50,-/døgn (2017-pris).

Ved Varland brygge kan man leie parkeringsplass av Borgar Vågen, tlf. 959 18 555. Der koster årskort kr 2500,- og ukeskort kr 400,-. Døgnparkering koster kr 100,-.

Vei, vann og avløp

Selger har lagt fram vannslange for sommervann til vegg. Siden hytta har innlagt elektrisitet kan det etableres borebrønn på tomta hvis man ønsker det. Innlagt vann krever særskilt tillatelse. I reguleringsbestemmelsene står det:

Fritidsbebyggelsen skal i utgangspunktet ha lav sanitær standard, biodo / elektrisk do og vann fra Møsvatn eller fra vannposter i området. Det tillates ikke innlagt vann. Det kan imidlertid etter særskilt søknad, søkes om å legge inn vann til dusj / vask kombinert med utslipp til biologisk renseanlegg for gråvann. Det må da utarbeides en felles avløpsplan for alle hyttene eller for en gruppe hytter, som er plassert slik at en felles avløpsplan er hensiktsmessig.

Arealer og innholdsbeskrivelse

Totalt bruttoareal: 45 m²

Totalt bruksareal: 41 m²

Totalt primærrom: 41 m²

Primærrom:

Yttergang. Dusj-/vaskerom. Stue. 2 Soverom.

Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 4/10-18 utført av Takstforum Telemark AS v/takstmann Jan Tore Eriksrød, tlf 91 10 38 66.

Bebyggelse og byggemåte

Bindingsverkhytte fundamentert på pilarer. Saltak tekket med tretak. Opprinnelige bestemmelser sier at det skal være torvtak på hyttene i dette feltet, men iflg. selger er ikke det vektlagt av kommunen. Selv opplyser selger at tretak er en svært god løsning pga. mindre vekt, en naturvennlig løsning og krever mindre vedlikehold.

Selger opplyser at hyttas tilbygg er litt skjevt. Det er utført tiltak som hindrer at skjevheten utvikler seg.

Det kan bygges ut på eiendommen.

I reguleringsbestemmelsene står bl.a.:

Bebyggelsen skal ha en enkel utforming og på best mulig måte tilpasse seg naturen i området og ha en dempet og harmonisk material- og fargebruk. Taket skal ha en takvinkel mellom 22 og 35 grader, og det skal tekkes med torv. Dersom bebyggelsen settes på pilarer, skal det settes opp stengsel / gjerde mellom pilarene for å holde ute beitedyr ol. Det skal ikke settes opp gjerder eller flaggstenger i området. Fritidsboliger tillates oppført innenfor en ramme på 100m² BYA per enhet. Fritidsboligens hoveddel tillates oppført med mønehøyde inntil 5,5 m, målt fra gjennomsnittlig terreng. Synlig grunnmur skal ikke være mer enn 0,8 m over terreng. I tillegg til hoveddel tillates det uthus/anneks med grunnflate inntil 20 m² BYA. Uthuset/boden skal knyttes til hovedhuset slik at det dannes et tun. Anneks skal ha maksimal mønehøyde 3,7 m målt fra gjennomsnittlig terreng.

Vedlagte tilstandsrapport oppsummerer hytta slik:

Bygningen er oppført etter den skikk som var vanlig på oppføringspunktet. Fundamentering er på en pute oppfylte masser/morene med pilarer rett til grunn (fundamentert i nedgravde pilarpunkter fylt med betong. Selgers anm.) Yttervegger i isolert bindingsverk tekket utvendig med stående trepanel. Innvendige flater består av lakkerte gulvbord på gulvflater. Panel på veggflater. Panel i himlingsflater. Saltak tekket med undertak av rupanel, shingel og tretak. Koblede vinduer. Utbedringer de senere år:

* Nytt pipebeslag 2018.

* Etablert nytt taktekke i trevirke 2014.

* Innlagt elektrisitet.

* Nytt gulv i stue/kjøkken 2017.

Følgende merknader gjelder:

* OBS på en del gjenstående arbeider. Selger opplyser at det blir gjort før overlevering.

* Utført oppgraderingsarbeider på toalettrom er lite fagmessig utført.

* Utvendig mangler tretak ferdigstillelse og har noe gjenstående arbeider. Selger opplyser å utføre dette før overlevering.

* Fritidsboligen er fundamentert rett på grunn(nedgravde punkter. Selgers anm.) Ukjent om frost/tele fører til bevegelse i den kalde årstid. Eier opplyser at bevegelser eller avvik på pilarer ikke er registrert etter at han overtok hytta.

Forøvrig bør hele rapporten leses før kjøper byr på hytta.

Standard

Enkel hyttestandard uten innlagt vann og avløp. Vann til vegg sommerstid, ellers hentes vann i Møsvatn eller medbringes. Avløp fra kjøkkenbenk ut under hytta. Bad med enkel tørrklosettløsning. Dusjkar med forheng. Avløp rett ut for dusjvann. Selger har opplevd at det det fryser i avløpsslangen. El.anlegg nylig oppgradert. Dokumentasjon fra fagfolk foreligger.

Oppvarming

Vedfyring og elektrisk oppvarming. Panelovn i stua.

Ferdigattest

Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen. Manglende ferdigattest er ikke uvanlig for denne aldersgruppe hytter. Kommunen utsteder nå ikke ferdigattest på tiltak omsøkt før 1998. Eiendommen er lovlig oppført iht. byggetillatelse. Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Grunneier (gbnr 160/5) har forkjøpsrett til markedspris når eiendommen avhendes. Det er innhentet bekreftelse fra grunneier på at forkjøpsretten ikke vil bli benyttet ved dette salget.

Hytta skal benyttes som privathytte, det er ikke tillatt å bruke hyte til utleievirksomhet.

Eventuell adgang til utleie

Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, så lenge utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold. Grunneieren ønsker ikke at det bedrives ervervsmessig utleie i hyttefeltet da han selv har hytteutleie som tilleggsnæring.

Regulering

Eiendommen er regulert til fritidsformål.

Reguleringsplanens navn:

DETALJREGULERING FOR KROMVIKI, gnr. 160, bnr. 5

PlanID 19910001

Bestemmelsene i sin helhet, samt reguleringskart kan oversendes som pdf i epost.

Overtagelse

Eiendommen overleveres på dato som avtales med megler på tidspunkt for budaksept. Eiendommen overleveres slik den er framvist hva gjelder ren- og ryddiggjøring. Inventar medfølger i utgangspunktet ikke, selger flytter det ut iht. eget ønske. Eventuelt gjenværende

inventar medfølger deretter hytta.

Diverse

Megler har innhentet og kontrollert følgende dokumentasjon:

Grunnboken

Selgers egenerklæring

Tilstandsrapport

Formuesverdi

Samsvarserkl. nytført el.arbeid

Vinje kommune:

Matrikkelbrev

Bygningstegninger

Status ferdigattest (foreligger ikke)

Detaljregulering for Kromvik brygge

Reguleringskart

Kommunale avgifter og evt. restanser

Situasjonskart (før korrigering)

Hvis ønskelig er alle dokumenter tilgjengelig som pdf via epost.

Økonomi

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter er kr 2.480,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for renovasjon. Feiing og tilsyn kommer i tillegg med kr 288,-.

Det innkreves p.t. ikke eiendomsskatt for hytter i Vinje kommune.

Eier har et strømforbruk som tilsvarer ca. kr 5.000,- /år

Forsikringspremie 2018 kr 1.728,- inkl. innbo.

Eier har abonnement for internett fra RadioLink Telemark, og betaler kr300,-/mnd.

Utgifter kan være individuelt variable.

Omkostninger

Kjøper betaler kjøpesummen og:

- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen

- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.

- Tingl.gebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 697,-/stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 1.169.722,-

I tillegg kommer valgfri boligkjøperforsikring Pluss hos HELP Forsikring AS kr 13.900,- eller ordinær Boligkjøperforsikring kr. 11.100,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Nabolagsprofil

Beliggenhet

Tilhørighet

Kommune Vinje
Grunnkrets Møsstrond

Steder i nærheten

Raulandsgrend 10.6 km*
Haddeland 11.8 km*
Midtbygdi 12.5 km*
Krossen 12.6 km*

Transport

Bussholdeplass Haug 3 km*

Steder av interesse

Varer/tjenester

Kjøpesenter Handelshuset Rjukan 29.6 km*
Dagligvare Spar Rauland 12.5 km*
Dagligvare Coop Prix Rauland 12.5 km*
Postkontor Spar Rauland 12.5 km*
Postkontor Spar Vinje 27.6 km*
Apotek Apotek 1 Vinje 27.1 km*
Apotek Vitusapotek Rjukan 29.5 km*
Vinmonopol Vinje Vinmonopol 27 km*
Vinmonopol Rjukan Vinmonopol 29.6 km*
Kiosk/video Groven Camping og Hyttegrend 25.9 km*
Kiosk/video Åmotsdal Gatekjøkken 28.1 km*
Bensin Esso Rauland 12.6 km*
Bensin 1-2-3 Åmot 26.7 km*

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (*Distanse i luftlinje). Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammenføyninger, grenser, da kommunen tilbyr mer oppdaterte kart for dette formålet. Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller Krogsveen kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene eller kortene.

Øvrig informasjon

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres.

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Eierskifteforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet Boligselgerforsikring hos Protector Forsikring ASA. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Selgers Boligselgerforsikring dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Protector behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkårene kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring eller Boligkjøperforsiking Pluss hos HELP Forsikring. Dette er rettshjelpforsikringer som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Forsikringene har ingen egenandel. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller les mer om forsikringene på Help.no.

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.

Alle bud og budforhøyelser må leveres skriftlig. I tillegg må legitimasjon og signatur fremlegges av budgiver. Når bud gis med Krogsveens bud-app, eller elektronisk fra krogsveen.no oppfylles samtlige vilkår. Vi anbefaler derfor å bruke en av disse to løsningene ved første bud. Hvis flere byr sammen, bør Krogsveens bud-app benyttes. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes per sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler per telefon når bud er levert, da forsinkelser i sms og epost kan forekomme.

For at budene skal bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Dette er bestemt i eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må akseptere budet SKRIFTLIG før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Selger betaler meglers vederlag:

Provisjon: kr 54.000,-

Grunnhonorar: kr 15.500,-

Oppgjørshonorar: kr 4.550,-

SmartAnnonsepakke: kr 13.500,-

Visningshonorar: kr 1.875,-

Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-

Faktureringsgebyr: kr 250,- per utlegg

Megler skal også ha dekket utlegg.

Dokumenter
Rapport fra takstmann
 
Egenerklæring fra selger
 
Torbjørn Meli
Eiendomsmegler MNEF
Les mer om megler

Lurer du på noe?