Kontakt oss

Statistikk for dette prospektet

Denne siden er vist
ganger
Salgsoppgave lastet ned
ganger
Loading...
Finn
Loading...
Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Statistikk for runde to

Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk
for kr 2 800 000,- for kr 2 800 000,-

Juli18 Synsretning nordøst

Juli18 Synsretning sørøst. Silkedalen bak horisonten

Juli18 Svineglupvegen 97

Juli18 Angravli - definitivt en av Raulands aller mest populære beliggenheter. Synsretning nordvest. Hardangervidda i horisonten -stor tomt-

Juli18 Flott tomt. Innslag av berg og snaufjell

Juli18 Tun framfor hytta

Juli18 Svineglupvegen 97

Juli18. Flott utsikt vestover

Juli18. Ubebygget tomt til høyre i bildet overfor hytta.

Juli18Adkomsten til Svineglupvegen 97

Juli18 Kovatjønn og Uvatn. Bakenfor Farhovdjell. I horisonten mektige Raulandsfjell i Vest

Juli18 Kovatjønn og Uvatn sett rett vestover fra hytta

Juli18 Den karakteristiske Killingnuten sør for Rauland Høgfjellshotell

Juli18 Utsikt mot Uvatn på Vierli

Juli18 Angravli karakteriseres som den beste beliggenheten, bl.a. pga utsikten

Juli18 Adkomstsiden

Juli18 Skogkledd ås på Farhovdfjell. Bak i horisonten Raulandsfjell

Juli18 Svineglupvegen 97

Juli18 Adkomstsiden. Synsretning nordøst

Juli18 Tun mellom hytta og uthuset

Juli18 Tun mellom hytta og uthuset

Juli18 Synsretning rett nord

Juli18 Synsretning sørvest. Killingnuten med masta. Skitrekk og terrengpark Vierlig til venstre

Juli18 Synsretning øst

Juli18 Stua. Inngrep i gulv for å avdekke skadeomfang

Juli18 Stuerommet med åpen peis og vedovn

Juli18 Stue og kjøkken. Inngrep i gulv for å avdekke skadeomfang

Juli18 Kjøkken, oppgradert. Nytt vindu

Juli18 Kjøkken med nyere innredning

Juli18 Nyere kjøkken

Juli18 Entré og stuen innenfor

Juli18 Oppgradert dusjbad

Juli18 Dusjbad. Oppgradert. Ny innredning.

Juli18 Dusjbad m/dusjnisje. Rørskap (rør-i-rør)

Juli18 Baderomsutsnitt

Juli18 Dusjnisje

Juli18 Separat wc-rom

Juli18 Entré og soveromsgang

Juli18 Soverom 1 av 3

Juli18 Soverom 1 av 3

Juli18 soverom 2 av 3

Juli18 Soverom 2 av 3

Juli18 Soverom 3 av 3

Juli18 Soverom 3 av 3 Inngrep i gulv for å avdekke skadeomfang

3D - Svineglupvegen 97

3D Svineglupvegen 97 - Kjeller og krypkjeller

Reguleringskart -utsnitt-

Rauland - Vierliområdet. Angravli. Førsteklasses beliggenhet! Tomt 2,8 mål. Restaureringsbehov kr 600.'.

Svineglupvegen 97

Vis på kart

Prisantydning

Kr 3 500 000,-

Rauland - Vierliområdet. Angravli. Førsteklasses beliggenhet! Tomt 2,8 mål. Restaureringsbehov kr 600.'. : Rauland - Vierliområdet. Angravli. Førsteklasses beliggenhet! Tomt 2,8 mål. Restaureringsbehov kr 600.'.

Boligtype:
Hytte, Selveiet
Soverom:
3
Prisantydning:
Kr 3 500 000,-
AREAL (P-ROM / BRA)
96 / 106 / m2
Beliggenhet

Områdebeskrivelse

Eiendommen har en av de definitivt flotteste beliggenheter. Ikke gjelder det bare Vierliområdet, men hele Rauland. Tomten er stor, og den er flott.

Utsikten er superb! Fra hytta ser man ned mot Uvatn og videre over Farhovdfjell og vinkelrett mot Raulandsfjell og solnedgangen i vest. Utsiktssektoren strekker seg fra sørøst til nordvest.

Svineglupvegen ligger skjermet fra de tetteste hyttekonsentrasjonene, vendt rett mot Raulandsfjell i vest, og vinterstid med kort avstand ut i de populære skiløypene i området. Fra hytta går man omtrent rett ut i de ubebygde friområdene og viddeterrenget nordover mot Møsvatn og nordvestover mot Sveigebru og Falkeriset.

Det er komfortabel gangavstand bort til Vierli kafeteria, skibakkene, terrengparken og den sosiale infrastrukturen som ligger i tilknytning til senteret. Fra Vierli går også lysløypa med kunstsnøanlegget som sikrer tidlig snø og oppkjørte skispor for de som er ivrgst med å komme ut på ski, normalt i overgangen oktober-november.

Adkomst

Svineglupvegen er en ringvei som har innkjøring fra Angravli 1,3 km øst for Vierli kafeteria retning Rjukan på RV 37. Veien tar av opp til venstre. Det er bomvei, men bommen er omtrent aldri stengt. Hytteveien går i går inn på Angravlifeltet og sprer seg ut i forskjellige retninger. for å komme til hytta holder man til venstre flere ganger og kjører i praksis i ring tilbake mot RV 37. Fra bommen og fram til hytta er det ca 1,4 km. Fra bommen følger man hytteveien ca 870 m før man tar av til venstre. Fra hytta fortsetter veien tilbake mot Vierli og kommer ut på RV 37 ca 400 m nedenfor (øst for) Vierli Kafeteria.

Fakta om boligen
Meglers prisvurdering

Kr 3 500 000,-

Boligtype

Hytte

Eiertype

Selveiet

Byggeår

1965

Soverom

3

Primærrom

96m2

Bruksareal

106m2

Tomt

2809m2

KR-kode

271894

Energimerke
Energikarakter: G / Oppvarmingskarakter: 4
Eiendomsopplysninger

Eiendommen

Svineglupvegen 97, 3864 Rauland

Gnr. 153, bnr. 66 i Vinje kommune.

Tomten

Eiet tomt på 2.809 m²

Parkering

Rikelig biloppstillingsplass på egen tomt.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via privat vei med felles vedlikeholdsansvar.

Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger fram til hytta.

Pga. vann/avløp som krysser tunet, måkr ikke brøytetraktoren helt til dør. Forslag fra traktorfører er å etablere noen betongelementer som trykkavlaster for å være sikker på å unngå brekkasje. Avløpsrør renering under hytte er eldre (ikke plast).

Arealer og innholdsbeskrivelse

Totalt bruttoareal: 112 m²

Totalt bruksareal: 106 m²

Totalt primærrom: 96 m²

Primærrom 96 m²:

Stue. Kjøkken.3 Soverom. Dusjbad/wc + separart wc-rom m/vask. Entré.

Sekundærrom:

Kjellerrom: 10 m²

Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er beregnet av megler ut fra tegninger og kan inneholde mindre arealavvik +/-.

Standard

Hytta er blitt pusset opp og vedlikeholdt jevnlig opp gjennom årene. Det gjelder overflateoppgradering, samt nyere bad og kjøkken som framstår i god stand. Ekstra wc-rom m/vask i tillegg til wc på bad.

Oppvarming

alminnelig oppvarming med ved og elektrisitet. Åpen peis i stua i tillegg til vedovn. Varmekabler i baderomsgulv.

Ring-hytta-varm-sensor er koblet til varmekabler på bad. Ved kjøp av ytterligere sensorer til øvrige rom, samt abonnement kan besparende oppvarming styres fra app. Leverandør: Hyttebutikken Stabekk. Info om dette i sikringsskap.

El-billading kan monteres.

Ferdigattest

Eiendommen har vært brukt til hytte siden byggeår. Vinje kommune opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på hytta. Det utstedes heller ikke ferdigattest på tiltak omsøkt før 1998. Hytta er oppført iht. til byggetillatelser. Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Rettigheter tinglyst 8/6-1965:

Rettigheter til vei, parkering, m.m.

Rettigheten hefter i hovedbølet gnr 153 bnr 4. I tillegg hefter rettigheten formålsløst i flere tomter utskilt fra hovedbølet. Kjøperen av Svineglupvegen 97 plikter å medvirke til at rettigheten slettes fra disse tomtene.

Selger eier også den ubebygde tomten som grenser til eiendommen mot øst (oppover) og har gnr 153 bnr 708. Denne tomten kan i framtiden bli bebygd, og har iht. reguleringsplanen veiadkomst sørfra. Inntil denne veiadkomsten blir opparbeidet plikter kjøper av Svineglupvegen 97 å gi eier av den ubebygde tomten adkomst over sin eiendom, samt biloppstillingsrett på sin eiendom.

Regulering

Det er i området utarbeidet ny reguleringsplan som bl.a. inneholder div. fortetningstomter. Rundt hytta er området ferdig utbygget med unntak av to nye tomter som bak hytta grenser til hytteeiendommen. Disse vil trolig i liten grad forringe den kvaliteten som ligger i denne hyttas beliggenhet.

På denne eiendommen kan det bygges hytte med mønehøyde 6 m. og total BYA (bebygd areal="fotavtrykk") på 100 m² I tillegg kan det bygges uthus med BYA 30 m² der mønehøyde er inntil 5 m.

Denne hytta ligger i et område som i reguleringsplanen er definert som Bff1.

UTDRAG DETALJREGULERINGSPLAN FOR ANGRAVLI:

1.3.1 Generelle føresegner

a) I samband med byggesøknad skal det utarbeidast situasjonsplan i målestokk 1 :500 som syner:

- Inngrepsfrie areal

- plassering av bygg og anlegg

- Intern veg og parkeringsareal

- høgdenivå og utforming av terrengsprang

Ved fortetting i eksisterande bebygde område, må tilhøvet til tilgrensande tomter vurderast i samband med plassering av ny hytteeining.

b) Bygget skal ha saltak med gesimshøgde på maksimal 3.5 meter og maksimal mønehøgde på 6 meter målt frå topp grunnmur. Synleg del av grunnmur skal ikkje vere større enn 80 cm.

c) Kommunen kan fastsetje kva for dokumentasjon som er turvande for handsaming av byggesøknaden.

d) Bygg skal best mogeleg underleggast naturpreget I området og ha ei enkel og god utforming. Det skal leggast avgjerande vekt på arkitektur, farger og utpassing i terrenget. Form og storleik på tomta og plassering av bygg på denne, er avgjerande for utsjånad og utforming av det enkelte bygget.

e) Utvendig skal det nyttast trematerialar, lafta tømmer, stav eller kraftig, ståande kraftig kledning, i mørke jordfarger.

f) Innramming av vindauge og dører skal ha mørke jordfargar.

g) Taket skal utførast som saltak med takvinkel på 24, 27 eller 32 grader. Taket skal ha utspring på minimum 40 cm og tekkest med torv.

h) Eksisterande vegetasjon og terreng skal I størst mogeleg grad takast vare på.

i) Mellom eventuelle verandapillarar må det gjerdast på grunn

1.3.3 Fritidsbusetnad – frittliggjande, Bff1

a) Total bygd areal skal ikkje vere større enn BYA =130 m2 på kvar tomt i Bff1.

b) For frittliggjande hytte skal bygd areal normalt ikkje vere større enn BYA=100 m2.

c) På kvar hyttetomt kan det oppførast uthus/bod/anneks Inntil BYA= 30 m2 knytt til hovudbusetnaden slik at bygga dannar eit tun. Uthuset skal byggast med saltak, største gesimshøgde på 3 meter og mønehøgde på maksimalt 5 meter målt frå topp grunnmur. Synleg del av grunnmur skal ikkje vere større enn 40 cm.

Overtagelse

Eiendommen overtas på dato som avtales med megler før bud aksepteres. Gjenstående inventar, helt eller delvis, fjernes av selger etter eget ønske. Eiendommen overleveres slik den er framvist hva gjelder ren- og ryddiggjøring. Nye løse vinduer (stablet i uthuset) medfølger i utgangspunktet ikke.

Diverse

Eiendomsmegler har innhentet/kontrollert følgende:

Grunnboken. Heftelser, m.m.

Selgers egenerklæring

Energiattest

Formuesverdi (status)

Bygningstegning.

Skadetakst dat. 25/5-18

Tinglyste bestemmelser 8/6-65

Vinje kommune:

Matrikkelbrev 7 sider

Kommunale avgifter

VA-kart

Kartutsnitt reguleringsplan

Reguleringsføresegner 5 sider

Kartutsnitt plan m/tomtegrenser

Alle dokumenter er via epost tilgjengelig som PDF.

Økonomi

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter er kr 8.038,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn.

Det innkreves p.t. ikke eiendomsskatt for fritidsboliger i Vinje kommune.

El.forbruk 2017 ca kr 11.200,-

Brannforsikring kr 2661,-

Brøyteavgift andel fellesvei 2017/-18 kr 4170,- (variabelt)

Brøyting stikkvei parkering kr 7125,- (2017/-18)

Andel vedlikehold VA kr 281,-/2018

Veistrøing kr 330,-/ 2018

Tilgang brøytetelefon kr 281,-/2018

TV-signaler-parabol. Viasat kr 3294,-/år inkl. NRKlisens

Forbruksutgiftene kan være individuelle.

Omkostninger

Kjøper skal betale kjøpesummen og:

- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen

- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.

- Tingl.gebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 697,-/stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og ved kjøp til prisantydning: kr 3.588.722,-

I tillegg valgfri boligkjøperforsikring HELP Forsikring AS kr 11.100,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Nabolagsprofil

Beliggenhet

Tilhørighet

Kommune Vinje
Grunnkrets Austbø

Steder i nærheten

Midtbygdi 11.7 km
Krossen 11.8 km
Haddeland 13.9 km
Neslandsgrend 14.9 km

Transport

Bussholdeplass Vierli 1.2 km

Steder av interesse

Varer/tjenester

Dagligvare Spar Rauland 11.6 km
Dagligvare Coop Prix Rauland 11.7 km
Postkontor Spar Rauland 11.6 km
Apotek Apotek 1 Vinje 29.5 km
Apotek Vinje Apotek 29.5 km
Vinmonopol Vinje Vinmonopol 29.6 km
Kiosk/video Groven Camping og Hyttegrend 28.4 km
Bensin Esso Rauland 11.9 km

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (*Distanse i luftlinje). Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammenføyninger, grenser, da kommunen tilbyr mer oppdaterte kart for dette formålet. Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller Krogsveen kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene eller kortene.

Øvrig informasjon

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres.

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Eierskifteforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet Boligselgerforsikring hos Protector Forsikring ASA. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Selgers Boligselgerforsikring dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Protector behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkårene kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring.

Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Ved inngivelse av bud via Krogsveens bud-app eller med elektronisk bud fra krogsveen.no oppfylles samtlige vilkår. Vi anbefaler derfor å bruke en av disse to løsningene ved inngivelse av det første budet. Er dere flere som byr sammen, anbefaler vi Krogsveens bud-app. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Låneformidling

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Krogsveen mottar et honorar av Danske Bank for denne formidlingen.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:

Provisjon: 2,5 av salgssummen

Grunnhonorar: kr 15.500,-

Oppgjørshonorar: kr 4.550,-

SmartAnnonsepakke: kr 13.500,-

Visningshonorar: kr 1.875,-

Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-

Faktureringsgebyr: kr 250,-/utlegg

Megler skal også ha dekket utlegg.

Dokumenter
Energiattest
 
Torbjørn Meli
Eiendomsmegler MNEF
Les mer om megler

Lurer du på noe?